nr. 05 – aug 2008

De Vreelandbode
Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 1 • nr 5 • augustus 2008 • [email protected]
Bericht van de Dorpsraad
De maand augustus is bij uitstek een goede maand voor komkommers en al het andere lekkers dat de moestuin opbrengt.
De leden van de Dorpsraad waren ook met
vakantie en de eerste vergadering staat gepland voor 26 augustus. Daar zullen we de
draad weer oppakken en zal een ieder
zich buigen over de lopende onderwerpen. Tijdens de vergadering van september zal het bestuur van de Utrechtse
Vereniging van Kleine Kernen (UVKK) de
vergadering bijwonen. Deze uitnodiging
is een initiatief van uw Dorpsraad, met
het doel om met elkaar kennis te maken
en te kijken wat de UVKK voor ons dorp
zou kunnen betekenen.
De Dorpsraad is onlangs lid geworden van
deze vereniging, speciaal opgericht voor
alle kleine kernen in de provincie Utrecht.
Onder een kleine kern wordt verstaan een
dorp wat onderdeel is van een overkoepelende gemeente. Deze vereniging heeft
veel kennis in huis over zaken die in de
meeste kleine kernen spelen, zoals het teruglopende winkelbestand, vergroting
van de leefbaarheid, het bereikbaar blijven, enzovoort. Waarom zelf het wiel opnieuw uitvinden, wanneer we kunnen leren van de ervaring van anderen die ons
zijn voorgegaan. Vandaar het contact met
de Utrechtse Vereniging van Kleine
Kernen.
In de vorige Vreelandbode stond het al vermeld, wij hebben een nieuwe voorzitter
gevonden. Alle leden van de Vereniging
van Burgers van Vreeland hebben een email gekregen waarin uitgelegd staat hoe
wij tot deze keuze zijn gekomen en hoe de
benoeming tot stand is gekomen.
Graag stellen we John de Nooij even aan u
voor. John woont vanaf 1978 in Vreeland
en is sinds kort met vervroegd pensioen.
Daardoor heeft hij veel vrije tijd die hij
graag in het wel en wee van Vreeland wil
steken. Hij is 58 jaar en voelt zich zeer betrokken bij ons dorp. Door zijn vroegere
werkzaamheden is hij bekend met de talloze aspecten van ruimtelijke ordening.
Hij staat bekend als een echte netwerker
en heeft in het verleden 7 jaar als voorzitter deel uitgemaakt van de Werkgroep
Exposities Loenen (WEL). Zijn opgebouwde goede contacten met de gemeente zullen zeker in het voordeel van de
Dorpsraad en Vreeland werken. Wij wensen John veel succes in zijn nieuwe functie en zijn blij dat hij onze raad komt versterken.
R.v.M.
Zandzakken voor de deur!
Op zaterdag 26 juli jl. werd met donderend geweld de geboorte aangekondigd
van de jongste telg van de fam. Visscher;
Floris. Floris werd geboren op een dag die
voor veel anderen in Vreeland in het teken stond van het noodweer. De door het
noodweer aangerichte schade in
Vreeland was enorm. Zo sloegen de koeien op hol, waren er diverse lekkages en
overstromingen en sloeg de bliksem in in
een hek op Oud Over. Ook mislukte, door
hagelstenen zo groot als pingpongballen,
de oogst van diverse boeren. Op de
Nigtevechtseweg kon de riolering al het
water niet verwerken en kwam de poep
van de buren in een huis omhoog.
Angstaanjagend waren de bliksemflitsen
die tegelijk met de donder door de lucht
flitsten. Auto’s stonden plotsklaps stil op
straat omdat het zicht minimaal was en
op Oud Over kwam door de zware regenval het plafond van een bijgebouw naar
beneden. Door telefoonstoringen kon op
diverse plaatsen urenlang niet worden
getelefoneerd en op de Voorstraat zijn
ruiten van een kas versplinterd en liep
een atelier onder met water.
S.B.
Grootste collecte ooit blijft nodig
Op maandag 1 sept. gaat de grootste collecte van Nederland weer van start. Met
maar liefst 120.000 vrijwilligers heeft
KWF Kankerbestrijding het grootste aantal vrijwilligers op de been wat resulteert in de hoogste collecte opbrengst.
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van maandag 1
t/m 6 sept. weer bij u aan de deur. Elke
collectant kan zich legitimeren. KWF
Kankerbestrijding is te herkennen aan
het rood-wit-blauwe logo met de krab en
aan het Keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op
giro 26000.
Redactioneel
Dit is alweer de vijfde Vreelandbode, wederom 16 pagina’s gevuld met vele wetenswaardigheden. Het leuke is, dat de redactie steeds meer informatie krijgt aangeleverd vanuit het
dorp. De Vreelandbode wordt dus iedere keer meer niet alleen VOOR maar ook DOOR alle Vreelanders! Jan Aalderink
brengt dit blad iedere maand, tussen donderdag en zondag
na uitkomst, bij u langs. Mocht u onverhoeds geen exemplaar
ontvangen hebben, laat het ons dan weten op: [email protected] Vanaf nu kunt u de Vreelandbode ook digitaal lezen! Wij zijn ontzettend blij dat Astrid van den Berg en Rens
van der Meer zich hebben ingezet om een site voor de
Vreelandbode te bouwen. Wij nodigen u van harte uit deze
site te bekijken, waar u alle verschenen edities kunt nalezen,
de belangrijkste telefoonnummers vindt en een overzicht
van alle adverteerders, waarin u met een klik op de site van
het betreffende bedrijf komt. Ook vindt u op de site een forum waar u uw ideeën en meningen kwijt kunt. Zie:
www.vreelandbode.nl. In dit nummer leest u alles over het
Dorpsfeest dat volgende week losbarst in de Breedstraat. In
“Vreeland Vroeger en Nu” leest en ziet u hoe deze straat er
vroeger uitzag. Verder vindt u nieuws van diverse verenigingen en verhalen over het afscheid van groep 8, de seniorentocht en het noodweer dat Vreeland geteisterd heeft. U maakt
kennis met de nieuwe eigenaren van De Nederlanden, leest
nieuws over Greif en over Saskia B. in de rubriek
“Bedrijvigheid”. Marinus Scheepmaker staat deze maand
“In de schijnwerper” met interessante visverhalen. De
Kinderpagina is ook weer goed gevuld, voor het eerst is de
Taart van de maand uitgereikt en zo is er nog veel meer
nieuws te lezen. Veel leesplezier!
Lees de laatste editie op
www.vreelandbode.nl
Singel 1
3633 CW Vreeland
tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04
2 augustus 2008
De Vreelandbode
Agenda
25 aug.
Scholen beginnen
30 aug.
Dorpsfeest
13 sept.
Open Monumentendag
t/m 14 sept Breekbaar! Eeuwenoud glaswerk in Slot Zuylen, voor
info: www.slotzuylen.nl
4 okt.
Bazaar, Dorpshuis
13,20 en 27 sept.: Inleveren spullen
voor de Bazaar bij de VIV
tussen 10.00 en 12.00 uur
Kerkdiensten
Prot. Gemeente Vreeland
aanvang diensten: 10.00 uur
zon. 24 aug. ds. H. Schorren
zon. 31 aug. ds. R. Abma
zon. 7 sept. ds. R. Abma Startzondag
zon. 14 sept. ds. A.J. de Lange
Meer informatie kunt u vinden op
onze website: www.pkn-vreeland.nl
tel.: 0294 - 23 22 40
BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM
VREELAND
Ludgerus Parochie Loenen
zon. 24 aug. 10.00 uur
Pastor Geurtsen
zat. 30 aug. 19.00 uur
Deken Bloem
zon. 7 sept. 10.00 uur
Pastor Geurtsen
Koffiedrinken
zon. 14 sept. 10.00 uur
Pastor Eppink
Meer informatie kunt u vinden op
onze website: www.ludgerusparochie.nl
Geef uw mening op
www.vreelandbode.nl
Vechtzooitjes
OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG 08.00 - 20.00 UUR
ZONDAG 09.00 - 20.00 UUR
24-UUR PINBETALING MOGELIJK
Belangrijke telefoonnummers en adressen
Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: [email protected]
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241CP Kortenhoef
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
Stichting Welzijnsbevordering Ouderen
tel. 233034 Centrale meldingspost
Mw Severien, Vredelantstraat 11
Bgg tel. 234049
Mw Kraan, J. van Nassaustraat 14
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij.
huishoudelijke ondersteuning
tel. 0294 233159
Dierenarts
tel. 0294 231315
W.J.H. Thijs, Straatweg 75, Loenen
Dierenambulance
tel. 035 6830300
St. Dierenambulance Hilversum e.o.
www.dierenambulancehilversum.nl
Tijdelijke lift gezocht: ’s Ochtends voor
mijn schoolgaande dochter Zita (14jr.)
van Vreeland naar A’dam-Zuid.
Vergoeding i.o. Noor van Wassenaer, tel.
