Toegang tot het portal

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
De toegang tot het VGT portal Stralingsbescherming.
Om toegang te krijgen tot het VGT portal Stralingsbescherming zijn er twee mogelijkheden:
1. U heeft al eerder door de VGT (via een lid van de VGT) een KEW-dossier laten opmaken (de bekende
gele map) en uw praktijk- en toestelgegevens zijn dus bij ons bekend.
In dat geval zijn de resultaten van het meetrapport al opgenomen in het portal.
Zodra het abonnement op het portal is afgesloten moeten de basisgegevens zoals de locatie van de
toestellen, positie van de werkplekken en erfgrenzen en de afstanden hiertussen, de
transmissiewaarden van materialen van wanden en muren en eventuele beschermende
maatregelen in het portal ingebracht worden door de verantwoordelijke dentalonderneming.
Deze gegevens zijn voor u te benaderen nadat u een abonnement heeft afgesloten. Meer informatie
over het abonnementensysteem kunt u hier terugvinden.
U kunt toegang tot de portal verkrijgen via https://rontgen.dentalserviceportal.nl. U kunt inloggen
met uw gebruikerscode (=uw emailadres of een REG nummer) + een (door de VGT) verstrekt
wachtwoord.
Deze gegevens heeft u inmiddels via de email van 12 maart 2014 van ons ontvangen of zijn (als u
deze gegevens niet meer heeft) bij ons op te vragen.
Op het moment dat u nog geen abonnement heeft afgesloten kunt u alleen de persoonsgegevens
wijzigen en/of toevoegen.
2. Als u nog niet eerder door een lid van de VGT een KEW-dossier heeft laten opmaken, dan moet u
contact opnemen met één van de gecertificeerde leden van de VGT. Zij kunnen u van dienst zijn met
het opstellen van uw KEW-dossier door het invoeren van uw praktijkgegevens in het portal. De
leden van de VGT beschikken over het juiste aanvraagformulier voor het abonnement op het portal.
Zodra de VGT uw basisgegevens heeft aangemaakt op het portal, ontvangt u per email informatie
over de verdere verwerking van het digitale KEW dossier. Tevens ontvangt u per email
inloggegevens om te kunnen inloggen op het portal
De lijst van deelnemende leden van de VGT kunt u hier vinden. Meer informatie over het
abonnementensysteem kunt u hier terugvinden.
Meer weten?
We hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd over de toegang tot het VGT portal
Stralingsbescherming.
Hebt u toch nog vragen, neem dan contact met ons op via email [email protected]
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
hoogachtend,
Nancy Mercks
VGT-Portal Stralingsbescherming
20 januari 2015
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 - 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | [email protected] | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel