Agenda gemeenteraad donderdag 16 oktober 2014 Onderdeel

Agenda gemeenteraad donderdag 16 oktober 2014
Donderdag 16 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 91 te SintLaureins.
Agenda:
OPENBARE VERGADERING:
1. Jeugd. - Statuten jeugdraad – goedkeuring;
2. Sport. - Subsidiereglement erkende sportverenigingen – aanpassing;
3. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter
gelegenheid van het invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod in de Nieuwstraat / Watervlietsesteenweg –
gemeenteweg;
4. Hulpverleningszone Meetjesland.
a. Goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen
b. Kennisname meerjarenplan 2015-2020 en goedkeuren van de dotatie 2015;
5. Goedkeuren statutenwijziging en vaststelling Opdrachthoudende vereniging I.V.M.
a. Toelichting door de bestuurder over de werking van de opdrachthoudende vereniging
b. Goedkeuren statutenwijziging
c. Algemene Vergadering van 10.12.2014: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger;
6. Elektriciteitsschaarste. Afschakelplan. – mededeling.
Aanvullende agendapunten aangevraagd door de fractie CD&V:
OPENBARE VERGADERING:
1. Verkavelingsvergunning voor serviceflats aan het Godshuis.
2. Snelheidsbeperkende maatregelen op de omleiding van, en in de onmiddellijke nabijheid van de wegenisen rioleringswerken in de Vlamingstraat.
3. Bewegwijzering van de omleiding op de hoek van Hoogte en Kruiskenstraat.
4. Stee – beschadiging bomen.
5. Containerlokaal KAJ Watervliet.
6. Vergoeding voor aflevering van stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels.
Onderdeel "Afbeeldingsdata"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 27596 bytes
Onderdeel "Voorbeeld afbeelding"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 9110 bytes
Onderdeel "Verkleinde afbeelding"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 2862 bytes
Agenda gemeenteraad donderdag 16 oktober 2014
ID: 2480-www | Versie: 3 | Datum: 13/10/14 11:57:24
1
Velden
Naam
Waarde
Van datum
9/10/14
Tot datum
17/10/14
Prioritair
false
Hoogte
277
Breedte
415
Agenda gemeenteraad donderdag 16 oktober 2014
ID: 2480-www | Versie: 3 | Datum: 13/10/14 11:57:24
2