Nummer 110 - Vliegende Hollander Magazine

3
Jaargang 10
nummer 110
10 mei 2014
Het
Zwarte
Padje
V
liegende
8
Poppe een
duurzame
partner
veel
fotoproducten
snel geleverd via
www.fotoboeknu.nl
Hollander Magazine
FOTOBOEKNU
gratis huis-aan-huis magazine op tabloid-formaat voor alle kernen en buitengebieden van de Gemeente Terneuzen - oplage 25.000 exemplaren
Tapijtwereld Hulst
Multiplanken
Vitrage
Gordijnen
Tapijt
Vinyl
Laminaat
Kleden
Absdaalseweg 33 4561 GD Hulst tel. 0114-32 21 07 www.tapijtwereldhulst.com
• ACCOUNTANCY
• ONLINE
BOEKHOUDEN
voor
complete
administratieve
• BELASTINGEN
en fiscale
dienstverlening
• SALARISADMINISTRATIES
• AccountAncy
•
• FISCAAL- EN BEDRIJFSECONOMISCH ADVIES
• PENSIOENADVIES
•
OnlinebOekhOuden
Spookachtige buurten
en gedaantes
NATUUR;
VERLEIDELIJK TOEGANKELIJK,
MAAR HOUD AFSTAND
belastingen
VOOR COMPLETE ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING
• salarisadministraties
LID VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN
EDITIE 110 IS
NIET VANZELFSPREKEND…
• Fiscaal-enbedrijFs-
Oostelijk Bolwerk 9, 4531 GP Oostelijk
TERNEUZEN
Bolwerk 9, 4531 GP TERNEUZEN
ecOnOmischadvies
(0115)61
6135
83 93
88 Fax (0115) 61 35 93
Telefoon (0115) 61 83 88 Telefoon
Fax (0115)
Website: www.mdhamelink.nl E-mail: [email protected]
www.mdhamelink.nl E-mail: [email protected]
• PensiOenadvies
COLOFON
Een uitgave van U&R Producties.
Vormgeving en druk:
Bareman Grafische Bedrijven
Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen, 0115-642642
Redactie: [email protected]
Advertentie-acquisitie:
Tabitha Vermeulen, 06-11308415,
[email protected]
© 2014 Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, kopie, film of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van
de uitgever. Druk- en zetfouten voorbehouden. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en
mededelingen op de pagina’s van dit magazine, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de uitgever en/of redactie van Vliegende Hollander Magazine.
UITNODIGINGEN:
DOE MEE OF KOM KIJKEN!
2
Vliegende Hollander Magazine® | 10 mei 2014 | nr. 110
Uitvaartverzorging J.J.M. de Voogt
Kokkeldreef 1 4533 DD Terneuzen
www.uitvaartverzorgingdevoogt.nl
Verzorging van begrafenis/crematie
volgens persoonlijke wens.
Dag en nacht voor u beschikbaar.
Tel. 0115-612937 Gsm. 06-21837273
Vanzelfsprekend
“Au!” roept onze jongste dochter als
ze in de schoenenwinkel een paar
schoenen uitprobeert. Ze gaat zitten
en wil de schoenen weer uittrekken. Duidelijk. Ik zoek al naar een
ander paar. En ik kan me zowaar
een beetje ontspannen: dochterlief
blijft om me heen slenteren en loopt
dus niet weg; ze pakt wel eens een
schoen, maar zet dat ook weer terug
als ik dat van haar vraag; en ik loop
niet elk moment het risico dat ze
het beu is en het op een krijsen zet.
Op deze manier is het kopen van
nieuwe schoenen niet zo’n moeilijke hindernis als bij onze oudste
dochter.
Laatst sprak ik een vrouw van
middelbare leeftijd die al 22 jaar
weduwe was. Wat haar stak, was
dat mensen ervanuit gaan dat ze
haar verlies intussen wel te boven is.
“Maar ik zit nog steeds elke avond
alleen te eten.” Ze vond het ook
vervelend dat uitnodigingen voor
feesten en activiteiten vaak als uitgangspunt nemen dat alle genodigden echtparen zijn.
Op televisie vertelde een trans-
gender dat hij de vraag naar het
geslacht (man/vrouw: streep door)
op formulieren heel erg pijnlijk
vond. Daar had ik nog nooit bij stil
gestaan; voor mij is dat juist een van
de gemakkelijkste vragen om in te
vullen.
Onze oudste dochter heeft het Rettsyndroom en is net vier jaar geworden. Als je kind vier jaar wordt,
krijg je uit alle mogelijke richtingen officiële brieven en enthousiaste reclamefolders toegestuurd die
je feliciteren omdat je kind naar
school mag. We weten allang dat
ze niet naar school kan en ze heeft
het naar haar zin in haar orthopedagogisch kinderdagcentrum, maar
toch doet de vanzelfsprekendheid
van al die post pijn: “Gefeliciteerd,
uw kind is vier jaar geworden en
mag naar school!”
Het zou al schelen als de formulering minder vanzelfsprekend zou
zijn, bijvoorbeeld: “Gaat je kind binnenkort naar school?” Ook voor de
weduwe zou een vraag als “Hebt u
misschien een man die u kan brengen?” minder pijn doen dan “Kan
uw man u niet brengen?”, hoewel je
haar man er niet mee terug tovert.
Ik denk dat veel reacties, inclusief
die van mezelf naar anderen toe,
pijnlijk kunnen zijn omdat we iets
vanzelfsprekend vinden. Er wordt
vanuit gegaan dat je een man of een
vrouw bent; dat je een echtgenoot
hebt; dat kleine kinderen groot worden en kunnen zeggen of de schoenen lekker zitten of niet.
Het zou gemakkelijker zijn – voor de
weduwe, voor de transgender, voor
de ouders van een kind met een
beperking – als mensen in hun reacties minder zaken vanzelfsprekend
zouden vinden en zich meer in de
ander in zouden leven.
Positief is dat je extra kunt genieten
als je weet dat het niet vanzelfsprekend is: als je toch weer de liefde
van je leven ontmoet; als je iemand
spreekt die jou wél begrijpt; en als
opeens blijkt dat je een ochtendje
gezellig kunt winkelen met je peuterdochter.
