CBS Kwartaalmonitor Horeca Eerste kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014
Horeca maakt goede start in 2014 dankzij het zachte winterweer

Totaalbeeld horeca: sterk eerste kwartaal
1

Prijzen, vacatures en faillissementen: meer vraag naar personeel
2

Verwachtingen horecaondernemers voor tweede kwartaal
3

Hotels: forse omzetgroei
3

Eet- en drinkgelegenheden: omzetgroei cafés blijft achter
3

Bestedingen huishoudens en consumentenvertrouwen: vertrouwen weer toegenomen
5
1)
In het eerste kwartaal van 2014 heeft de horecasector veel meer
omgezet dan een jaar eerder. Er was sprake van uitzonderlijk zacht
winterweer, terwijl in het eerste kwartaal van 2013 juist sprake was
van barre kou. Dit veel gunstigere weer heeft de horeca aan een
forse omzet- én volumegroei geholpen. Consumenten gaven
beduidend meer uit in de horeca.
Omzetontwikkeling horeca
Door de goede start voor de horeca nam ook de werkgelegenheid in
de branche toe, het aantal ontstane en vervulde vacatures groeide in
het eerste kwartaal. De verwachtingen van horecaondernemers voor
het tweede kwartaal van 2014 zijn optimistisch. Zo wordt meer
werkgelegenheid voorzien.
1)
Traditionele horeca, verblijfsrecreatie en catering
Statline: Horeca; omzetontwikkeling
Totaalbeeld horeca
Alle horecabranches boeken omzetgroei
De horeca heeft in het eerste kwartaal bijna 8 procent meer
omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is het derde
kwartaal op rij met groei. De groei was veel sterker dan in de
voorgaande kwartalen. Over heel 2013 boekte de horeca een
omzetgroei van 1 procent.
Omzetontwikkeling horeca, eerste kwartaal 2014
Alle deelbranches in de horeca haalden hogere omzetten. Snackbars
en ijssalons zetten bijna 10 procent meer om. Ook restaurants,
hotels en de kantines en catering boekten een forse groei. Cafés
pikten met 4,5 procent meer omzet ook een graantje mee. Toch
bleef de ontwikkeling van cafés, net zoals afgelopen jaren, wat
achter bij de overige delen van de horeca.
Statline: Horeca; omzetontwikkeling
CBS Kwartaalmonitor Horeca Eerste kwartaal 2014 | 1
Eerste kwartaal 2014
Prijzen, vacatures en faillissementen
Prijsstijging horeca boven inflatie
1)
De prijzen in de traditionele horeca stegen in het eerste kwartaal
van 2014 met gemiddeld 1,5 procent. Hiermee was de prijsstijging in
het eerste kwartaal hoger dan de inflatie in Nederland (1,1 procent).
De prijzen stegen wel iets minder sterk dan in de tweede helft van
2013. De prijzen van restaurants stegen in het eerste kwartaal met
1,2 procent, de prijzen in cafés met 2,7 procent. De (nieuwe)
accijnsverhogingen per 1 januari 2014 droegen bij aan hogere prijzen
van alcoholische dranken.
Prijsontwikkeling
1)
hotels (inclusief pensions en conferentieoorden), restaurants,
snackbars (inclusief snackbars, lunchrooms en fastfoodrestaurants
e.d.) en cafés.
Statline: Horeca; prijzen
Statline: consumentenprijsindex
Meer vraag naar personeel
Dat de horeca meer aanloop en omzet had door het gunstige weer,
was ook te merken aan de vraag naar nieuw horecapersoneel. In het
eerste kwartaal van 2014 ontstonden 17 duizend nieuwe vacatures
in de horeca. Hiermee was de vraag naar nieuw horecapersoneel
groter dan die in eerste kwartalen van voorgaande jaren. Het aantal
openstaande vacatures bedroeg eind maart 8,8 duizend, 800 meer
dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures was met 13
duizend hoger dan in het eerste kwartaal van 2013.
Aantal vacatures
Statline: vacatures
Aantal faillissementen in de horeca blijft hoog
Het aantal faillissementen in de horeca was in het eerste kwartaal
Aantal faillissementen
