Veelgestelde vragen over het klimaatsysteem

Veelgestelde vragen over het klimaatsysteem
Gebouw Koetsier Montaignehuis
Hoe werkt het klimaatbeheersingssysteem
Het klimaat in gebouw “Koetsier Montaignehuis” wordt met verse buitenlucht geventileerd, waarbij de buitenlucht wordt gefilterd, gekoeld
of verwarmd om rond de ingestelde ruimtetemperatuur (21 °C) te functioneren. Dit principe wordt gebruikt voor alle ruimten, in het
gebouw, die geheel of bepaalde dagdelen bevolkt zijn. Er zit een verplichte beperking in het koelsysteem. Wanneer de buitentemperatuur
bijv. 28 °C of hoger is kan de binnentemperatuur maximaal worden terug gekoeld tot 6 °C lager dan de buitentemperatuur (topkoeling).
Luchtvochtigheid niveaus worden niet door het klimaatsysteem beïnvloed. Deze is dus afhankelijk van de buitensituatie. Hierdoor kan het
dus gebeuren dat er een (te) lage luchtvochtigheid heerst, die kan worden ervaren als onbehaaglijk. Dit is met name in het winterseizoen
aan de orde.
Seizoenswisselingen
Voorjaar en najaar kunnen schommelingen geven in de heersende temperaturen en vochtigheid percentages. Het kan bv buiten koud zijn
met toch wel een warme zon op de gevel. Het klimaatsysteem meet dan buiten een lage temperatuur en kan daardoor de verwarming
opstarten, terwijl de zon het binnenklimaat opwarmt. In deze situaties wordt er via het Gebouw Beheer Systeem (GBS) aangepaste sturing
ingevoerd. Bv de verwarming uitschakelen. Gure weersomstandigheden buiten kan in deze periodes binnen ook gevoelsmatig een
onbehagelijk gevoel geven terwijl het binnenklimaat goed is.
Kunnen medewerkers de temperatuur beïnvloeden?
Met behulp van een bedieningspaneel voor klimaatregeling (figuur 1) aan de wand van het kantoor of onderwijsruimte (indien aanwezig)
kan de heersende temperatuur met maximaal 3 °C naar boven of naar beneden worden bijgesteld. De rest van het gebouw is centraal
geregeld via het al genoemde GBS. Bij snelle temperatuursverhogingen, bv bij aanvang van een les waarbij in een lokaal ineens veel
personen bijeen zijn, zal zo nodig direct koeling geactiveerd worden. Dit vergt echter altijd wel enige tijd. Het (zo mogelijk) eventueel
openen van ramen beïnvloed het klimaatsysteem altijd nadelig. Enige directe beïnvloeding van de temperatuur kan plaatsvinden door het
openzetten van de deur.
Figuur 1: Bedieningspaneel klimaatregeling
Ik heb het te koud/te warm
Wanneer de temperatuur op uw kamer of in de onderwijsruimte onder of boven de arbo-normen bepaalde waarden (23 en 26 °C in de
zomer en 20 en 23 °C in de winter) komt, en daar komt binnen een half uur á drie kwartier geen verandering in, dan is er waarschijnlijk een
storing en kunt u een melding maken bij de servicedesk (via 1144 of [email protected]).
1
Klimaatkaart KMH
Wat voor functie heeft de radiator?
De radiatoren in uw gebouw zijn mede bedoeld om te verwarmen. Tevens om koudeval van de ramen tegen te gaan. Koudeval is het
verschijnsel dat warme lucht (o.a. bij raampartijen) afkoelt en vervolgens naar beneden valt waardoor het lijkt of er een tochtstroom over de
vloer loopt. Door onderaan het raam een radiator te plaatsen en de lucht te verwarmen worden tochtklachten tegengegaan. De
thermostaatkraan (indien mogelijk) dient u tussen de stand 2 en 3 in te stellen dit komt overeen met 21 °C. Bij het verlaten van de ruimte of
voor het weekend hoeft u de kranen niet dicht te zetten. De verwarming wordt buiten werktijden centraal verlaagd en voor volgende
openingstijd tijdig opgestart.
Hoe werkt de luchtcirculatie?
Door de roosters op de zichtbare kanalen in de ruimten wordt continu verse lucht ingeblazen. De lucht wordt verwarmd of gekoeld naar de
op het bedieningspaneel van de klimaatregeling aangegeven waarde. De lucht valt met een bepaalde snelheid naar beneden. De roosters
waar de lucht uitkomt staan zo ingesteld dat vermeden wordt dat luchtstromen op de hoofden van mensen neerkomt. In kantoren kan het
zijn dat door verandering van opstelling of bijplaatsing van extra werkplekken dit wel gebeurt en men tocht ervaart. Verandering van de
stand van het rooster is niet mogelijk. Als de lucht boven een werkplek naar beneden komt, is de enige oplossing om de werkplek te
verplaatsen
Wat is de relatie tussen klimaatbeheersing en warmtewering?
Het klimaat in uw gebouw is het meest constant, wanneer de invloeden van buitenaf direct door de installaties wordt bijgesteld. Het
reactievermogen van de installatie is altijd trager dan de invloeden van buitenaf, waardoor dergelijke invloeden niet direct kunnen worden
gecorrigeerd. Daarnaast zijn deze correcties kostbaar door gebruik van meer energie en dus ook slecht voor het milieu. Om het klimaat zo
constant mogelijk te houden, is het belangrijk om warmte door zonlicht zoveel mogelijk tegen te gaan door buitendeuren en ramen gesloten
te houden en de zonwering te gebruiken. Door de zonwering niet geheel te sluiten, blijft er warmte buiten en komt er toch nog daglicht
binnen.
Luchtvochtigheid
Temperatuur en luchtvochtigheid hebben een relatie met elkaar en beïnvloeden de behaaglijkheid. Een hoge luchtvochtigheid is
onbehaaglijk omdat het kil aanvoelt, terwijl te droge lucht (lage luchtvochtigheid) ook als onbehaaglijk wordt ervaren. De temperatuur kan
de onbehaaglijkheid vergroten. De luchtvochtigheid in uw gebouw wordt bepaald door de luchtvochtigheid buiten. Het
klimaatbeheersingssysteem kan de luchtvochtigheid niet verhogen of verlagen. Voor kantoren is de luchtvochtigheid bijna gelijk aan de
buitenlucht. Als het buiten al een tijd erg droog is, dan is binnen de luchtvochtigheid ook laag. Een overschrijding van de
behaaglijkheidgrenzen gedurende 10% van de verblijfstijd is volgens de ISO-normering acceptabel. Dit wordt berekend op jaarbasis.
Temperatuur en luchtvochtigheid mogen dus een paar keer per jaar afwijken van de gestelde ARBO-norm.
Meldingen
Zoals bij ‘Luchtvochtigheid’ is aangegeven hebben temperatuur en luchtvochtigheid invloed op behaaglijkheid. Klimaat is gerelateerd aan
gevoel. Iedereen ervaart dit anders (figuur 3).
Figuur 3: overzicht behaaglijkheid
Een huiskamer heeft vaak een andere temperatuur dan een werkplek. Daarom worden er standaarden gebruikt om uw pand zo goed
mogelijk in te richten. Vanwege de subjectiviteit van behaaglijkheid, is er altijd aandacht voor specifieke wensen. Heeft u een klacht over de
temperatuur in uw kantoor, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van Facility Services (via 1144 of [email protected]).
Acties tot meldingen of wijzigingen in situaties altijd in overleg met uw medebewoners.
2
Klimaatkaart KMH