Aukje-Tjitske Dieleman – Semper Scribo
Industrieweg 33 4538 AG Terneuzen 0115 - 694 263
Geen twijfel over oogzorg
ek
bezo
onze
!
room
show
binnen- en buitenzonwering
rolluiken
garagedeuren
horren
www.vankouteren.nl
www.cysouwoptiek.nl
MME
DA
TS
R
EC
H
DE
GER
RS
S.
C.
VA
N
nr. 110 | 10 mei 2014 | Vliegende Hollander Magazine®
D E U R WA
A
VAN DAMME C.S.
GERECHTSDEURWAARDERS
Terneuzen, Alvarezlaan 1 (4536 BA)
T: 0115 - 613651
Tilburg, Saal van Zwanenbergweg 11 (5026 RM) F: 0115 - 694811
www.vandamme-holland.nl
Postbus 94 te 4530 AB Terneuzen
[email protected]
Het zwarte padje
Veel oudere inwoners van
Terneuzen kennen ‘het zwarte
padje’. Enerzijds omdat ze er zelf
in de buurt hebben gewoond en
er wel eens doorheen hebben
gelopen, of anders hebben ze er
over horen vertellen van familie.
Feit blijft dat er altijd een soort
mysterie rond is blijven hangen.
Begin jaren 60 is het padje verdwenen toen het kerkhof werd
verplaatst. Ooit is de oorsprong
van het mysterie op papier gezet
en hier volgt een korte samenvatting van het verhaal.
Het pad werd veel gebruikt door
kinderen die van de Baandijk en
het Station naar Terneuzen liepen. Ook de zeemannen die op
stap waren geweest in Terneuzen
en terugliepen naar de dokken
maakten er gebruik van, evenals
de mannen van het spoor die de
boten laadden en losten. Dat er
’s avonds ook vrijende paartjes
gebruik maakten van deze donkere omgeving behoeft geen verdere uitleg.
Na de tweede wereldoorlog werden de kinderen er op gewezen
dat ze voorzichtig moesten zijn
als van het padje gebruik maakten. Er was immers heel weinig verlichting en dan waren
er bovendien nog die verhalen.
De ouders hadden eigenlijk liever dat er geen gebruik van werd
gemaakt, er kon immers van alles
gebeuren als je daar liep. Ja, als
dat verteld wordt beginnen de
fantasieën pas echt los te komen.
Het mysterie is ontstaan rond
1900. Een spoorwerker was iets
langer dan gepland in één van
de vele cafeetjes aan de Baandijk
blijven hangen en had beslist niet
alleen limonade gedronken. Het
was een gure herfstavond en toen
hij via het zwarte padje naar huis
ging, hoorde hij ter hoogte van
het Rooms Katholieke kerkhof
gerammel. In het flauwe schijnsel
van het maanlicht zag hij bovendien lichtstralen op de grafstenen en in zijn niet heldere geest
lijkt het wel of deze hem wenken.
Hoewel niet bang uitgevallen, zet
hij het op een lopen, hij wil zo
snel mogelijk weg van die plek.
De volgende dag vertelt hij aarzelend aan zijn kameraad wat
hij die nacht heeft meegemaakt.
Aangezien die ook niet bang uitgevallen is stelt deze voor om ’s
avonds samen nog eens te gaan
kijken. Het weer was nog niet veranderd en in de bocht tussen de
twee kerkhoven was er plots weer
een rukwind. Ze hoorden beiden
het rammelende geluid en zien
gelijktijdig ook lichtstraaltjes op
een graf. Nu ze samen zijn durven
ze langer te kijken en… ze kunnen opgelucht ademhalen.
Het mysterie is nu snel opgelost.
Door het slechte weer was er een
glazen bedekking kapot gewaaid
en het maanlicht viel op de stukken glas. De wiebelende stukken
glas lieten het licht dansen op de
graven die daar omheen lagen.
Een blikken plaatje aan een ketting dat aan een grafsteen hing,
waaide door de hevige wind heen
en weer tegen het glas en veroorzaakte het rammelende geluid.
Op het plaatje stond ‘Rust zacht
lieve man’, maar dat heeft de
bange man die eerste avond allemaal niet gezien.
Het donkere pad, het kerkhof, de
gure herfstwind, de dansende
lichtstralen, het geluid, zijn vermoeidheid en niet heldere geest,
hadden hem in verwarring
gebracht.
Het spook verhaal is jaren lang
blijven bestaan en is door het verdwijnen van ‘het zwarte padje’
ook langzaam verdwenen uit de
herinnering van velen. Het zwarte
padje liep vanaf de Tramstraat
langs de muren van De Hoop en
tussen het Rooms Katholieke en
het Protestantse kerkhof door
naar de Baandijk. (zie foto). Ook
was er een uitgang / ingang aan
de Stationstraat..
Jan Roose
3
4
Vliegende Hollander Magazine® | 10 mei 2014 | nr. 110
Een leuk verhaal…
Jaren geleden werd ik benaderd om af en toe in dit mooie magazine
een leuk verhaal te schrijven. De tijden waren kennelijk zodanig dat
het kon. Nog niet eens zo lang geleden was er niets bijzonders aan de
hand. Dus leuk zijn was niet zo moeilijk.
Nu is het gevoel voor humor van de een helemaal niet passend op de
ander. Leuk is simpel, hoef je niet bij na te denken; je grinnikt wat en
gaat over tot de orde van de dag. Leuker is het wanneer je wat steekjes kunt geven waar je een zin nog eens moet lezen om te begrijpen
wat iemand bedoelt.
Een kennis van mij vertelde eens dat ze al lang moeite had met de
manier waarop ik iets duidelijk probeerde te maken. Op een dag vertelde ze me dat ze het door had: ik was net zo moeilijk te volgen als
haar echtgenoot en toch was het een goed huwelijk.
Vandaag de dag hoef je een (mijn) mening helemaal niet tussen
de regels te laten leven, alles wat iets leuk of niet leuk maakt ligt
gewoon op straat of in de schrijfsels in kranten en tijdschriften.
Zo vind ik het erg leuk te lezen wanneer er van overheidswege wordt
medegedeeld dat er bezuinigd moet worden. Benieuwd hoe de overheid dat ging doen kwam ik van een koude kermis thuis. Bezuinigen
betekent voor de burgers dat de belastingen worden verhoogd. Is dat
even lachen; had ik helemaal verkeerd begrepen.
