afvalkalender 2015

afvalkalender 2015
let op publicaties in het Voorster Nieuws en op www.voorst.nl
vanwege ontwikkelingen kan de informatie op deze kalender in de loop van het jaar wijzigen
Beloningssysteem
Aan het begin van 2015 wordt u aangeslagen op basis van het aantal ledigingen in 2014 (€91 vastrecht plus inzamelingskosten voor aantal ledigingen *
€ 4,50 = totaalbedrag voorlopige aanslag afvalstoffenheffing).
Blijkt dat u in 2015 de container vaker aan de weg heeft gezet dan het aantal
ledigingen waarvoor u voorlopig aangeslagen bent, dan moet u € 4,50 per
lediging bijbetalen. Heeft u de container minder vaak aan de weg gezet, dan
ontvangt u € 4,50 per lediging retour.
afvalinformatielijn
Digitale Afvalwijzer
Gemeente Voorst (0571) 27 93 58
Op www.voorst.nl kunt u de digitale
op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur afvalwijzer raadplegen.
voor vragen, opmerkingen of klachten.
Hiermee krijgt u locatiegebonden
informatie over de afvalinzameling
Alles over Afval
op uw eigen adres.
www.voorst.nl/wonen/milieuafval-en-duurzaamheid/afval/
maandag
Groene deksel
Grijze deksel
Groene deksel
Grijze deksel
Groene deksel
Grijze deksel
jan
5
12
19
26
gebied 1 - 2015
feb mrt apr mei jun
1
4
6
8
2
2 13 11
9
9 20 18 15
16 16 27 25 22
29
23 23
30
jul aug sep okt nov dec
7
5
2
6
3 14 12
9
7
13 10 21 19 16 14
20 17 28 26 23 21
27 24
30 28
31
2e Paasdag ma. 6 april wordt vr. 10 april Koningsdag ma. 27 april wordt vr. 1 mei
2e Pinksterdag ma. 25 mei wordt vr. 29 mei
dinsdag
Groene deksel
Grijze deksel
Groene deksel
Grijze deksel
Groene deksel
Grijze deksel
jan
6
13
20
27
gebied 2 - 2015
feb mrt apr mei jun
2
5
7
9
3
3 14 12
10 10 21 19 16
17 17 28 26 23
30
24 24
31
jul aug sep okt nov dec
6
3
1
7
4
1 13 10
8
14 11
8 20 17 15
21 18 15 27 24 22
28 25 22
29
29
Bevrijdingsdag di. 5 mei wordt vr. 8 mei
woensdag
Groene deksel
Grijze deksel
Groene deksel
Grijze deksel
Groene deksel
Grijze deksel
jan
donderdag
Groene deksel
Grijze deksel
Groene deksel
Grijze deksel
Groene deksel
Grijze deksel
jan
1
8
15
22
29
7
14
21
28
gebied 3 - 2015
feb mrt apr mei jun
3
6
4
4
1 13 10
11 11
8 20 17
18 18 15 27 24
25 25 22
29
jul aug sep okt nov dec
1
7
4
2
8
5
2 14 11
9
15 12
9 21 18 16
22 19 16 28 25 23
29 26 23
30
30
gebied 4 en 5 - 2015
feb mrt apr mei jun
4
7
5
5
2 14 11
12 12
9 21 18
19 19 16 28 25
26 26 23
30
jul aug sep okt nov dec
2
5
3
9
6
3
1 12 10
16 13 10
8 19 17
23 20 17 15 26 24
30 27 24 22
31
29
Nieuwsjaarsdag do. 1 januari wordt vr. 2 januari
Hemelvaart do. 14 mei wordt vr. 15 mei
grof groen 2015
Gebied 1,2, 3, 4, 5 (di)
vrijdag
brengen in
Twello
jan
feb mrt apr mei jun
12
10
jan
2
feb mrt apr mei jun
1
5
3
6
6
KCA - 2015
jul aug sep okt nov dec
27 17
jul aug sep okt nov dec
3
7
4
2
6
4
brengpunt van het KCA is de gemeentewerf Jupiter 2 in Twello 15.00 - 18.00
inzamelpunten van KCA
plantsoen bij muziektent
plantsoen aan de Sparrenweg
Klarenbeek
bij dorpshuis de Pompe
Wilp
Wilp-Achterhoek parkeerplaats bij de glasbak
bij glasbak Bleriotstraat
Teuge
parkeerplaats bij cafe de Groot
De Vecht
parkeerplaats bij muziektent
Terwolde
bij dorpshuis De Arend
Nijbroek
Voorst
Gebied
5 (ma)
1 (di)
2 (wo)
3 (do)
4 (vr)
jan
12,
13,
14,
15,
16,
26
27
28
29
30
feb
9, 23
10,24
11, 25
12, 26
13, 27
mrt
9, 23
10, 24
11, 25
12, 26
13, 27
2e Paasdag ma. 6 april wordt vr. 10 april
apr
6, 20
7, 21
8, 22
9, 23
10, 24
mei
ma 18
ma 18
di 19
di 19
wo 20
wo 20
do 21
do 21
10.00
13.00
10.00
13.00
10.00
13.00
10.00
13.00
mei
4, 18
5, 19
6, 20
7, 21
8, 22
-
12.00
15.00
12.00
15.00
12.00
15.00
12.00
15.00
Overzicht containerledigingen
Op https://mijn.voorst.nl (u logt in met uw DigiD) kunt u het aantal geregistreerde ledigingen van uw grijze (rest)afvalcontainer raadplegen.
