Pilot Krammersluis Zoet-zoutscheiding

Innovatieve zoetzoutscheiding (IZZS)
Krammersluizen
Resultaten Pilot Krammerjachtensluis
Kees-Jan Meeuse, omgevingsmanager
15 oktober 2014
Doel vandaag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Aanleiding van het project
Doelen van het project
Wat is de innovatie?
Bevindingen zomer 2014
Verbetervoorstellen
Advies over de beroepssluizen
Het vervolg
Discussie
Rijkswaterstaat
Title
1 Aanleiding van het project
1. Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer, 2012: geen zoet-zout besluit
2. Daarom: onderhoud aan ZZS Krammersluizen nodig
3. Bestuurlijke/politieke wens
-> benut innovatiekansen uit planstudie bij aanpak ZZS Krammersluizen
-> doe praktijkervaring met IZZS (ook t.b.v. Volkeraksluizen bij zout VZM)
=> start met Pilot Krammerjachtensluis
3
Rijkswaterstaat
Title
2 Doelen van het project (2)
Functies Krammersluizen
• zoet-zoutscheiding (waterakkoord VZM)
• scheepvaart (vlot en veilig)
Beperkingen/nadelen Krammersluizen
• tijdrovend schutproces
• onderhoud- en storinggevoelig ZZS -> groot onderhoud nodig
4
Rijkswaterstaat
Title
5
Rijkswaterstaat
Title
2 Doelen van het project
Hoofddoelen zijn in beeld brengen of een IZZS leidt tot:
1.sneller werkend systeem
2.effectieve zoet-zout scheiding (norm Waterakkoord VZM)
3.vermindering van kosten (beheer en onderhoud)
6
Rijkswaterstaat
Title
3 Wat is de innovatie?
•
1
2
3
4
5
•
Bij Krammerjachtensluis: 1-3
7
nieuw type bellenscherm
waterscherm
spoelen met zoet water
drempel
zoutvang
Rijkswaterstaat
Title
8
Rijkswaterstaat
Title
16 april 2013
9
Rijkswaterstaat
Title
10
Rijkswaterstaat
Title
ombouwen
zoetzoutscheiding
april 2014
gereed
11
Rijkswaterstaat
Title
16 april 2013
4 Bevindingen zomer 2014
Scheepvaart:
• sneller schutproces (niet uitwisselen OS-VZM bespaart ca. 10 min. van 65 min.)
• snel schutten wordt in topdrukte tenietgedaan (laatste boten meenemen duurt
te lang, deuren te lang open)
• 2 schade meldingen
• vragen onder gebruikers over sluipende schade (problemen met koelsysteem)
Waterkwaliteit:
• IZZS is in staat om de getijgemiddelde zoutlek te beperken tot 1 kg/s
12
Rijkswaterstaat
Title
5 Verbetervoorstellen
•
•
•
•
•
•
•
13
De sluisdeur eerder dicht: beter sneller dan zoveel mogelijk boten mee
Bij een schutting van de Oosterschelde (Zijpe) naar het Volkerak-Zoommeer
de ruimte tussen de sluisdeur en de trap vrijlaten
Onderzoeken of een rood kruis op de muur aangebracht of de stopstreep
verlegd moet worden om de vrije ruimte te markeren
In een situatie dat een schip op de bellenbaan stilligt: bellenscherm uitzetten
In drukke perioden: waterscherm uitzetten (minder stroming)
Onderzoeken of pictogrammen/borden kunnen worden aangebracht om aan
te geven dat bij invaren geldt: 1 voor 1 invaren en afstand houden
Onderzoeken of de ingesproken tekst (bandje bediening) een update kan
krijgen, zodat meertalig recreatievaart geïnformeerd kan worden
Rijkswaterstaat
Title
5 Verbetervoorstellen (2)
•
•
•
14
Communiceren over verbetervoorstellen: RWS en watersportverbond
Effect verbetervoorstellen in 2015 volgen
Contactpersonen watersportverbond: Henk Botterweg (Deltawateren) en
Frank Jibben (Delta Noord)
Rijkswaterstaat
Title
6. Advies over de beroepssluizen
Adviesnota van Deltares en Royal HaskoningDHV met daarin verwerkt:
-
15
resultaten IZZS Krammerjachtensluis 2 (pilot)
monitoring en modelberekeningen
schetsontwerpen en SSK-raming
RINK-special huidige ZZS Krammer
Rijkswaterstaat
Title
16
Rijkswaterstaat
Title
7 Het vervolg
2016
2015
2014
2017/2018
Pilot KJS
Project IZZS Krammersluizen
projectplan
17
planuitwerking
realisatiefase
Rijkswaterstaat
Title
1)
Check risico’s,
budget,
uitvoerbaarheid
2)
Go: contract
2016; realisatie
2017/2018
3)
No go: plan B =
herstel bestaande
ZZS
7 Het vervolg (2)
2015
2014
2016
2017/2018
Pilot KJS
projectplan
Rijksstructuurvisie
omschakelen
naar IZZS
Project IZZS
Krammersluizen
in Volkeraksluizen
planuitwerking
realisatiefase
Uitkomst VZM zout
rond 2020? Dan:
Grevelingen / VolkerakZoommeer
18
Rijkswaterstaat
Title
7 Het vervolg (3)
2016
2015
2014
2017/2018
Pilot KJS
Project IZZS Krammersluizen
projectplan
Rijksstructuurvisie
planuitwerking
realisatiefase
Uitkomst VZM zout na 2025?
Dan doorgaan met IZZS
Krammersluizen
Grevelingen / VolkerakZoommeer
19
Rijkswaterstaat
Title
1)
Check risico’s,
budget,
uitvoerbaarheid
2)
Go: contract
2016; realisatie
2017/2018
3)
No go: plan B =
herstel bestaande
ZZS
Vragen?
Discussie
[email protected]
20
Rijkswaterstaat
Title
21
Rijkswaterstaat
Title