Boekenbank - Handleiding ISBN-aanvraag_2014 (NL

Boekenbank: handleiding ISBN aanvraag
Sinds 2011 kan u al uw ISBN’s (voor meerdere publicaties,
eenmalige publicaties, publicaties in eigen beheer) via
Boekenbank aanvragen. U hoeft zich hiervoor niet meer te
wenden tot Buro ISBN in Nederland!
STAP 1 Surf naar www.boekenbank.be en klik op ISBN AANVRAGEN.
U komt terecht op de volgende pagina.
Indien u lid bent van Boekenbank en de inloggegevens kent, kies "Ja". U dient dan uw
inlogcode en wachtwoord in te geven dat u bij uw aanvraag van uw lidmaatschap op
Boekenbank gekregen hebt. Uw persoonlijke gegevens zullen gesuggereerd worden op de
volgende pagina.
Indien u geen lid bent van Boekenbank of uw inloggegevens niet kent, kies dan "Volgende
stap". U zal uw persoonlijke gegevens zelf kunnen ingeven op de volgende pagina.
LET OP: ‘lid zijn’ van Boekenbank betekent dat u aangesloten
bent als uitgever voor het ontvangen van bestellingen via de
Boekenbank-applicatie. Hiervoor dient een afzonderlijk contract
afgesloten te zijn. Deze procedure staat los van eerdere ISBNaanvragen.
STAP 2
Afhankelijk van uw keuze op de voorgaande pagina zullen uw adresgegevens reeds ingevuld
zijn.
STAP 3 Ingave van titelgegevens: alle velden met een  zijn verplicht. Vul zo correct en
volledig mogelijk alle gegevens over uw titel in. Let op voor volgende velden:
Titel zoals op het titelblad vermeld
(max. 255 karakters).
Verkorte titel (max. 140 karakters)
Het invullen van het wettelijk
depotnr. is niet verplicht maar wel
wenselijk. Het Wettelijk depot is
immers verplicht in België. Van elk
boek dat in België wordt uitgegeven
dienen twee exemplaren te worden
opgestuurd naar de
Koninklijke Bibliotheek | Wettelijk
Depot
Keizerslaan 4 | 1000 Brussel
T: 02 519 56 80
www/kbr.be | [email protected]
Druknummer steeds gelijk aan 1.
Gebruik de kalender om fouten te
vermijden
Titel in oorspronkelijke taal (enkel bij
vertaling).
STAP 4
Als dit uw eerste ISBN-aanvraag is, beschikt u waarschijnlijk nog niet over een
uitgeversprefix. U kan dat dan hier aanvragen. Indien u reeds een prefix hebt, vult u dat
hieronder in. Een prefix begint steeds met 978 en wordt gevolgd door een aantal cijfers die
ook steeds in uw ISBN voorkomen.
Hier kunt u een nieuw
uitgeversprefix aanvragen.
Verifieer uw adresgegevens en duid aan hoeveel ISBN’s u in de toekomst denkt nodig te
hebben. Stel op voorhand zo precies mogelijk vast hoeveel boeken u denkt uit te geven de
komende jaren. Zo kunt u het juiste aantal ISBN’s reserveren. Wanneer u een prefix voor 10
nummers aanvraagt kunt u deze nummers ongelimiteerd in tijd blijven gebruiken. De
facturatie gebeurt per aanvraag.
U ontvangt 2 emailberichten; ter bevestiging van de aanvraag van uw uitgeversnummer en
de bevestiging van de aanvraag van een ISBN.
Boek.be ISBN-kantoor
Te Boelaerlei 37 | 2140 Borgerhout
T: 0900 10 200 | [email protected]
Klik na het aanvullen van de gevraagde velden op ‘Bevestigen’ en de aanvraag wordt
doorgegeven aan het ISBN-kantoor. Aanvragen worden binnen de week behandeld.
Zodra het ISBN is toegekend, krijgt u hiervan per mail bericht met het ISBN (13 cijfers).
LET OP: U zal slechts 1 e-mail van Boekenbank ontvangen met
uw ISBN. Een afzonderlijke mail voor het uitgeversprefix wordt
niet gestuurd. Het toegekende nummer kan u terugvinden in de
mail met uw ISBN, onderaan bij de gegevensvelden.
Op dit ogenblik wordt uw titel ook opgenomen in de database van Boekenbank. Bent u geen
lid van Boekenbank, dan kan u de titelgegevens niet op regelmatige basis bijwerken.
Daarom blijft uw titelinformatie slechts gedurende 10 maanden zichtbaar op Boekenbank. De
boekhandel echter kan wel steeds uw titelgegevens blijven raadplegen (en bestellen).
Wenst u wijzigingen aan uw titel aan te brengen, een cover (in isbn.jpg) of flaptekst (isbn.txt)
bij uw titel te plaatsen, dan kan u deze informatie in het opgegeven formaat doormailen naar
[email protected]