2014-09-26

Nieuwsbrief St. Gerardus
Vrijdag 26 september 2014
Overlijden Teun Jansen.
Afgelopen woensdag werden ook wij opgeschrikt door het vreselijke nieuws van het overlijden
van onze oud leerling Teun Jansen. In overleg met de GGD hebben we het de kinderen van
groep 6-7-8 aan het eind van de ochtend verteld. In de klassen is er donderdag door de
leerkrachten aandacht besteed aan het overlijden van Teun. In groep 1-2-3 is het prentenboek
Kikker en het vogeltje voorgelezen. In alle groepen hebben de kinderen iets gemaakt voor Teun.
We zien ook dat kinderen op school al weer snel de draad op pakken. Weer achter elkaar aan
rennen, in de boom zitten. Zo gaan kinderen daar mee om.
We begrijpen dat er kinderen zijn die maandag mee gaan naar de uitvaart. Dat is natuurlijk
mogelijk. Wel graag even doorgeven (per mail als het kan) aan de leerkracht wanneer uw kind
maandagochtend afwezig is. Graag zien we ze, indien mogelijk, ’s middags weer op school.
Plannen oudergesprekken.
Op donderdag 2 en dinsdag 7 oktober zijn er oudergesprekken. U bent allen van harte welkom
op school om met de leerkracht(en) in gesprek te gaan over uw kind(eren). Voor u goed om
nader kennis te maken en informatie met de leerkracht te delen. Voor de leerkrachten goed om
informatie te krijgen, vragen te stellen maar ook om te delen hoe het beeld is van de leerkracht
over uw kind in de groep.
Vanaf maandag hangen er inschrijflijsten bij de deur van de lokalen om zelf uw tijden / dagen te
kunnen plannen.
Op dinsdag 7 oktober is er geen mogelijkheid voor gesprek met juf Marieke. Zij heeft reeds lang
voor ze werd aangesteld op de Gerardus een “avondje theater” gepland en dat respecteren we.
De tweede avond voor juf Marieke is maandag 6 oktober.
Groep 8
Op vrijdag 17 en vrijdag 31 oktober gaat juf Marieke met de kinderen van groep 8 op bezoek bij
het Pius X in Bladel en naar het Rythovius in Eersel. De kinderen kunnen dan met beide scholen
kennismaken en er is een programma voor hen. Ook voor juf Marieke een mooie kans om kennis
te maken met het voortgezet onderwijs waar onze leerlingen naar toe gaan. Ook meester Pieter
heeft aangegeven de kinderen en de juf te zullen begeleiden.
Kinderboekenweek.
Woensdag is de start van de Kinderboekenweek. We starten die gezamenlijk op het schoolplein.
Maar natuurlijk draait het bij de KBW om boeken. Kinderen die lezen hebben een enorme
voorsprong. Leuke en goede boeken zijn daarbij natuurlijk belangrijk. We zullen boeken
promoten en voorlezen.
Dit jaar bestaat de Kinderboekenweek 60 jaar! Het thema is daarom – heel toepasselijk – Feest!
De Kinderboekenweek duurt van woensdag 1 t/m zaterdag 12 oktober.
Tijdens het Kinderboeken Leesfeest van 29 september t/m 12 oktober kunt u daarom bij Bruna
in Bergeijk sparen voor gratis kinderboeken voor de schoolbibliotheek.
Hoe kunt u meedoen met Bruna’s Kinderboeken Leesfeest?
Samen met de ouders van de kinderen kunt u kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht in
de Bruna-winkels. De kassabonnen worden ingeleverd en verzameld op school. Aan het eind van
de actieperiode ontvangt u van Bruna 20% van het totaalbedrag in de vorm van kinderboeken.
 Kassabonnen kunt u verzamelen van 29 september t/m 12 oktober
 De verzamelde kassabonnen kunt u tot 1 november inleveren bij Bruna Bergeijk.
 Uw school mag tot 1 december 2014 voor 20% van het totaalbedrag aan leesboeken
uitzoeken in onze Bruna-winkel.
Wij willen graag samen met u kinderen stimuleren om meer te lezen. Daarom sparen we graag
samen voor nieuwe boeken zodat u de schoolbibliotheek kunt aanvullen met de nieuwste en
leukste kinderboeken.
Wie bedenkt een leuke naam?
Op veel scholen heeft de informatiebrief
een leuke naam. Een naam die met de
school, de wijk of wat dan ook te maken
heeft. Bij ons is dat niet! Heet
gewoon……Nieuwsbrief.
In het team bedachten we dat een leuke,
pakkende naam voor ons tweewekelijks
blad wel héél erg leuk is. Daarom deze
wedstrijd, met als prijs; eeuwige roem!
Wie bedenkt een mooie naam?
Kinderen, ouders, het hele gezin, opa of
oma? Iedereen kan insturen.
Stuur je inzending per mail naar
[email protected] of op papier
met naam in een envelop bij de juf in de
klas!