Heeft u vragen over het aantal ledigingen die middels het digitale systeem
met de chips op de afvalcontainer zijn geregistreerd? Mail uw vraag naar
[email protected] .
Appartementbewoners
Appartementbewoners betalen bij de voorlopige aanslag Afvalstoffenheffing
alleen € 91 vastrecht. De inzamelingskosten betalen appartementbewoners
met de aankoop van de gele Voorster Afvalzakken voor hun restafval
(via www.voorst.nl of bij het gemeentehuis).
Kunststofinzameling is PMD vanaf 2015
Vanaf 12 januari 2015 mag u ook drankenkartons (met dop) en blik (zonder
scherpe randen) in de kunststofafvalzak toevoegen:
P = plastic=> kunststof flessen en verpakking (zoals margarinekuipjes,
boterhamzakjes, verpakking van vlees, kaas, shampoo, etc.)
M= metaal=> blikkenverpakking (conservenblikken, spuitbussen en fris/
bierblikjes etc.)
D = drankenkartons => pakken (van melk of andere zuivelproducten,
vruchtensappen, frisdrank etc.) alleen met dop of weer dichtgedrukt
De PMD-inzameling vindt eenmaal in de twee weken plaats. De data staan in
het overzicht ‘PMD’ op deze Afvalkalender.
De speciale doorzichtige PMD-zakken zijn gratis af te halen bij het gemeentehuis en veel supermarkten (zie www.voorst.nl)
Digitaal aanmelden grof groen en grof huisvuil
Grof groen wordt vier keer paar ingezameld (data staan onder ‘grof groen’ op
deze Afvalkalender). Grof groen moet gebundeld zijn in handzame pakketten
van maximaal 20 kilo per stuk. De pakketten mogen niet langer zijn dan 1,5
meter. U kunt zich tot uiterlijk 12 uur op de laatste werkdag voor de inzamelingsdag bij het gemeentehuis aanmelden voor het ophalen van grof groen.
Kringloopwinkel Twello haalt het hele jaar grof huisvuil op.
Digitaal aanmelden van grof groen en grijs kan via: www.voorst.nl , wonen,
milieu, afval en duurzaamheid, aanmelden grof groen en grof huisvuil. Voor
de aanmelding heeft u een DigiD nodig. De kosten voor de inzameling bedragen € 30 per keer. De factuur ontvangt u na de inzameling. U kunt maximaal
1 m3 aanbieden. Grof groen en grof huisvuil kunt u ook naar Attero in WilpAchterhoek brengen.
Verbranden van snoeihout
Het verbranden van snoeihout is niet toegestaan. Onder voorwaarden kan er
ontheffing verleend worden voor het verbranden van snoeihout dat afkomstig is van landschapsonderhoud. Deze ontheffing kunt u aanvragen bij het
college van B&W. De ontheffing is voor de duur van drie jaar en gedurende
die periode mag er maximaal tweemaal per jaar snoeihout verbrand worden.
De legeskosten zijn € 19,20. Let op: in het broedseizoen, van 15 maart tot 15
juni, mag er niet verbrand worden! Meer informatie: www.voorst.nl/wonen/
milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/snoeihout/
Oud ijzer
Voor het ophalen van oud ijzer en andere metalen kunt u contact opnemen
met SV Voorwaarts Twello, telefoon 06-25 25 39 87.
Textiel, ook schoenen en knuffels
Op meerdere plekken, waaronder de milieustraatjes, staan kledingcontainers. Op www.voorst.nl staat een overzicht van alle locaties. Lever alle textiel
apart in, ook als het kapot of versleten is. Denk ook aan schoenen, laarzen,
knuffels en dekens.
Overleden huisdieren
Dode huisdieren kunt u, na telefonische melding (0571) 27 99 11, brengen
naar de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello.
Milieustraatjes
Er zijn drie milieustraatjes in de gemeente Voorst. Hier staan bovengrondse afvalcontainers speciaal voor PMD, glas en textiel.