In ons land staan burgers uit de steden die het betreft nogal op de achterste benen wanneer er een windmolenpark in de omgeving wordt
opgetrokken. Het schijnt ons burgers miljarden te kosten om deze
windvangende reuzen via subsidies met hun lange armen te laten
zwaaien. Als de overheid die subsidie zou steken in de ontwikkeling
en verspreiding van zonnepanelen op de daken van alle woningen,
zouden we niemand meer nodig hebben om in de behoefte van onze
energie te voorzien. Dat zou voor de burgers leuk zijn. Maar onze
energie bedrijven moeten van diezelfde overheid duurzame energie
leveren en hebben allerlei investeringen gedaan om aan die norm te
voldoen. Niet echt leuk voor hen, maar de lobby is groot genoeg om
het zo te laten.
Maar dan de boeren op wiens land die windreuzen staan: zij krijgen vijftig duizend euro per windmolen uitgekeerd; nou dan heb je
met genoegen het uitzicht op zo’n wanstaltig gevaarte. Die kunnen
terecht lachten. Dat is pas leuk.
Wat ook zo leuk is, is dat er op alles door de overheid bezuinigd moet
worden, wat ook weer wordt betaald door de burger in de vorm van
het beknibbelen op de ouderenzorg en alles wat hiervan in het verlengde ligt.
Een goede kennis van mij was medisch consulent in een gevangenis
in Nederland, wat zij een dankbare taak vond en een leuke afwisseling in haar bestaan als chirurg op een drukke afdeling. Toen bleek
dat het voor de gedetineerden zo leuk was om via hun eigen advocaat
een klacht in te dienen om hun verblijf te verkorten of er een ander
gewin uit te slaan, gaf ze er de brui aan met de woorden: “Ik kan
zo niet werken! Naast iedere gedetineerde slaapt een advocaat.” Dat
vond ik wel humor.
Via de radio en televisie schiet je ook vaak in een spontane lachbui
als je probeert te luisteren naar wat men te zeggen heeft. Er wordt
gesproken alsof men nog de laatste trein moet halen, zodanig dat je
de helft niet verstaat, maar misschien is dat wel de bedoeling anders
krijgen ze een claim aan hun broek via een voorgedrukt aangifteformulier op het politiebureau.
Het leukste vind ik iedere werkdag het programma DWDD. Daar hoor
je in sneltreinvaart dat de wereld niet doordraait, maar de wereld
DOL draait. Je zou er de slappe lach van krijgen.
Emmy ter Stege
Het wordt pas echt feest…
met onze verjaardagstaarten!
Ook te bestellen via de webshop
www.bakkerijrisseeuw.nl/webshop
www.bakkerijrisseeuw.nl
Markt 16, Biervliet
Plein 25, Zaamslag
Zeldenrustlaan 14, Terneuzen
Winkelcentrum Schuttershof, Terneuzen
H A A K B LO K H U T T E N
Showterrein: Octrooiweg 2 Terneuzen, Tel. 06 48670800
• Blokhutten
• Hout-Betonschuttingen
• Douglasvision
• Veranda’s & Priëlen
• Garages / Carports
• Tuinmeubelen
Stuur
uw mail naar: [email protected]
www.bakkerijrisseeuw.nl
Of kijk
voor
ons totale
assortiment
Zeldenrustlaan
14, Terneuzen op onze website:
Markt
16,
Biervliet
www.bakkerijrisseeuw.nl
www.haakblokhutten.nl
Winkelcentrum Schuttershof, Terneuzen
Zeldenrustlaan 14, Terneuzen
Winkelcentrum Schuttershof, Terneuzen
Plein 25, Zaamslag
Markt 16, Biervliet
Plein 25, Zaamslag
Zelf een boek schrijven
of al geschreven?
Productie eventueel per stuk en toch betaalbaar
Kom eens praten over onze ongekende mogelijkheden
Drukkerij Bareman produceert uw boek
in professionele kwaliteit en in elke oplage
DrukkE ri j BarE m an
Axelsestraat 156, postbus 139, 4530 AC Terneuzen
t (0115) 61 30 72 F (0115) 61 48 86
www.bareman.nl E [email protected]
Drukkerij Bareman is een handelsnaam
van Bareman Grafische Bedrijven bv
en is onderdeel van de
nr. 110 | 10 mei 2014 | Vliegende Hollander Magazine®
Een greep uit de collectie
De collectie bestaat o.a. uit
schoolbankjes, leesplankjes,
letterdozen, wandplaten,
inktpotten- en flessen, leien en
griffels, boekjes van Ot en Sien,
Piet en Nel, breukappeltjes,
fröbeldozen, handwerkjes,
merklappen, houten schooltassen,
speelgoed en nog veel meer.
Ook is er een grote collectie
schoolfoto’s uit de regio
museum
schooltijd
5
De onvolprezen boekjes van Ot en
Sien en Pim en Mien geven een
goede impressie van vervlogen tijden
Historische wandplaten waar je
niet op uitgekeken raakt
en.nl
zen.nl
www.schoolmuseumterneuzen.nl
Met de bus neemt u de
halte Scheldetheater.
Van daar is het slechts 200
meter naar het Museum.
S c h el
tra
a rd
at
aat
Havenstr
Mar
kt
gr
ac
ht
De B
Schoolmuseum
Schooltijd
Stadhuisplein
Bin n e n v
ws
u l ev
aat
str
ord
No
Historische wandplaten waar je
niet op uitgekeken raakt
ieu
deb o
l o kke n
N
a a rt
Het museum is uitstekend
te bereiken per auto en
openbaar vervoer.
Met de auto kunt
u parkeren aan de
Scheldeboulevard
of in de parkeergarage
aan de Scheldekade.
w eg
Route beschrijving
Het museum is gevestigd
in het Centrum van
Terneuzen op het kruispunt
van de Nieuwstraat met
de Korte Kerkstraat; 20
meter van de belangrijkste
winkelstraat en 300 meter
van de Scheldeboulevard.
n
re
He
Ken n
jk
ndi
epe
Sch
e dyla a n
Sc
hu
tte
h
rs
of
we
Een greep uit de collectie
De collectie museum
bestaat o.a. uit
schoolbankjes, leesplankjes,
letterdozen, wandplaten,
inktpotten- en flessen, leien en
griffels, boekjes van Ot en Sien,
Toegangsprijzen
Piet en Nel, breukappeltjes,
Volwassenen
€ 2.50
fröbeldozen,
Kinderen
t/m 12handwerkjes,
jaar
€ 1.50
merklappen,
houten schooltassen,
(alleen
onder begeleiding)
speelgoed
veel meer.