237317 of 06 29120266.
’t Kampje zoekt vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden. Voor info bellen
met 0294 233159
Te koop: mooi bloem beschilderd
junior meisjesbed (150x70cm), nette
Ikea bank model ‘ektorp’ 2-zits,
info: fam. Cleton, tel. 232446
Colofon
De Vreelandbode is een uitgave van Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM Vreeland Email: [email protected]
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar en Barbara Mees
Website: Rens van der Meer en Astrid van den Berg
Met medewerking van: Juliette Jonker, Annelies Weijschedé, Harold Linnartz,
Roos van Monsjou en Renée Bink
Contactpersoon verenigingen: Sandra Boogert
Advertenties: Karin van Dis: [email protected]
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille (penningmeester)
Oplage: 850 exemplaren. Drukker: Drukkerij Dunnebier, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 8 september 2008 inleveren
via [email protected] De volgende Vreelandbode komt uit op 18 sept. 2008.
De Vreelandbode
augustus 2008 3
zaterdag 30 augustus Dorpsfeest!
Het Dorpsfeest komt er weer aan!
Vergeet niet zaterdag 30 augustus in je
agenda te noteren. En lees welke leuke
activiteiten je kunt verwachten:
16.00-19.00 uur
Kinderactiviteiten: creatief programma
o.l.v. juf Sandra o.a. schminken, knutselen, tekenen enz. Eendjes hengelen (voor
de allerkleinsten), lange kruiptunnel,
bandenspel, grote sjoelbak, opblaas
dartsspel en doelschieten, overdekt regenboog springkussen, kop van jut 7 meter hoog. Alle kinderen mogen zelf limonade uit de Limokoe melken en krijgen
heerlijke popcorn.
18.00-20.00 uur
Borrelen, happen en live muziek: gezellig “overdekt” vakantieverhalen uitwisselen of gewoon even bijpraten.
Een dixielandband zorgt voor de muzikale omlijsting.
19.00-20.00 uur
Bromfietsrees: Het inmiddels traditionele rondje om de kerk voor oude bromfietsen. Een waar spektakel!
19.45-20.00 uur
Prijsuitreiking Bromfietsrees: na de
prijsuitreiking zetten de feestelijkheden
zich voort in de Breedstraat.
20.00-21.00 uur
DJ SOUL: Stilzitten wordt moeilijk. Er zal een onderbreking
zijn tijdens zijn optreden voor de prijsuitreiking van de
grote loterij van ca 20 minuten. Houd uw loten bij de hand
en maak kans op een van de fantastische prijzen.
21.00-00.00 uur
Lekker swingen met “4 the occasion”: Deze band staat garant voor muzikaal vuurwerk. Een afwisselend repertoire,
van easy listening tot burn the floor, zorgt dat een ieder aan
zijn trekken komt. Tijdens de pauzes van de band zal DJ
SOUL wederom zijn opwachting maken.
00.00 uur
Einde feestprogramma.
Het Dorpsfeest wordt mogelijk gemaakt door:
Bedrijfsvereniging Vreeland, Polocentrum ‘Groot Kantwijck’, Greif Nederland b.v. en Rabobank.
Wederom Bromfietsrees tijdens het Dorpsfeest!
Vele oude bromfietsliefhebbers zullen
aanstaande zaterdag 30 augustus een bezoek aan Vreeland brengen, dit om de
deelnemers van de vierde Vreelandse
bromfietsrees aan te moedigen. Het belooft weer een groot spektakel te worden, met nu al een record aantal deelnemers wat zich al ingeschreven heeft. Het
organiserend comité heeft er alles aan
gedaan om het succes van voorgaande
jaren te gaan overtreffen.
De organisatie heeft bewust gekozen
voor een ludieke rees, het moet vooral
leuk en gezellig zijn. Om deze redenen
hebben we ook gekozen voor bromfietsen met rol aandrijving of bromfietsen
van voor 1965, deze selectie zal zeker
niet de straatstenen los rijden, maar genieten en vooral veel lol hebben onder
elkaar. Ook heeft de organisatie aan de
deelnemers gevraagd om vooral in gepaste kleding aan de start te verschijnen.
Dus het gehalte Willempiehelmen zal
hoog zijn, maar ook gekke verkleedpartijen zullen zich voor doen. Zo ontstaat
er een bonte verzameling van allerlei
uitdossingen, wat jong en oud zal vermaken. Vooraf rijden de deelnemers gezamenlijk een toerrit door het Gooi en
bij terugkomst in Vreeland kunnen de
coureurs genieten van een warme maaltijd welke aangeboden wordt door een
enthousiaste inwoner, hierna kunnen
de coureurs de laatste handelingen verrichten aan hun voertuig in het rennerskwartier, waar de bezoekers ook een
kijkje kunnen nemen. Een half uur voor
de start kan ieder voertuig even op een
vermogentestbank plaatsnemen. Nadat
alle voertuigen gepresenteerd zijn,
wordt er een loze ronde gereden met
voorop de pastoor die het parkoers zal
inzegenen. De duur en de winnaar van de rees wordt bepaald door een reuze zandloper, de eerste deelnemer die
na de lege zandloper de finishlijn passeert kan zich winnaar noemen van de vierde Vreelandse bromfietsrees.
Informatie: via de e-mail bij: [email protected]
of telefonisch via nummer: 0294 23 15 49.
Programma:
14.00 uur verzamelen bij de Van Leer brug, voor de toerrit
14.30 uur start toerrit
16.30 uur terugkomst toerrit in Vreeland
17.30 uur warme maaltijd
18.00 uur inschrijven en afhalen startnummers in
Taveerne “De Vecht”
18.30 uur presentatie van de bromfietsen
19.00 uur start ludieke bromfietsrees
19.30 uur finish
19.45 uur prijs uitreiking bromfietsrees
DE ZONNEBLOEM afd. LOENEN AAN DE VECHT
(Loenen aan de Vecht, Vreeland, Loenersloot en Nieuwersluis)
zoekt een SECRETARIS
en VRIJWILLIGERS (voor bezoekwerk)
en een ZIEKENVERZORGSTER of VERPLEEGKUNDIGE
(die af en toe aanwezig kan zijn bij één van de activiteiten)
Uw reacties gaarne richten aan: Gerda Verhaar tel: 06-55951201
Salsalessen
Noordpoolbollen...... bere lekker!!!
Op 25 september start er een nieuwe salsa cursus voor beginners van 20.00-21.00
uur. De gevorderden vervolgen hun lessen van 21.00 tot 22.00 uur.
De overige data zijn: 16 en 23 oktober, 27
november, 11 december, 15 en 29 januari, 12 februari en 5 en 19 maart (data onder voorbehoud) Voor informatie:
Hesdie Breeveld tel.: 035 7723365
Joke Stapper tel.: 231058
Bij aankoop van een zak van deze bollen,
draagt u bij aan projecten van het Wereld Natuur Fonds.
Mini-Krentenbollen
Ideaal voor in de lunchbox naar school... 8 voor u 2,95
Appel-Limoenvlaai (8 pers.) u 6,95
Mini Tompouce 6 voor u 2,50
Voorstraat 20, 3633 BB Vreeland, telefoon 0294 - 23 14 22
4 augustus 2008
De Vreelandbode
DC
DEMPER
DEMPER CONSULTANCY
CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO
TEL. 0294 - 232417
E-MAIL [email protected]
Dos-lessen beginnen weer in september
De lessen starten weer vanaf maandag 1
sept. a.s. Bij de meeste lessen is nog voldoende ruimte voor nieuwe leden. Ga gerust eens kijken of meedoen bij de lessen
in de gymzaal van Vreeland (Fetha).
De volgende lessen worden gegeven:
Maandag
13.15 - 14.15 dames Keep-fit
14.15 - 15.00 ouder & kind gym (tot 4 jaar)
15.30 - 16.30 kleutergym
16.30 - 17.30 turnen meisjes les 1
17.30 - 18.30 turnen meisjes les 2
18.30 - 19.30 turnen meisjes les 3
16.45 - 17.30 streetdance les 1 (Dorpshuis)
17.30 - 18.15 streetdance les 2 (Dorpshuis)
Woensdag
16.45 - 17.30 streetdance les 1 (vanaf 5 jaar)
17.30 - 18.15 streetdance les 2
18.15 - 19.15 streetdance les 3
Donderdag
16.00 - 17.00 turnen jongens les 1
17.00 - 18.00 turnen jongens les 2
18.00 - 19.00 turnen jongens les 3
20.00 - 21.30 badminton (geen leiding)
Vrijdag
19.00 - 20.30 de kunst van zelfverdediging
Nieuw: de kunst van zelfverdediging
Vanaf vrijdag 5 september start deze nieuwe les. Jongens en meisjes vanaf 14 jaar
zijn welkom, maar ook voor volwassenen
ligt hier een leuke uitdaging. Naast de warming-up, fitness- en conditieoefeningen is
er ruim aandacht voor verschillende verdedigingstechnieken. Wij starten met 5
proeflessen voor h10, maar hopen dat er
voldoende animo is om hierna met deze
les door te gaan. Dus kom op 5 september
naar de gymzaal in gemakkelijke sportkleding en neem zaalschoenen en een handdoek of fitnessmat mee.
