Liturgische agenda van 1 november t/m 14 december 2014

Liturgische agenda van 1 november t/m 14 december 2014
Zaterdag 1 november
19:00 Benedictus en Bernadette
Zondag 2 november
9:30 Benedictus en Bernadette
11:00 Bonifatius
12:15 Bonifatius begraafplaats
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Gravenzegening
Allerheiligen
Pastoor Van Deelen
Samenzang
Allerzielen, herdenking van de overledenen
Pastor Van der Aart
Resonet in Laudibus
Past. V Deelen & Scheffers Schola Cantorum
Past. V Deelen & Scheffers
Zaterdag 8 en zondag 9 november
Feest van de kerkwijding van de Sint Jan van Lateranen
19:00 Bonifatius (Ger. Majellakapel) Eucharistieviering
Pastoor Van Deelen
Samenzang
10:30 Benedictus en Bernadette
Vormsel (Eucharistie)
Mgr Vd. Hende & pw Vd Pol Koorschool
9:30 Martinuskerk, Voorburg
Kindervertelviering: Sint Maarten (voor kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders)
11:00 Bonifatius
Eucharistieviering
Pastoor Van Deelen
Samenzang | Koffie
12:00 Benedictus en Bernadette (KKI)Indonesische Eucharistie Pater Jan Asa svd
Zaterdag 15 en zondag 16 november
Er is een 2e collecte voor het RK jongerenwerk in ons land
19:00 Benedictus en Bernadette
Voor Hart en Ziel (Comm)
9:30 Benedictus en Bernadette
Eucharistieviering
11:00 Bonifatius
Communieviering
33e zondag door het jaar
Gebedsl. Verviers/Beker
Em. Pastoor V.d. Ende
Pastor Van der Aart
(in de Jeroenkapel)
Resonet in Laudibus (Greg.)
Gloria Deo (Ned.)
Zaterdag 22 en zondag 23 november
34e zondag door het jaar, Hoogfeest van Christus Koning
19:00 Bonifatius (Ger. Majellakapel) Eucharistieviering
Pastoor Van Deelen
Samenzang
9:30 Benedictus en Bernadette
Communieviering
Pastor Van der Aart
Resonet in Laudibus
11:00 Bonifatius
Eucharistieviering
Pastoor Van Deelen
Gerardus Majellakoor
12:00 Benedictus en Bernadette (KKI)Indonesische Eucharistie Pater M. Jehandut svd
15:00 Muziek in de Bonifatius: Ceciliaconcert door Gloria Deo en Schola Cantorum o.l.v. G. Legierse
Zaterdag 29 en zondag 30 november
1e zondag van de Advent. Begin van het nieuwe kerkelijk jaar
De gehele collecte is bestemd voor het PCI van onze parochie, diaconie in de buurt
19:00 Bonifatius (Ger. Majellakapel) Communieviering
Pastor Van der Aart
Samenzang
9:30 Benedictus en Bernadette
Communieviering
Pastor Van der Aart
Barina
11:00 Bonifatius
Eucharistieviering
Pastoor Van Deelen
Gloria Deo (Latijn) | Koffie
Zaterdag 6 en zondag 7 december
19:00 Benedictus en Bernadette
9:30 Benedictus en Bernadette
11:00 Bonifatius
2e zondag van de Advent
Voor Hart en Ziel (Comm) Gebedsl. Verviers/Beker
Eucharistieviering
Em. Pastoor V.d. Ende
Communieviering
Pastor Van der Aart
Zaterdag 13 en zondag 14 december
19:00 Bonifatius (Ger. Majellakapel) Communieviering
9:30 Benedictus en Bernadette
Communieviering
11:00 Bonifatius
Eucharistieviering
12:00 Benedictus en Bernadette (KKI)Indonesische Eucharistie
3e zondag van de Advent
Pastor Van der Aart
Pastor Van der Aart
Pastoor Van Deelen
Pater M. Jehandut svd
(in de Jeroenkapel)
Resonet in Laudibus
Gloria Deo (Ned.)
Samenzang (Jeroenkapel)
Resonet in Laudibus
Schola Cantorum | Koffie
Vieringen op weekdagen
19:30 Op maandag: Benedictus en Bernadettekerk - Jeroenkapel
9:30 Op dinsdag: Benedictus en Bernadettekerk - Jeroenkapel
9:00 Op woensdag: Bonifatiuskerk
9:00 1e en 3e vrijdag: Bonifatiuskerk - Gerardus Majellakapel
9:30 2e en 4e vrijdag: Benedictus en Bernadette - Jeroenkapel
Bijzonderheden
Rozenkrans
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
De heiligenfeesten
6 november: alle heilige geloofsverkondigers in onze streken
7 november: H. Willibrord, patroon van de NL kerkprovincie
22 november: H. Cecilia, martelares
8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen