04.0 WF - Opening pilot bioplastic uit afvalwater

Uitnodiging
OPENING PILOT BIOPLASTIC UIT AFVALWATER 27 JANUARI 2014
Geachte genodigde,
Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke opening op maandag 27 januari a.s. van de pilot
´Bioplastic uit afvalwater´ op de Demosite van de rioolwaterzuivering in Leeuwarden. Wetterskip
Fryslân organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met KNN Bioplastic, Anoxkaldnes en
provincie Fryslân. Met de Demosite wil Wetterskip Fryslân de ontwikkeling van innovatieve
en duurzame waterzuiveringstechnieken bevorderen.
Een quick scan op de rioolwaterzuiveringen van Wetterskip Fryslân heeft aangetoond dat
het mogelijk is grondstoffen voor bioplastics uit afvalwater te winnen. Dit heeft geleid tot het
gezamenlijke initiatief van het Zweedse bedrijf Anoxkaldnes, KNN Bioplastic, provincie Fryslân
en Wetterskip Fryslân om een proefopstelling voor het winnen van bioplastic uit afvalwater te
realiseren. De rioolwaterzuivering in Leeuwarden is voor dit onderzoek een prima locatie.
Daarmee heeft Wetterskip Fryslân in Nederland de primeur. In 2014 vieren Nederland en
Zweden het 400-jarig bestaan van de wederzijdse handelsbetrekkingen. Wij zijn daarom
bijzonder verheugd dat de ambassadeur van Zweden, de heer Håkan Emsgård, de officiële
openingshandeling verricht.
Wij nodigen u van harte uit bij de opening aanwezig te zijn.
Namens Wetterskip Fryslân en KNN Bioplastic,
Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Programma
maandag 27 januari 2014
13.30 uur Ontvangst op de rioolwaterzuivering Leeuwarden
14.00 uur Welkom door Wietze de Haan, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân
14.10 uur Speech door Hans Konst, gedeputeerde provincie Fryslân
14.20 uur Demosite Leeuwarden, the facts, door Yede van der Kooij, Wetterskip Fryslân
14.30 uur Bioplastic uit afvalwater, door Jacob Bruus, Managing Director, Anoxkaldnes
14.40 uur Openingshandeling en speech door Håkan Emsgård, ambassadeur Zweden
14.55 uur Afronding officiële gedeelte door Wietze de Haan
15.00 uur Netwerkbijeenkomst
15.30 uur Einde programma
Aanmelden
Graag horen wij uiterlijk woensdag 22 januari 2014 of u aanwezig bent. U kunt zich per e-mail aanmelden
bij Aster Leuftink: [email protected]
RWZI LEEUWARDEN GREUNSWEG 78 8937 AN LEEUWARDEN
www.wetterskipfryslan.nl
WETTERSKIP FRYSLÂN Postbus 36 | 8900 AA Leeuwarden | telefoon 058 292 22 22