download - SalesTopics

Accelerate your sales!
Resultaatgericht verkopen
Wil jij meer rendement uit jouw commerciële inspanningen halen?
Klantgerichte verkoopmethodiek met succes als resultaat
7 - stappenplan voor een succesvol verkoopgesprek
Praktijkgerichte online training met vertaalslag naar jouw praktijk
Unieke en inspirerende voorbeeld video’s
Ontwikkel je eigen ‘verkoop-gereedschap’
Haal het maximale uit je verkooptalent!
Hoe word je een TOP–verkoper?
Van productverkoper naar het verkopen van oplossingen
De economie en de markt waarin jij acteert is volop in beweging. Er ontstaat steeds meer een prijsgedreven markt, waardoor de
marges kleiner worden, de concurrentiedruk groter wordt, klanten professioneler, kritischer en minder loyaal worden. Kwamen in
het verleden “de orders aanwaaien”, nu zal de verkoper steeds een pro-actievere rol moeten worden. Belangrijk hierbij is om meer
op te schuiven van een productspecialist naar een klantgerichte consultant (verkopen van oplossingen) om de klant te
overtuigen van de meerwaarde van jouw producten en/of diensten én jouw organisatie.
Om klanten (en marges) te behouden, maar vooral nieuwe klanten te winnen en cross-selling mogelijkheden beter te benutten,
is het essentieel dat jij op zoek gaat naar nieuwe klanten en kansen. Immers, geen klanten = geen omzet = geen bestaansrecht!
Om je ambitieuze verkoopdoelstellingen te realiseren is het noodzakelijk om minder vrijblijvend en met meer professionaliteit en
structuur te acteren met een sterke focus op resultaat.
In deze online sales training leer je op praktische wijze dat niet het richten op het leveren van je eigen producten of diensten,
maar het oplossen van de problemen en/of het realiseren van de wensen van de klant de meest succesvolle verkoopmethodiek is
om tot resultaten te komen. Het 7 – stappenplan helpt jou om gestructureerd de verschillende fases van het verkoopproces
succesvol te doorlopen met de order als resultaat!
“Succesvol verkopen is het resultaat van
voorbereiding, inzet en leren van je eigen fouten.”
Op welke vragen krijg je in deze training antwoord?
Hoe word je een TOP-verkoper en welke verkoopmethodiek is het meest succesvol?
Het is best wel vreemd dat een timmerman beschikt over gereedschapskist met voor elke klus specifiek gereedschap,
terwijl veel mensen in commerciële functies geen tools hebben om hun werk effectief en efficiënt uit te voeren. Met
behulp van het 7-stappenplan krijg je de juiste vaardigheden en inzichten aangereikt, waarmee je de beste
verkoopresultaten bereikt.
Hoe maak je een ambitieus verkoopplan en hoe bereid je een verkoopgesprek voor?
Zonder doel geen doelpunten! Het maken van een verkoopplan met kwalitatieve- en kwantitatieve doelstellingen is de
basis om doelgericht en succesvol te verkopen. Welke informatie heb je nodig om je gesprek voor te bereiden? Goede
verkopers zorgen voor de juiste voorbereiding, want wie zich vergeet voor te bereiden, bereidt zich voor om vergeten
te worden!
Wat zijn de succesfactoren voor een onuitwisbare (1e) indruk en hoe werk je aan je uitstraling?
We zijn het ons er niet altijd van bewust, maar je eerste indruk is vaak bepalend voor het vervolg. Dit oordeel komt zelfs
binnen enkele seconden tot stand. Waar let een klant op? Heb jij jouw uitstraling afgestemd op het
verwachtingspatroon van de klant? Door jezelf professioneel voor te stellen en oog te hebben voor detail, zorg je met
een geoefende Sales Pitch direct voor een perfecte indruk.
Hoe kun je snel het vertrouwen van de klant winnen en word je de regisseur van het gesprek?
Mensen doen zaken met mensen. Het is belangrijk om een gevoel van vertrouwen te creëren, want als er geen chemie
tussen mensen ontstaat zal dit in de meeste gevallen leiden tot geen zaken doen. Met het creëren van de juiste sfeer
en een prikkelende gespreksopening geef je effectief sturing aan het verkoopgesprek, waardoor de gesprekken met
klanten plezierig en minder vrijblijvend zijn.
Wat is effectief commercieel communiceren, wat zijn de valkuilen en hoe ontloop je ze?
Communiceren is informatie uitwisselen. Maar in de interactie tussen mensen gaat het vaak mis. Aannames zijn in de
communicatie en bij het verkopen misschien wel de belangrijkste reden van miscommunicatie. Door actief te luisteren,
zowel verbaal als non-verbaal, ben je bewust van de valkuilen, waardoor je in staat bent om aan de hand van feedback
heldere klantgesprekken te voeren.
Hoe analyseer je de juiste klantbehoefte en welke vraagtechnieken kun je hiervoor inzetten?
