Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE

Nieuwsbrief
VAN DE AFDELING ZWOLLE
Samenwerken
De PCOB, afdeling Zwolle, heeft al heel lang
een samenwerkingsverband met de KBO,
afdeling Zwolle. Ieder jaar weer verzorgen de
reiscommissies van de PCOB en de KBO in
het voorjaar samen een reis van meerdere
dagen naar een fraai hotel op een mooie
plaats. Het is de reiscommissies steeds weer
gelukt iets bijzonders te vinden, waaraan de
deelnemers dierbare herinneringen hebben
overgehouden. Zoals u heeft kunnen lezen in
de Nieuwsbrief van september 2014 zijn de
gezamenlijke reiscommissies al weer volop
bezig om ook in 2015 een mooie reis aan de
leden te kunnen aanbieden. De
activiteitencommissies van de PCOB en de
KBO zijn in het seizoen 2012-2013 begonnen
met een tweetal activiteiten samen te
organiseren. In het najaar van 2013 hebben
de besturen van de PCOB en de KBO
besloten de samenwerking te intensiveren.
Omdat dit in het afgelopen seizoen tot goede
resultaten heeft geleid, zullen ook in de
periode 2014-2015 meerdere activiteiten
samen worden uitgevoerd. Het
jaarprogramma, waarin de activiteiten staan
vermeld, is als bijlage meegestuurd bij de
Perspectief van september 2014. Het
jaarprogramma is ook te vinden op de website
van de PCOB bij de afdeling Zwolle.
Helaas gaat niet alles even goed. De
samenwerking tussen de kunstcommissies
van de PCOB en de KBO is gestopt. De
kunstcommissie van de PCOB gaat geheel
zelfstandig verder. Onder leiding van Jannet
Hooykaas wordt gewerkt aan een programma
voor de leden van de PCOB. Tussen de
besturen is afgesproken dat de KBO en de
PCOB elkaar zullen informeren over de
activiteiten op het gebied van de kunst.
Mochten leden van de KBO willen deelnemen
aan de door de kunstcommissie van de PCOB
georganiseerde bijeenkomsten, dan zijn zij
van harte welkom. In het voorjaar van 2014 is
door de PCOB samen met de KBO een cursus
beeldhouwkunst georganiseerd, die werd
gegeven door Aldwin Kroeze. Aan de
deelnemers is toegezegd dat op 31 oktober en
nr 10 oktober 2014
7 november 2014 een vervolg van deze
cursus wordt aangeboden onder de naam
materialencursus. Deze najaar cursus wordt
(vanwege deze toezegging) door de PCOB en
de KBO gezamenlijk georganiseerd en staat
open voor de leden van de beide bonden.
Ditzelfde geldt voor de vervolgcursus
kunstgeschiedenis op het gebied van
beeldhouwen in januari/februari 2015. Ook
dan kunnen de leden van de PCOB en de
KBO zich aanmelden voor deelname. Nadere
informatie hierover volgt nog in de
Nieuwsbrief. Het bestuur van de PCOB,
afdeling Zwolle, vindt het buitengewoon spijtig,
dat op een zeker moment binnen het
samenwerkingsverband van de
kunstcommissies van de KBO en de PCOB
verschil van inzicht is ontstaan over de opzet
van de verschillende activiteiten. Dit verschil
van inzicht belemmerde in ernstige mate de
samenwerking van de beide kunstcommissies.
Het bestuur van de PCOB, afdeling Zwolle, is
tot de slotsom is gekomen, dat het voor
iedereen beter is de samenwerking met de
kunstcommissie van de KBO te beëindigen.
Zoals gezegd zullen de toezeggingen aan de
deelnemers van eerdere cursussen worden
gerespecteerd. De kunstcommissie van de
PCOB, afdeling Zwolle, zal zich voortaan
richten op activiteiten ten behoeve van de
leden van de PCOB. Afgesproken is dat we
elkaar over en weer informeren zodat ook
leden van de KBO deel kunnen nemen aan de
door de PCOB georganiseerde activiteiten en
de PCOB leden aan die van de KBO.
Hans Touwen
Agenda
Vrijdag 24 oktober Presentatie over
eetgewoontes van de Oranjes vanaf koning
Willem 1 door mevr. Lizet Kruyf,
wetenschapsjournalist, culinair historicus. Aanvang
14.00 uur. Plaats Parkzicht (samen met de KBO).
Reiscommissie
REUNIE VAN DE MEERDAAGSE REIS VAN
AFGELOPEN MEI
Graag nodigen wij u uit voor de reünie van onze
meerdaagse reis van afgelopen mei. U bent
welkom op 23 oktober om 10.00 uur in Parkzicht,
Jacob van Neckstraat 146a. Onder het genot van
een kopje koffie kunnen we dan misschien de door
u meegebrachte foto’s bekijken en alvast samen
nadenken over de reis van het komende jaar.
Hiervoor nodigen wij ook andere belangstellenden
van harte uit.
Vooraankondiging dagtocht eind november.
Van de Betuwe Express kregen we een leuk
aanbod. Eind november organiseren zij een
Stamppottocht in Restaurant Wubbenhof, in
Denekamp. Vertrek 9.30 uur en we zijn terug om
16.00 uur. De terugweg wordt gemaakt via een
mooie route door Twente. De prijs bedraagt €
15.00 p.p. inclusief vervoer per luxe touringcar,
maaltijd en rondrit. Voor dat wij echter de bus
kunnen bestellen moeten we weten of hiervoor
voldoende belangstelling bestaat. Dus, wilt u mee,
geef u dan op bij één van de onderstaande
adressen: [email protected], tel. 4216432,
[email protected], tel.4650858.
