STUDIENAMIDDAG KLEUR IN MIJN KLAS

STUDIENAMIDDAG KLEUR IN MIJN KLAS
HOE DIVERSE LEVENSBESCHOUWELIJKE KLEUREN EEN RIJKDOM KUNNEN ZIJN
Vlaamse scholen worden vandaag bevolkt door kinderen met
allerlei achtergronden en verschillende levensbeschouwingen.
Voor iedere school is het een uitdaging om dat samenleven vorm
te geven op een positieve manier. Alleen zo kunnen kinderen
echt leren.
Naar aanleiding van de publicatie Kleur in mijn klas. Kinderen
over levensbeschouwelijke diversiteit in de lagere school
organiseren HIVA-KULeuven en LannooCampus een studiedag
over dit thema voor directies, leerkrachten, pedagogische
begeleiders, beleidsmedewerkers en geïnteresseerden. Na enkele
korte presentaties over het boek, ligt de nadruk op workshops die
het thema verder exploreren en concrete, inspirerende
handvaten aanreiken om in de school rond dit thema te werken.
Omdat het boek levensbeschouwelijke diversiteit op school vanuit het standpunt van de kinderen
bekijkt, kunnen kinderen op deze studiedag niet ontbreken. Twee klassen van de school ‘Het
Avontuur’ (Berchem) nemen deel aan de workshops die ook openstaan voor kinderen. Zij zullen
tijdens het slotmoment ook onze speciale gast, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits,
interviewen over het thema.
Kortom: een unieke en niet te missen studiedag in het levensbeschouwelijke diverse Antwerpen!
Datum en programma
Dinsdag 25 november 2014 (13u-16u)
12u30-13u:
ontvangst van deelnemers
13u-13u15:
verwelkoming door Ides Nicaise (HIVA – KULeuven) / Hilde Vanmechelen
(LannooCampus)
13u15-13u45: presentatie boek – Goedroen Juchtmans (HIVA-KULeuven)
14u-15u30:
workshops
15u30-16u:
slotmoment: kinderen interviewen Minister Crevits
Locatie
Vergadercentrum Den Bell
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
Klik hier voor de routebeschrijving.
Workshops
De school als kleurrijke leergemeenschap : stappen naar een leerling- en leraren-ondersteunend
diversiteitsbeleid
Marijke Cornelis – www.azetta.be
In dit atelier gaan we aan de slag met de vraag hoe de school een duurzaam beleid kan ontwikkelen
rond levensbeschouwelijke diversiteit. Om in de school een kleurrijk interactieklimaat te creëren,
waarin kinderen een veilige, verwelkomende ruimte vinden om samen tot levensbeschouwelijke
exploratie en reflectie te komen, is er nood aan een beleid dat de inspanningen van de individuele
leerkrachten ondersteunt. Dit kan door de school als leergemeenschap te organiseren. Maar hoe
begin je daaraan? Wat zijn belangrijke stappen in zo’n verandertraject? Wat zijn valkuilen? We
passen inzichten uit de veranderkunde toe op onze concrete situatie.
Kleur bekennen in teams
Hadewijch Wouters – Radboud Universiteit Nijmegen - http://www.vkonet.nl/100-medewerkers
Een voorwaarde voor 'kleur in de klas' is dat leerkrachten zelf kleur durven bekennen. In teams van
leerkrachten is het echter vaak moeilijk het gesprek te starten rond eigen inspiratie, bezieling,
levensbeschouwelijke overtuiging, en de identiteit van de school. In deze workshop gaan we aan de
slag met een aantal speelse werk- en gespreksvormen om die verdieping in het leerkrachtenteam te
stimuleren. Leerkrachten die dit onderwerp kunnen aansnijden samen, voelen zich gedragen door
het team om kleur te bekennen in de klas ... en de kleuren die er in de klas zijn tot hun recht laten
komen. Wedden?
'Wat als … het pittig wordt? Omgaan met uitdagende klas- en schoolsituaties op het vlak van
interlevensbeschouwelijke diversiteit'
Saskia Vandeputte – www.schoolmakers.be & Fanny Matheusen - www.goes-thing.be
'Omgaan met diversiteit' is boeiend, én tegelijk soms best confronterend en vermoeiend. Wat doe je
als verschil op de spits wordt gedreven? Hoe kan en wil je reageren als leerlingen jouw grenzen, of
die van elkaar, overschrijden? Hoe ga je het conflict aan? Wat is een niet-onderhandelbaar kader? In
deze workshop brengen we casussen aan om te onderzoeken hoe je - als leerkracht - sterker kan
staan en vaardiger kan handelen in pittige situaties.
