Revalidatie na een voorste kruisbandreconstructie (hamstring

informatie voor de fysiotherapeut
Pre-operatieve fase
• Voorlichting door de fysiotherapeut over de revalidatie
en de daarbij wederzijdse verwachtingen uitspreken.
De revalidatie zal niet alleen uit krachttraining van de
bovenbeenspieren bestaan maar ook training van
rompstabiliteit, de kinetische keten en sportspecifieke
trainingen.
• Optrainen kracht en coördinatie. Daarbij oefeningen voor
de 1e dagen postoperatief doornemen inclusief kruklopen
met aantippend belasten.
• Aandacht voor de ROM en training patella mobiliteit. Let
op: de extensie moet volledig zijn vóór de operatie!!
• Testen: VAS-score pijn; ROM; IKDC vragenlijst en zo mogelijk
de Hoptesten.
Het gebruik van elleboogskrukken
De patiënt moet rekening houden met 6 weken mobiliseren
met 2 krukken. Dit in verband met soms aanwezige intraarticulaire pathologie. Bij normale bevindingen in de knie,
moet de patiënt de eerste week aantippend lopen met
aandacht voor de volledige afwikkeling en extensie. Vanaf de
tweede week kan de belasting worden opgevoerd naar 100 %.
De krukken mogen echter pas worden afgebouwd indien de
spiercontrole voldoende is en het looppatroon goed is, dit is
meestal in week 4-5.
Het algemene doel in de eerste twee weken postoperatief
1. volledige extensie
2. flexie 90°
3. patella mobilisatie naar caudaal
4. m. quadriceps activiteit
Meer specifieke benadering per periode postoperatief
Week 1 en 2
Rust. Onbelaste kniebuigingen binnen een traject van
0-90° zijn toegestaan op geleide van de pijn en zwelling
(bijvoorbeeld bungelen op de rand van de bank). Isometrische
aanspanningsoefeningen doen van de m. quadriceps , de
ischio-crurale musculatuur en de hamstrings. Deze oefeningen
moeten iedere 10 minuten, gedurende de hele dag worden
geoefend. Streven naar een volledige extensie is erg belangrijk.
Mobilisatie van de patella met name naar caudaal
(adhesies komen regelmatig voor). Er kan gestart worden
met propriocepsis oefeningen in frontaal en sagittaal vlak
Kliniek Breda
Kliniek Klein Rosendael
Kliniek Zestienhoven
Takkebijsters 5a
Rosendaalselaan 30
Vliegveldweg 65
© april 2014
Revalidatie na een voorste
kruisbandreconstructie (hamstring techniek)
(geen rotaties!). Met de voet van de geopereerde zijde kan
bijvoorbeeld een oefentol/bal aangetipt worden waarbij het
gewicht op de gezonde zijde staat.
Looptraining om het dynamisch looppatroon te herstellen.
Correct uitgevoerde straight leg raise oefening ter versterking
van de m. quadriceps.
Strekoefening waarbij de knie extendeert van 90º flexie tot
maximaal 40º flexie. Géén aktieve extensie in de laatste 40º en
zeker niet tegen weerstand!!!
Week 3
De flexie mag uitgebreid worden naar 110° - 120° op geleide
van de klachten en hydrops. Fietsen op de hometrainer is
toegestaan met het zadel wat hoger.
De belasting van de knie moet nu op 100% zitten, echter geen
specifieke training van rotaties.
Week 4 t/m week 7
De krukken kunnen worden afgebouwd indien de spiercontrole
voldoende is. De oefentherapie wordt geïntensiveerd:
Isometrische en isotonische krachttraining met opbouw van de
bewegingsuitslag, zowel gesloten als open ketenoefeningen,
zonder extra gewicht. Voor open keten oefeningen geldt: in
week 2 t/m 4: 90°- 40°flexie. Daarna elke week met 10° naar
volledige extensie uitbreiden.
Streven naar een volledige ROM. Na zes weken zijn autorijden, fietsen (op een gewone fiets) en
zwemmen (borst- en rugcrawl) toegestaan. De patiënt oefent
actief ter verbetering van de mobiliteit van de knie. Indien
er geen verbetering optreedt voor wat betreft de mobiliteit
van de knie dient er contact te worden opgenomen met de
behandelend orthopedisch chirurg. In het algemeen geldt: bij
het optreden van zwelling dient het belastingniveau aangepast
te worden.
Week 8 t/m week 11
De looptraining kan worden uitgebreid. Onder begeleiding
mogen er nu zwaardere en meer dynamische kracht-,
coördinatie-, en stabiliserende oefeningen uitgevoerd worden
zoals:
4817 BL Breda
t: 076 - 201 9300
6891 DG Rozendaal (GLD) t: 026 - 362 0680
3043 NT Rotterdam
t: 010 - 298 9898
e: [email protected]
e: [email protected]
e: [email protected]
www.medinova.com
Dit is een uitgave van Medinova klinieken bedoeld om fysiotherapeuten te informeren over bovenvermelde behandeling. Deze beschrijving betreft de standaardbehandeling zoals gebruikelijk uitgevoerd in onze klinieken.
De behandelend medisch specialist kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van deze beschrijving. Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Graag wijzen wij u hierbij op de Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie (NPCF) die zich sterk maakt voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Voor het klachten- en privacyreglement verwijzen wij u naar onze website www.medinova.com.
©porthofysio 3 KKR Bouwmeester VKB Hamstring 010114 evaluatiedatum 010116
© april 2014
•
•
•
•
staan op de kantelplank
staan op trampoline
leg press met geleidelijke toevoeging van gewichten
squat tot maximaal 90° flexie; knieën boven voeten
geplaatst houden
• 2-benig springen en uitbreiden naar 1-benig springen.
Drie tot zes maanden
Maximaliseren van spieruithoudingsvermogen en spierkracht.
Normalisatie van het rennen, alleen indien er geen hydrops in
de knie zit.
Uitbreiding naar sportspecifieke training. Oefenen van wenden
en keren, en maken van snelheidswisselingen. Bij zwemmen
mag er nu ook de schoolslag worden gemaakt.
Zes tot negen maanden
Isokinetische krachttraining om het deficit bij te trainen.
Sporthervatting na overleg met de fysiotherapeut. Daarbij
moeten de Hoptesten meer dan 85% scoren in vergelijking met
de gezonde zijde.
Kliniek Breda
Kliniek Klein Rosendael
Kliniek Zestienhoven
Takkebijsters 5a
Rosendaalselaan 30
Vliegveldweg 65
4817 BL Breda
t: 076 - 201 9300
6891 DG Rozendaal (GLD) t: 026 - 362 0680
3043 NT Rotterdam
t: 010 - 298 9898
e: [email protected]
e: [email protected]
e: [email protected]
www.medinova.com
Dit is een uitgave van Medinova klinieken bedoeld om fysiotherapeuten te informeren over bovenvermelde behandeling. Deze beschrijving betreft de standaardbehandeling zoals gebruikelijk uitgevoerd in onze klinieken.
De behandelend medisch specialist kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van deze beschrijving. Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Graag wijzen wij u hierbij op de Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie (NPCF) die zich sterk maakt voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Voor het klachten- en privacyreglement verwijzen wij u naar onze website www.medinova.com.
©porthofysio 3 KKR Bouwmeester VKB Hamstring 010114 evaluatiedatum 010116