111 en is vergelijkbaar met het gemiddelde per kwartaal in 2013. Het
aantal faillissementen was vooral hoog onder de eet- en
drinkgelegenheden. Samen zijn zij goed voor ruim 60 procent van
het aantal faillissementen.
In totaal waren er begin 2014 bijna 50 duizend bedrijven actief
binnen de horeca. Het kleinbedrijf overheerst: bijna 80 procent van
de horecabedrijven telt minder dan vijf werkzame personen.
Statline: uitgesproken faillissementen
CBS Kwartaalmonitor Horeca Eerste kwartaal 2014 | 2
Eerste kwartaal 2014
Verwachtingen horecaondernemers voor tweede kwartaal
Meer bedrijvigheid in het tweede kwartaal
De horecaondernemers zijn positief over het tweede kwartaal van
2014. Per saldo verwacht bijna 20 procent van hen een toename van
de omzet, die gepaard gaat met hogere verkoopprijzen. Daarbij
denken zij meer in te kopen en meer personeel in te zetten.
Overigens is het vanwege de sterke seizoenpatronen in de horeca
niet ongebruikelijk dat de ondernemers meer bedrijvigheid voorzien
in een tweede kwartaal. Het aantal ondernemers dat deze positieve
verwachtingen heeft, is groter dan in voorgaande jaren.
De verwachtingen over het economisch klimaat zijn voor het eerst in
meer dan twee jaar positief. Er zijn beduidend meer ondernemers
die een verbetering dan een verslechtering voorzien. De afgelopen
jaren waren de pessimisten ruim in de meerderheid.
Verwachtingen horecaondernemers
Statline: Conjunctuurenquête Nederland
Hotels
Forse omzetgroei hotelbranche
In het eerste kwartaal kwam de omzet van hotels, inclusief pensions Omzet hotels
en conferentieoorden 7,6 procent hoger uit dan een jaar eerder. Dit
is de hoogste groei in de sector in bijna drie jaar tijd. In het eerste
kwartaal van 2013 daalde de omzet van de hotelsector nog met bijna
5 procent. Over heel 2013 kwam de groei uit op 0,6 procent. Hotels
maken circa 20 procent uit van de totale omzet in de horeca.
In het eerste kwartaal zijn 16 faillissementen uitgesproken in de
hotelsector. Dit is vergeleken met het eerste kwartaal van 2013 een
stijging van ruim 30 procent.
Statline: Horeca; omzetontwikkeling
Eet- en drinkgelegenheden
Omzet- en volumetoename restaurants
De omzet van restaurants is in het eerste kwartaal met 8 procent
toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De prijzen
stegen met 1,2 procent, het volume met 6,7 procent. De omzetten
van de restaurants stijgen, als enige branche, al jaren. De prijzen in
restaurants zijn de afgelopen jaren steeds minder hard gestegen.
Omzet restaurants
In het eerste kwartaal van 2014 gingen 37 restaurants failliet, 16
procent minder dan in het eerste kwartaal van 2013.
Statline: Horeca; omzetontwikkeling
CBS Kwartaalmonitor Horeca Eerste kwartaal 2014 | 3
Eerste kwartaal 2014
Omzet snackbars stijgt fors
De omzet van snackbars, lunchrooms en ijssalons is in het eerste
Omzet snackbars
kwartaal van 2014 met ruim 10 procent toegenomen ten opzichte
van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de grootste omzetstijging
in de laatste zeven jaar, met dank aan het gunstige weer. De prijzen
stegen met 1,9 procent, het volume nam met 7,9 procent toe. Over
heel 2013 nam het volume nog af met ruim 1 procent.
In het eerste kwartaal van 2014 gingen 11 snackbars failliet. Dit is
ruim 30 procent minder dan een jaar eerder.
Statline: Horeca; omzetontwikkeling
Omzet cafés stijgt
Cafés hebben in het eerste kwartaal ruim 4,5 procent meer omgezet.
Dit is het tweede kwartaal op rij dat de omzet stijgt, na jaren van
omzetdaling. De prijzen namen met bijna 3 procent toe, het volume
steeg met bijna 2 procent. Dit is de eerste volumegroei in drie jaar.
Ondanks deze groei blijft de omzetontwikkeling van cafés al langere