Terwolde: Vaassenseweg (achter de supermarkt)
Voorst: Kruizemuntstraat (achter de gymnastiekzaal)
Twello: Jupiter (bij de gemeentewerf)
Bevrijdingsdag di. 5 mei wordt vr. 8 mei
jul
Oud papier
Elke maand is er een inzameling van
het oud papier in de gehele gemeente Voorst. De gebiedsindeling en de
ophaaldata per gebied staan op de
achterzijde van deze kalender.
Klein Chemisch Afval (KCA),
frituurvet, energiezuinige lampen,
wit- en bruingoed
Naast KCA kunt u frituurvet, kapotte energiezuinige lampen, wit- en
bruingoed inleveren tijdens de KCAinzameling. De KCA- inzameling is bij
de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello,
elke eerste vrijdag van de maand tussen 15.00 uur en 18.00 uur.
In het voorjaar is de KCA-inzameling
ook in de verschillende kernen. Op
deze Afvalkalender staan de data en
tijden onder: ‘inzamelpunten van
KCA’.
Alle wit- en bruingoedapparaten
kunt u ook gratis naar Kringloop
Twello brengen of laten ophalen.
Glas
Op diverse plaatsen in de dorpskernen staan glascontainers. De glascontainers zijn alleen voor verpakkingsglas (mag met dop en restjes)!
Inzamelplaatsen voor vlakglas van
vensters en aquaria staan op
www.vlakglasrecycling.nl
Kosten voor afval naar Attero
Als u afval naar Attero brengt
dan zijn de kosten per 100 kilo:
Bouw en sloop
Grof huisvuil
Groen afval
Schone puin
Hout
Abest
€
17,50
€
17,50
€
7,50
€
4,00
€
7,50
€23,00
Het minimum te betalen bedrag
per weegbeurt is € 8,-.
voor overige tarieven zie
www.attero.nl
Openingstijden Attero:
Wo.
13.00 - 16.30 uur
Vr.
08.30 - 16.30 uur
Za.
08.30 - 15.00 uur
Handige telefoonnummers
PMD - 2015
jun
1, 15, 29
2, 16, 30
3, 17
4, 18
5, 19
Containers
De containers met de grijze en
groene deksels worden eens in de
twee weken vanaf 7.00 uur geleegd.
Zie de tabel op deze Afvalkalender
voor de data per gebied.
De gebiedsindeling vindt u op de
achterzijde van deze kalender.
13,
14,
1, 15,
2, 16,
3, 17,
27
28
29
30
31
aug
10, 24
11, 25
12, 26
13, 27
14, 28
sep
7, 21
8, 22
9, 23
10, 24
11, 25
okt
5, 19
6, 20
7, 21
8, 22
9, 23
nov
2, 16, 30
3, 17
4, 18
5, 19
6, 20
dec
14, 28
1, 15, 29
2, 16, 30
3, 17, 31
4, 18, 1/1
Nieuwjaarsdag vr. 1 januari wordt wo. 30 december
Verhuizen? Zorg voor een goede registratie!
Elke groene en grijze container is voorzien van een chip die gekoppeld is aan uw adres. Van elk adres is bij burgerzaken bekend of het bewoond
is en door wie. Deze gegevens worden ook gebruikt bij het legen van de containers. Dit betekent dat bij woningen waar geen bewoners (meer)
staan ingeschreven, de containers geblokkeerd en dus niet meer geledigd worden.
Afvalinformatielijn gemeente:
www.voorst.nl
(0571) 27 93 58
Attero [voorheen VAR]:
www.Attero.nl
(088) 550 10 00
Kringloop Twello:
www.kringlooptwello.nl
(0571) 26 01 83
Inzamelgebieden oud papier
Inzamelgebieden huisvuil (grijze en groene deksel)
Maandag
Deze afwijking van de gebieds-indeling geldt alléén
voor de grijze en groene
containers (en moeten in
dit geval met de handgrepen naar de straatzijde).
•Het gebied globaal ten noorden
van de Rijksstraatweg (exclusief
woningen) vanaf grens Apeldoorn
tot aan de Twellosebeek en het
dorp Teuge met luchthavengebied. En vanaf Twellosebeek tot
aan de grens met Deventer inclusief woningen aan de Rijksstraatweg.
•En het gearceerde gebied Steenenkamer en de componistenbuurt in Twello de wijk tussen
de Zuiderlaan / Hietweideweg /
Duistervoordseweg (dus zonder
woningen) en als grens Twellosebeek.
Voor alle andere inzamelstromen geldt uw eigen
gebiedsindeling.
