KLI Dissertation Series

Cover Page
The handle http://hdl.handle.net/1887/26882 holds various files of this Leiden University
dissertation.
Author: Shafa, Saïd
Title: In the eyes of others : the role of honor concerns in explaining and preventing
insult-elicited aggression
Issue Date: 2014-06-26
Dankwoord
Mijn interesse voor wetenschappelijk onderzoek ontstond min of meer
toen ik al klaar was met mijn studie psychologie, nadat ik voor mijn stage en
scriptie verschillende toegepaste onderzoeken had gedaan. Geprikkeld door de
tastbaar geworden psychologie en aangewakkerd door het nuchtere
enthousiasme van collega (destijds begeleider) Peter de Heus, besloot ik vier
jaar geleden om de overstap te maken van het bedrijfsleven naar de
academische wereld. Een overstap, waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt
van heb.
Mijn aanstelling was destijds helemaal geen voor de hand liggende keuze,
gezien het feit dat ik een gewone S&O Master had gedaan, al vier jaar lang in
het bedrijfsleven werkzaam was geweest en het in de selectieprocedure op
moest nemen tegen een aantal veelbelovende Research Master studenten. Ik was
dan ook erg verheugd toen ik hoorde dat de keuze op mij was gevallen en het is
mede dankzij het vertrouwen en de uitstekende begeleiding van mijn
(co)promotoren Naomi, Fieke en Bianca dat ik dit proefschrift heb kunnen
schrijven. Alle drie hebben op hun eigen bijzondere manier een meer dan
waardevolle stempel gedrukt op het project. Naomi zorgde met haar visie,
scherpte en daadkracht ervoor dat het altijd duidelijk was welke richting we op
gingen en wat er gedaan moest worden om daar te komen. Fieke was niet alleen
inhoudelijk een klankboord, haar deur stond ook altijd open voor een kopje thee
en een goed gesprek. En net als we dachten dat het allemaal nu echt wel goed
was wist Bianca met haar inbreng alles toch net iets beter te maken. Ik ben ze
alle drie bijzonder dankbaar voor de prettige samenwerking in de afgelopen
jaren en ik hoop dat we de samenwerking nog vele jaren door kunnen zetten.
De afgelopen vier jaar waren niet zo vlot voorbij gevlogen als het werken
op de sectie S&O niet zo plezierig was. Ik heb altijd veel voldoening gehaald uit
de omgang met alle collega’s, of we tijdens een research meeting aan het
brainstormen waren over nog kwetsendere beledigingen, of wanneer we ons de
benen uit het lijf liepen als fast scientists in de Leidse Marathon. De
saamhorigheid en collegialiteit binnen deze afdeling zijn in de afgelopen jaren
een stimulans geweest voor mij en ik wil mijn collega’s en mede aio’s daarvoor
bedanken. Een speciale dank gaat uit naar mijn paranimfen, Félice en Ruth.
Jullie waren niet alleen gewaardeerde collega’s, maar ook hele goede vrienden
op wie je altijd kunt bouwen. Daarnaast wil ik ook Daan Scheepers apart
noemen, omdat hij zeer behulpzaam is geweest bij het scoren en analyseren van
fysiologiedata.
Additionally, I owe gratitude to Patricia Rodriguez Mosquera and Dov
Cohen for their hospitality and valuable support during my stay in the United
States. Both Patricia and Dov have not only had an astonishing impact on the
field of honor research, they have also inspired me personally with their
knowledge, diligence, and kindness.
Mijn moeder en mijn zusje, andere familieleden en al onze vrienden
hebben ook op hun manier een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit
proefschrift. Niet zozeer door mee te denken over paradigma’s en maten of door
een stuk tekst te redigeren. Maar, en minstens net zo belangrijk, door ervoor te
zorgen dat ik nog steeds heel veel had om me op te verheugen als een studie
mislukte of een paper niet werd geaccepteerd. Daarbij wil ik vooral Cecile en
Adri bedanken, omdat ze altijd en op elk mogelijke manier voor mij klaar
hebben gestaan.
Natuurlijk was dit allemaal niet mogelijk geweest zonder de steun van
mijn lieve vrouw Saskia. Jij was vier jaar geleden bereid om je eigen dromen uit
te stellen zodat ik de mijne kon najagen. Jouw gulheid, liefde, vertrouwen en
geduld betekenen heel veel voor me en ik ben je daar heel erg dankbaar voor.
Maar het meest dankbaar ben ik voor onze zoon Levyn, die nog maar kort met
ons is maar ons nu al zo veel vreugde en blijdschap heeft gebracht. Dit
proefschrift draag ik op aan hem.
Curriculum Vitae | 201
Curriculum Vitae
Saïd Shafa was born on the 2nd of September
1981, in Teheran, Iran. He moved to the
Netherlands at the age of nine and attended high
school at the Johan de Witt-Gymnasium in
Dordrecht. Having been interested in the workings
of the human psyche from an early age, Saïd
started studying Psychology at Leiden University
in 2001. Prior and after his graduation in Social and Organizational Psychology
in 2007, he was employed at an HRM consultancy firm for over 4 years.
Temporarily, Saïd quit his job in 2008 for seven months to travel the world.
During the final year of his employment, he led the Research and Development
division of the firm. His interest for psychological research was triggered during
this period. In December 2009, Saïd started a PhD project at Leiden University,
under supervision of Prof. Dr. Naomi Ellemers, Dr. Fieke Harinck, and Dr.
Bianca Beersma. The current dissertation comprises the research conducted in
this project, which also resulted in several national and international
publications and presentations. Currently, Saïd is appointed at Leiden
University as a postdoctoral scholar, for which he acquired funding from the
Netherlands Organization for Scientific Research (NWO).