Vrienden
vanen
hetnog
Museum
gratis
Ook is er een grote collectie
Groepen
vanaf 15
schoolfoto’s
uitpersonen
de regio
schooltijd
Volwassenen
Kinderen t/m 12 jaar
(alleen onder begeleiding)
€ 2.25
€ 1.25
Openingstijden
Mei t/m september
wo/do/vr/za | 14.00–17.00 uur
Oktober t/m april
wo en za | 14.00–17.00 uur
Voor groepen zijn afwijkende
openingstijden mogelijk
De onvolprezen boekjes van Ot en
Sien en Pim en Mien geven een
goede impressie van vervlogen tijden
Nieuwstraat 2-4
4531 CW Terneuzen
telefoon 0115-72 08 21
gsm +31 (0)6-221 031 08
www.schoolmuseumterneuzen.nl
[email protected]
g
Een tipje van de lente opgelicht
We merken het al, de lente licht
af en toe tipjes van de sluier op,
of beter gezegd: behoorlijke tippen van de sluier; zonneschijn,
bomen die al helemaal groen
zijn, dekens van hondsdraf,
oranjetipjes, jong grut, moeders
die hun nestje bewaken, papa’s
die op zoek zijn naar voedsel,
dagkoekoeksbloemen en pinksterbloemen, vrolijk dansende
kieviten boven de weilanden.
De natuur is volop in bedrijf,
het lijkt wel of ze geen tijd te
verliezen heeft. Vorig jaar een
korte lente? Of bijna geen zelfs.
Nu een superlange. Het lijkt wel
een inhaalslag. Ik vind het niet
erg hoor. Alleen word ik af en
toe bedolven onder die heerlijke lentelawine. Ogen en oren
tekort. Kwam het vorig jaar één
voor één boven groeien, rondfladderen, nu lijkt het allemaal
tegelijk te komen, te ontwaken,
geboren te worden, te bloeien.
Snel de fiets op, met een vaartje in standje 7, zonder elektriciteit, fietsen we op het jaagpad
langs de Schelde in de Vlaamse
Ardennen, de Scheldevalleiroute
volgend. We zien een voor ons
smal stroompje dat de Schelde
blijkt te zijn, hier inclusief plonzende schildpadden. We peddelen langs zacht glooiende
heuvels, idyllische kerktorentjes,
dromerige dorpjes en zomerse
weilandjes vol met pinksterbloemen en een diversiteit aan
vlinders.
Scheldevalleiroute?
Scheldevlinderroute kan je beter
zeggen. Al dat lentegefladder
rond onze oren. Met de zomerzotheid al in hun hoofdjes, fladderen de oranjetipjes van de ene
pinksterbloem naar de andere.
En onze fotograaf? Die fladdert
gewoon mee. Want om daar een
foto van te maken? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Maar het is gelukt! Het resultaat
mag er zijn. Is het geen plaatje?
Cora Verhelst
Copyright © 2014
6
GROENTEN & FRUIT
WINKEL
Vliegende Hollander Magazine® | 10 mei 2014 | nr. 110
GROENTEN
GROENTEN
GROENTEN
&&FRUIT
&
& FRUIT
FRUIT
GROENTEN
FRUIT
WINKEL
WINKEL
WINKELWINKEL
Hét adres voor al uw verse
Hét
adres
adres
voor
voor
alal
uw
aluw
uw
verse
verse
l Hét
aardappelen
Hét
adres
voor
verse
aardappelen
l aardappelen
ll groenten
l aardappelen
Opbollende cumulus wolken
boven Zeeuws-Vlaanderen
groenten
l groenten
ll fruit
l groenten
l
l
l
l
l
l
SB25210
l
l
l
SB25210
SB25210
SB25210
l
l
fruit
l fruit
salades
en gesneden
fruit
salades
l salades
en gesneden
en gesneden
groenten
groenten
groenten
salades
en gesneden
biologische
producten
groenten
biologische
l biologische
producten
producten
Turkse,
Surinaamse,
biologische
producten
Turkse,
l Turkse,
Surinaamse,
Surinaamse,
Indonesische
specialiteiten
Indonesische
Indonesische
specialiteiten
specialiteiten
Turkse, Surinaamse,
Indonesische
specialiteiten
Guido Gezellestraat 23, 4536 HG Terneuzen
Guido Gezellestraat
Guido
Guido Gezellestraat
Gezellestraat
23, 4536
23,
23,
HG
4536
4536
Terneuzen
HG
HG Terneuzen
Terneuzen
0115-612118
Tel.Tel.
0115-612118
Tel.
Tel.
0115-612118
0115-612118
t.o.
Winkelcentrum
Zuidpolder
t.o.
Winkelcentrum
t.o.
t.o. Winkelcentrum
Winkelcentrum
Zuidpolder
Zuidpolder
Zuidpolder
Guido Gezellestraat 23, 4536 HG Terneuzen
Tel. 0115-612118
www.het-boertje.nl
www.het-boertje.nl
www.het-boertje.nl
www.het-boertje.nl
t.o. Winkelcentrum Zuidpolder
www.het-boertje.nl
Zeeland staat niet alleen bekend om
zijn prachtige stranden en natuur, ook
de Zeeuwse wolkenluchten en prachtige contrasten boven het water worden
vaak geroemd. Met het oplopen van de
temperatuur bollen de cumulus wolken
soms torenhoog op. Als de atmosfeer
onstabiel genoeg is bereiken ze het buienstadium.
Het uitgestrekte landschap met weidse
uitzichten biedt een prima doorkijk op
de wolkenluchten boven het ZeeuwsVlaamse land en de omliggende wateren. In het voorjaar is het in een smalle
kuststrook vaak uitgesproken zonnig,
terwijl iets verder landinwaarts al snel
de eerste wolken ontwikkelen door het
opwarmende land. Zo kan het zijn dat
het in Cadzand volledig zonnig is, terwijl het verderop richting Hulst bijna
helemaal bewolkt is. Dat verschil is het
grootst in het vroege voorjaar, als de
zeewatertemperatuur op z’n koudst is.
Boven het koude zeewater ontstaan veel
minder snel wolken. Vanaf mei, als de
temperatuur van het water omhoog
gaat, nemen de weersverschillen tussen
het oosten en westen van het eiland af.
