Rekenen in de regio en zomerschool bij Graafschap College Het

Rekenen in de regio en zomerschool bij Graafschap College
Het Graafschap College is het enige ROC in de regio Achterhoek. Binnen deze regio
werkt het Graafschap College intensief samen met de scholen voor voortgezet onderwijs,
praktijkonderwijs, het AOC en het HBO. Profijt bestaat sinds 2000 en richt zich op het
stimuleren van doorlopende leerlijnen. Binnen dit samenwerkingsverband is met de
introductie van het Referentiekader Meijerink een project opgericht voor de
implementatie van taal- en rekenbeleid. Gestart is met het samen formuleren van de
stappen die gezet moeten worden om tot een taal- en rekenbeleid op elke school te
komen (stappenplan), het gezamenlijk organiseren van een professionaliseringsaanbod
en het integreren van informatie-overdracht van vmbo naar mbo over taal en rekenen in
het digitale doorstroomdossier. Ook is er een gezamenlijke overlegstructuur, waarin alle
scholen vertegenwoordigd zijn.
Een recente activiteit is het aanbieden van een zomerschool rekenen door het
Graafschap College, voor aankomende studenten. De zomerschool bestaat uit acht
dagen intensief les aan een kleine groep, met veel aandacht voor individuele vragen. De
opzet is overgenomen van het ontwerp van ROC Zadkine, evenals het door Zadkine
ontwikkelde lesmateriaal, uitgegeven door Deviant. De eerste resultaten van de
zomerschool op het Graafschap College lijken veelbelovend: studenten geven zelf aan er
van geleerd te hebben en nu meer zelfvertrouwen te hebben als het gaat om hun eigen
rekencapaciteiten. Komende zomer wordt de zomerschool opnieuw aangeboden.
Tegelijkertijd wordt onderzocht of de zomerschool een structurele voorziening blijft of
niet.
Voor informatie over het regionale taal- en rekenproject of over rekenbeleid op het
Graafschap College kunt u contact opnemen met de projectleider: Mariëlle Verhoef,
[email protected] Voor informatie over het samenwerkingsverband kunt u
contact opnemen met Herman Krikhaar, [email protected] .