KJS budget 2014_2015

Inkomsten
Ouderbijdrage
Giften
Totaal Inkomsten
Uitgaven
Culturele activiteiten
Sportdag
Diverse activiteiten
Pasen
Sinterklaas
Kerst
Representatie/diverse
Div.kantoor art. en kosten Rabo
Avondvierdaagse
Afscheid groep 8
Diversen
Eenmalig (Podiumdelen)
Totaal Uitgaven
Resultaat
2013-­‐2014 budget
€ 4.200
€ -­‐
€ 4.200
2013-­‐2014 uitgaven2014-­‐2015
€ 4.779 € 4.200
-­‐
€ -­‐
€ 4.779 € 4.200
€ 100
€ 150
€ 250
€ 675
€ 2.000
€ 700
€ 100
€ 75
€ 150
€ 100
€ 100
€ 600
€ 150
€ 750
€ 600
€ 2.000
€ 300
€ 100
€ 75
€ 150
€ 375
€ 100
€ 100
€ 150
€ 350
€ 348
€ 1.600
€ 145
€ 100
€ 50
€ 150
€ 83
€ 75
€ 4.500
€ 4.400
€ 7.651
€ 200-­‐ € 2.872-­‐
€ 5.200
€ 1.000-­‐