Folder KEW dossier

Kernenergiewet dossier
Een tandartsen- of dierenartsenpraktijk is wettelijk verplicht een overzichtelijke administratie
bij te houden betreffende alle zaken rondom de handelingen met stralingsbronnen; het
zogenaamde Kernenergiewetdossier. Dit dossier omvat onder andere alle documenten die
betrekking hebben op de gegevens van de rechtspersoon, de locatie, de ingebruikname en
het onderhoud van de röntgenapparatuur, deskundigheidscertificaten,
stralingsrisicoanalyses, de melding van de toestellen bij Agentschap Nl enz. CVSI heeft
jarenlange ervaring in het opstellen van het kernenergiewetdossier en is volledig op de
hoogte van de laatste richtlijnen met betrekking tot de inhoud van dit dossier.
Melding röntgentoestellen
CVSI verzorgt de verplichte aan- en afmelding van uw röntgenapparatuur bij het Agentschap
NL.
Risicoanalyses onbedoelde blootstelling aan ioniserende straling
CVSI B.V. voert de Risicoanalyses van de handelingen met uw röntgentoestel uit, toetst de
uitkomsten aan de wettelijke dosislimieten en geeft waar nodig advies. De risicoanalyse
wordt opgesteld door onze coördinerend stralingsdeskundige.
Dosis ioniserende straling aan de terreingrenzen
CVSI B.V. berekent voor u de theoretisch maximale jaardosis aan uw terreingrenzen en
geeft, waar nodig, advies over het aanbrengen van (extra) afscherming, treffen van
organisatorische maatregelen of het aanbrengen van waarschuwingssignalering.
Is uw KEW dossier op orde en compleet of heeft u hier vragen over? Meer weten over het
kernenergiewetdossier of hoe dit zo snel mogelijke te realiseren? Neem contact met ons op.
_________________________________________________________________________________
CVSI B.V.
vraagbaak voor stralingshygiëne en infectiepreventie
Postbus 8095
3009 AB ROTTERDAM
T : 010 – 845 13 65
F : 010 – 846 31 36
W : www.cvsi.nl
E : [email protected]
Copyright © CVSI 2014