KapelPost - Kruisheren Uden

Juni 2014
Agenda
PINKSTEREN
za
7-jun-14
17.30
Eucharistieviering
Samenzang
Kruisherenkapel
zo
8-jun-14
10.00
Ter Lindekoor –
Samenzang
Kruisherenkapel
ma
9-jun-14
10.00
Eucharistieviering Herdenking vermoordde
missionarissen
Eucharistieviering
Samenzang - Trap-in
Kruisherenkapel
ma
9-jun-14
19.00
Chanten
Kruisherenkapel
do
12-jun-14
19.00
Stiltemeditatie
Kruisherenkapel
vr
13-jun-14
za
14-jun-14
17.30
Eucharistieviering
zo
15-jun-14
10.00
Eucharistieviering
do
19-jun-14
19.00
Stiltemeditatie
za
21-jun-14
17.30
Eucharistieviering
Intervalkoor PiusX
Kruisherenkapel
zo
22-jun-14
10.00
Eucharistieviering
Ter Lindekoor
(Gregoriaans)
Kruisherenkapel
do
26-jun-14
19.00
Stiltemeditatie
Kruisherenkapel
za
28-jun-14
17.30
Eucharistieviering
Kruisherenkapel
zo
29-jun-14
10.00
Feestelijke
eucharistieviering
do
3-jul-14
19.00
Stiltemeditatie
Kruisherenkapel
za
5-jul-14
17.30
Eucharistieviering
Kruisherenkapel
zo
6-jul-14
10.00
Woord, Gebeds- en
communieviering
H.Antonius
Kruisherenkapel
Kruisherenkapel
Mistral
Kruisherenkapel
Kruisherenkapel
50 jarig priesterfeest van
rector Rein Vaanhold
m.m.v. alle koren (zie
artikel)
Paulus Kwartet
Kruisherenkapel
Kruisherenkapel
Wijzigingen voorbehouden
HERDENKING VERMOORDDE MISSIONARISSEN
Op 30 mei is het 49 jaar geleden dat 31 paters en
broeders in Buta, Congo, werden vermoord. Onder
hen waren 21 Kruisheren (14 Nederlanders),
waarvan vijf uit Uden. Jaarlijks worden zij herdacht in
een speciale viering die dit jaar op zondag 8 juni
(Eerste Pinksterdag) zal plaatsvinden. Deze
herdenking is met name gericht op de Udense
missionarissen. Bijzonder is, dat dit jaar, op speciaal
verzoek, ook de Broeders van St. Gabriel worden
herdacht. Zij werden in dezelfde periode enkele
kilometers verderop in Dakwa om het leven gebracht.
Volgend jaar, de vijftigste herdenking, zal, voorlopig,
de laatste zijn. De Belgische missionarissen zullen
dan (zoals gebruikelijk) in Maaseik herdacht worden.
In Uden worden ALLE Nederlandse missionarissen
herdacht.
Kruisheren in Buta
TRAP-IN
Op Tweede Pinksterdag, 9 juni, wordt de 40-ste
Trap-in in Uden verreden. Zoals bekend gaat de
opbrengst naar 15 ontwikkelingsprojecten.
Meefietsen betekent dus ook bijdragen aan
ontwikkelingshulp, zonder dat er iets
aan de strijkstok blijft hangen.
Dit jaar is het ook mogelijk om aan
de Trap-in deel te nemen zonder dat
u meefietst.
Deelnemerskaarten onder het motto
“Ik fiets niet, maar doe toch mee”
kunnen voor € 4,00 gekocht worden.
Zij zijn bedoeld voor mensen, die ten gevolge van
gezondheid of agenda, niet kunnen meefietsen, maar
toch hun financiële bijdrage willen leveren.
Rector Vaanhold heeft aangeboden zich als
ambassadeur voor deze verkoop te willen inzetten en
vraagt om bij hem een kaart te kopen. Het is niet
verboden om meerdere deelnemerskaarten per
persoon te kopen…
Kruisheren in Kivu, Congo. Daar wordt een centrum
voor de opvang en begeleiding van psychotraumatische patiënten uitgebouwd.
Aansluitend aan de viering kunt u Rein Vaanhold
feliciteren in het klooster naast de kapel. U hoeft niet
in een lange rij te wachten totdat u de jubilaris kunt
feliciteren; Rein stelt er prijs op rond te lopen en naar
u toe te komen. Wanneer u Rein met een cadeautje
wil verrassen, stellen wij u het volgende voor:
- u kunt dan eenmalig een bijdrage storten op
rekeningnummer NL89RABO0373403445 t.n.v.
de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde. Onder
vermelding van cadeau Rein Vaanhold
- en/of u kunt vriend van de kapel worden en
daarmee het gedachtegoed van de Kruisheren
levend en de Kruisherenkapel in stand houden
met een periodieke vriendenbijdrage op
rekeningnummer NL90RABO0145266508 ten
name van Stichting Kruisherenkapel.
FEEST!
Op zondag 29 juni staat de eucharistieviering van
tien uur in het teken van het vijftigjarig priesterfeest
van Kruisheer Rein Vaanhold. Het Ter Linde koor,
het koor Mistral, het Pius X intervalkoor, cantor John
Hilhorst, en het Pauluskwartet verlenen hun
medewerking aan deze feestelijke Heilige Mis, die
het thema ‘Met open handen’ meekrijgt. De
provinciaal overste van de Kruisheren, Peter Snijkers
en de voorzitter van de Kapelgemeenschap Ter
Linde, Henk Trimbach, nodigen u van harte uit bij
deze eucharistieviering.
Voor meer informatie kunt u bellen met het nummer
van de Kapelgemeenschap Ter Linde: 06 40 966 338
of een e-mail sturen naar
[email protected] .