Ouder&kind gym
Bij deze leuke les voor de allerjongsten is volop ruimte voor nieuwe leden. De tumblingbaan (groot springkussen) is favoriet bij de
peuters. Op een speelse wijze bewegen, je
grenzen verleggen en zelfvertrouwen ontwikkelen is zeker van toepassing. Zodra uw
peuter goed kan lopen is deze welkom met
een ouder, opa, oma of oppas in de les.
Informatie
Info over de lessen kunt u verkrijgen bij de
leiding in de gymzaal, bij Corry de Veer
(tel. 234585) of op www.dosvreeland.nl
Opruiming Sperwerveld
Dames-, Herenkapsalon en Modeboetiek
met o.a. de merken
IKKS, MARSH, CLOSED &
SAVE THE QUEEN
NIEUW! Exclusieve verkoop van Boútriba
Pure bodycare for kids
Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten
In de laatste schoolweek voor de zomervakantie hebben kinderen van groep 5 van basisschool CSV het Sperwerveld opgeruimd.
Tijdens het voetballen op het Sperwerveld
zagen zij dat het hele veld vol lag met lege
flesjes, blikjes, chipszakjes, koffielepeltjes
en papiertjes en besloten spontaan dit afval
te verzamelen en weg te gooien. Tot hun verbazing konden ze geen prullenbak vinden
en is één van de kinderen later die middag
teruggegaan met een vuilniszak om het verzamelde afval in op te ruimen.
Enkele weetjes over zwerfafval:
Hoe lang duurt het voordat zwerfafval is
vergaan? (bron: St. Nederland Schoon)
• Appelklokhuis ongeveer 14 dagen
• Banaan of sinaasappelschil één tot drie
jaar, afhankelijk van het weer
• Blikje frisdrank staalgedeelte 1,5 jaar,
maar dan blijft er nog steeds ijzeroxide
in de bodem achter of later zelfs in het
grondwater. Het aluminium deel (deksel) blijft bijna eeuwig merkbaar
• Kauwgum 20 tot 25 jaar
• Krant variërend van een paar dagen tot
een half jaar
• Sigarettenpeuken 2 jaar
• Petfles van polyester, op schaduwrijke
plekken 10 jaar, (frisdrankflesjes) op
zonnige plekken 5 jaar
• Polystreen, eeuwig (koffiebekers, patatbakjes, piepschuim)
• PVC variërend van 5 tot 10 jaar.
Uiteindelijk ontleedt het in o.a. chloor, hetgeen slecht is voor het milieu. Met hetzelfde
gemak gooi je ‘t in de afvalbak (en als die er
niet staat, neem dan je afval mee naar huis!)
Zo houden we samen Vreeland schoon. S.B.
De Vreelandbode
augustus 2008 5
Een kijkje bij Greif
“Ik ruik Greif niet meer!”, roept menig
Vreelander tegenwoordig. Wat is er veranderd? De Vreelandbode sprak met Edwin
Kielestein, boerenzoon uit de Betuwe en
kersverse plant manager bij Greif in
Vreeland. Edwin werkte tot voor kort op de
vestiging van Greif in Europoort. Hij volgde
1 juni jongstleden Rob van den Oord op.
Laatstgenoemde was voor vele Vreelanders
het vaste aanspreekpunt bij Greif. Edwin
reageert enthousiast op het verzoek van de
Vreelandbode om eens uit te leggen wat er
sinds kort is veranderd bij Greif.
Greif, bij veel Vreelanders beter bekend als
de (oude) Van Leer fabriek, heeft zijn oorsprong in Amsterdam. In 1930 pakte
Bernard van Leer zijn boeltje in Amsterdam
op, voer er mee naar Vreeland en vestigde
zich op het terrein waar de fabriek nu nog
staat. Edwin laat prachtige, grote zwart-wit
foto’s zien van Van Leer in Vreeland, lang geleden. De foto’s variëren van de productie
van vaten bij Van Leer en de afvoer ervan per
schip over de Vecht tot de intocht van
Sinterklaas in Vreeland bij de Van Leer brug.
De foto’s krijgen we mee om ze in te scannen
en op te laten nemen in het archief van de
Historische Kring. Een aantal oude foto’s zal
ongetwijfeld eens worden afgedrukt in de
Vreelandbode.
De oude Van Leer fabriek is inmiddels onderdeel van Greif, een multinational met een
beursnotering in New York, ruim 10.000
werknemers en 160 vestigingen in 45 landen. De vestiging in Vreeland maakt lakken,
stalen vaten en fiber drums. Fiber drums
zijn vaten gemaakt van gerold papier; klanten van Greif gebruiken ze om bijvoorbeeld
dure chemicaliën, harsen en zelfs bioscoopfilms in te bewaren. Bij stalen vaten kan een
ieder zich wel iets voorstellen. Greif heeft
zich sinds kort toegelegd op de productie
van kleinere vaten (tot 60 liter); de grote ‘oliedrums’ van 120 liter produceert Greif niet
meer in Vreeland. De lakken die Greif produceert gebruikt ze deels zelf, het overgrote
deel wordt verkocht. Een deel van de stalen
vaten krijgt aan de binnenkant een laklaag.
Deze inwendige laklaag is nodig om de vaten te beschermen tegen agressieve stoffen,
die de afnemers van de vaten van plan zijn
er in op te slaan. Bij het aanbrengen van de
inwendige laklaag en het verhitten ervan in
de oven komen oplosmiddelen en stofdeeltjes vrij. Het zijn de vrijkomende stofdeeltjes
die de zoete, weeïge lucht veroorzaakten,
waar vele Vreelanders zich over beklaagden.
Een aantal Vreelanders verenigde zich zo’n
vijf jaar geleden in het “Bewonerscomité
Vreeland” en ging het gesprek aan met zowel Edwin’s voorganger bij Greif, als de
Provincie in een poging de overlast terug te
dringen. Greif liet geuronderzoeken doen,
de Provincie registreerde de telefonische
klachten van Vreelanders en kwam regelmatig ook zelf ruiken. Het terugdringen van
de overlast zou een forse investering vergen
van Greif en daar kwam bij dat de milieuvergunning van Greif niet noopte tot het terugdringen van de geuroverlast. Een einde aan
de geuroverlast leek daarmee nog niet in
zicht. Greif vatte echter het plan om haar
productie in Vreeland uit te breiden. Deze
uitbreiding was alleen mogelijk als de milieuvergunning van Greif herzien zou worden. In het kader van deze herziening heeft
de Provincie bij Greif aangedrongen op het
terugdringen van de geuroverlast. Greif
vond een oplossing voor het terugdringen
van de geuroverlast en de nieuwe milieuvergunning werd afgegeven.
De oplossing bestaat in de plaatsing van filters en een grote naverbrander (zie foto), een
investering van bijna j 800.000. De werking
van de naverbrander is even simpel als doeltreffend. De naverbrander doet bij een tem-
peratuur van tussen de 600 en 700 graden Celsius de oplosmiddelen en stofdeeltjes teniet. Op dit moment wordt de naverbrander nog “ingeregeld”. Het is de bedoeling dat de naverbrander
straks uitsluitend wordt “gestookt” op oplosmiddelen en stofdeeltjes en niet langer deels op gas. De naverbrander wordt daarmee “self supporting” en, aldus Edwin Kielestein, je zou al kunnen gaan nadenken over de wijze waarop de vrijkomende warmte benut kan worden. Hebt u een goed idee, laat het de redactie
van de Vreelandbode dan even weten.
Een eerste onderzoek heeft aangetoond dat de geuremissie inmiddels nagenoeg nihil is - de naverbrander doet zijn werk. De
vele gehoorde opmerking “ik ruik Greif niet meer” bevestigt dit.
Onlangs werden er nog twee klachten geuit over geuroverlast in
het weekend. Deze overlast bleek echter te worden veroorzaakt
door vuilverbranding elders in Vreeland. De productie ligt bij
Greif in het weekend stil; er vindt dan slechts onderhoud plaats.
De naverbrander en diens schoorsteen zijn achter op het terrein
van Greif geplaatst en zijn vanaf de weg niet te zien. Een aardige
bijkomstigheid van het plaatsen van de installatie is dat de pijpen op het dak aan de voorkant konden worden verwijderd,
deze dienden immers geen doel meer.
Greif is nog niet gestart met de uitbreiding van haar productie.