Overkomt het jou ook wel eens dat als je bij de klant weer buiten staat, dat je een aantal vragen vergeten bent te
stellen? In deze training leer je hoe je scherp en gestructureerd de werkelijke eisen, wensen en behoeften van klanten
nauwkeurig in kaart kan brengen. Met een goed inlevingsvermogen weet jij de juiste vragen te stellen en alle
verkoopkansen te signaleren, wat zal leiden tot meer omzet.
Hoe beïnvloed je de klant en op welke wijze kun je het beste omgaan met bezwaren?
Gebruik jij dezelfde argumenten als jouw concurrent om de klant te overtuigen? Of ben je echt onderscheidend? Om
overtuigend te zijn moet je zelf namelijk ook overtuigd zijn van jouw boodschap. Met een succesvolle argumentatie
methodiek leer je om de klant volledig te overtuigen. Mocht de klant onverhoopt toch met een bezwaar komen, dan
leer je hoe je hier het beste mee om kan gaan.
Hoe herken je koopsignalen en wat zijn slimme technieken om een deal te sluiten?
Niets is zo lastig als afsluiten. Het is dan ook begrijpelijk dat veel verkopers angst hebben om af te sluiten. Ze blijven
maar doorpraten en vallen constant in herhaling. Een verkoopgesprek is pas succesvol afgerond al je een deal hebt.
Door adequaat in te spelen op de reactie van de klant ben je in staat om met een aantal succesvolle afsluittechnieken
de opdracht te scoren.
Wat maakt deze training zo uniek?
1
Competentiegericht online leren
Wij geloven dat een online training niet alleen bedoeld is om kennis
en inzicht over te brengen, maar ook om vaardigheden en uiteindelijk
het gedrag te trainen. Cursisten nemen in deze cursus dan ook niet
alleen nieuwe informatie tot zich, maar gaan aan de hand van vragen
en opdrachten direct aan de slag met het verbeteren van hun
vaardigheden. De combinatie van het trainen van kennis, inzicht en
vaardigheden zal leiden tot gedragsverandering.
2
Persoonlijke leerroute
Trainingen die werkelijk toegespitst zijn op het individu leveren het hoogste rendement op. Immers, ieder individu heeft
een andere achtergrond en een eigen niveau qua kennis en ervaring. Studytube is een leerplatform waar trainingen
adaptief worden vormgegeven. Adaptief leren zorgt ervoor dat de trainingen zich automatisch focust op de onderwerpen
die voor de betreffende cursist nog nadere uitleg of oefening vereisen. Cursisten zijn daardoor snel klaar met onderwerpen
die ze begrijpen en langer bezig met onderwerpen waar ze meer moeite mee hebben. Individuele verbeterpunten worden
op deze manier weggewerkt.
Voorbeeld: De drie cursisten Lisa, Mark en Tim
LISA
MARK
TIM
doorlopen allemaal dezelfde online training, maar de
doorlooptijd verschilt aanzienlijk. Alle drie de
cursisten starten de module met een video. Hierna
volgen enkele meerkeuzevragen. Lisa beantwoordt
deze meerkeuzevragen allemaal juist, waardoor zij dit
onderdeel in 15 minuten afrondt. Mark en Tim geven
foutieve antwoorden, waardoor zij een nieuwe
leerroute inslaan en extra informatie krijgen. Door het
doorlopen van deze adaptieve leerroutes hebben zij
in 25, respectievelijk 55 minuten hetzelfde
kennisniveau als Lisa behaald. Op deze wijze leren
cursisten op maat en wordt alleen die kennis
aangeboden die de cursist op dat moment nodig
heeft. Just in time!
15 minuten
25 minuten
55 minuten
3
Sociaal leren
Je krijgt toegang tot de besloten community van deze training. In deze
community kun je andere cursisten uitdagen voor een duel en reputatie
opbouwen, en kun je (actief) deelnemen aan een van de discussie
onderwerpen. Ook kunnen er regelmatig nieuwe praktijkopdrachten worden
gepubliceerd, zodat je ook na afronding van de cursus je kennisniveau kunt
blijven vergroten.
GAMIFICATION
Met de doordachte Studytube Game Elementen krijgen
gebruikers direct feedback op hun vorderingen en worden ze
stapsgewijs gemotiveerd om het leertraject te voltooien.
Gedurende het leertraject gaan gebruikers in duels onderling
strijden, bouwen ze reputatie punten op en worden ze intrinsiek
gemotiveerd om continu te blijven leren.
SOCIAAL EN COLLABORATIEF
In groepsverband, samenspraak en samenwerking met mede
cursisten van een vergelijkbaar niveau wordt een
gemeenschappelijk doel nagestreefd. Studytube is een online
alternatief voor het traditionele corporate klaslokaal.
4
Eenvoudig platform en doorlopend leertraject
Het volgen van een training op Studytube voelt als het browsen op je favoriete consumentenwebsite. Het
systeem is voor iedereen eenvoudig te gebruiken. Zelfs als je nog nooit een online training hebt gevolgd is
geen enkele vorm van instructie nodig.