[email protected] tel.7074018
[email protected]
tel.4214331
Activiteitencommissie KBO – PCOB
Wilt u meedoen aan de volgende activiteiten, meldt
u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Er zijn al
veel opgaven.
Donderdag 17 december 2014, 9.30 uur
Bloemschikken kerststuk
Woensdag 25 maart 2015, 13.30 uur.
Bloemschikken t.g.v. Pasen (Deze 2 bijeenkomsten
zijn in Parkzicht).
Vrijdag 8 mei 2015 Cabaretvoorstelling 19.30 uur
woonzorgcentrum De Havezathe, Gombertstraat
350. U kunt zich opgeven bij Anneke Siemerink,
tel. 038-4216432 of 0651641091 mail:
[email protected] (zie blauwe folder bij
vorige Perspectief).
Kunstcommissie
Lezing van Loek Koopmans, schilder en
Willemien van Ittersum, tekenaar en graficus.
Donderdag 27 november van 10.00 – 12.00 in
Parkzicht.
Loek Koopmans is begonnen als illustrator van
prentenboeken en educatieve boeken. Eerst in
opdracht van uitgeverijen, later eigen verhalen. Hij
gebruikte bij zijn illustraties de aquareltechniek. Zijn
werk werd in het verleden verschillende malen
bekroond binnen de Nederlandse Vereniging van
Illustratoren. De laatste jaren maakt hij alleen nog
vrij werk, grote olieverfschilderijen met o.a.
landschappen en indringende, meestal fictieve
portretten. Willemien van Ittersum maakt
zwart/wit pentekeningen (daar geeft zij ook
cursussen in), etsen, lino’s en monotypes (
eenmalige afdruk van een ingeinkte glasplaat, een
uniek beeld). Beide kunstenaars laten voorbeelden
van hun werk zien. Zij vertellen hoe hun werk tot
stand gekomen is, hun inspiratie en drijfveer.
Tevens komen de verschillende technieken die zij
gebruiken aan bod. Het is interessant om het
verhaal achter de kleurrijke olieverfschilderijen van
Loek Koopmans en het grafisch werk in zwart/wit
tinten van Willemien van Ittersum te horen. Beiden
wonen in Zwolle en zijn lid van de
kunstenaarsvereniging ”Palet”. De twee lezingen
((1 voor en 1 na de pauze) zijn voor leden van de
PCOB. en de KBO. Kosten: 10 euro, inclusief 2
keer koffie of thee. De zaal is open vanaf 9.30 uur.
Opgave bij: [email protected] 038 –
4544306.
CURSUS MATERIALEN EN TECHNIEKEN
vrijdag 31 oktober en 7 november van 15:00 –
17:00 uur.
Kosten: Bij 40 deelnemers voor leden € 20,- incl.
2x koffie of thee op beide dagen. Graag schriftelijke
aanmelding vanaf heden via de mail met opgave
van naam deelnemer, telefoonnummer en van
welke bond u lid bent bij: [email protected]
038 4210378.
Zaal Parkzicht is voor deze lessen op beide
vrijdagen vanaf half 3 open. (verdere informatie in
Nieuwsbrief van september)
Wandelen
Op woensdag, 8 oktober, evt. 14 oktober lopen
we vanuit Balkbrug naar Ommerschans.
Donderdag 30 oktober, evt. 5 november lopen
we de blauwe paallooproute vanaf een
parkeerplaats bij de Nunspeterweg tussen
Nunspeet en Vierhouten. Donderdag 20
november, evt. 27 november gaan we naar het
landgoed Zwaluwenberg bij ‘t Harde. Voor
Balkbrug verzamelen we om 13.30 uur bij
restaurant “Urbana” aan het eind van de
Wipstrikkerallee en voor de wandelingen op de
Veluwe bij de Gamma, Blaloweg/hoek Rieteweg,
We lopen ongeveer 1 1/2 uur, pauzeren en lopen
nog een half uurtje. Na afloop drinken we
gezamenlijk nog iets. Aanmelden bij Cor Pieket
Weeserik tel. 4203222 of Dini Verweij tel. 4214975.
Overleden leden tot en met 31 augustus 2014.
De heer L.J. van Dalen, Landsheerlaan 17, 3
augustus, 94 jaar
Mevrouw H.E. Oelen, Erasmuslaan 50-50. 15
augustus 81 jaar
Adressen:
Bestuur van de PCOB afdeling Zwolle:
Voorzitter: de heer J. Touwen, J. van Arkelweg 11,
8015 PX, Zwolle tel. 0529-497200
[email protected]
Secretaris/ledenadministratie: mevr.J. KanisTadema, Potmarge 10, 8032 LD Zwolle, tel. 0384542082 e-mail : [email protected]e.nl
Penningmeester: de heer W. Barnard, Henri
Taymansstraat 36 8017 EB Zwolle tel. 0387074018, [email protected]
Rabobank: NL92RABO 01459.68.073 t.n.v. PCOB
Zwolle
Perspectief en Nieuwsbrief: Mevr. J. de Boer,
Meester Koolenweg 34, 8042 GA, Zwolle, tel. 0384210025, coördinator
De volgende Nieuwsbrief - nr. 11 – verschijnt op 31 oktober
2014. Kopij inleveren vóór 23 oktober bij voorkeur per email bij [email protected]