Onweersbuien
Als de atmosfeer vochtig en onstabiel
genoeg is en de temperatuur ruim in
de twintig graden klimt, kunnen overal
onweersbuien ontwikkelen. De dag
begint vaak zonnig, maar gedurende
de ochtend en middag ontstaan al snel
de eerste kleine stapelwolken. Wolken
die als ‘onschuldige’ cumulus beginnen,
groeien al vrij snel door tot ze het buienstadium bereiken: we spreken dan
van een cumulonimbus (cb). Bij zware
zomerse onweders kunnen de buientoppen dan wel een hoogte bereiken van
zo’n 15 kilometer. De toppen schieten
dan in het ijs en worden aan de bovenkant afgeplat. Dat levert vaak prachtige
platen op als je er op geruime afstand
van naar kunt kijken. Als de bui nadert
kun je maar beter een veilig onderkomen zoeken, hevige onweersbuien in de
zomer gaan vaak gepaard met bliksem,
hagel en windstoten.
Zee als trigger
In het najaar zien we vaak het omgekeerde gebeuren. De zeewatertemperatuur is dan op z’n hoogst en de zee
vormt dan juist een trigger voor het
ontstaan van buien. Dat gebeurt vooral
bij een zuidwestelijke tot noordwestelijke stroming als de aangevoerde lucht
van over zee komt. Deze buien zijn voor
de fotograaf vaak een lust voor het oog
omdat ze van over zee komen ‘aanstormen’. De aangevoerde lucht rond de
buien is vaak schoon worden ze vaak
extra scherp afgetekend zijn. Met een
beetje geluk kun je bij de najaarsbuien
boven zee zelfs een waterhoos zien.
Snugger hel
jungle van k
Tablet-app van N
moet aan groeien
Meer dan de helft van de Neder-landers bezit inmi
nen met jonge kinderen heeft zelfs tweederde er
vraagt zich echter af hoe ze kunnen bepalen of een
is voor hun kind. Om ouders te helpen om in de ju
tjes, films en boeken de beste kindermedia te vin
app Snugger ontwikkeld.
De app is bedoeld voor ouders en grootouders en hu
en twaalf jaar, medewerkers van bibliotheken en
Hij is ontwikkeld in samenwerking met het Vakber
0-18. Snugger werkt heel eenvoudig. Gebruikers ku
leeftijd en voorkeuren invullen, waarna de app de
nen ze handmatig zoeken in het aanbod aan kind
De app is geschikt voor iOS en Android tablets en i
of Google Play. Er is een gratis versie beschikbaar
mensen een abonnement afsluiten en maandelijks
Kijk voor meer informatie www
www.bibliotheekzeeuwsvla
nr. 110 | 10 mei 2014 | Vliegende Hollander Magazine®
TM
zaterdag 14
mei te Middelburg
MIDDELBURGS
GROTE VEILINGHUIS
KUNST- EN
Verhage & Van Kleef
zaterdag 14 mei te Middelburg
ANTIEKVEILING
GROTE KUNST- EN ANTIEKVEILING
Timmerwerk en Machinale Houtbewerking
INBRENG GEVRAAGD
VOOR ONZE VEILINGEN
met onder meer een grote collectie
zeldzaam Zeeuws zilver
met onder meer een grote collectie zeldzaam Zeeuws zilver
 Timmerwerk
 Kozijnen
 Deuren
 Ramen
 Trappen
 Machinale Houtbewerking
 Montage
NBD Biblion komt tegende vraag van gezinnen
iddels een tablet en van de gezinéén. Bijna de helft van de ouders
n app, spelletje of website geschikt
ungle van miljoenen apps, spellenden, heeft NBD Biblion de tablet-
un (klein)kinderen tussen de twee
n docenten in het basisonderwijs.
raad Specialisten Bibliotheekwerk
unnen in een profiel onder meer
e beste media selecteert. Ook kundermedia.
is te downloaden via de App Store
r en een betaalde versie, waarbij
s updates ontvangen.
aanderen.nl
Kijkdagen: vrijdag 13 mei van 15 tot 20 uur en zaterdag 14 mei
van 9.30 tot 11.30 uur
De veiling start zaterdag 14 mei om 14 uur
Nijverheidstraat 2B
4538 AX Terneuzen
T 0115 - 72 99 99
E [email protected]
I www.tmtvof.nl
middelburgs
met name CHINEES
VEILINGHUIS
PORSELEIN
Verhage
& Van Kleef
Meermiddelburgs
dan 40 jaar een betrouwbaar adres
middelburgs
VEILINGHUIS
NL - 4331 JR Middelburg
Directie: RubenHoutkaai
van Kleef9
Verhage & Van Kleef
tel (+31) (0) 118 62 76 39
gsm (+31) (0) 6 38 93 07 33
www.middelburgsveilinghuis.nl
www.middelburgsveilinghuis.nl
[email protected]
[email protected]
Houtkaai 9
NL - 4331 JR Middelburg
tel (+31) (0) 118 62 76 39
gsm (+31) (0) 6 38 93 07 33
www.vh-magazine.nl
lpt ouders in
kindermedia
w.snugger-app.nl
Van der Valk Hotel
der Valk Hotel Paukenweg 3 Middelburg
PaukenwegVan
3 Middelburg
Op 31 augustus en op 4 oktober levert het Festival van
Zeeuwsch-Vlaanderen een representatieve bijdrage
in de ‘’Viering 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen’’ en
de ‘’Viering 200 jaar Zeeland’’
Het thema van editie 26 is VERBINDEN.
Meer hierover in Vliegende Hollander Magazine 111
7
8
Vliegende Hollander Magazine® | 10 mei 2014 | nr. 110
Poppe Installatietechniek:
uw duurzame partner
Zonne-energie is duurzame energie die wordt opgewerkt door de zon. Zelfs
in Nederland schijnt de zon voldoende om met zonnecellen veel elektriciteit
op te wekken. Maar hoe werkt het precies? En welk systeem is betrouwbaar én betaalbaar? De specialisten van Poppe Installatietechniek geven u
graag duidelijk advies, op maat! Zij gaan uit van uw verbruik mét oog op de
toekomst.
Klant aan het woord:
Karel en Patricia van Looij,
Sint Jansteen
“Kwaliteit is erg belangrijk en dat biedt Poppe”
“Al langere tijd dachten we aan zonnepanelen. Het is interessant voor je portemonnee! De
energie wordt tenslotte alleen maar duurder. We kunnen het geld op de bank zetten, maar
het heeft meer rendement als we deze investering in zonnepanelen doen. En dat het goed is
voor het milieu, is natuurlijk mooi meegenomen.
