UIT ROTTERDAM - Christengemeente De Weg

NIEUWS
UIT ROTTERDAM
Januari 2015
Ten eerste een goed en gezegend
nieuwjaar! Een nieuw jaar om nieuwe
dingen te ontdekken met God.
De afgelopen maanden waren bijzonder.
Er is veel gebeurd in de school, minder
leuke maar ook mooie dingen, en er is
aardig wat veranderd, waar ik in deze
nieuwsbrief wat over ga schrijven.
Contact
Nieuwe binnenweg 326B
3021 GV
Rotterdam
[email protected]
06-11420126
Giften
Prive
Christengemeente DE WEG
NL63 INGB 0006 1884 56
o.v.v. Wim Hofman KLC
Kingdom Life College
De school Christformation was vanaf het
begin gevestigd in en verstrengeld met
het Evangelisch Centrum Europoort.
Sinds een aantal maanden is er echter
een verschil in visie gekomen tussen
beide. Hierom is Christformation geen
deel meer van de E.C. Europoort. Een
deel van de school is daarom als
Christformation elders verder gegaan en
een deel is onder een nieuwe naam
verder gegaan binnen de E.C. Europoort,
namelijk Kingdom Life College.
Net als de rest van mijn klas heb ik
gekozen om met Kingdom Life College
verder te gaan. Dit betekent dat in de
Collegegeld
praktijk de school gewoon doorgaat
Evangelisch Centrum Europoort
zoals het was. Met dezelfde toerusters en
NL61 ABNA 0408094273
het zelfde lesprogramma. Dit betekent
o.v.v. Collegegeld Wim Hofman
ook dat er een nieuw rekeningnummer
(belastingaftrekbaar)
is voor sponsoring!!
(belastingaftrekbaar)
Wim Hofman
En ondanks deze gebeurtenis waarin
veel pijn is geweest, merken we dat onze
klas er sterker door is geworden. Banden
zijn sterker geworden en vooral het
samen bidden is veel krachtiger
geworden! Het is mooi om te zien dat
God gewoon verdergaat! Zo hebben we
er ook voor gekozen om voor onze eigen
noden, maar ook de noden uit onze
omgevingen te bidden. En zo bidden we
ook voor een aantal uit de gemeente
waar nood is. En ik verwacht dat God
dan aan het werk gaat als we bidden!
Missietrip
Elk jaar gaan we ook met school op
missietrip naar een specifiek land om
daar Gods Koninkrijk te brengen.
Onlangs hebben we gehoord dat we op
missietrip gaan naar Myanmar! Myanmar
(voorheen Birma) is een land wat een
aantal jaar terug open is gegaan en waar
God al veel bijzondere dingen heeft
gedaan en waar veel mensen tot geloof
komen. Hier willen wij in meewerken en
onderdeel van zijn.
De missietrips zijn bedoeld om mensen
en lokale kerk te steunen, onderwijs te
geven en te bidden voor zieken.
Afgelopen jaren zijn er veel wonderlijke
dingen gebeurd, en dit jaar verwachten
we dat natuurlijk ook weer!
Myanmar
Genade
Ik zie het echt als Gods leiding en Zijn genade dat ik
hier op deze school zit. Het onderwijs is zó goed en er
is zulk goed contact onderling. We bidden samen en
delen veel samen. Ik geloof dat er een klein beetje
zichtbaar wordt wat in Handelingen beschreven staat
als: ‘… en ze hadden alles gemeenschappelijk’. Het is
een lastig principe voor ons kapitalisten, maar het is
mooi om te zien dat er al veel van elkaar geleend
wordt!
Tegelijk zie ik ook Gods genade in financiën. Toen de
school in moeilijkheden verkeerde en mijn gespaarde
geld nu ook opraakt, werd ik samen met anderen
telkens mee uit eten genomen of uitgenodigd om bij
anderen te eten. En daar hebben we zo genoten van
elkaars gezelschap! Ik heb nog nooit zo hard gelachen
in een restaurant! :D
Onderwijs
Aangenomen door God’s genade
In het verhaal van Abraham hebben we vaak een beeld,
tenminste ik wel, van Abraham dat hij een goed en
rechtvaardig mens was en dat God hem daarom
uitkoos om Israël uit voort te laten komen en ten slotte
de Messias. Maar het was niet door Abraham’s
rechtvaardigheid dat God hem aannam. In Genesis 12
lezen we: ‘De Heere nu zei tegen Abram …’ Het was
God’s initiatief om Abraham te roepen. Abraham had
nog niets gedaan. Sterker nog in Jozua 24:2 lezen we
dat Abraham andere goden dienden, net als zijn
vaderen. God riep een afgodendienaar en gaf hem de
belofte dat hij tot een groot zo volk zou worden,
gezegend zal zijn, een grote naam zal krijgen en tot
een bron van zegen zal zijn! Wat een genade van God! Verder gaat in de tijd en cultuur van de bijbel de
geslachtsregisters en de erfenis via de oudste zoon.
Maar Abraham was wellicht de jongste zoon in plaats
Bizar gezellig in Bazar
Music!
van de oudste. In Genesis 11:26 staat dat Terah 70 jaar
geleefd had toen Abram, Nahor en Haran verwekte. We
nemen vaak aan dat Abraham de oudste was, omdat hij
als eerste genoemd wordt, zoals dit gebruikelijk is.
Maar in vers 32 staat dat Terah stierf toen hij 205 jaar
oude was. Vervolgens roept God Abraham en vertrekt
Abram als hij 75 jaar oud is. Oftewel Terah was 70 jaar
toen de oudste zoon geboren werd, en waarschijnlijk
150 jaar toen Abraham geboren werd. Dus net als bij
Jacob en Ezau kiest God niet de oudste, maar de
jongste!
Tenslotte kunnen Abraham en Sara geen kinderen
krijgen. Als je geen kinderen kan krijgen, heb je geen
nageslacht en telde je niet meer mee. Maar God kiest
hen uit om een heel volk uit voort te laten komen!
Oftewel, het evangelie dat God de zondaar zijn zonden
vergeeft, hem rechtvaardigt en hem aanneemt, begint
niet in het nieuwe testament, maar al vanaf het begin,
vanaf Genesis. God koos een hopeloos geval uit: de
jongste zoon die geen kinderen kon krijgen,
bovendien ook nog ongehoorzaam was door zijn
vader en Lot mee te nemen en tenslotte ook nog eens
een afgodendienaar was! En Abraham geloofde God
en geloofde wat God hem beloofd had en het werd
hem tot gerechtigheid gerekend. Ook al verprutsen we
alles, zijn we een stel ongehoorzame, afgoden
dienende, hopeloze gevallen, als we geloven en
vertrouwen op wat God ons beloofd heeft, namelijk
dat als we geloven in Jezus Christus, dat Hij ons zal
aannemen, dan rekent God dat tot rechtvaardigheid en
zál Hij ons ook aannemen!
Het evangelie is zo mooi en de liefde van de Vader voor
ons is zó groot, dat Hij elke keer eigenlijk
onverantwoorde pogingen doet om ons maar bij Hem
te krijgen. Als de liefde van de Vader zó groot is, laten
we ons er dan toe zetten om in dezelfde liefde te
wandelen en de ander aan te nemen, ook al is het in je
eigen ogen een ongehoorzaam en hopeloos geval.