KLI Dissertation Series | 203
KLI Dissertation Series
The “Kurt Lewin Institute Dissertation Series” started in 1997. Since 2012 the
following dissertations have been published:
2012-1:
Roos Pals: Zoo-ming in on restoration: Physical features and
restorativeness of environments
2012-2:
Stephanie Welten: Concerning Shame
2012-3:
Gerben Langendijk: Power, Procedural Fairness & Prosocial
Behavior
2012-4:
Janina Marguc: Stepping Back While Staying Engaged: On the
Cognitive Effects of Obstacles
2012-5:
Erik Bijleveld: The unconscious and conscious foundations of
human reward pursuit
2012-6:
Maarten Zaal: Collective action: A regulatory focus perspective
2012-7:
Floor Kroese: Tricky treats: How and when temptations boost selfcontrol
2012-8:
Koen Dijkstra: Intuition Versus Deliberation: the Role of
Information Processing in Judgment and Decision Making
2012-9:
Marjette Slijkhuis: A Structured Approach to Need for Structure at
Work
2012-10:
Monica Blaga: Performance attainment and intrinsic motivation:
An achievement goal approach
2012-11:
Anita de Vries: Specificity in Personality Measurement
2012-12:
Bastiaan Rutjens: Start making sense: Compensatory responses to
control- and meaning threats
2012-13:
Marleen Gillebaart: When people favor novelty over familiarity
and how novelty affects creative processes
204 | KLI Dissertation Series
2012-14:
Marije de Goede: Searching for a match: The formation of PersonOrganization fit perceptions
2012-15:
Liga Klavina: They steal our women: Outgroup Members as
Romantic Rivals
2012-16:
Jessanne Mastop: On postural reactions: Contextual effects on
perceptions of and reactions to postures
2012-17:
Joep Hofhuis: Dealing with Differences: Managing the Benefits
and Threats of Cultural Diversity in the Workplace
2012-18:
Jessie de Witt Huberts: License to Sin: A justification-based
account of self-regulation failure
2012-19:
Yvette van Osch: Show or hide your pride
2012-20:
Laura Dannenberg: Fooling the feeling of doing: A goal
perspective on illusions of agency
2012-21:
Marleen Redeker: Around Leadership: Using the Leadership
Circumplex to Study the Impact of Individual Characteristics on
Perceptions of Leadership
2013-1:
Annemarie Hiemstra: Fairness in Paper and Video Resume
Screening
2013-2:
Gert-Jan Lelieveld: Emotions in Negotiations: The Role of
Communicated Anger and Disappointment
2013-3
Saar Mollen: Fitting in or Breaking Free? On Health Behavior,
Social Norms and Conformity
2013-4:
Karin Menninga: Exploring Learning Abstinence Theory: A new
theoretical perspective on continued abstinence in smoking
cessation
2013-5:
Jessie Koen: Prepare and Pursue: Routes to suitable (re-)
employment
2013-6:
Marieke Roskes: Motivated creativity: A conservation of energy
approach
KLI Dissertation Series | 205
2013-7:
Claire Marie Zedelius: Investigating Consciousness in Reward
Pursuit
2013-8:
Anouk van der Weiden: When You Think You Know What You're
Doing: Experiencing Self-Agency Over Intended and Unintended
Outcomes
2013-9:
Gert Stulp: Sex, Stature and Status: Natural Selection on Height in
Contemporary Human Populations
2013-10:
Evert-Jan van Doorn: Emotion Affords Social Influence:
Responding to Others' Emotions In Context
2013-11:
Frank de Wit: The paradox of intragroup conflict
2013-12:
Iris Schneider: The dynamics of ambivalence: Cognitive, affective
and physical consequences of evaluative conflict
2013-13:
Jana Niemann: Feedback Is the Breakfast of Champions, but It Can
Be Hard to Digest: A Psychological Perspective on Feedback
Seeking and Receiving
2013-14:
Serena Does: At the heart of egalitarianism: How morality framing
shapes Whites' responses to social inequality
2013-15:
Romy van der Lee: Moral Motivation Within Groups
2013-16:
Melvyn Hamstra: Self-Regulation in a Social Environment
2013-17:
Chantal den Daas: In the heat of the moment: The effect of
impulsive and reflective states on sexual risk decisions
2013-18:
Kelly Cobey: Female Physiology Meets Psychology: Menstrual
Cycle and Contraceptive Pill Effects
2013-19:
Ellen van der Werff: Growing environmental self-identity
2013-20:
Lise Jans: Reconciling individuality with social solidarity: Forming
social identity from the bottom up
2013-21:
Ruth van Veelen: Integrating I and We: Cognitive Routes to Social
Identification
2013-22:
Lottie Bullens: Having second thoughts: consequences of decision
reversibility
206 | KLI Dissertation Series
2013-23:
Daniel Sligte: The functionality of creativity
2014-01:
Marijn Stok: Eating by the Norm: The Influence of Social Norms
on Young People's Eating Behavior
2014-02:
Michèlle Bal: Making Sense of Injustice: Benign and Derogatory
Reactions to Innocent Victims
2014-03:
Nicoletta Dimitrova: Rethinking errors: How error-handling
strategy affects our thoughts and others' thoughts about us
2014-04:
Namkje Koudenburg: Conversational Flow: The Emergence and
Regulation of Solidarity through social interaction
2014-05:
Thomas Sitser: Predicting sales performance: Strengthening the
personality – job performance linkage
2014-06:
Goda Perlaviciute: Goal-driven evaluations of sustainable products
2014-07:
Saïd Shafa: In the eyes of others: The role of honor concerns in
explaining and preventing insult-elicited aggression