Tijdens het adviesgesprek bij ons thuis vertelde Ronny Poppe dat de eerste 20 jaar het meest
effectief zouden zijn. Niet meer te lang wachten dus. We zijn dan 80! Poppe kon ook Patricia
voor 100% overtuigen. De zwarte panelen zouden heel fraai op het donkere dak passen. Het
aanbod van de verschillende kleuren was dus mede doorslaggevend. We zijn geen shoppers!
Goed is goed. Kwaliteit is erg belangrijk en dat biedt Poppe. Dat weten we uit het verleden.
De werkzaamheden verliepen vlot. Echt teamwork. Je kunt zien dat ze dit vaker doen.
De terugverdientijd zou 8 - 9 jaar zijn. Daarna is de energie voor niks! Tijdens ons pensioen
hebben we dus minder uitgaven. Een ideale gedachte. Toen de panelen net geïnstalleerd
waren, gingen we uit nieuwsgierigheid natuurlijk alsmaar kijken om te zien wat het concreet
oplevert. Later werd dat minder. We geloofden het wel… Maar toen in maart de eerst
voorjaarszon weer kwam, gingen we natuurlijk meteen weer kijken! En dat is interessant.
Je moet er toch een gevoel bij krijgen.”
Voordelen zonne-energie
•
•
•
•
Zonne-energie is duurzaam en onuitputtelijk
U reduceert uw CO2-uitstoot
U bent minder afhankelijk van prijsschommelingen
Zelfs op een bewolkte dag, wordt
stroom opgewekt
Ruim assortiment zonnepanelen
Poppe Installatietechniek biedt een ruim assortiment zonnepanelen aan, in diverse kwaliteits- en prijsklassen. De nieuwe Vision-serie
van CentroSolar wordt de nieuwe standaard.
Kenmerken:
• robuust: extreem resistent glas / glas
composiet
• krachtig: gegarandeerd 25 procent
hogere opbrengst *
• aantrekkelijk: elegant, zeer geavanceerde ontwerp
• meer veiligheid: maar liefst 20 jaar
productgarantie
* In vergelijking met standaard glas / folie modules onder
dezelfde voorwaarden, over dezelfde garantieperiode.
Bovendien garandeert Poppe Installatietechniek de prestaties van het glas-glas zonnepaneel met een toonaangevende garantie. Ook
zorgt Poppe Installatietechniek voor een perfecte bevestiging. Met RVS beugels worden
de panelen met RVS bevestigingsmateriaal
geschroefd op het dakbeschot.
Extra interessant met BTW
teruggaafservice
De BTW voor zonnepanelen kan teruggevraagd worden bij de Belastingdienst. Hier
moet u enkele administratieve handelingen
voor verrichten. Dit kan allemaal eenvoudig
geregeld worden. Uiteraard helpt Poppe
Installatietechniek u daar graag bij.
Vrijblijvende afspraak
Bij Poppe Installatietechniek (Hulsterweg 75c,
Kloosterzande) kunt u gratis en vrijblijvend
demo-materiaal van zonnepanelen bekijken.
Maak een afspraak met Stefan Poppe via
[email protected]
of 0114-681243.
Kijk ook op www.poppeinstallatietechniek.nl
nr. 108 | 15 maart 2014 | Vliegende Hollander Magazine®
UW DUURZAME PARTNER!
Activiteiten
centrale verwarming
airconditioning
ZONNEPANELEN
luchtbehandeling
zonnepanelen en zonneboiler
sanitaire installatie
dakwerk, loodwerk en zinkwerk
Bekijk demo!
Gratis en vrijblijvend.
10-17 uur, op afspraak
service & onderhoud
Contact
Volg ons via
Hulsterweg 75c
4587 LG Kloosterzande
www.poppeinstallatietechniek.nl
0114.681243
[email protected]
12e "DUO-sas" nu met Volleybal
en Kunst- & Hobbymarkt
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2014 organiseert WINN Events in samenwerking
met volleybalvereniging SAVOK en de Statie het 12e "DUO-sas". Dit sport- en kunstevenement bestaat voornamelijk uit het 2 tegen 2 Volleybaltoernooi. Daarnaast, is er op
zaterdag ook een Kunst- en Hobbymarkt. Dit gehele evenement wordt gehouden in het
multi functioneel centrum “De Statie” aan de Canadalaan te Sas van Gent.
Voor het volleybaltoernooi hebben zich dit jaar weer meer dan
50 duo’s ingeschreven. Vooral de
vrijdag met het laagste niveau
is ook aantrekkelijk voor nietvolleyballers. Er wordt op het
toernooi 2 tegen 2 gespeeld op
een in de lengte gehalveerd volleybalveld en 6 meter diep. Er
wordt gespeeld volgens het Fair
Play systeem, wat betekent dat
de duo’s zelf tellen. Dus geen
discussie met de scheidsrechter
meer. Er zijn 2 niveaus (A+B) en
3 categorieën t.w. Dames, Heren
of Gemengd. Op vrijdagavond
van 19:00 tot 22:30 uur wordt
op het laagste niveau gespeeld;
3e klasse Nevobo/VVB tot en
met recreatief/jeugd. Op zaterdag spelen de duo’s van 13:00 tot
17:30 uur op het hoogste niveau;
landelijke divisie tot en met regionale klasse. Voor de zaterdag
kan nog ingeschreven worden op
alle niveaus.
Sinds vorig jaar wordt er op
zaterdag van 13:30 tot 16:30 uur
een Kunst- en Hobbymarkt georganiseerd. Dit om het evenement
voor een breder publiek aantrekkelijk te maken. Het aantal
bezette tafels is dit jaar dertig,
wat een verdubbeling betekent
t.o.v. vorig jaar. Zo presenteert
een tiental amateurkunstenaars,
uit geheel Zeeuws-Vlaanderen
hun creatieve “kunststukjes” en
bieden ze diverse leuke kunstwerkjes te koop aan. Een grote
variatie
aan
kunstuitingen
is er aanwezig, zoals Kaarten
maken, Schilderijen, Zeepjes,
Tekeningen (mens en dier),
Airbrush, Sieraden, Tiffany,
Keramiek en handmade breiartikelen. Zo is ook o.a. de praktijkschool De Sprong aanwezig
met houtwerkjes en planten en is
de DUO-fiets van Soka aanwezig.