Dit zal op zijn vroegst in het najaar plaatsvinden. Een zorg die in
dit verband bij menige Vreelander nog leeft is een toename van
het aantal vrachtwagenbewegingen op de Raadhuislaan,
Lindengracht en Bergseweg. Edwin Kielestein kan de Vreelander
gerust stellen: de grote 120 liter vaten worden niet langer geproduceerd en juist deze vaten namen veel ruimte op de vrachtwagen in. Het vrachtverkeer zal derhalve met de toename van de
productie van kleinere vaten per saldo niet of nauwelijks toenemen. Edwin leidt ons rond door de productiehallen en over het
bedrijfsterrein en vertelt dat ieder jaar groep 6 van de CSV een
kijkje komt nemen bij Greif. Mocht u ook eens een kijkje willen
nemen, neemt u dan contact op met Edwin Kielestein - een afspraak is zo gemaakt.
Misha lutje Beerenbroek
Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland
Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559
Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.
Tevens: Stomerij, TPG servicepunt,
Postbank geldservice, Kopieerservice
en Fotoservice (ook digitaal)
De nieuwe naverbrander
6 augustus 2008
De Vreelandbode
‘De nieuwe Nederlanden’
Een kennismaking
Waar het nuttige met het aangename wordt verenigd.
Van lunch tot diner, van overnachting tot ontbijt,
van vergaderen tot varen over de Vecht.
Het kan allemaal bij
Hotel Restaurant De Nederlanden
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
0294-23 23 26
E-mail: [email protected]
www.nederlanden.nl
Bergseweg 18, 3633 AK Vreeland
Tel. 0294 - 234416
[email protected]
www.groenpartners.nl
Kroon Tweewielers
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg, Tel. 0294 - 25 36 46
Alles voor de fiets en de bromfiets.
Ook voor accessoires bent u bij ons aan het juiste adres!
Maandag gesloten
BUITENBEENTJE
AEROBICS
Start 1 september
Gymzaal Vreeland:
Ma: 19.45 en 20.45 uur
Wo: 19.30 uur
Gymzaal Loenen:
Do: 19.30 en 20.30 uur
Info: Janny Toom
Tel: 234 135/06 40 41 72 45
[email protected]
Kijk voor een overzicht van alle adverteerders op
www.vreelandbode.nl
Met vrolijke ogen opent de heer des huizes
en nieuwe bewoner van Vreeland, zijn
voordeur. Die klemt nog een beetje.
Binnen zit zijn schoonvader die komt klussen. Er is nog veel te doen na de verhuizing
eind juli van Akersloot naar Vreeland.
Maar eerst moet opa nog even kwartetten
met zijn twee kleindochters, Julia van 5 en
Elisa van 3 jaar. Hun moeder is er op dit
moment niet. Zij heeft haar 1e inwerkdag
in het statige pand naast hun huis.
Je zou bijna vergeten dat dit gezin twee
weken voor een belangrijke overname zit.
Namelijk de overname van Hotel
Restaurant de Nederlanden. Op bezoek bij
ondernemersechtpaar Wilco en Caroline
Berends wordt duidelijk dat ze staan te popelen om te beginnen. Bij een kop koffie
vertelt Wilco over hun plannen. En hoe
dit avontuur begon.
Dromen komen uit in ‘de Nederlanden’
Zo’n 12 jaar geleden was Wilco Berends
een jonge chefkok in Restaurant Merlet,
een restaurant met een ster in Schoorl,
Noord Holland. Hier was hij ooit als leerling gestart. En hier kwam hij terug nadat
hij had gewerkt in Engelse en Belgische
keukens én die van een ander sterrenrestaurant, de Hoefslag in Bosch en Duin.
Caroline zat op dat moment op de hotelschool. Zij kwam voor een “snuffelstage”
van twee weken naar Merlet. Vooral het
snuffelen in de keuken beviel blijkbaar
goed. Het klikte direct. Verliefd nam Wilco
Caroline mee uit eten naar één van de bedrijven waar hij ooit Merlet voor zou willen verlaten. En zo zaten Wilco en Caroline
aan een tafeltje bij het raam van Hotel
Restaurant de Nederlanden. Een tafeltje
waarvandaan ze het zicht op de kabbelende Vecht hadden en zeker zo belangrijk, op
die schitterende open keuken. “Als dit toch
ooit eens ons bedrijf zou kunnen zijn...”,
zeiden tegen elkaar.
Afgelopen vrijdag ging deze wens in vervulling! En natuurlijk ging daar al een
stap aan vooraf. Want in Vreeland en omstreken is Wilco Berends als Chef allang
geen onbekende meer.
Toen hij een paar jaar geleden hoorde dat
de vorige Chef vertrok, zag hij zijn kans
schoon. Maar dit keer is het toch echt an-
ders. “Wij doen dit samen” zegt Wilco. En
samen gaan zij er hun hele eigen touch aan
geven. “Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in de Nederlanden.
Het mag ook speciaal zijn, want het moet
wel een uitje zijn om naar de Nederlanden
te komen. Warm, gastvrij en met topbediening. En iedereen is welkom!”. Niet alleen
voor hun gasten, ook voor hun peroneel
willen zij voor een goede plek zorgen.
Zondag doorlopend open
“Hapjes op de Dijk”, is één van de nieuwe
plannen. En 7 dagen in de week de keuken
open! “We gaan nu ook op zondag koken”
laat Wilco weten. En niet zomaar. Vanaf
15 augustus kan je op zondag de hele dag
voor iets lekkers terecht. Van 12.00 tot
20.00 uur is er instuif voor een ieder die
niet op z’n klokje wil of hoeft te kijken.
“Mensen met bootjes, op de fiets of uit het
dorp, kunnen dan doorlopend bij de
Nederlanden terecht. En eventueel in
korte broek”, zegt Wilco met een knipoog.
Elke dag is er ook zijn dagelijkse wisselende Chefmenu. Altijd gemaakt met wat
vers verkrijgbaar is. “Ik houd niet zo van
uitbuiken”, antwoord Wilco op de vraag
hoe hij kookt. Zijn gerechten zijn licht en
je proeft ook echt de producten. Oftewel,
knoflook proeft ook als knoflook. Hij
werkt met de beste spullen die er zijn. Als
het even kan biologisch en uit de omgeving. Zoals van de Lindenhoff in
Baambrugge. Als hem een snoekbaars uit
de Vecht wordt aangereikt, neemt hij dat
buitenkansje maar wat graag aan (weten
we uit betrouwbare bron). En uiteraard gebruikt hij primeuringrediënten. Een wilde eend van 15 augustus ligt op 16 augustus in zijn pan (en dan niet uit de Vecht
overigens!) Bij de Nederlanden eten en logeren zal wat Wilco betreft een belevenis
zijn, “je bent dan ook hier, en niet thuis”.
Kleine Elisa komt nog een koekje bij de
koffie brengen, jong geleerd... En daar is
Caroline ook even, om met een hartelijke
lach ‘de Vreelandbode’ te begroeten. We
houden deze mensen niet langer op. En
wensen ze heel veel succes in hun nieuwe
bedrijf waar we hopelijk nog veel van
gaan horen!
A.W.
De Vreelandbode
augustus 2008 7
Kreeften in de Vecht
Begin augustus ontving de redactie het
volgende bericht van de familie van
Veluw van de Bergseweg: “Zondag 27 juli
j.l. kwamen wij thuis van vakantie, ’s
avonds werden de honden voor de nacht
nog even uitgelaten. Het zal ongeveer
23.30 uur geweest zijn. Een van mijn
honden ging bij terugkomst op ons erf
naar een groot blad toe, tenminste dat
dacht ik, maar terwijl ik keek zag ik
opeens dat het ‘blad’ 2 poten omhoog
stak. U kunt zich wel voorstellen dat ik
behoorlijk schrok, het was ook schemerig op het erf dus was het heel moeilijk
om goed te zien wat het nu precies was!
Ik heb mijn man erbij geroepen en die
vond het ook eng, we hebben er een goede zaklantaren bij gepakt en zagen dat
het een grote kreeft was, terwijl wij keken naar dat enge beest hoorden wij in
de andere hoek ook iets schuifelen vlak
bij de voordeur en ja hoor nog een
kreeft, ik dacht even dat ik in een horrorfilm was beland! Gisteravond liep er
weer eentje op het erf, mijn man heeft
ze heel voorzichtig opgeveegd en in de
Vecht gegooid! Aldus dit avontuur.”
Afgelopen week zijn er op Oud Over en
op het landgoed Terra Nova ook meerdere kreeften gesignaleerd. Het blijkt hier
Open Monumentendag
Op zaterdag 13 september a.s. is het open
monumentendag. In vroegere tijden was
de molen altijd het middelpunt van het
dagelijks sociale leven van een dorp of
stad. Op het platteland was het niets anders. Alle nieuwtjes en roddels gingen er
over de tong. De molenaar kocht het
graan in en verwerkte dit tot diverse meelsoorten. In de winkel werden deze producten aan de man gebracht of aan bakkers
verkocht. Voor korenmolen “de Ruiter” in
Vreeland gaat dit nog steeds op. Om het
monument (de molen) in stand te houden, drijven we nog steeds handel. We kopen graan in en verwerken dit tot het echte ambachtelijke volkorenmeel, verkopen
dit aan particulieren en bakkers. Met deze
aanvullende inkomsten kan de molen als
cultureel erfgoed en het ambachtelijk beroep van “korenmolenaar” in stand worden gehouden. Dit is een uitgelezen dag
om de molen te komen bezoeken. De molenaars vertellen u alles over het monument “de molen” en de bijzondere verhalen en termen. U kunt kennis maken met
de artikelen die worden verhandeld op de
molen. Op deze dag kunt u o.a. het echte
molenbrood en molenmuesliebollen kopen. Ook kunt u kennis maken met de
Luisterfilms in de auto!!
