Christian Van Thillo bouwde De Persgroep uit tot een van

ZAKEN
GENOMINEERDE 10: CHRISTIAN VAN THILLO
DAVID WERD GOLIATH
Christian Van Thillo bouwde De Persgroep uit tot een van de grootste mediabedrijven van België en Nederland. Ondanks grote overnames verkeert de
balans van het bedrijf in blakende gezondheid en wenkt de volgende sprong
voorwaarts: de overname van de Mecom-groep. STIJN FOCKEDEY
O
p zijn 27ste, in 1989, volgde
Christian Van Thillo (52) zijn
vader Ludo op aan het hoofd
De Persgroep. Direct werden
hij en zijn familie aangesproken door André Leysen. De
eigenaar van de VUM, nu
Corelio en uitgever van Het
Nieuwsblad, stelde voor om Het Laatste
Nieuws over te kopen. Het vlaggenschip
van De Persgroep was een verloren zaak
volgens Leysen en kon onmogelijk op
tegen de marktleider Het Nieuwsblad.
Van Thillo weigerde en wist dat hij snel
moest handelen. Het Laatste Nieuws was
verlieslatend en de oplage daalde jaar na
jaar. VUM was zeer winstgevend. Van
Thillo had tijdens zijn managementstudies in de VS er vol bewondering de kranten gelezen. Het Laatste Nieuws kon daar
veel van leren, vond Van Thillo. De vernieuwingsoperatie zorgde voor een snelle
wederopstanding van de krant. Van Thillo
sneed ook in het personeelsbestand, 167
van de 600 jobs verdwenen bij Het Laatste Nieuws. Investeren, maar ook de kosten drukken werd het handelsmerk van
Van Thillo.
De rollen zijn nu omgekeerd. De
bedrijfsopbrengsten bedroegen bij Corelio het afgelopen jaar 318 miljoen euro.
De Persgroep zit aan 901 miljoen euro.
Dat kan binnenkort nog met zeker de helft
stijgen als Van Thillo Mecom overneemt.
Hij heeft 245 miljoen euro veil voor de
Britse mediaholding boven de Nederlandse krantengroep Wegener en het
Deense Berlingske Media. Van Thillo kon
76 20 NOVEMBER 2014 | WWW.TRENDS.BE
al voldoende aandeelhouders van de
beursgenoteerde holding overtuigen en
wacht nu op de mededingingsautoriteiten. Na hun goedkeuring wordt De Persgroep zo de grootste uitgever van Nederland met een gezamenlijke dagelijkse
oplage van 1,3 miljoen exemplaren.
In de luwte
Met ondernemingszin alleen bouwt
men een bescheiden drukkerij-uitgeverij niet uit tot een van de grootste mediabedrijven van de Lage Landen. Wat is Van
Thillo’s recept voor succes? Een antwoord
van hemzelf kreeg Trends niet. Hij is vereerd met de nominatie voor Manager van
het Jaar, maar kon zich niet vrijmaken
voor een interview, onder meer door het
Mecom-dossier. Van Thillo staat er ook
om bekend het liefst in de luwte te blijven. “Hij is allesbehalve een Marc
Coucke”, zegt een kennis. “Enkel als het
echt niet anders kan, zal hij in het publiek
DE PERSGROEP
In miljoen euro
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfswinst
Nettowinst
Nettocashflow
Eigen vermogen
Balanstotaal
Bron: Jaarverslag De Persgroep
2013
2012
900,8
100,6
29,7
107,3
242,4
715,3
909,6
86,8
21,2
101
236,1
748,1
Ongeveer de helft van de omzet komt uit België. Hier geeft De Persgroep
onder meer Het Laatste Nieuws, Dag Allemaal en De Morgen uit. Daarnaast participeert het voor de helft in Medialaan (VTM, 2BE, Q-Music).
In Nederland zijn de voornaamste publicaties: Algemeen Dagblad,
De Volkskrant, Het Parool, Trouw. Met Q-Music heeft het er ook een
nationaal radiostation en verder zijn er ook nog populaire websites zoals
Tweakers en Autotrack.
optreden.” Reacties van zakenpartners
en eerdere interviews geven toch al een
paar indrukken. Zo zei hij eerder dit jaar
in de zakenkrant De Tijd, overigens voor
de helft in handen van De Persgroep, dat
hij zichzelf geen goede manager vindt,
maar dat hij aanleg heeft om andere mensen te spotten die daar wel bedreven in
zijn.
