Toegangstarieven milieustraat Deurne m.i.v. 1-1-2015

Toegangstarieven op de milieustraat in Deurne met ingang van 1 januari 2015
behorende bij de "Verordening Afvalstoffenheffing 2015"
Categorie 1 (gratis)
Categorie 2
volumetarief
(max. 2 m³)
 blad/gras
 snoeihout
 elektrische en elektronische apparatuur
(koelkast, tv etc.)
 kadavers kleine huisdieren
tarief
0-1 m3 € 8,00
 asbest
 motorolie (max. 10 liter) 1-2 m3 €15,00
 kca
 glas (verpakkingsglas/vlak glas)
 papier, karton
 textiel, schoeisel
 kringloopgoederen
(excl. Meubelen)
 ferro/non-ferro (blik
etc.)
 personenwagenbanden
zonder velg (max. 5
stuks)
 luiers en
incontinentiemateriaal
 drankkartons
 frituurvet
 cartridges
 hard plastiek
(tuinmeubelen etc.)
 kunststof afval (folies,
flacons, plastic tasjes
etc.)
Categorie 3
Categorie 4
weegtarief
60 liter vuilniszak met
restafval
(max. 2 stuks)





per zak €
4,00
vuil puin
schoon puin
hout/sloophout
grof restafval
personenwagenbanden met
velg (max. 4 stuks)
 grond, niet chemisch verontreinigd
 meubelen
Weegtarief categorie 4:
€ 1,00 per 5 kg, met een minimum tarief van € 1,00

Behoort bij raadsbesluit van 11 november 2014.
De griffier van Deurne,
(R.J.C.M. Rutten)
1