Hoorspelen als avontuurlijke audiofilm. Met vele
bekende topacteurs als Katja Schuurman,
Georgina Verbaan, Antonie Kamerling en Michiel
Romeijn. Voor de kinderen Erik of het klein insectenboek. Voor de groten Komt een vrouw bij de
dokter, Zaterdag en De ontdekking van de hemel.
De files duren bijna te kort!.
Het perfecte cadeau, ook voor jezelf.
Voor Vreelanders speciale kortingen!
Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, tel:237304
andere producten die op de molen worden verhandeld. Zeker de moeite waard
om even langs te komen. De molen is van
10.00 tot 16.00 uur open en zal deze dag
feestelijk versierd zijn.
Een ander belangrijk monument in
Vreeland is de Grote of Sint Nicolaaskerk.
Deze in de 15e eeuw gebouwde, oorspronkelijk katholieke kerk, is kort geleden
grondig gerenoveerd en huisvest de Protestantse Gemeente. Vanaf 10.00 uur bent
u van harte welkom om de kerk te bezichtigen, vrijwilligers zijn aanwezig om uitleg te geven.
Computercursussen SeniorWeb
Op 15 september gaan de computercursussen van SeniorWeb weer van start.
Bent u 55+-er, schrijft u zich dan snel in
voor de volgende cursussen die bestaan
uit 6 lessen van 2 uur en eenmaal per
week worden gegeven.
• Digitale fotobewerking; maandag van
10:00 uur tot 12:00 uur, van 15-09 t/m
20-10
• Digitale fotobewerking; vrijdag van
14:00 uur tot 16:00 uur, van 19-09 t/m
24-10
• Kennismaken met de PC (Windows
Vista); dinsdag van 10:00 uur tot 12:00
uur, van 16-09 t/m 21-10
vermoedelijk te gaan om de Amerikaanse rivierkreeft. In
tegenstelling tot zijn grotere Europese neef, is de
Amerikaanse rivierkreeft ook overdag actief. Hij graaft
geen hol; als hij zich schuil houdt, doet hij dat onder stenen of tussen waterplanten. In de tweede helft van de 19e
eeuw werd deze soort in Europa ingevoerd. Rond die tijd
werd de Europese rivierkreeft getroffen door een schimmelziekte en stierf in een groot deel van zijn verspreidingsgebied uit. De Amerikaanse rivierkreeft bleek ongevoelig
voor deze schimmel en is inmiddels in grote delen van
Europa veel talrijker dan de Europese rivierkreeft. De
Amerikaanse rivierkreeft wordt ongeveer 15 cm lang.
Heeft u ook een bijzonder dier of plant in uw tuin gevonden, laat het ons weten via [email protected]
Al surfend op internet kwam ik trouwens ook erg lekkere
recepten tegen...
S.B.
• Internet en e-mail; dinsdag van 14:00
uur tot 16:00 uur, van 16-09 t/m 21-09
• Internet en e-mail; vrijdag van 10:00
uur tot 12:00 uur, van 19-09 t/m 24-10
• Kennismaken met de PC (Windows
XP); donderdag van 10:00 uur tot 12.00
uur, van 18-09 t/m 23-10
Ons cursuslokaal is gevestigd in het
Sociaal Cultureel Centrum (de Spot)
Blijklaan 1 in Nederhorst den Berg. We
zijn op internet te vinden via het adres
http://wijdemeren.seniorweb.nl.
Meer informatie over de inschrijvingsprocedure: 0294-251858.
* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300
WICO
DIENSTVERLENING
GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman
Vredelantstraat 29 • 3633 EA Vreeland • Tel. 06 295 529 64
8 augustus 2008
De Vreelandbode
W e l k o m!
Mode/Accessoires
Geschenken
L.M.H.C. Hockeykleding
Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woendag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Brugwachtershuisje
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994
Saskia
BROCANTE WINKEL
W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,
accessoires, woonkussens en quilts.
Geopend van begin april t/m eind december.
Vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
De reporters van groep 6, ehhh pardon,
nu groep 7 maakten mooie stukjes voor
de Kinderpost. En niet alleen de reporters of interviewers. Ook de fotograaf!
Sander Derksen maakte deze foto.
Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland tel. 06 519 659 88
Kijk op: www.saskiab.nl
TAXI VAN WIJK
Dag en nachtservice, tevens ziekenfonds
Telefoon 0294 29 13 25
Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. e 42,-
Kindernieuws
• Hebben jullie het al gehoord? Er is een
nieuwe directeur voor de basisschool
gevonden. Straks op school hoor je
vast meer hierover.
• Wist je dat er bij Stan Marseille in de
tuin een slang is gesignaleerd? Neee,
geen tuinslang hoor! Maar een bijzondere, beschermde gele slang die net
een kikker had verorberd. Gelukkig
niet giftig!
Dit was ‘m
niet! Deze
ringslang lag
weer bij Jan
Jonker op de
steiger...
Raadseltje
Wat is het toppunt
van nieuwsgierigheid?
Door het sleutelgat van
een glazen deur kijken.
Verkoop
Hallo kinderen van Vreeland! Fijn dat je
er weer bent. Heb je een leuke vakantie
gehad? Als je niet op vakantie was heb je
misschien de erge hagelbui wel meegemaakt. Je kunt daarover lezen in de
Vreelandbode! Dit keer hebben we wèl
extra veel puzzeltjes. De schrijvers van
het spannende ridderverhaal zijn nog
met vakantie maar Marlein schreef met
haar zusje Floor een prachtig zomergedicht. En uit groep 6, die nu groep 7
wordt kregen we bericht van een nieuwe
klasgenoot. Wil je jouw herinneringen
van de vakantie goed bewaren? Kijk dan
snel bij de Toverkikkerknutseltip hoe
dat kan. En heb jij misschien ook een
spannend dier gezien in Vreeland? We
zijn heel benieuwd naar al jullie post,
ook over de vakantie. Mail je ons?
([email protected]). Vergeet niet je
naam en je leeftijd er bij te zetten. Oh ja,
leuke tekeningen en foto’s in zwart-wit
zijn ook heel erg welkom! Veel pleziermet lezen!
Toverkikkerknutseltip
Marlein, 9 jaar
Toverkikkerknutseltip
Maak een “vakantie-herinneringendoos”
Benodigdheden: schoenendoos, vakanteherinneringen, gekleurd papier, een
landkaart, teken- en kleurspullen,
schaar en lijm.
Heb je ook zo’n leuke vakantie gehad en
wil je daar nog lang aan blijven denken?
Maak dan een mooie vakantie-herinneringendoos. Hiervoor heb je een schoenendoos nodig. Op de zijkanten van de
doos plak je mooi gekleurd papier. Op de
achterwand (in de doos) plak je een landkaart van de omgeving waar je je vakantie hebt doorgebracht. Met een viltstift
zet je een stip op de plek waar je gelogeerd hebt. Dus de plek van de tent, het
huisje, het hotel enz. Links en rechts kan
je ansichtkaarten en/of plaatjes uit een
folder plakken. Allerlei andere dingen
van je vakantie, stenen, schelpen, een
ketting of gekocht souvenir, leg je op de
bodem. Je hebt dan altijd een leuke herinnering aan die gezellige vakantie.
Puzzel 1
Puzzel van Guido en Yves uit groep 6
“Een plaatje, twee plaatjes”
In dit plaatje zitten twee figuurtjes verstopt. Zoek de figuren op.
De Vreelandbode
augustus 2008 9
Houd Vreeland mooi!
Word lid van de DORPSRAAD
www.dorpsraadvreeland.nl
Antwoord Puzzel 1 OP DE KOP: Een mannetje en een vis
Zomergedicht
Je kan in de zomer gaan zwemmen,
dat is heel erg fijn.
Ik ga dan zwemmen als een dolfijn.
Dan lig ik vaak in een deuk,
Want dat is heel erg leuk.
In de zomer schijnt de zon volop,
Dan word je bruin en dat is helemaal
top.
Zonnebrand is uitgevonden, zodat je
niet verbrand.
En dat is heel briljant.
Marlein Vogels 9 jaar groep 6/7 en Floor Vogels
8 jaar groep 4/5
Sodoku
Door Marlein en Floor Vogels
3
8 7
6
7 9
7
4 1
5
3
5 7
9
2 1 4
6
1
4 8
6 3 5
9
4
1
9 3
2
8
7
4 1
8
3 5
9
7 3
8
2
6 2
8
9 3
Vul het vierkant zo in dat je in elke rij, in
elke kolom en in elk deelvierkant 1 keer
de cijfers 1 t/m 9 invult.