Ceremoniemeester voor 29 juni is de heer Jacques
Delemarre. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06
30 839 580.
NIET UIT BEELD!
Kruisheer Rein Vaanhold doet weliswaar na zijn
priesterfeest een stapje terug,
maar gelukkig zal hij zich
blijven inzetten voor de
Kapelgemeenschap Ter
Linde, met name op het
gebied van de liturgie. De
groepen die zich met
vieringen bezighouden zijn blij
gebruik te kunnen blijven
maken van de kennis en
inspiratie van Rein. Hij blijft in
het klooster aan het Lieve
Vrouwenplein wonen. Rein zal, zeker zolang zijn
gezondheid dat toelaat, blijven voorgaan in de heilige
missen in de kapel. In mei jongstleden is hij 76 jaar
geworden.
VRIENDEN VAN DE KAPEL
Tegen het einde van de viering zullen taken van de
Kruisheren worden toevertrouwd aan de
Kapelgemeenschap Ter Linde.
De collecte tijdens de eucharistieviering is, op
verzoek van Rein, bestemd voor het werk van de
De Kapelgemeenschap Ter Linde en de stichting
Kruisherenkapel (de beheerder van de kapel) hebben
elkaar hard nodig! Bij de verkoop van de kapel door
de Kruisheren aan ZorgGoed Brabant is nadrukkelijk
afgesproken dat er in de kapel aandacht moet blijven
voor de instandhouding van het geestelijk erfgoed.
De stichting Kruisherenkapel is blij dat de
Kapelgemeenschap deze taken op zich heeft
genomen. Liturgie en spiritualiteit zijn pijlers waarop
de Kapelgemeenschap Ter Linde steunt. Om die
taken goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat
we beschikken over een goed geoutilleerde en
onderhouden kapel. Beide Stichtingen vragen uw
steun bij én het levend houden van het
gedachtegoed van de Kruisheren én het in stand
houden van de kapel. U kunt ons steunen door
‘Vriend van de Kapel’ te worden. Met een jaarlijkse
bijdrage helpt u mee aan de instandhouding van
Kruisherenkapel én de Kapelgemeenschap Ter
Linde, een belangrijke plek en een unieke
gemeenschap voor Uden en omgeving.
U kunt uw periodieke donatie overmaken op
rekeningnummer NL90 RABO 0145266508 ten name
van de stichting Kruisherenkapel, Uden. Vermeld er
dan de volgende informatie bij:
Vriendendonatie
Uw naam, adres/postcode/plaats en emailadres.
In de kapel kunt u, wanneer u nog wat meer
informatie wil krijgen over de vriendenbijdrage, een
folder meenemen. Aan die folder zit een
antwoordstrook waarmee u zich aan kunt melden als
vriend.
EEN GEHEIMZINNIG GEBEUREN…
Bij de reconstructie van het Lieve Vrouwenplein voor
de kapel stuitte men op oude fundamenten.
Na onderzoek bleek dat deze nog waren van de oude
Mariakapel, die gebouwd werd in de dertiende eeuw.
Karakteristiek was de wijze waarop deze
fundamenten
waren
geconstrueerd,
namelijk op zo
genaamd
roodsteen, dat is
een soort ijzererts,
dat op sommige
plaatsen in Uden
voorkomt.
Met behulp van
een aantal
sponsoren is het
gelukt om deze
fundamenten
permanent
zichtbaar te
maken.
De onthulling zal op 29 juni, na de Eucharistieviering
ter ere van het Gouden Priesterfeest van Rein
Vaanhold, plaatsvinden!
13 JUNI, NAAMDAG VAN ANTONIUS VAN PADUA
Antonius van Padua, geboren in Lissabon op 15
augustus 1195 als Fernando Martins de Bulhões uit
een welgestelde Portugese familie, heeft zijn
naamdag op 13 juni. Op die datum is hij in het
Italiaanse Padua op 36 jarige leeftijd, gestorven.
De meesten kennen hem als de heilige die je helpt
om gevonden voorwerpen terug te vinden.
Hij heeft het er maar druk mee, want: hij is de
patroonheilige van de franciscanen, verloren
voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers,
mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en
patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts.
Zijn beeld (gemaakt door Johan Maas) staat links
vooraan in de Kruisherenkapel.
‘EEN LICHTE LAST’
Jezus leert ons dat een zachtmoedig en vredig mens
in staat is de lasten van het leven evenredig te
verdelen. In vrede leven, betekent eenvoudig leven,
gericht op één doel en je daarvan niet laten afleiden
door alles wat er zo nodig zou moeten.
Tijdens de viering van woord, gebed en communie op
zondagochtend 6 juli om 10.00 uur willen we gaan
ervaren dat met zachtmoedigheid onze last lichter
wordt en dat er vreugde in ons leven komt
KapelPost
Uitgebreidere en actuelere informatie over alle
genoemde onderwerpen vindt u op
www.kapelgemeenschap.nl en
www.kruisherenuden.nl.
U kunt zich ook abonneren op Kapelpost via email.
Even een mailtje sturen naar:
[email protected]
De volgende KAPELPOST verschijnt zaterdag 5 juli.
Kopij kan tot uiterlijk 30 juni worden aangeleverd via
email:
[email protected]
UITGAVE van de Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde
Administratieadres: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden, Tel. 06-40966338, emailadres: [email protected]
Vrienden van de Kruisheren: Bankrekening 1452.66.508 t.n.v. Vrienden van de Kruisherenkapel – Uden
Kapelteam Ter Linde: tel. 06-4096 6338
Kruisherenkapel: Lieve Vrouwenplein 44, 5401 AS Uden
Websites: www.kapelgemeenschap.nl en www.kruisherenuden.nl
Redactie Website en KAPEL+POST: [email protected]