1
maandag
Aanbieden papier in container of in kleine pakketten
• oud papier wordt maandelijks ingezameld met inzet van
vrijwilligers van verenigingen / scholen
• op zaterdag vanaf 08:00 uur aan de openbare weg plaatsen
• papier wordt ingezameld met de papiercontainer met blauwe
deksel
• papier mag ook nog steeds aangeboden worden in handzame
dozen. NIET TE ZWAAR; de inwerphoogte in de vrachtwagens is
namelijk hoger dan voorheen
Het gebied ten zuiden van de Zutphenseweg,
vanaf de grens met Apeldoorn tot aan de
rotonde Withagenweg, Withagenweg, Kneuterstraat tot Stronkseweg exclusief de woningen.
Vanaf kruispunt Posterenk / Molenallee tot
Knibbelallee / Soerhuislaan / Zutphenboerlaan /
Rijksstraatweg vanaf kerkhof (richting Voorst)
Houtwalstraat nr. 4 + 6 inclusief alle woningen.
B
B
Terwolde / De Vecht / Nijbroek /
Teuge / Wilp-A.
2e zaterdag Door:
v/d maand Sup.ver. Ons Genoegen /
Basisschool St. Antonius/
Basisschool De Zaaier /
NH Kerk Nijbroek /
PC/LR De Enkruiters
2e zaterdag
v/d maand
Dinsdag
maandag
Twellosebeek
maandag
Rijksstraatweg
2
dinsdag
Zut
phe
Zuiderlaan
3
woensdag
Twellosebeek
4
donderdag
nse
weg
A1
•Gebied ten zuiden van de Rijksstraatweg (inclusief woningen)
vanaf gemeentegrens Apeldoorn
tot aan de Twellosebeek en incl.
dorp Teuge met luchthavengebied.
Twellosebeek tot Duistervoordseweg, Duistervoordseweg / Hietweideweg / Leigraaf en Tienmorgen inclusief woningen aan die
wegen en ten noorden van de A1.
donderdag
Kern Klarenbeek
5
donderdag
De containers in de gearceerde gebieden moeten met de
handgrepen naar de straatzijde worden aangeboden.
D
C
3e zaterdag
4e zaterdag
v/d maand
v/d maand
C
•Ten Noorden van de A1 en ten
Zuiden van de Rijksstraatweg
Apeldoorn / Deventer (exclusief
woningen) tussen Twellosebeek
en gemeentegrens Deventer.
•Exclusief Steenenkamer (is op
maandag)
•Ten Zuiden van de A1 tussen de
gemeentegrens Apeldoorn en
IJssel en tot aan de gemeentegrens Apeldoorn / Brummen /
Zutphen.
Het gebied ten noorden van de Zutphenseweg,
vanaf de grens met Apeldoorn tot aan de rotonde
Withagenweg / Withagenweg / Kneuterstraat tot
Stronkseweg / Stronkseweg / Grotenhuisweg en
ten westen van H.W. Iordensweg (Posterenk tot
aan de Zonnenbergstraat incl. Noordijkpad en
Wolbospad) met alle woningen daaraangrenzend.
Zonnenbergstraat incl. Leigraaf / Hartelaar alle
woningen / Oude Wezeveldseweg / Quabbenburgerweg vanaf nr. 7 / alles ten noorden van de
Blikkenweg, Kruisvoorderweg, Hunderenslaan /
Terwoldseweg vanaf nr. 24 / Dijkhofstraat.
Twello
3e
zaterdag Door:
SV Twello
v/d maand
Woensdag
Donderdag
A
Klarenbeek / Voorst / Bussloo
Door:
1e
zaterdag Muz.ver. Klarenbeek / St. Jufaco /
v/d
maand Basisschool Sjaloom & St. Martinus
A
1e zaterdag
v/d maand
Het middengebied van het dorp Twello,
begrensd door de spoorlijn Apeldoorn - Deventer
H.W. Iordensweg exclusief woningen tot aan de
Zuiderlaan / Doornweerdstraat / Zuiderlaan
tot aan de rotonde bij Jupiter.
D
Twello / Wilp / Steenenkamer
Door:
4e
zaterdag SV Twello / Muz.ver. Crescendo
v/d maand Muz.ver. Excelsior
Het gebied ten oosten van de H.W. Iordensweg
vanaf Zonnenbergstraat tot aan Domineestraat,
Spoorlijn Apeldoorn - Deventer. Het gebied ten
noorden van die spoorlijn.
Uitgave: gemeente Voorst, december 2014
Vanaf rotonde Hartelaar, tot aan Oude Wezeveldseweg, Quabbenburgerweg 2, 3 en 5, Blikkenweg,
Kruisvoorderweg, Hunderenslaan inclusief alle
woningen. Terwoldseweg tot nr. 24 / Rijksstraatweg / Steenenkamer / Wilpseklei / Houtwal nr. 2 /
Marsstraat / Rijksstraatweg tot aan begraafplaats
Voorst / Molenallee tot aan Knibbelallee.