Klik hier - Aartsbisdom Utrecht

Jaarprogramma jongerenactiviteiten
Aartsbisdom Utrecht – 2014-2015
2014
Openingsfeest
Saints today
Kerstbijeenkomst
5 oktober
9 november
21 december
2015
Kloosterweekend
Valentijn
Vormelingendag vicariaat Deventer
Diocesane impulsdag voor begeleiders
Palmzondag/Wereldjongerendag
Vormelingendag vicariaat Arnhem
Diocesane Lourdesbedevaart
Vormelingendag vicariaat Utrecht
KJD-festival
Tarcisiusdag (diocesane misdienaarsdag)
Zomerstrandfeest
Jongerenreis naar Israël
Kinderkamp
Eerste tienerkamp
Tweede tienerkamp
23-25 januari
15 februari
8 maart
14 maart
29 maart
18 april
2-9 mei
31 mei
6 en 7 juni
13 juni
28 juni
20-28 juli
9-14 augustus
9-15 augustus
16-22 augustus
Meer informatie: www.jongaartsbisdom.nl