jaarverslag van 201

Jaarverslag 2013
Leden.
Onze vereniging bestond eind december 2013 uit 94 leden, waarvan 48 jeugdleden.
In 2013 telde de vereniging 8 wedstrijdruiters.
Het Bestuur.
Het bestuur heeft in 2013 zes maal vergaderd. Frank vd Kruk en Corina Koudijs zijn in 2013 herkozen.
Mirjam Slob stopte met haar bestuursactiviteiten. Brigit Sloof werd secretaris. Esther Hof heeft zich
aangemeld als aspirant bestuurslid, zij zal eerst een tijdje meelopen.
Organisatie.
In 2013 zijn we officieel binnen de KNHS van regio veranderd: van KNHS-regio Zuid-Holland naar
KNHS-regio Utrecht. We hopen dat dit voor de ruiters beter zal bevallen.
Onderhoud
Monarchiste Bord
Het bord met daarop Monarchiste aan het begin van het pad bij de manege is vernieuwd en
gemoderniseerd. Dit is mogelijk gemaakt door sponsors. Hiervoor bedanken wij Debris en van den Berg.
Marjolein Lehman heeft de opmaak en drukwerkvoorbereiding verzorgd. Ook daarvoor bedankt. Het
Logo van Monarchiste is weer goed te zien en ook dat we een KNHS vereniging zijn.
Met de opbrengst van de Open Dag is er vilt gekocht en is de bak aangevuld. Ook is de longeerbak
aangepakt. Later (begin 2014) wordt er nog extra zand bijgedaan waarna de bodem weer perfect zal zijn.
Activiteiten
De ALV heeft op 18 maart plaatsgevonden. Helaas waren er weer erg weinig (6) leden (buiten het
bestuur) aanwezig.
Meertallenwedstrijd op 29 maart. Er deden 10 teams mee. Dit paste precies in 1 dag waardoor de
wedstrijd alleen op vrijdag 29 maart werd verreden. Het team Fedzi was eerste geworden en de
originaliteitprijs is gewonnen door het SmurfenTeam. Het was een koude maar prachtig aangeklede dag.
Voorjaarsrit (te Soerendonk). Er waren 4 liefhebbers deze hebben gezamenlijk besloten om de buitenrit
niet door te laten gaan.
Open dag 20 april. Een zonnige dag waarbij van alles te doen was. Dank aan de enthousiaste vrijwilligers.
De opbrengst is goed besteed aan de bak.
De dressuurcompetitie. Deze werd op 25 mei en op 29 juni gehouden. Het waren weer drukke, gezellige
en erg geslaagde dagen. De competitiewinnaars zijn Ellen van Kempen, Celine Boon, Lisa van Ieperen,
Floor Hendriks, Angela Koudijs, Isa Reissenweber en Dirry Roelofse.
De 15+activiteit, Op 22 juni was er een EHBO-clinic voor paarden. Met 20 deelnemers en een
enthousiaste dierenarts vloog de tijd en werd ieder toch wat wijzer over je paard en wat nu te doen als er
een ongelukje of kuchje is.
Het Ponykamp: Vanwege in eerste instantie minder belangstelling was deze dit jaar beperkt tot één
gezellige Kampdag op zaterdag 31 augustus van 9 tot 22 uur. Dit jaar begonnen we met een
voltigeerclinic waarbij zelfs de leiding meedeed. Iedereen deed een verplichte oefening van een
voltigewedstrijd. 'S-middags een leuke buitenrit en 's avonds een spel. Het weer was schitterend. Er
waren 15 superenthousiaste kinderen.
1
Clubkampioenschappen
Dressuur –21 september. Er waren 6 groepen met 36 deelnemers. Voor iedereen was het weer een
gezellige en spannende dag. Uitslagen:
1. en Clubkampioen: Isa Reissenweber met Rusty
2. Nienke van Vliet met Rosa
3. Anna Kampman met Lave.
Kür op Muziek – Vanwege te weinig opgave is deze dit jaar niet door gegaan
Springen – 11 oktober. 9 deelnemers in twee groepen. Helaas werden er twee ruiters uitgebeld.
Kampioen: Esther de Gier met Tenora.
Borrel. Dit jaar aansluitend aan de prijsuitreiking van de dressuurkampioenschappen een borrel. Met het
prachtige weer bleef iedereen even gezellig napraten over paardrijden en wedstrijden. Dit was een
geslaagd idee.
Najaarsrit: 20 Oktober . Er was dit jaar keuze uit 2 ritten Voor de pannenkoekenrit waren er te weinig
deelnemers, maar voor de strandrit waren 9 enthousiastelingen en zij hebben lekker op het strand gereden
in Noordwijkerhout.
In plaats van een toiletteercursus dit keer Zadels/hoofdstellen poetsen. Zaterdag 26 oktober zijn alle
zadels en hoofstellen van de manegepaarden en reserveonderdelen gepoetst. Met 10 vrijwilligers was het
werk zo gedaan!
Horse Morse
In 2013 zijn er vier digitale HorseMorse nieuwsbrieven verschenen. Een nieuwsbrief die ieder gemaild
krijgt. Dit jaar is Nathalie van Oosterom gestopt met de redactie en heeft Geraldine de Jong- van Os het
overgenomen. De HorseMorse verscheen in geheel vernieuwde stijl. Bedankt voor je inzet!
De grote Clubactie
Wij hebben dit jaar (2013) slechts 71 loten verkocht. De verkopers waren: Daphne, Isabelle, Isa,
Angela en Floor. Zij kregen een extra paardrijles
Wij hopen volgend jaar op meer verkopers.
Website
Zo veel mogelijk mailen we alle activiteiten en we zetten daarnaast de nodige informatie en het
inschrijfformulier op onze website. De website is nu te bereiken onder www.monarchiste.nl of
www.monarchistelopik.nl. Op de site zijn ook alle uitslagen terug te vinden.. Mandy Kampman is
gelukkig nog steeds onze sitebeheerder.
Wedstrijdruiters
De wedstrijdruiters zijn enthousiast op concours gegaan en zijn allemaal vooruitgegaan.
Geraldine de Jong- van Os en Eline Langerak hadden nog wel een startkaart maar hebben hier in 2013
geen gebruik van gemaakt. Geraldine heeft haar paard verkocht en Elina heeft een nieuw paard, Sarah
Straver is weer begonnen met wedstrijd rijden.
2
Overzicht:
Dressuur
Vianne Boer
Elina Langerak
Petra van Kesteren
Geraldine de Jong- van Os
Simone den Oudsten
Astrid Scheffer
Sarah Straver
Wahara
Toronto
Utah
Python
Simba
Urban
Different
M1 + 11
L1
M1 + 5
M2 + 4
L2 + 1
L1+7
B +6
Brand
Mennen dressuur
Vaardigheid
Mennen
Teus Slob
Onderlinge winstpunten.
Nathalie van Oosterum en Danique Bouwman hebben voldoende winstpunten in het L1 dus zij mogen
L2 gaan starten als ze dit willen. In de B hebben Angela Koudijs, Jessica Klever, Roelle van Soest,
Renske van Herk, Lisanne Boer en Veronique vd Lee allemaal 5 winstpunten dus zij mogen naar de L.
Namens het bestuur
Astrid Scheffer en Frank van der Kruk
maart 2014
3