Entercultureel: een digitale opstap naar meer interculturele en interlevensbeschouwelijke
competentie
Joke Simons - http://entercultureel.khm.be/
We leven in een 'kleurrijke' maatschappij. Deze culturele en levensbeschouwelijke diversiteit tref je
ook aan binnen de schoolmuren: in de meeste klassen vind je kinderen van verschillende
nationaliteiten, culturen of levensbeschouwingen terug. Omgaan met deze diversiteit is niet
vanzelfsprekend. Hoe ga jij als leerkracht om met deze realiteit? In deze workshop maken we kennis
met Entercultureel, een online leertraject, dat handvatten wil aanbieden om meer stil te staan bij de
kansen en de uitdagingen van de hedendaagse multiculturele en multilevensbeschouwelijke
lespraktijk en bij het werken aan een leeromgeving waarin iedereen aan bod komt.
Verbeelding maakt kleurrijk!
Wen Geerts – www.kanteling.be
Zoek je aansluiting met je eigen bron van creativiteit en verbeelding om op die manier meer open te
staan voor de levensbeschouwelijke leefwereld van kinderen? Wil je al langer op een creatieve en
beeldende manier genieten van jouw dromen en idealen en ze een stukje meer concreet maken?
Dan is deze workshop iets voor jou. We maken intuïtief een collage over diversiteit, over dromen en
onszelf en we wisselen ervaringen uit en vertalen de methodiek naar onze dagelijkse praktijk. Jong en
oud zijn welkom!
Hoe levensbeschouwelijke diversiteit inzetten als krachtbron op de school?
Kathy Vanhoorne, Arno Vansichen en Goedroen Juchtmans - www.ailerendnetwerk.be
In het boek vertellen kinderen hoe ze hun levensbeschouwing ervaren als een krachtbron in hun
dagelijkse leven. Wat ze op dat vlak thuis en op school meekrijgen, helpt hen op moeilijke
momenten, maakt het hen mogelijk zichzelf en hun leefwereld beter te begrijpen en voedt hun
dromen. In deze workshop gaan we op zoek naar levensbeschouwelijke praktijken die ons kracht
geven. Daarna onderzoeken we op een creatieve wijze hoe we deze diversiteit aan praktijken een
plaats kunnen geven op school zodat ook het samenleven op school er sterker van wordt. Kinderen
en volwassenen zijn welkom!
Op zoek naar de eigen grondmelodie
Renilde Vos – www.grondmelodie.be
Om goed te kunnen lesgeven is het belangrijk om de eigen bronnen te kunnen aanboren die leiden
tot authenticiteit, diepgang en geïnspireerd (les)geven. In deze workshop proeven de deelnemers
daartoe van enkele instrumenten en oefeningen, die deel uitmaken van een individueel traject van
spirituele begeleiding dat door de lesgever werd ontwikkeld en dat voortbouwt op de eeuwenoude
expertise van levensbeschouwelijke tradities.
Met jongeren in gesprek over hun ervaringen met levensbeschouwelijke diversiteit op school
Chris Cnop – www.scholierenkoepel.be
samen met leerkrachten levensbeschouwing en jongeren uit het Atheneum MXM –
www.kamerksem.be
In deze workshop doen scholieren met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond hun
verhaal. Ze vertellen over hun ervaringen rond de levensbeschouwelijke diversiteit op school. Ze
staan ook stil bij hun dromen op dit vlak en onderzoeken op welke wijze de houding van directies,
leerkrachten en ander schoolpersoneel uit het lager en secundair onderwijs op dit vlak hun identiteit
en kijk op de werkelijkheid mee hebben gevormd. Daarna is er tijd voor gesprek en het delen van
ervaringen.
Prijs
60 euro (boek Kleur in mijn klas inbegrepen)
Studenten betalen 20 euro (boek niet inbegrepen)
Wie dat wenst, kan op het inschrijvingsformulier aanduiden indien we in het kader van nascholing
een bewijs van deelname moeten voorzien.
Inschrijven
Inschrijven kan u via deze link. (voor 21 november 2014)