koers in procenten - Rabo Global Markets

Grafiek en statistieken voor Rabo Late Flower, XS0067120294
Onderstaande grafiek geeft grafisch de koersen weer van de Rabo Late Flower vanaf de eerste dag van
verhandeling op Euronext (te weten 10 juni 1996) tot en met 6 mei 2014.
390,00%
koers in procenten
340,00%
290,00%
240,00%
190,00%
140,00%
jun-13
jun-12
jun-11
jun-10
jun-09
jun-08
jun-07
jun-06
jun-05
jun-04
jun-03
jun-02
jun-01
jun-00
jun-99
jun-98
jun-97
jun-96
90,00%
Koers Rabo Late Flower
Statistische gegevens van de koers van de Rabo Late Flower
Laagste
Hoogste
koers
koers,
tot 6op
mei 2014
Hoogste koers voor 1 januari 2001
Hoogste
Laagste
koers
koers,
tot 6opmei 2014
www.raboglobalmarkets.nl
93,25%
150,00%
360,95%
op:
op:
op:
18-jun-96
22-feb-99
22-apr-14
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de toekomst.
bron: Rabobank International