Tip 1 van de Maand
Carmel: mijn oude school was de
Scholekster in Amsterdam. Ik kan eigenlijk nog niet kiezen want deze school
ken ik nog niet zo goed!
Renske: van welke dingen hou je?
Carmel: qua dingen van waar ik hou ben
ik echt een typisch meisje-meisje. Ik hou
van make-up, dansen, zingen, winkelen
en paardrijden. Ik hou ook heel erg van
sport. En natuurlijk hou ik ook van mijn
familie haha:=).
Tip 2 van de Maand
Hebben jullie ze al geproefd? In augustus zijn de bramen rijp. Je kunt ze plukken en opeten. Of er bramenjam van maken. Voor 1 potje jam heb je nodig:
500 gram bramen (goed wassen), 375
gram suiker, en het sap van 1/4 citroen.
Doe de bramen in een kom en schep de
suiker erdoorheen. Zet de bramen een
nachtje in de koelkast. Doe dan het citroensap erbij en breng de bramen aan
de kook in een pannetje. Nu moet het
een half uurtje sudderen. Totdat het
stolt. Kijk maar of het sap blijft plakken
op je houten lepel. Ondertussen heb je
een oud jampotje goed schoongemaakt
met kokend water. Pas je wel op? Doe de
jam in de pot, laat afkoelen en doe dan
de deksel erop. Mmmm!
Middenweg 60
1394 AL Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 251563
Fax 0294 - 252639
• Centrale verwarming en gasapparaten
• Installatie, onderhoud en reparatie
• Vloerverwarming
• Zonne-energie
Puzzel 2
“Mevrouw Jansen wil haar tas terug. Hoe
moet ze lopen?
Christiane Vlam (9 jaar)
Wil je graag je vrienden en vriendinnen zien na de vakantie? Ga
dan gezellig ’s ochtends of ’s
avonds naar het Maartenplein.
Nieuw in het dorp!
Interview
Ik ben Carmel de Boer, ik ben 9
jaar en kom uit Amsterdam. Als
het goed is kom ik rond Juli/
Augustus hier wonen. Ik ga in het
oude huis van de familie Blanken
wonen (Fetha 17). Ik kom ook op
de CSV in groep 7 en heb op 23
juni en 30 juni een dagje gewend.
Speciaal punt: ik heb groep 2 overgeslagen. Tot dan! (als ik hier
woon). Ik wordt nu geinterviewd
door mijn nieuwe klasgenoten:
Sander Derksen en Renske van
der Paauw.
Sander: wat was je vorige school
en wat vond je leuker?
creatieve middagen
kinderfeestjes
workshops
10 augustus 2008
De Vreelandbode
Afscheid groep 8 van de CSV
21 Leerlingen van groep 8 hebben dit schooljaar afscheid genomen van de CSV. Dat lijkt op zich misschien weinig of achterhaald nieuws maar voor de desbetreffende kinderen was
het een grote gebeurtenis.
Na alle (in)spanningen rond de Cito en de toelating op de middelbare school van hun keuze werd hun vertrouwde schoolgebouw afgebroken: een wel heel symbolische afsluiting van
een aantal veilige basisschooljaren en de overgang naar een
nieuwe, verre en meestal veel grotere school.
De traditionele eindmusical was een groot succes. De ouders
waren verzocht
in galakleding te
verschijnen. Voor
de ingang van het
dorpshuis was
een rode loper
uitgelegd en de
sterren van de
avond
werden
voorgereden in
prachtige bolides
(omdat er maar 4
bolides
waren
moesten
de
chauffeur-vaders
meerdere rondjes rijden om alle musicalsterren af te leveren bij de rode loper). De ouders werden
ondertussen met champagne en lekkere
hapjes verwend.
Een paar dagen later was er de afscheidsavond waarop de leerkrachten van de CSV
traditiegetrouw met toespraken en liedjes
afscheid namen van de kinderen van
groep 8. Dit jaar had het onderwijzersteam ruim 3 uur voor nodig voor een definitief vaarwel. Voor ouders en kinderen
een zeer warm en waardevol afscheidsgebaar. Traditie is het ook dat de ouders een
cadeau aan de school aanbieden. Het was
een van de ouders gelukt de windvaan die
op het oude schoolgebouw stond te redden van de sloop. Het is een speciaal voor
de oude school gemaakt smeedijzeren
kunstwerk dat twee rennende kinderen
voorstelt, een meisje voorop dat speels aan
haar vlechten getrokken wordt door het
jongetje achter haar. En nu maar hopen
dat het een mooi plaatsje krijgt in of op de
nieuwe school. Misschien wel over twee
jaar als de CSV 100 jaar bestaat?!
Een dag later was er echt het allerlaatste afscheidsfeest van de kinderen zelf. Een beetje overdreven misschien al dat afscheid nemen want ze blijven tenslotte bijna allemaal in Vreeland wonen. Maar de scholen
waar ze naar uitwaaieren zijn wel erg gevarieerd en ver weg.
De laatste jaren kozen de meeste kinderen
uit Vreeland voor het Comenius in
Hilversum als middelbare school. Maar dit
jaar is dat beeld helemaal anders:
• Broklede in Breukelen (Havo/Vwo met
als specialiteit tweetalig Vwo in de bovenbouw), 4 leerlingen.
• Roland Holst in Hilversum (Mavo/Havo/
Vwo met als specialiteit, QUEST = een
uitdaging voor zelfstandige, leergierige
leerlingen), 7 leerlingen.
• Veenlanden College in Vinkeveen
(Mavo/Havo, een splinternieuwe school
met een busje dat in de wintermaanden
rijdt), 3 leerlingen.
• Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum
(heeft naast de traditionele, klassieke opleiding ook een mondiale poot ontwikkeld met diverse uitwisselingsprogramma’s), 3 leerlingen.
• Comenius in Hilversum (Mavo/Havo/
Vwo, prachtig gelegen buiten het centrum van Hilversum), 2 leerlingen.
• Casparus in Weesp (Vmbo beroepsgericht met een speciale expressie en een
speciale sportklas), 1 leerling.
• Vechtcollege in Breukelen (een kleinschalige
privé
school
voor
Mavo/Havo/Vwo), 1 leerling.
Het aanbod van goede scholen in de regio
is gegroeid en ook al moeten de aanstaande brugpiepers de komende jaren door
weer en wind fietsen...ze zien allemaal uit
naar de nieuwe school van hun keuze.
R.B.
Seniorentocht 2008 gaat naar Douwe Egberts
Zoals u al eerder in het mei nummer van de Vreelandbode
heeft kunnen lezen, wordt de seniorentocht georganiseerd
op donderdag 4 september a.s. Dit jaar gaan wij naar DOUWE
EGBERTS in Joure. Even een herhaling van wat allemaal te
zien zal zijn op die dag: In 1753 begonnen Egbert Douwes en
zijn zoon Douwe Egberts in het winkeltje ‘De Witte Os’ in
Joure een handelsonderneming, die zich bezighield met het
importeren van koffie, thee en tabak. Ook lieten zij een koopvaardijschip bouwen waarmee de wereldzeeën werden bezeild om deze producten naar Friesland te brengen. Dat was
het begin van een koffietraditie die zijn weerga niet kent. In
Museum Joure, dat wij zullen bezoeken, wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze traditie. Daarnaast vindt men er collecties op het gebied van oude Friese ambachten zoals tabaksfabricage, de Friese klokkenindustrie, kopergieterij, goud-en
zilversmederij en het bakkers- en drukkersambacht. Verder
zijn er een natuurhistorische collectie, moderne kunstexposities en het geboortehuisje van Egbert Douwes. Het winkeltje
‘De Witte Os’ bestaat nog steeds en is thans
ingericht als museumwinkel. Aan deze geheel in oude stijl ingerichte kruidenierswinkel, waar vervlogen tijden tot leven komen, moet u beslist even een bezoekje
brengen. U zult uw ogen uitkijken op al
die producten uit grootmoeders tijd en ....
kopen kan ook. U ziet wel. Er zal dit jaar
weer veel te zien zijn. Het vertrek is gepland
op 08.30 uur vanaf het Dorpshuis, waarna
we via een mooie route naar
Biddinghuizen gaan, waar de koffie met
gebak voor u klaar staat. Hierna vervolgen
we onze route o.a. via de Gaasterlandtoer
naar Joure. Hier zullen we ook de warme
maaltijd gebruiken. Na bovengenoemd bezoek aan Joure gaan we in de richting van
Elburg. Hier hebben we onze laatste con-
sumptie- en sanitaire stop, waarna we weer
via een mooie route naar Vreeland gaan.
