Dorpsschool kan weer juichen

Goede score St. Willibrordus in Buitenkaag bij onderwijsinspectie
en Cito
Dorpsschool kan weer juichen
Het team van de St. Willibrordus viert de positieve score met een etentje.
Derde van rechts directeur Antoinette Wastell. eigen foto
Paul van der Kooij
[email protected]mediacombinatie.nl
BuitenkaagDé basisschool van Buitenkaag heeft zich flink weten te verbeteren, tot en met de
resultaten bij de Cito-eindtoetsen aan toe. Die zijn boven het landelijke gemiddelde.
Nu ook de beoordeling van de onderwijsinspectie positief is, wil directeur Antoinette Wastell
’doorpakken’. Zo wordt de komende maanden bekeken hoe haar St. Willibrordusschool zich verder
kan profileren.
Bijvoorbeeld door met iPads het onderwijs nog gerichter te maken en kinderen nog zelfst andiger.
Dan wel voor- en/of naschoolse opvang te bieden, vol sport, logopedie of ander moois. Ook de
snelweg biedt wellicht kansen: op weg naar werk kunnen ouders uit de grote stad hun kind hier
laten ervaren wat-ie in de eigen buurt niet snel vindt: ruimte, rust, gezelligheid, leraren die alle
kinderen kennen en onderwijs op maat bieden.
De school telt 51 leerlingen, maar een probleem zou dat niet zijn.
Doordat St. Willibrordus de stichting ’Meer Primair’ boven zich weet en het ministerie van onderwijs
inmiddels heeft beslist dat kleine scholen hun toeslag houden, hoeft ’niemand bang te zijn’ dat de
school zijn deuren sluit.
Krachten bundelen
Wel bekijken De Tonne in Abbenes en St. Willibrordus wat ze samen kunnen doen. Eerste resultaat:
een gezamenlijke sportdag op 24 september. En als ze zich profileren, dan doen ze dat op andere
terreinen.
In juni hoorde het team al dat de onderwijsinspectie, die de school twee jaar geleden nog het
predikaat ’zeer zwak’ af, tevreden is. Op de site meldt de dienst dat no g niet. Het nieuwste rapport
werd pas deze week definitief. En ook dan publiceert de inspectie niet direct. De school mag er al
wel mee naar buiten treden, net als met het eerder toegestuurde concept. En dat doet de directeur
met liefde, geholpen door ’mond op mond reclame’: ,,Ouders die voor een school elders wilden
kiezen omdat ze hadden gehoord dat St. Willibrordus binnen twee jaar de deuren zou sluiten,
hebben daar van afgezien.’’
Ze hoopt dat de goede scores ook andere ouders over de streep zullen trekken en een groei
mogelijk is, na enkele jaren lichte krimp. ,,Op sommige punten hebben we de hoogste score die
mogelijk is. En hoewel de inspectie niet snel hoger gaat dan een voldoende, beschouwen wij dit als
’positief plus’.’’
Een van de sterke punten van haar team is dat het goed weet waar leerlingen aan toe zijn en hoe
het hun vorderingen kan meten. ,,Door dat inzicht kunnen we ook meer tijd besteden aan
onderdelen waar leerlingen minder in scoren en minder aan de onderdelen die al goed gaan.
Effectief inrichten van je onderwijstijd, noemen we dat.’’
Groep 8
Voor groep acht gebeurt iets extra’s in ’intensieve uren’ en via op maat gesneden huiswerk. Per
onderwerp wordt bekeken of iedereen alle stappen nog kent die in de verschillende klassen zijn
gemaakt. Het was goed voor een Cito-score van 537,8, bijna drie punten boven het landelijke
gemiddelde. ,,De leerlingen van de huidige groep acht zijn afgelopen schooljaar nóg beter gemaakt,
dus ziet het ernaar uit dat de Cito-eindscore nog hoger uitpakken. We halen hier echt het maximale
uit de kinderen, met hoge resultaten.’’