“Christian heeft het talent om ijzersterke managers te zetten op belangrijke
functies”, bevestigt een zakenpartner.
“Dat geeft hem de vrijheid zijn tijd volledig te besteden aan de strategie, het volledige plaatje.” Aan het hoofd van de vier
grote divisies staan inderdaad beslagen
managers. Een belangrijke pion daarboven is Christophe Convent. De secretaris-generaal is de schoonbroer van Van
Thillo en het enige andere familielid met
een operationele topfunctie. Ze vullen
elkaar aan.
Gevoel voor timing
De stijl van Van Thillo is niet volledig
hands-off. Zo bivakkeerde hij enkele
maanden bij Vlaamse Mediamaatschappij, nu Medialaan, in de aanloop van het
televisienajaar van 2012. De Vijver ging
toen van start met de zenders Vier en Vijf,
het oude VT4 en VijfTV dat het van het
Duitse SBS had overgekocht. Van Thillo
vreesde voor het marktaandeel van VTM
en sprak zijn oorlogskas aan. Hij keek van
dichtbij toe hoe die investeringen in
nieuwe lokale programma’s werden aangewend. “Tv boeit hem wel minder dan
print”, zegt een intimus. “In het weekend
ID
“Christian heeft
het talent om
ijzersterke
managers te zetten
op belangrijke
functies”
Sanoma en Talpa. Het laatste bod van De
Persgroep zou 900 miljoen euro geweest
zijn. In de sector zijn er nog altijd twijfels of het Van Thillo toen echt menens
was. Of het hem gewoon goed uitkwam
dat Sanoma diep in de buidel moest tasten. Dat was direct een molensteen rond
de nek van de Finse mediagroep. Sanoma
geeft hier onder meer Story uit, de grote
concurrent van Dag Allemaal van De Persgroep. De overname is Sanoma zuur opgebroken en ondertussen staat Sanoma België te koop. De Persgroep heeft interesse
voor een aantal Belgische magazines, maar
lijkt niet van plan om het volledige bedrijf
over te nemen.
CHRISTIAN VAN THILLO
Kwam op zijn 27ste
aan het hoofd
van De Persgroep.
neemt hij vaak al zijn tijdschriften door,
van de eerste tot de laatste pagina. Ook in
het buitenland grist hij de kranten mee
uit de kiosk om ze door te nemen en eventueel dingen mee te pikken voor zijn eigen
uitgaven.”
Een andere zakenpartner prijst zijn
gevoel voor timing. “Kijk naar de opstart
van VTM in 1989 en de overname van de
Nederlandse krantengroep PCM in 2009.
Dat was telkens op het juiste moment
tegen een correcte prijs. Het Mecom-dossier lijkt hetzelfde stramien te volgen.”
Van Thillo weet ook wanneer hij aan
de kant moet blijven. In 2011 was De Persgroep in de running voor de Nederlandse
SBS-zenders. Uiteindelijk werden die verkocht voor meer dan een miljard euro aan
Digitale uitdaging
De omzet van De Persgroep stijgt de
komende jaren vooral dankzij overnames, want het bedrijf staat voor een
belangrijke uitdaging. 726 van 901 miljoen euro omzet kwam in 2013 van de uitgeefpoot, waar print nog altijd voor het
merendeel van de inkomsten zorgt. Zowel
de papieren oplages als de advertentieinkomsten staan onder druk. En de omzet
uit digitale activiteiten compenseert die
terugval niet, maar Van Thillo ligt daar
niet erg van wakker. Dat zei hij in het
voorjaar in De Standaard: “Het digitale is
almaar belangrijker. Het laat toe een
gezond businessmodel te bouwen rond
sterke merken. Laat dan de omzet nog
lichtjes dalen, misschien is de nieuwe
omzet die erbij komt rendabeler.” De eerste echte tests voor die strategie lopen
ondertussen bij De Morgen en de grotere
zuster De Volkskrant. Naast een opgefriste krant werd zwaar geïnvesteerd in
een nieuwe site, met een uitgebreide sectie exclusief voor abonnees. z
WWW.TRENDS.BE | 20 NOVEMBER 2014 77