Voor meer informatie kunt u
terecht op de website
www.winnevents.nl,
e-mail [email protected]
of bij Ronny Winne 06-44782515.
9
10
Vliegende Hollander Magazine® | 10 mei 2014 | nr. 110
De sprong naar meer …
persoonlijke aandacht
mogelijkheden
meedenken
tevredenheid
kostenbesparing
bij uw drukwerk en
alle andere communicatie-uitingen
D R U K K E RI J BAREM AN
Axelsestraat 156, postbus 139, 4530 AC Terneuzen
T (0115) 61 30 72 F (0115) 61 48 86
www.bareman.nl E [email protected]
Drukkerij Bareman is een handelsnaam
van Bareman Grafische Bedrijven bv en
is onderdeel van de
De gedaante
Dit is het verhaal van het meisje Voornemen. Zij stond geregeld voor de
spiegel. Dan verzuchtte zij: ‘ach...wat ben ik toch mooi! Ik wil blijven
zoals ik ben, voor altijd en eeuwig!’ Bewonderend bekeek Voornemen
zichzelf in de spiegel.
Voornemen hield van dromen. Dromen over zichzelf. Over hoe het zou
zijn als zij verwerkelijkt zou worden. In haar dromen maakte zij zichzelf groter en mooier. Zij werd nooit ouder, alleen maar mooier.
Het liefst droomde Voornemen over zichzelf en haar prachtige voorkomen aan de waterkant. Daar waar libellen zweefden boven het eendenkroos. Op een aangename lentedag toen ze daar in het malse gras zat,
stapte een gedaante achter een knotwilg vandaan.
Voornemen schrok op, maar de gedaante sprak: ‘Voornemen, schrik
niet. Ik kom je helpen. Mag ik mij even voorstellen: ik ben Daadkracht.’
Voornemen schrok zó dat ze de sloot indook en begon te zwemmen. Ze
zwom net zo lang, totdat ze in de zee belandde.
VERHAAL VAN DE MAAND
Het ‘Verhaal van de Maand’ wordt geschreven door de
Terneuzense schrijfster en schrijfdocente Marjon Sarneel
en geïllustreerd door Judith Zijtregtop http://juuzkunsten.wordpress.com/
Liggen er verhalen half afgeschreven in jouw la? Kom dan
in oktober naar Hulst voor de schrijfcursus Het Verhaal
Begin|Midden|Eind. Liever eerst uitproberen? Meld je aan
voor de Gratis Online Schrijftraining. Aanvang 6 juni
2014. Daar leer je verschillende manieren om met het
schrijven van een verhaal te beginnen. Alle info staat op
www.marjonsarneel.nl.
Met de krijsende meeuwen boven haar hoofd, wisselde ze naar rugslag
en keek naar de wolken. Ze zag een kabouter met een gieter. Maar toen
ze met haar ogen knipperde, was hij al verdwenen en veranderd in een
draak. Die op zijn beurt een toiletjuffrouw werd.
Toen begreep Voornemen dat het leven, en zij zwom terug naar de
sloot. Vastbesloten om achter de knotwilgen op zoek te gaan naar
Daadkracht.
Tekst: Marjon Sarneel www.marjonsarneel.nl
Illustratie: Judith Zijtregtop http://juuzkunsten.wordpress.com/
nr. 110 | 10 mei 2014 | Vliegende Hollander Magazine®
n o u
n o u
door Magda Danckaert
De meeste verkeersborden hebben een duidelijke, strikte boodschap. Je mag iets niet of je moet net wat, ze wijzen op gevaar
of ze laten je zien waar je bepaalde accommodaties kan vinden.
De vorm en de kleur van de borden accentueren de ernst van
de boodschap. Verkeer is ingewikkeld en gevaarlijk. Duidelijke
regels zijn belangrijk om de verkeersstroom zo veilig mogelijk
te laten verlopen, er is geen ruimte voor romantiek.
11
ZACHTE
BERM
Pas op!!! Niet doen!!! Invoegen!!! Kijk uit!!! Hier rijden!!! Zachter
rijden!!! Hou rekening met…!!! Stoppen!!! Omleiding!!!
Je wordt er niet vrolijk van.
Gelukkig zijn er ook onderborden! Die kunnen de boodschap
van het echte bord wat verzachten. Zo hou ik van de bordjes
‘Uitgezonderd fietsers’ of ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Ze
zorgen ervoor dat je soms kan ontsnappen aan de harde regelgeving.
Mijn favoriete onderbordje is: ‘Zachte berm’.
Ik smelt ervan weg! Ik word er zelf zacht van. Geen hoekigheid,
geen scherpe kantjes, geen strenge rode rand, maar een simpele zachtaardige boodschap: Zachte berm!
Ik vind het een heerlijke mededeling. Dit onderbordje kan
trouwens ook makkelijk als zelfstandig bord gebruikt worden,
dus een onderbord maar dan zonder bovenbord.
Elke keer als ik dit bordje zie, voert het me in gedachten terug
naar het dorp uit mijn kindertijd, waar de bermen altijd zacht
waren en vaak breder dan de landweggetjes zelf.
Ik krijg prachtige glooiende bermen in beeld, naast korenvelden, knotwilgen en weilanden vol grazende koeien.
Uitnodigend liggen de bermen neergevlijd, begroeid met gras,
weegbree, boterbloem, herderstasje, hondsdraf, paardenbloem
en madelief, een lust voor het oog van iedere liefhebber van
het buitenleven. Je zou er verstoppertje kunnen spelen, in de
vroege lente op zoek gaan naar kievietseieren, eindelijk dat
spannende boek eens lezen of zomaar loom wegdromen zonder besef van de voortsnellende tijd.
Ik weet dat ik hier de boodschap ‘Zachte berm’ verkeerd interpreteer.
We worden niet geacht gebruik te maken van de berm terwijl het verkeer voorbij dendert. De berm is een soort vangnet
waarin je onbedoeld terecht kan komen na een stuurfout of als
je moet uitwijken doordat iemand anders problemen krijgt. Je
mag er even gebruik van maken als je een lekke band hebt, als
je zonder benzine valt of als je motor het begeeft. Je zal dan,
hoe dan ook van de berm gebruik moeten maken, of die hard
is of zacht.
De boodschap ‘Zachte berm’ is, denk ik, heel simpel: betreden
op eigen risico!
