1 Protest tegen kap van bomen in

Protest tegen kap van bomen in Staatsliedenkwartier, Woerden
6 februari 2014 - Inspreken commissie Ruimte
Geachte raadsleden,
Bewoners aan de Dr. Kuyperlaan en de van Hogendorplaan kregen in december 2013 een brief waarin
staat dat de gemeente 3 esdoorns aan de Dr. Kuyperlaan gaat kappen. Die brief kwam rauw op ons dak
vallen. Na een rigoureuze onaangekondigde kapactie in 2012 zouden er weer bomen gaan sneuvelen bij
de Dr. Kuyperlaan. Toen ging het om 17 gezonde platanen en eiken. Nu zouden er drie mooie esdoorns
om gaan. Op 22 januari was er een korte “participatiebijeenkomst”, maar al snel werd duidelijk dat die
bedoeld was voor de invulling van het heestervak en dat de kap sowieso door zou gaan.
En daar zijn wij het niet mee eens. Bomen zijn van oudsher kenmerkend voor het Staatsliedenkwartier en
geven leefbaarheid aan onze wijk. Bomen zijn geen wegwerpproducten, ze geven zuurstof, schoonheid en
schaduw. Bomen staan voor duurzaamheid. Bomen bieden vogels een rustplaats, nestplaats, voeding en
aanvliegroute. De bomen halen de natuur dichtbij en geven een stuk rust.
Met een kap van die esdoorns wordt onze wijk weer een stuk grijzer. De straat en het garageblok krijgen
een erg ' stenig ' karakter. De straat wordt bomenvrij en dus wéér minder gastvrij voor vogels. En daar
hebben we niet voor gekozen. Wij zijn daarom handtekeningen gaan verzamelen. En de steun was
overweldigend! 76 buurtbewoners waaronder vrijwel alle omwonenden hebben hun handtekening gezet
onder mijn brief van 24 januari 2014 aan de gemeente om deze bomen te behouden. Een duidelijk signaal
dat we het Staatsliedenkwartier groen willen houden. Dat we de bomen waarderen. Dat we ze niet kunnen
missen.
Die brief van de gemeente viel dus rauw op ons dak. En de argumenten vóór kap vinden wij mager, hééél
mager. Om welke argumenten gaat het?
De brief van de gemeente noemt 2 redenen voor de kap:


overlast aan aangrenzende tuinen; en
opdrukken van bestrating.
Voor het laatste is een simpele oplossing: de bestrating glooiend maken of vervangen door heesters rond
de boom.
En dan de overlast aan tuinen. Waar bestaat die uit?
Volgens de voorstanders van kap gaat het om:
-
afvallende bladeren en bloemtrossen;
in de zomer plak van luizenafscheiding, zodat de was niet buiten kan hangen en men niet buiten
kan eten;
schaduwwerking.
Maar ja. Met die argumenten kunnen we vrijwel alle bomen in woonbuurten van Woerden wel kappen. Dus
nee, overlast kan niet zomaar een reden zijn. Het mag geen reden zijn. De brandweerkazerne geeft
overlast aan de omwonenden, maar heffen we die kazerne dan maar op? De A12 zorgt ook voor overlast,
maar sluiten we die daarom af? O ja, die stoplichten geven overlast van uitlaatgassen. Haal ze maar weg.
En kan de gemeente onze buren op nummer 50 ook even weghalen? Zij geven ook overlast.
Deze bomen staan er al ruim 30 jaar. En misschien is er wat overlast. Maar is die echt zo groot? Blad en
bloemtrossen kunnen worden opgeruimd. Overigens, in tuinen met beplanting ruimen zij zich zelf op. Ook
1
bladluis is natuurlijk vervelend, maar dat is schoon te maken; en een afdakje in de tuin kan de last
verminderen. Het argument van schaduwwerking kan hoogstens gelden voor de solitaire boom op de hoek,
maar dat is al 30 jaar zo, al ruim voordat de bewoners er kwamen wonen.
Sinds het protest noemen de voorstanders van kap opeens nieuwe argumenten:
-
de solitaire boom op de hoek, met het gat in de bast, zou ziek zijn en kunnen omwaaien;
ook de 2 bomen bij het garageblok, hoewel gezond, zouden een gevaar zijn voor de directe
omgeving;
en de wortels van de 2 bomen bij het garageblok zouden een risico vormen voor de stroomkabels.
Wij hebben ons daarover door een deskundige laten informeren:
-
-
alle drie bomen zijn kerngezond en vormen geen gevaar voor de omgeving; het gat in de solitaire
esdoorn is een gebruikelijk gevolg van het afzagen van een tak en de boom kan nog vele tientallen
jaren zijn mooie kroon dragen zonder gevaar van omvallen;
wortels kiezen de weg van de minste weerstand en gaan dus om obstakels heen op zoek naar het
grondwater; als na ruim 30 jaar geen schade is ontstaan, is geen schade meer te verwachten. Dat
is ook de mening van de netbeheerder, hebben wij gehoord.
Die argumenten snijden dus geen hout.
Ook wat de procedure betreft, verdient deze kwestie geen schoonheidsprijs. In de concept-vervangingslijst
van juli 2013 staat niets over deze bomen; pas in de definitieve vervangingslijst wordt de geplande kap
gemeld met als reden: “Wortelopdruk, bezonning van tuinen en plak van luizen”. Dat vinden wij, op zijn
zachtst gezegd, geen zorgvuldige communicatie.
Beste raadsleden,
De kwestie is of het individuele belang van enkele bewoners voor moet gaan boven het algemene belang:
bomen en een groene leefomgeving bevorderen het welzijn van de mensen.
Het kappen van bomen is onomkeerbaar. Wij willen geen kap. Bomen zijn net zo belangrijk voor de
leefbaarheid van een wijk als een brandweerkazerne of een toegangsweg. Wij willen een woonomgeving
waar kinderen nog onder de bomen kunnen spelen. Waar vogels nog een nest kunnen bouwen. Het zou
zonde zijn om dat zomaar weg te gooien.
Wij voelen ons gesteund door uw reacties tot nu toe en doen een beroep op u om deze kap tegen te
houden. De buurt zal u dankbaar zijn.
Alexandra Nierman-Röntgen
Arjan Soede
Annette de Graaf
Arjan Hogenaar
2