Field Service Suite: “The Feature Value Show”

Field Service Suite
“The Feature Value Show”
2 oktober 2014
Wij werken intensief samen voor service &
inspectie
 Ieder specialist op hun vakgebied
 1 gezamenlijk interface naar Backoffice systemen
 Meerdere gezamenlijke referenten
Impact
op planning
Key issues
Forecasting
 Vaststellen
verwachtte
hoeveelheid werk
Capaciteitsplanning
 Seizoenspatronen
 Frequentie planning
 Optimalisatie inzet
personeel en vloot
 Tactische routes
Oplossingen
Personeels
planning







Field service
planning
Beschikbaarheid
 Dagelijkse taken
Vraag
 Optimale
Diensten
dynamische route
Competenties
planning
Werkplek
Medewerker conditie
Planning criteria
Mobiele service
 Integratie mobiele
devices
 Directe herplanning
 Overschrijdingen
inzichtelijk
 Plannen ad-hoc taken
 Real-time signalering
Orion
Tactical Resource Planning
Harmony
Service Planning
Mobiel
Pauzeren opdrachten voor spoedklussen of
handtekening van de klant
Wat is het?
 Opdracht is te pauzeren
 Resterende deel opdracht is aan iemand anders te geven
 Bedoeld voor:
‒ Spoedjes tussendoor
‒ Onderdelen die ontbreken
‒ Parkeren voor handtekening van de klant
Wat is het?
1. Monteur pauzeert opdracht
2. Status pauzeren wordt verwerkt in de planning
3. Gerealiseerde tijd wordt geregistreerd in de planning
4. Overgebleven tijd volgens norm tijd van de opdracht kan
naar keuze worden opgevolgd:
a. Taak gaat terug in takenbak met resterende tijd en planner
kan deze opnieuw inplannen
b. Taak wordt automatisch ingepland bij zelfde monteur op
dezelfde dag indien mogelijk. Anders alternatieve monteur
5. Kan ook onderweg naar een opdracht als de opdracht zelf
nog niet gestart is
Taak wordt gepauzeerd op mobiel
Taak gepauzeerd en opgeknipt
Spoedtaak wordt tussendoor gepland
Restant opdracht wordt herplant naar collega
11
Collega ontvangt restant opdracht op mobiel
12
In de praktijk
Restant dezelfde dag opnieuw gepland
bij dezelfde monteur
Dispatchen van de processtappen van een opdracht naar
meerdere medewerkers
Wat is het?
 Web dispatch met doel:
‒ Workflow van verschillende taken rondom de opdracht plannen
en monitoren door de gehele organisatie
‒ Inzicht in status opdracht door aanbrengen fasering, kan door
verschillende rollen worden uitgevoerd (wat is de progressie?)
‒ Overal beschikbaar
‒ Lage hardware specs
In de praktijk
 Website bij elke balie om 4 fases van opdracht te
ondersteunen:
1.
2.
3.
4.
Adviseur - Aanname
Monteur – Reparatie
Adviseur – Accordering
Adviseur – Financiële afhandeling
 Web voorwaarde
‒ Vanwege hardware specs voor > 50 vestigingen
Planbord met ingeplande opdrachten
17
Web view op de vestiging
18
Workflow + dispatch per opdracht
19
Filter ongepland
20
Dispatchen
21
Dispatched + Afgehandeld
22
Mobiele opvolging
23
Real-time KPI reporting in de Planning
Wat is het?
 Webpagina presenteert real-time informatie uit de planning
database tbv KPI rapportages.
 Webpagina altijd up-to-date en beschikbaar.
