Pagina 4 Een lichaam is in rust Als het niet voor

Pagina 4
Een lichaam is in rust
Als het niet voor plaats of stand verandert ten opzichte van een ander lichaam.
Een lichaam is in beweging
als het van plaats of stand verandert ten opzichte van een ander lichaam.
Pagina 5
Een rechtlijnige beweging
is een beweging met een rechtlijnige baan.
Een kromlijnige beweging
is een beweging met een kromlijnige baan.
Richting
Men noemt
de richting van een beweging de rechte lijn welke het beschouwende punt zich op een bepaald
ogenblik tracht te verplaatsen.
Pagina 6
Zin
Volgens de zin van de beweging kan men bewegingen indelen in :


Doorlopende (continue) bewegingen
Heen en weergaande (alternatieve) bewegingen.
Afgelegde weg
Tijdens een doorlopende beweging zal een punt verschillende opeenvolgende standen op de baan
innemen.
Onder de afgelegde weg in een bepaald tijdvak verstaat men de lengte van het doorlopen baanstuk
in dit tijdvak.
Pagina 7


Grondheden
De eenheden van lengte en van tijd, de meter en de seconde, zijn grondheden.
grondheden zijn eenheden die vrij gekozen zijn.
Afgeleide eenheden
De eenheden van snelheid, oppervlakte en volume zijn afgeleid van grondeenheden.
Men noemt ze afgeleide eenheden.
afgeleide eenheden zijn eenheden die afgeleid zijn van grondheden.
Een snelheid wordt verkregen door het aantal meter te delen door het aantal seconde.
De eenheid van snelheid is 1 meter per seconde (1 m/s)
De oppervlakte is het product van lengte en breedte
A = l.b = 1(m) . 1(m) = 1m²
Het volume is het product van lengte, breedte en hoogte.
V = l.b.h = 1(m) . 1(m) . 1(m) = 1m³
Pagina 9
Wanneer is een lichaam in rust?
blz 4
Wanneer is een lichaam in beweging?
blz 4
Schets een rechtlijnige en een kromlijnige beweging.
blz 5
Wat bedoelt men met de richting van een beweging?
blz 5
Wat bedoelt men met de zin van een beweging?
blz 6
Pagina 10
5km = 500dam
0,12h = 12cm
37,4hm = 3740m
2cm = 0,2dm
1526mm = 1,526m
0,056mm = 56µm
Tijdseenheden
2d = 48h
1,5h = 90min
1h50min = 6600s
0,12h = 7,2min
1440min = 86400s
24h = 86400s
Andere
20m/s = 72km/h
1200m/min = 72km/h
3,6km/h = 1m/s
Pagina 11
Begrip
Een beweging is eenparig
als in gelijke tijden, hoe klein ook, de afgelegde wegen gelijk zijn.
Snelheid van een eenparige beweging
De snelheid van een eenparige beweging
is de afgelegde weg per tijdseenheid.
De snelheid van een eenparige beweging
is het quotiënt van de afgelegde weg en de daarvoor nodige tijdsduur.
Pagina 12
Eenheden van snelheid
De eenheid van snelheid wordt dus afgeleid van de lengte-eenheid (meter) en van de tijdseenheid
(seconde), bijgevolg:
de eenheid van snelheid is een meter per seconde (1m/s)
Oefeningen
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
Pagina 13
Herhalingsvragen
Wat is een eenparige beweging? (geef ook een schets)
zie blz 11
Welke regels gelden voor een eenparige beweging?
blz 11
Vul aan, de snelheid van een eenparige beweging is…?
blz 11
Geef de formules (ook afgeleide formules) van de eenparige beweging.
Reken uit:
90 km/h = 25 m/s
15 m/s = 54 km/h
12 cm/s = 0,432 km/h
4km/min = 66,66 m/s
6 km/min = 360 km/h
Pagina 14
Gegeven:
s = 70 km
t = 50 min = 0,83 h
Gevraagd:
S na 1h30 min?
Oplossing:
Snelheid bepalen (km/h)
afgelegde weg bepalen
(
)
Gegeven:
S = 15 km = 15000 m
t= 12 min = 0,2 h = 720 s
Gevraagd:
V in km/h?
v in m/s?
Oplossing:
Gegeven:
s = 15 km
v = 6 km/h
Gevraagd:
T=?
Oplossing:
Pagina 24
De omtreksnelheid is:
Evenredig met de omtrek van de cirkel
Evenredig met het toerental
Aan welke 2 voorwaarden moet eenparige cirkelvormige beweging voldoen
23
Definitie eenparige cirkelvormige beweging
23
Definitie omtreksnelheid
23
Pagina 25
Formule omtreksnelheid
Onderstaande vraagstukken
a) Gegeven:
Gevraagd:
Oplossing:
b) gegeven:
v=15 m/s
n=180/min=3 m/s
gevraagd:
a=?(m)
oplossing:
Pagina 26
c) gegeven:
⁄
Gevraagd:
⁄
)
Oplossing:
⁄
⁄
d)gegeven:
⁄
⁄
Gevraagd:
Oplossing:
⁄
e)gegeven
⁄
Gevraagd:
Oplossing:
⁄
⁄
⁄
Pagina 27
f)gevraagd:
⁄
⁄
Gevraagd:
⁄
Oplossing:
⁄
⁄
Pagina 29
a)Gegeven:
⁄
Gevraagd:
Oplossing:
⁄
Pagina 30
b)Gegeven:
⁄
Gevraagd:
Oplossing:
⁄
⁄
Aanzetsnelheid:
Snijtijd:
⁄
⁄
c)gegeven:
⁄
Gevraagd:
Oplossing:
⁄
Aanzetsnelheid: 0,4x185,77=74,3
Snijtijd:
d)gegeven:
⁄
⁄
Gevraagd:
Oplossing:
⁄
Pagina 31
Rechtlijnig-rechtlijnig
tandlat
⁄
Cirkelormig-cirkelvormig
tandwielen-riemen
Cirkelvormig-rechtlijnig
fiets-schaafmachine
Rechtlijnig-cirkelvormig
zuiger-auto
Pagina 33
Gegeven: d1 = 250 mm
d2 = 450 mm
v = 14 m/s = 840 m/min
Gevraagd: n1 en n2 in omw/min
Oplossing:
Proef:
= 0,55
Pagina 35
Gegeven: n1= 60 tr/min
a = 900 mm
n2 = 120 tr/min
Oplossing:
d1 . n1 = d2 . n2 => 60 d1 = 120 . d2
d1 = 2 . d2
2 . d2 + d2 = 1800 mm
3 . d2 = 1800 mm
d2 =
d1 = 1800 – 600 = 1200 mm
Pagina 38
Gegeven:
n 1 = 60 omw/min
Z1 = 36 tanden
Z2 = 12 tanden
d = 0,7 m
Oplossing :
Gegeven:
Oplossing:
S=
= 3,14 0,8 4= 10, 048 m
Pagina 37
Gegeven: z1 + 48 t
Z2 = 14 t
N1 = 1 omw
Ф wiel = 68 cm = 0,68 m (d!)
Oplossing: n2 =
S = -a-n2 = 3,14. 0,68. 3,428 = 7,32m
Gegeven: z1 = 46 t
Z2= 15 t
Ф wiel = 0,72 m (d!)
V= 20 km/h = 333,3 m/min
Oplossing: v =
d n2 => n2 =
N1 =
Pagina 38
Zie 31
31
32
Pagina 40
32
34
34
36
Pagina 41
36
39
Pagina 42