Glazeseal-P-plus product informatie en specificaties

Hercuseal ® Glazeseal P+ SO­030
Omschr ijving Hercuseal Glazeseal P+ is een droog afmesbare, elastische afdichtingskit die met watergedragen verven en met oplosmiddel houdende verven (Alkyd’s) overschilderbaar is. Eigenschappen
- Droog afmesbaar.
- Overschilderbaar met watergedragen verven en met oplosmiddel houdende verven (Alkyd’s).
- Goede hechtingseigenschappen.
- Duurzaam elastisch.
- Neutraal uithardend systeem, vrijwel reukloos.
- Niet geschikt voor direct contact met de randafdichting van dubbel glas en de snijkanten van gelaagd glas. Resistentie Temperatuur bestandheid Applicatieconditie Ondergrond (hechtvlak): Ondergronden dienen schoon, droog, en draagkrachtig te zijn. In het algemeen hecht Hercuseal Glazeseal P+, ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille, geanodiseerd aluminium, gelakt hout en diverse kunststoffen. Geadviseerd wordt de ondergrond te ontvetten met Hercuseal Cleaner. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met een primer. Ondergrond dient schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Wij adviseren vooraf een hechtingstest uit te voeren. Ondergrondtemperatuur Toepassing
- Als topafdichting in beglazingssystemen.
- Aansluitvoegen Verwerkingstemperatuur Maximale voegbreedte Standaar d assor timent Kleur* : Transparant, wit, ral 9001, grijs, blauw 5011, rood 3005, groen 6009, bruin en zwart. Verpakking* : P.E. kokers van 310 ml in 24 stuks dozen. ALU worsten van 600 ml in 12 stuks dozen. * Overige kleuren en verpakking op aanvraag. Houdbaar heid In ongeopende originele verpakking op een koele en droge plaats, tussen +5 0 C en +25 0 C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum. Tr anspor t/veiligheidsaspecten Transport Weg (ADR/GGVS) Zee (IMGD/GGVSee) Lucht (ICAO/IATA­DGR) UN­nr. Packing Group Proper shipping name Vlampunt Gevarensymbolen R en S zinnen : N.v.t. : N.v.t. : N.v.t. : N.v.t. : N.v.t. : N.v.t. : >100 0 C : N.v.t. : N.v.t. Technische gegevens 1 ) gemeten volgens DIN 53505 ) gemeten volgens DIN 53504 2 (kleur) : 1360 kg/m 3 : ca. 2,5 mm : Nihil : 5­15 min. : 25% : 30 0 : 0,60 : 1,0 : 250% Voegr elatie Voegbreedte in mm Voegdiepte in mm Reinigen Materiaal Handen : Minimaal +5 0 C Maximaal +40 0 C : Minimaal +5 0 C Maximaal +40 0 C : 25 mm : 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 : 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 : Direct na gebruik met Terpentine of M.E.K. : Met handreiniger en/of water en zeep. Over schilder baar heid Hercuseal Glazeseal P+ is uitstekend overschilderbaar met oplosmiddel houdende verven (Alkyd’s) en zelfs met watergedragen verfsystemen. Geadviseerd wordt voor beide systemen vooraf een verdraagzaamheids­ en/of hechtingstest uit te voeren. Indien Hercuseal Glazeseal P+ wordt overschilderd (niet noodzakelijk) adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen licht op te schuren met Scotch­Brite. Voor een optimaal resultaat adviseren wij binnen enkele dagen na applicatie te overschilderen. Veiligheid Een product veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op verzoek. Veiligheid a lgemeen Langdurig contact met de huid voorkomen. Wanneer niet uitgeharde Hercuseal Glazeseal P+ in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen en raadpleeg een arts. Dichtheid Doorharding na 24 uur Krimp Huidvorming Toelaatbare vervorming Hardheid 1 ) Shore A Modulus 2 ), 100%, MPa Treksterkte 2 ) MPa Rek bij breuk 2 ) : ­40 0 C tot +120 0 C. (transparant) 1010 kg/m 3 ca. 2,5 mm Nihil 5­15 min. 25% 20 0 0,25 1,2 650% Gar antie Hercuseal B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop­ en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Aanspr akelijkheid De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Conform: ISO 11.600 F&G 25LM