tijd achter bij de overige horecabranches. Cafés hebben, mogelijk
meer dan andere horecagelegenheden, te maken met de effecten
van overheidsmaatregelen. Zo is sinds januari van dit jaar de
leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verhoogd. Eerdere btw- en
accijnsverhogingen werken door in de verkoopprijzen.
Het aantal uitgesproken faillissementen was in het eerste kwartaal
33, bijna 45 procent meer dan een jaar eerder.
Omzet cafés
Statline: Horeca; omzetontwikkeling
Forse omzetstijging kantines en catering
Kantines en catering hebben in het eerste kwartaal van 2014 ruim
7,5 procent meer omgezet in vergelijking met dezelfde periode vorig
jaar. Het eerste kwartaal van 2013 was een slecht kwartaal met een
omzetdaling van bijna 3,5 procent. Dit was het derde
achtereenvolgende kwartaal waarin de omzet toenam. Het gaat met
de branche aanzienlijk beter dan de laatste jaren, toch is de omzet
nog niet op het niveau van voor de crisis. De kantines en catering zijn
goed voor 14 procent van de totale omzet binnen de horeca.
Omzet kantines en catering
In het eerste kwartaal gingen 6 bedrijven failliet in deze branche,
bijna 20 procent meer dan een jaar eerder.
Statline: Horeca; omzetontwikkeling
CBS Kwartaalmonitor Horeca Eerste kwartaal 2014 | 4
Eerste kwartaal 2014
Bestedingen huishoudens en consumentenvertrouwen
Ander bestedingspatroon door milde winter
Huishoudens besteedden in het eerste kwartaal 1,7 procent
1)
(volume ) minder aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De
bestedingen werden, onderaan de streep, gedrukt door het relatief
zachte weer. Daardoor verbruikten de huishoudens dit jaar veel
minder aardgas. Daar staat tegenover dat ze, mede door het mooie
weer, wel meer hebben uitgegeven in winkels (zoals aan kleding) en
in de horeca. De bestedingen in de horeca waren bijna 3 procent
hoger dan het eerste kwartaal van 2013.
Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)
1)
De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen,
het betreft hier volumeontwikkelingen.
Statline: Bestedingen; consumptie huishoudens
Koopbereidheid neemt toe
Het consumentenvertrouwen is sinds de zomer van 2013 flink
toegenomen. Met -2 lag het in mei van dit jaar op hetzelfde niveau
als eind 2007. Het percentage pessimisten onder de consumenten is
iets groter dan het percentage optimisten. Het
consumentenvertrouwen is gebaseerd op het oordeel van
consumenten over de algemene economische situatie en op hun
oordeel over de eigen financiële situatie (de koopbereidheid).
De stemming over de economie verbeterde het meest. In mei 2014
was het vertrouwen in de economie veel groter dan het langjarig
gemiddelde. Ook de koopbereidheid is flink toegenomen, maar
minder dan het vertrouwen in de economie. De koopbereidheid lag
in mei nog duidelijk onder het langjarige gemiddelde.
Opmerkingen betreffende deze publicatie
– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals die
op 5 juni 2014 beschikbaar waren.
– Door gewijzigde methodiek, is de reeks omzet horeca herzien.
Zie voor een verdere informatie de toelichting van de
vernieuwde statlinetabel omzet horeca.
– De cijfers zijn doorgaans niet gecorrigeerd voor
seizoensinvloeden. Indien dit wel het geval is staat dit
aangegeven in de tekst/grafiek.
Koopbereidheid consumenten
Statline: consumentenvertrouwen
Meer informatie
CBS Infoservice: infoservice online
Telefonisch (09.00-17.00): 088 5707070
Media:
CBS Persdienst:[email protected]
Telefonisch: 070 3374444
Colofon
Tekst sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD)
Datum 10 juni 2014
CBS Kwartaalmonitor Horeca Eerste kwartaal 2014 | 5