We hopen tussen 18.00 en 18.30 uur weer
bij het Dorpshuis aan te komen, waarna we
met de alom bekende en heerlijke broodmaaltijd in het Dorpshuis de dag zullen afsluiten. Het is ons gelukt om ook dit jaar
de eigen bijdrage op j 15 te houden. Waar
kunt u nog voor zo’n bedrag een heerlijke
dag uit?! Deelnemers die al eerder mee
zijn geweest, zijn al door één der comitéleden bezocht. Mocht u voor de eerste keer
mee willen dan kunt u zich opgeven bij
één der comitéleden nl:
Hil Severrien tel. 233034, Truus Geelkens
tel. 33046, Ties Huisinga tel. 232317 of
Henk Griffioen tel. 231846.
Wij verheugen ons op een gezellige dag!
De Vreelandbode
augustus 2008 11
Bedrijvigheid in Vreeland
Interview met Saskia van Beusekom
de Angstel
LIJSTENMAKERIJ
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag zijn wij
van 11.00 tot 17.00 uur geopend.
Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991
Op de Lindengracht nr. 6 is de brocante van
Saskia gevestigd in het voormalig koetshuis
van Sophia’s hoeve. Borden verwijzen van
begin april t/m eind december op vrijdag en
zaterdag naar deze bijzondere woonwinkel.
Saskia oefent daar haar grote passie uit: het
opknappen van meubels en het decoreren
van haar winkel.
Saskia vertelt dat dit al een oude passie van
haar is. Ze volgde een opleiding tot styliste
en aanvullende cursussen in het restaureren van meubels en oude verftechnieken. Al
op 20-jarige leeftijd opende zij een winkel in
Alkmaar en later nog een in Zandvoort.
Daar ontmoette ze haar echtgenoot Patrick
van Beusekom en 11 jaar geleden verhuisde
ze met man en dochtertje Lisa naar de
Lindengracht nr. 4 in Vreeland, het dorp
waar haar man geboren en getogen is. Het
koetshuis oftewel “de schuur” hoorde daar
gewoon bij. De eerste jaren deed Saskia het
rustig aan omdat ze volop wilde genieten
van Lisa en de inmiddels geboren Mikael.
Maar daarna begon het weer te kriebelen en
in de zomer van 2006 opende Saskia de deuren van haar brocante in de aangrenzende
schuur. Er was natuurlijk wel het een en ander voor nodig om die grote, kale en lang
niet gebruikte ruimte om te toveren in een
warme huiskamer met tientallen bijzondere hoekjes. Een ruimte waar je eindeloos in
rond kunt lopen en toch telkens weer nieuwe bijzondere spulletjes ontdekt.
In België en Frankrijk gaat Saskia in de wintermaanden op zoek naar brocante en oude
meubels. Die knapt ze indien nodig op in
haar eigen stijl. Daarbij gebruikt ze oude
verftechnieken en bepaalde kleuren die
heel erg Saskia-eigen zijn zoals lichtgrijs,
ecru-zand en wit. De prachtige kasten,
schouwen, tafels en stoelen worden vervolgens gedecoreerd met lampen, kandelaars,
zelfgemaakte kussens en quilts, tuinornamenten en nog heel veel meer verrassends.
Dit is de derde zomer dat Saskia open is. Veel
toeristen op de fiets stappen even af voor
haar brocante. Maar Saskia zegt het wel heel
erg leuk te vinden dat ook steeds meer
Vreelanders een bezoekje aan haar winkel
brengen.
Enthousiast vertelt ze over de schuur zelf:
“Rond 1900 was dit inderdaad het koetshuis
van Sophia’s hoeve maar in de jaren ‘30 zijn
de stallen van de voormalige boerderij omgebouwd tot een aantal huizen. Het koetshuis heeft toen jarenlang dienst gedaan als
de winkel van groenteboer Kooy die nog met
paard en wagen langs de huizen ging en zijn
dochter stond hier in de winkel.” Saskia
wijst naar een deurtje dat in die tijd toegang
gaf tot het woonhuis van meneer Kooy. Het
deurtje is er nog en gaat niet meer open
maar is natuurlijk wel prachtig beschilderd
want Saskia is ook heel goed in het aanbrengen van muurdecoraties.
En de toekomst? “Het is goed zoals het nu
is”, zegt Saskia. “Twee dagen per week open
en rond de kerst nog een winterfair. Daar
ben ik helemaal gelukkig mee.”
R.B.
Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.
Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.
Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 0294 - 233 161
Nigtevechtseweg 172
3633 XX Vreeland
Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur!
Hotel Restaurant De Nederlanden zoekt collega’s!
Om ons team te versterken hebben wij
de volgende openstaande vacatures:
Inleveren goederen voor kerkbazaar
Op 4 oktober organiseert de PKN een gezellige uitgebreide bazaar in het dorpshuis.
De opbrengst daarvan is bestemd voor onderhoud aan het grote orgel en de vleugel
in de St. Nicolaaskerk. Deze -tweejaarlijksebazaar kan natuurlijk alleen een succes
worden als er veel spullen worden aangeleverd door u! Mocht u zo na de vakantie gro-
De lijstenspecialist van klassiek tot modern
te opruiming in uw huis willen houden en
heeft u bruikbare en hele spullen over
(geen grote meubelen), dan kunt u deze zaterdag 13, 20 en 27 september van 10.00 12.00 uur inleveren achterom op het VIV
terrein aan de Raadhuislaan. Meer informatie: www.pkn-vreeland.nl
Afwasser M/V parttime
Wij zoeken een afwasser voor zaterdag en zondag.
Interesse? Neem dan contact op met Wilco Berends.
Hulp in de huishouding M/V fulltime
Wij zoeken een enthousiaste medewerker
voor in de huishouding.
Interesse? Neem dan contact op met Caroline Berends.
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
Tel.: 0294-23 23 26, Internet: www.nederlanden.nl
12 augustus 2008
De Vreelandbode
In de schijnwerper
Vis-à-Vis met Marinus Scheepmaker
Ieder donderdagochtend markt op de Fetha!
Iedere donderdag tot 13.00 uur op de Fetha
Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest
verrassende buitenlandse kazen!
Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de
Fetha in Vreeland naar
Kaashandel E. de Vries
BELLEN EN
BRENGEN
In VREELAND
Bezorgservice in uw dorp.
U Belt, Wij Brengen.
Uw snacks/ijs en dranken aan huis
Van donderdag tot en met zondag
van 17.00 tot 21.00 uur.
Dorpshuis Vreeland
Telefonisch bestellen
op: 06-15202026
“Van nature is hij lui en selectief, maar als
het zo’n 20°C is, dan is ie in z’n element, dan
komt ie in actie” steekt Marinus Scheepmaker van wal. Nee, we praten niet over een bepaalde persoon, we hebben het hier over een
nogal zeldzame verschijning. Namelijk over
één van de soorten vis die rondzwemt in de
Vecht, de zander of glasoog, bekend als de
snoekbaars. Er zijn weinig mensen die hierover met zoveel kennis van zaken praten als
Marinus Scheepmaker. Misschien niet zo
verbazingwekkend als je eenmaal weet dat
hij vanaf zijn lagere schooltijd heel wat hengeltjes uitwierp in de Vecht. Maar als hij
daarmee zelfs niet-vissende-dames uit
Vreeland kan boeien, met zijn verhalen en
wetenswaardigheden over het vissen in de
Vecht, dan onthouden wij u die hier zeker
niet in de Vreelandbode!
Misschien wist u het wel, maar het wemelt
van de vis in de Vecht. “Je ziet het ook aan de
vogels, zoals de ijsvogel en de ooievaar, en of
er kikkers zijn. Allemaal een teken dat er vis
is. En dat is weleens anders geweest” vertelt
Marinus. Zo vanaf de jaren zestig zag de
Vecht zwart. Iedereen loosde wat ie kwijt
moest op de Vecht. In de zomer zat je hier
met warm weer niet voor je plezier aan de
waterkant, zo stonk het. Maar mede dankzij
een nieuwe waterzuivering in Loenersloot is
het water de laatste 25 jaar zienderogen beter geworden. De Vecht is dus tegenwoordig
schoon en er is een goede balans in het water. “En daar gaat het om” zegt Marinus,
“want algengroei is bijvoorbeeld goed voor
witvis, en helder water weer voor snoek. Hij
verduidelijkt: “Witvissen, dat zijn bijvoorbeeld voorntjes, blei, brasem en karper. Die
zwemmen hier allemaal. Als je begint met
vissen, dan zit je op witvis. Dan is je snoer
even lang als je hengel, met een klein hakie
(no. 4) en wat brood eraan. Maar bijvoorbeeld op karpers, er zwemt hier een hele
grote, vist hier niemand. Het is niet te eten.
Alle witvis is trouwens te eten hoor, maar
smaken doet het niet zozeer”.
“Je kunt je het nu bijna niet meer voorstellen”, vertelt hij verder, “maar in mijn jeugd
had vrijwel iedereen op school een hengel.