De training is opgeknipt in diverse kleine onderdelen, en met behulp van het Studytube dashboard kun je
je voortgang nauwlettend in de gaten houden. Zelfs als je maar een paar minuten de tijd hebt kun je
zonder problemen een deel van de training volgen, en op een later moment weer verder gaan. Ook is het
mogelijk om na afronding van de training bepaalde onderwerpen nogmaals te bekijken.
Inhoud van de modules
1
Wat is succesvol verkopen?
In deze module leer jij hoe je een TOP-verkoper wordt. Dat verkopen een vak is met structuur, gesprekstechnieken en
verkoopvaardigheden. Met behulp van een effectieve verkoopmethodiek, door je in te leven in de behoeften van de klant en
te denken in oplossingen, leer je snel tot resultaten te komen.
2
Fase 1: De voorbereiding
Winnaars hebben een plan, verliezers excuses. Tijdens deze module leer jij hoe je gestructureerd een verkoopplan
formuleert door het vaststellen van je doelstellingen. Om het verkoopgesprek bij de klant zo optimaal mogelijk te laten
verlopen, leer je hoe je dit goed en zorgvuldig voorbereidt.
3
Fase 2: Jezelf voorstellen
In deze module leer jij jezelf op een professionele manier voor te stellen. Je leert een verpletterende 1e indruk te maken en
oog te hebben voor je uitstraling. Daarnaast ontwikkel jij je eigen Sales Pitch waarmee je een krachtige indruk bij de klant
achterlaat.
4
Fase 3: Het opwarmen van de klant
Om een vertrouwensband met de klant op te bouwen is het is belangrijk dat je in verkoopgesprek eerst de juiste sfeer
creëert. In deze module leer jij hoe je een wederzijdse ‘klik’ realiseert. Tevens krijg je inzichten in commerciële communicatie,
wat de valkuilen zijn en hoe je deze kunt ontlopen.
5
Fase 4: De opening van het gesprek
In deze module leer je met een prikkelende openingszin de volledige aandacht van de klant te krijgen. Je leert wat
professionele gespreksdiscipline inhoudt en hoe jij de regie in het verkoopgesprek neemt, om daarmee effectief sturing te
geven aan de doelstelling van het gesprek.
6
Fase 5: Analyseren van de klantbehoeften
Verkopen is vragen stellen. In deze module leer je diverse vraagtechnieken en hoe je deze effectief kunt toepassen om
gestructureerd de juiste klantbehoefte te bepalen. Want hoe beter je vragen zijn, hoe beter je luistert en hoe groter de kans
op succes.
7
Fase 6: Het beïnvloeden van de klant
In deze module leer je met behulp van een succesvolle argumentatie methodiek een krachtige argumentatie op te bouwen,
om de klant voor 100% te overtuigen. Aan de hand van een aantal bezwaartechnieken leer je, hoe je het best kan reageren
op bezwaren en tegenwerpingen.
8
Fase 7. Het sluiten van de deal
Het is de taak van de verkoper om klanten te helpen in het nemen van een beslissing. In deze module leer de meest
succesvolle afsluittechnieken om tot een deal te komen. Daarnaast leer je koopsignalen te herkennen, de prijs te
presenteren en resultaatgericht prijsonderhandelen.
Over de expert
Rob Snoeijen
Expertisegebied:
Sales & Klantgerichtheid
Publicaties:
Verras de Klant, Knuffel de Klant, Verleid de Klant
“Het geheim van succesvol verkopen is het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het
oogpunt van de klant als dat van jezelf.”
Sales-Inspirator Rob Snoeijen (1963) is met zijn meer dan 25 jaar verkoop- en managementervaring een
salesprofessional pur sang. Rob is gecertificeerd trainer, coach, spreker, auteur, ondernemer en oprichter van
SalesTopics / Accelerate your sales!
SalesTopics is een gedreven, ambitieus en vooral een creatief instituut die organisaties en (sales)professionals helpt in
het verbeteren van hun commerciële rendement. Dat doen ze door praktijkgerichte Sales Training, Sales Coaching,
Sales Consultancy en Sales Inspiration, die een aantoonbare bijdrage leveren aan het verbeteren van het
bedrijfsresultaat.
Vanuit zijn passie voor sales en klantgerichtheid heeft Rob 3 bestsellers geschreven: ‘Verras de Klant’, ‘Knuffel de Klant’
en ‘Verleid de Klant’. Mede door zijn creatieve, klantgerichte aanpak was hij in 2005 genomineerd als Key Account
Manager van het Jaar, door de Sales Management Association (SMA). Volgens Rob is het laten groeien van mensen en
hun organisaties het mooiste wat er is. Met veel enthousiasme weet hij zijn klanten te inspireren en motiveren om te
veranderen. Met Succes als Resultaat. Zijn motto: “Snoeijen doet Groeien”.