29 oktober 2014 pagina 27

DEZE WEEK
29 oktober 2014
Adviescommissies maken kennis
met het college van B & W
Alle leden van de Nijmeegse
adviescommissies hebben in
hun jaarlijkse gezamenlijke
bijeenkomst van 16 oktober
kennis gemaakt met het
college van B & W.
Deze informele avond heeft
ook altijd een thema. Ging
de bijeenkomst vorig jaar
over mensenrechten, nu was
het thema de burger- en
cliëntparticipatie en de rol van
de adviescommissies. Na een
presentatie van Jos Kersten
namen de vijf voorzitters kort
de gelegenheid om de rol van
de adviescommissies toe te
Kunst in de MUPI’s
lichten. Zij geven gevraagd
en ongevraagd advies aan het
college van B & W over hun
aandachtsgebied. De commissies putten deze adviezen uit
kennis over en contacten met
hun uitgebreide achterban.
• Adviescommissie JMG, adviseert over Jeugd, Maatschappelijke Opvang, Gehandicapten
• Seniorenraad
• Adviescommissie Allochtonen
• Adviescommissie LHBT,
Lesbische vrouwen,
Homoseksuele mannen,
Biseksuelen en Transgenders
• KGO Klant Groep Overleg gaat
over klanten van sociale zaken.
Foto: Jaap Scheeren
Van half oktober tot en met half
december werkt en verblijft
fotograaf Jaap Scheeren in het
zestiende-eeuwse Besiendershuis.
Als artist-in-residence werkt hij aan
een fotoserie van 30 bijzondere
‘stadsportretten’, gebaseerd op zijn
eigen jeugdherinneringen en de
geschiedenis van de stad. In het
Laatste oproep!
Subsidieregeling Cultuurinitiatieven 2015
Culturele instellingen en organisaties uit Nijmegen kunnen
nog t/m 31 oktober 2014
een beroep doen op de SCiN:
Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Nijmegen. Deze subsidieregeling geldt voor nieuwe
kunst- en cultuurinitiatieven
die bijdragen aan de vernieu-
wing van de cultuursector in
Nijmegen, een aanvulling zijn op
het bestaande culturele aanbod
en in 2015 plaatsvinden.
Voor 2015 is € 230.000,beschikbaar voor deze regeling
en het maximale subsidiebedrag
per aanvraag is € 25.000,-.
Aanvragen voor 2015 kunt u
tot en met 31 oktober 2014 digitaal indienen. Op Nijmegen.nl>
Digitaal Loket> Cultuurinitiatieven vindt u meer
informatie over de regeling
en het webformulier waarmee
de subsidie aangevraagd kan
worden.
voorjaar zijn ze te zien op de 90
MUPI’s (lichtpanelen) in de stad.
De opdracht voor de fotoserie
is van Dirkzwager advocaten &
notarissen en Rabobank – Rijk van
Nijmegen. Zij willen Nijmegen een
kunstwerk aanbieden waarbij de
stad zelf de inspiratie is voor het
kunstwerk. Met de presentatie in
de MUPI’s ziet een breed Nijmeegs
publiek de kunst. Jaap Scheeren
is onder andere bekend van de
tentoonstelling Extended Photography die afgelopen najaar in
Museum Het Valkhof te zien was.
Scheeren zal de komende tijd
Nijmegenaren, schrijvers, journa-
listen en historici ontmoeten, die
hem Nijmeegse zaken onder de
aandacht brengen die niet mogen
worden vergeten. Kunstenaar
Mariës Hendriks maakt van zijn
residentie een filmisch verslag.
Scheeren houdt bij wat hij doet
en heeft gedaan op zijn blog,
http://bettysarchive.tumblr.com.
Hondenspeeltuin Fikkie: leuk voor
hond én baasje
Nijmegen gaat voor Fair!
Help Nijmegen ‘Fairtrade
Gemeente’ te worden! Dat is de
oproep van een brede groep
Nijmegenaren: winkeliers,
horeca, bedrijven, organisaties,
lokale overheid en anderen.
Kom op 1 november naar de
Marikenstraat in de binnenstad.
Van 14.00 tot 16.00 uur deelt de
werkgroep Fairtrade Nijmegen
hier (h)eerlijke lekkernijen uit aan
het winkelend publiek en geeft
informatie over fairtrade.
Ook trekt de groep door het
centrum, onder luid geroep
van onze stadsomroepers. Met
een winkelwagen gaan zij langs
ondernemers die al meedoen. Zij
geven producten weg die worden
verloot onder mensen die meehelpen Nijmegen Fairtrade Gemeente te maken. Ook verloot de
werkgroep de eerlijke producten
tijdens het Duurzaamheidscafé
op 25 november in LUX.
Nachtburgemeester Angela
Verkuylen geeft het feestelijke
startschot van de publiekscampagne voor Fairtrade Gemeente
Nijmegen. Binnen een jaar wil de
werkgroep, bestaande uit Nijmegenaren, samen met de gemeente
en bedrijven deze eervolle titel
Foto: Jonathan Oosterhout
behalen. Veel steden gingen de
stad al voor en Nijmegen wil als
duurzame stad natuurlijk niet
achterblijven. Het is een hele klus
om de titel te behalen. Inwoners
en bedrijven kunnen helpen.
Lees meer op www.fairtradegemeenten.nl/nijmegen of www.
facebook.com/fairtradenijmegen.
De gemeenteraad heeft vorig jaar
al brede steun gegeven aan het
idee om als stad te streven naar
de titel Fairtrade Gemeente.
Ze kwamen op het idee
in Rotterdam, waar een
mobiele hondenspeeltuin is
gerealiseerd. Frans en Thea
Hogenkamp twijfelden niet
lang en dienden een idee in
voor een permanente hondenspeeltuin.
Op 28 augustus 2014 was de
officiële opening van hondenspeeltuin Fikkie die ligt tussen
de studentenhuisvesting aan de
Griftdijk Noord en de Spoordijk
in Lent. Frans en Thea kregen
bij de opbouw veel hulp van
enthousiaste hondenbezitters
uit de buurt. Oude materialen,
zoals afvalhout en fietsbanden,
werden gebruikt voor het maken
van de speeltoestellen. Inmiddels
is Fikkie een succes, bij hond én
baasje. Kijk op youtube: NMGN
Doet! Ook voor andere leuke
initiatieven.
Per 22-10-2014 zijn verwijderd uit het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):
Naam: BSO Zevensprong,
locatie Staddijk
Adres: Staddijk 29
6537 TW Nijmegen
Registratienummer LRKP:
171300439
Naam: BSO Goudwinde,
Adres: Queenstraat 37a
6663 HA LENT
Registratienummer LRKP:
180779369
Informatie:
GGD Gelderland Zuid
Afdeling Kinderopvang
Mw. C. Vullings
Postbus 1120 6501 BC Nijmegen
e-mail: [email protected]
ggdgelderlandzuid.nl
tel. 06 - 481 468 03