Maar voor mij betekent het zoveel meer. Het roept associaties
op aan lange, warme middagen of zwoele zomeravonden. Ik
zie beelden voor me van picknickende mensen, spelende kinderen, rollebollende geliefden die dankbaar gebruik maken van
de zachtheid van de berm.
Research naar mijn favoriete onderbordje leverde me bovenstaande foto op! Daarbij vond ik ook de tekst: ‘Zachte berm’ is
een waarschuwing, geen uitnodiging!
Het is geruststellend voor mij te weten dat er meer mensen zijn
die de boodschap verkeerd begrijpen!
Wat mij betreft mogen er veel meer ‘Zachte berm’-bordjes
komen. Je kan ze vanzelfsprekend ook zelf bestellen, via internet. Voor 41,80 euro (en 9,50 euro transportkosten) heb je al
zo’n allerliefst bordje! Misschien iets voor langs het paadje in
mijn achtertuin? Ik zet het op mijn verlanglijstje!
Voor het vormgeven van al úw drukwerk !
Hulsterweg 75K
Ontwerp van logo?
4587 LG Kloosterzande
Ontwerp van huisstijl?
T 0114-68 34 36
Ontwerp folder of poster?
F 0114-68 19 63
e-mail: [email protected]
www.urproducties.nl
verzorgt uw fysieke en
non-fysieke communicatiemiddelen
Ontwerp van advertentie?
Informatiebrochure?
Opmaak nieuwsbrief?
Ontwerp website?
T 06 - 1130 8415 • E [email protected] • I w w w.tdsign.nl
12
Vliegende Hollander Magazine® | 10 mei 2014 | nr. 110
Door de tunnel lopen is heel wat anders dan erdoor
rijden met de auto. De mogelijkheid om er door te
lopen krijg je niet erg vaak, zeg maar nooit. Door een
dwarsverbinding lopen hopen we nooit mee te moeten
maken, maar ook die mogelijkheid is er nu. Nu, wil
zeggen op 24 mei op ‘De dag van de bouw’. Eén keer
per jaar stelt bouwend Nederland het publiek in de
gelegenheid om bouwprojecten in heel Nederland eens
van nabij te bekijken. Combinatie BAM/TBI, in 2013 de
beste bouwer van Nederland, geeft ons de kans om de
bouw van de Sluiskiltunnel op een andere manier te
aanschouwen.
DAG VAN
DE BOUW
24 MEI A.S.
door Jan Roose
Het is de derde keer dat de bouwcombinatie
haar deuren open zet voor het publiek. De
voorgaande keren was de belangstelling erg groot
en projectsecretaresse Marjo van Houcke rekent
ook deze keer weer op meer dan 2000 bezoekers.
Samen met een 15-tal vrijwilligers, allemaal
werknemers van de bouwcombinatie en de
BV KKS, organiseert zij ook dit jaar weer deze dag.
START
Met de plattegrond van het bouwterrein bij de
hand vertelt Marjo wat de bezoeker die dag kan
zien. Nee, we mogen niet door de noordbuis naar
de andere kant van het kanaal lopen. Dat heeft
niets met de afstand te maken. In het tweede
deel van de tunnel zie je niet meer dan in het
eerste deel van 500 meter, wat nu bezichtigd kan
worden.
Als u met de auto komt, kunt u deze parkeren op
het parkeerterrein van de Skihal. Fietsen kunnen
op het parkeerterrein bij het bezoekerscentrum
worden gestald. Vanaf beide plaatsen begint de
route min of meer door het bezoekerscentrum.
Hier zijn de laatste veranderingen van het
project in beeld gebracht en kunt u de nieuwste
projectfilm bekijken.
INFOPUNTEN
Het terrein is zonder begeleiding te bezichtigen,
maar om de bezoekers van de nodige informatie
te voorzien en vragen te beantwoorden, zijn er
onderweg vijf informatiepunten. Daar zijn steeds
twee vrijwilligers aanwezig. Op het eerste punt, de
uitkijkpost, is te zien hoever de werkzaamheden
aan de toevoerweg van de tunnel gevorderd
zijn. Hier krijgen de bezoekers een stempelkaart
waarop bij ieder volgend informatiepunt een
stempel met een vraag wordt gezet. Onder
de goede invullers van de vragen wordt een
toegangskaart voor twee personen voor de
officiële opening van de tunnel verloot.
De wandeling gaat van daaruit verder richting
tunnel en net voor de tunnelingang passeert u
infopunt twee. U bent nog niet halverwege, maar
wel in dalende lijn naar ongeveer het midden van
de noordbuis van de tunnel.
DE DWARSVERBINDING
U kunt doorlopen tot aan het verste punt van
de route, de tweede dwarsverbinding. Dit punt
is voor de volhouders onder u; bij de eerste
dwarsverbinding kunt u ook doorsteken naar de
zuidbuis. Bij beide dwarsverbindingen is weer een
infopunt en tevens wordt er in de dwarsverbinding
een foto van u gemaakt. Toch wel een uniek
moment. Want, zoals gezegd: de tunnel zien we
straks ook als we met de auto er doorheen rijden,
maar door de dwarsverbinding lopen, willen we
niet meemaken.
KLIMMEN
U had het misschien niet gemerkt of was het
alweer vergeten, maar we zijn intussen wel flink
naar beneden gelopen en bijna op het diepste
punt van de tunnel. Dit houdt dus in dat we nu in de
zuidbuis aan de klim terug (naar de tunneluitgang)
kunnen beginnen. Toch een behoorlijke helling
met een stijgingspercentage van 4,5%. Nadat we
de waterkelder zijn gepasseerd aan het begin of
einde van de tunnel, komen we bij infopunt vijf.
Hier is een EHBO-post, kunt u een kop koffie
of iets fris krijgen en uw stempelkaart met de
antwoorden inleveren.
Weer terug in de buitenlucht loopt u langs de daar
opgestelde brandweer en het materieel van BAM/
TBI, waaronder een asfaltinstallatie.
U verlaat het terrein via de portier en kunt daar
tevens uw gratis foto ophalen.
Het lezen van de route is niet hetzelfde als
de route lopen en is zeker de moeite waard,
ondanks de afstand van 3 tot 4 kilometer.
Marjo en haar vrijwilligers nodigen u van
harte uit. Vanaf 10.00 uur kunt u starten
met de wandeling. Om 16.00 uur worden de
hekken gesloten, dus zorg dat u tijdig aan de
wandeling begint.