‒ Daarmee bijv. op een tablet
 Directe management informatie
 Alle info gaat in een dataware house. Waardevolle info. Ook
voor rapportage over historie
Resultaat telt
Value Assessment  Business Case
26
Resultaat telt
Business Case vs. Realisatie uit KPI rapportage
In de praktijk
 Bonus / Malus:
‒ Gemiddelde reisafstand per bezoek (planning)
‒ Gemiddelde uitvoeringstijd opdracht (mobiel)
In de praktijk
 Managers sturen via inzicht op iPad:
‒ Benutting van capaciteit
‒ Aantal opdrachten per type
‒ Verhouding reistijd/werktijd/beschikbaarheid
Performance - Tijd
30
Performance - Afstand
31
In de praktijk
 Sturing voor zowel planners als managers
Geplande vs. gerealiseerde ritduur per
medewerker
600
500
400
300
Duur gepland
Duur gerealiseerd
200
100
0
33
Realisatie klantafspraken
Buiten bloktijd
Binnen bloktijd
34
Mobiele status opdrachten per dag
Planned
Received
Read
InTransit
Started
Ready
Aborted
Rejected
35
Detailrapportage per medewerker per opdracht
36
Capaciteitsoverzicht = inzetbaarheid
37
Meerdere monteurs en/of meerdere taken op een bon
Ook voor werk over meerdere dagen
Voorbeeld: onderhoud 60 deuren vergt 5 dagen
 Maandag
 Dinsdag
 Woensdag
Help, wat hebben
we al gedaan?
Zijn we niks
vergeten?
 Maandag
 Dinsdag
Alle objecten op alle bonnen van de betrokken
monteurs
Object
o Overzicht en details
beschikbaar,
vergelijkbaar met
opdrachten
o Scannen van barcode
start direct met object
o Volgorde niet verplicht
(configurabel)
o Status per object
zichtbaar
Meerdere taken op een bon en
werken met meerdere medewerkers aan de bon
 Bij start opdracht alleen 1e taak bekend
 Tussentijds komen aanvullen
 Collega is gestart …
Meerdere taken op een bon en
werken met meerdere medewerkers aan de bon
 Afronding van taken direct
voor iedereen zichtbaar
 Veel taken (of objecten): makkelijk zoeken
Meerdere taken op een bon o.b.v. contract
Meerdere workflows binnen dezelfde applicatie
Processen: Workflow definitie per proces
45
Reparatie flow met definitie vervolgacties
46
Preventief onderhoud flow met meerdere
toestellen
47
In de praktijk
Object
Regulier onderhoud &
vulopdracht
Bekend
Service opdrachten
Bekend
Adhoc service
opdracht
Probl. &
opl.
registr.*
Activiteiten
(uren)
Materialen
Goederen
Uitlezen
automt.
Opn.
mech.
tellerst.
Geld legen
Opmerking
Maak
(vervolg)
opdracht
Samenv.&
handtekening
Rek klant
Rek klant
Adhoc vulopdracht
Goederen
handelingen
Plaatsing opdracht
Afschrijving
Rek klant
Checklijsten **
U bepaalt module keuzes voor uw werkprocessen
Opdrachtoverzicht
Nieuwe meldingen
Handtekeningen
Navigeren
Contracten & mobiel betalen
Barcodes
Printen
Foto’s
Uren en/of kilometerregistratie
Inspecties
Attachements meesturen
Track & Trace
Pauzeren en overdragen
Zoeken naar opdrachten dichtbij
Checklijsten
PDF generatie en E-mailen
49
Kern: Configureerbaarheid
Configuratie visie: optimale trade-off tussen
configureerbaarheid en doorlooptijd en kosten
Kortere doorlooptijd en lagere kosten
Field
Standaard
Service
Suite
Lage
Configureerbaarheid
Hoge
Configureerbaarheid
Maatwerk
4GL tool
Langere doorlooptijd en hogere kosten
Langere ontwikkeltijd en meer testwerk nodig &
door meer manuren hogere implementatiekosten
Onze visie
De Field Service Suite volgt uw werkproces
Uw werkproces volgt ons vaste stramien
52
Vragen & discussie
53
Meer weten?
Bart Veeke
Manager Field Service Planning
088 678 3265
06 10 93 9999
[email protected]
www.ortec.com
Reinier Morra
Business Development Manager
053 4803100
06 53960510
[email protected]
www.sigmax.nl