Zat op zaterdagmiddag bij alle overtuinen
langs de Vecht wel iemand te vissen op witvis. Tot aan Van Leer toe. Een keer zat ik te vissen toen ik door een man werd benaderd of
ik mijn zomervakantie wilde opofferen. Die
man bleek een filmregisseur te zijn. Zo
kwam ik terecht in de film van Dik Trom die
hier deels in Vreeland werd opgenomen.
Een hele vakantie op verzoek kattenkwaad
uithalen”. Helaas zag Marinus de film
slechts één keertje, en dat is extra jammer
als je bedenkt dat de film hier in het dorp opgenomen werd. Maar hij kreeg voor het meespelen in de film een mooi boek als bedankje. En de jongen die Dik Trom speelde een
fiets. Zo ging dat.
Terug naar de snoek, de snoekbaars en de
baars. Roofvissen. En dat klinkt gevaarlijker
dan ze zijn; ze azen op andere vissen en niet
op onze tenen als we een baantje trekken in
de Vecht. Witvissen kun je wel voeren, maar
roofvissen niet. “En dan er is nog de paling,
de alleseter” maakt Marinus het rijtje compleet “maar die vang je zelden, en eentje
meenemen naar huis loont de moeite van
het roken niet. Wij vissen er niet op”. Wij,
dat is het drietal waar hij al jaren mee vist,
de heren van Voorthuizen, van Werkhoven
en Marinus zelf. Zij azen op snoek maar
voornamelijk op snoekbaars. En waarom?
Ze lustten ‘m graag. En als ze zo’n 3 tot 4
pond zijn dan heeft een plaatselijke kok ze
ook graag. Gelukkig is het bootje waarmee
zij de Vecht afzakken na de onfortuinlijke
entering begin dit jaar weer gerepareerd.
Maar waar ze naar toe varen verklappen ze
niet, want dat zijn de goede plekjes. “Zo
werkt het, je gaat vaak terug naar de plek
waar je goede vangst deed. Goed kijken waar
je ‘m gevangen hebt of waar ie tot stilstand
kwam, die vis. Ze zitten namelijk bij elkaar,
en raak je er één onderweg kwijt, dan ben je
de hele school kwijt. Dan duurt het uren
voor je weer iets vangt. “Je moet ook geluk
hebben”, zegt Marinus, “rustig zitten, genieten van wat om je heen is en vooral geduld
hebben. Soms gooi je je hengel om 2 uur uit
en vang je je 1e vis om half 7”.
Met levend aas vang je meer dan met stukje
vis maar dat is tegenwoordig verboden. “De
vissers hebben het voor zichzelf verpest” beaamt Marinus, “je moet die beestjes goed behandelen. En zo moet je dat ook weer doorgeven zeg ik tegen de jongens hier. Dus: vang
je een vis en is ie te klein, altijd terugzetten
met de kop naar beneden. Weet ook dat veel
vissen een slijmlaag hebben, dat is hun beschermlaag en als je die beschadigd gaan ze
dood. Daarom is vissen met een schepnet
ook niet goed. En je lijn strak houden is belangrijk maar geef de vis ook een kans, als je
merkt dat je iets aan de haak hebt. En niet altijd een stalen onderlijntje gebruiken”. Wie
werkelijk graag leert vissen, zal het Marinus
moeten vragen om het te leren in de praktijk. Dat is teveel om hier op te noemen. Nou,
nog één weetje dan. Hoe weet je wat je aan
de haak hebt? Marinus lacht, “bij een snoek
weet je dat heel gauw. Die maakt allerlei rare
capriolen, zwemt eerst scherp naar rechts,
en dan scherp naar links. Meestal red je dat
niet in je eentje. Ga maar na, mijn grootste
snoek woog 18 pond, en was 1 meter en 6 cm
lang. Ving ik hier op de Vecht, iets verderop.
Daar ben ik mee geholpen door een paar
woonbootbewoners. Wel op voorwaarde dat
ik ‘m weer liet gaan na het nemen van de
foto. En de snoekbaars, die duikt onmiddellijk recht naar beneden. Die verstopt zich
het liefst in het zand of het grind. Daarom
noemen ze ‘m ook zander of glasoog. Op een
gegeven moment geeft de snoekbaars op, hij
ligt dan helemaal stil, zijn stekels plat. Dan
haal je’m op. Heel voorzichtig om ‘m niet te
beschadigen pak je ‘m dan achter z’n kop...”.
A.W.
De Vreelandbode
augustus 2008 13
Vreeland vroeger...
Wij bakken nog op ambachtelijke wijze
onze pannenkoeken
De keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur
en op maandag zijn wij gesloten.
BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539
De Breedstraat
Over twee weken is het weer zover: het
traditionele Vreelandse Dorpsfeest in de
Breedstraat! Een leuk moment om eens te
zien hoe die Breedstraat er zo’n honderd
jaar geleden uitzag. Zo op het eerste gezicht is er niet zoveel veranderd.
Opvallend is wel hoe leeg de straat is. De
foto straalt echt de sfeer van 100 jaar geleden uit: een man kuiert rustig de weg
over, een vrouw schrobt haar stoep en een
hond staat ernaar te kijken, niet gehinderd door enig voorbijrazend verkeer.
Tegen de schuur staan twee meisjes in
witte jurkjes geleund. In deze tijd heette
de straat overigens nog Breestraat, in ieder geval tot in de jaren ‘30 van de twintigste eeuw. We zien meteen links een uithangbord van Café ‘t Visschertje, in het
pand op de hoek. Onder de naam staat geschreven wat er geschonken werd: Amstel
Bieren. Nadat de caféfunctie was opgehouden, kwam in dit pand de rijwielwinkel van L.A. Van Beusekom, die werd opgevolgd door De Bree. Hierna huisvestte het
gebouw het wolwinkeltje van Van de
Boom, totdat Noorman er zijn kantoor
vestigde. In 2001 kreeg het pand een gedeelde functie van kapper (Haarstation)
en schoonheidsspecialiste (Senzo). Sinds
2007 bevindt zich Belleza in het pand.
Noorman verhuisde in 2001 naar de overkant, het gebouw dat op de oude foto een
donkere, houten omtimmering om de ramen heeft en een hek dat de stoep van de
straat afscheidt. Rond 1910 was in dit
pand de kruidenierswinkel van Krijn
Driessen gehuisvest, die tevens tabakswaren verkocht. Later werd dit de manufacturenwinkel van Mijwaard. Mijwaard verkocht knopen, elastiek, kant, gordijnen,
garen en dergelijke, en je kon er je panty’s
laten ophalen. Dan was je ze wel een week
kwijt! Stekelenburg hield hier na
Mijwaard een manufacturenwinkel.
Daarna vestigde Van de Geer een interieurzaak in het pand, waarna de
Rabobank er tot 2001 een vestiging hield.
Toen verhuisde de Rabo naar de Fetha.
Naast de kruidenierswinkel is het pand
van pannenkoekenhuis Noord-Brabant te
zien. Over dit gebouw valt veel te vertellen, u leest er alles over in een volgende
Vreelandbode! Ook over wat zich in de
panden aan de linkerzijde van de straat
afspeelde, komt in de volgende aflevering
een uitgebreide beschrijving. In bijna al
deze panden zat vroeger namelijk een
winkeltje of ambachtsman.
Let u nog even op de houten geschoorde
paal die aan het einde van de straat staat,
op de hoek van de Voorstraat en de brug.
Dit was een van de palen waarlangs de
toen nog bovengronds lopende elektriciteitsdraden werden geleid. Er stonden er
veel van in het oude dorp, zoals u in de
toekomst op diverse foto’s in de
Vreelandbode zult kunnen zien!
J.J.
Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services
Bergseweg 6
3633 AK Vreeland
Telefoon: 0294-238911
Breedstraat 13
3633 AX Vreeland
Telefoon 0294 - 231301
&
Winkelcentrum Breukelen-Noord
Telefoon 0346 - 262 434
Fax 0346 - 264 080
Specialist in fijne vleeswaren
zoals o.a. Kookworst, Grillworst,
Boerenachterham en Rookworst.
DE OLIFANT
Bruiloften, partijen, recepties, vergaderingen,
presentaties en seminars
...en nu!
Straatweg 1, 3621 BG Breukelen
Tel. (0346) 561478, fax (0346) 283400
[email protected]
14 augustus 2008
De Vreelandbode
Rondje Zuwe
door Grace Inklaar
Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht
Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
[email protected] www.paulmakelaars.nl
auto oskamp
G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,
schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s
Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie
Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45
Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur
De oer-Vreelander
Iedereen in Vreeland, in elk geval de inwoners met kinderen, kent Reina van der
Burg. Toen ikzelf in het dorp kwam wonen
was zij de dame die met die kinderschaar
van school naar het Kerkplein liep. En snel
daarna ‘Reina’, want zij stelde zich als een
van de eersten voor. Dat vindt ze belangrijk. Zoals haar vader altijd zei, “groeten
kost geen geld”.
Haar hele leven woont ze al in het huis op
de hoek van het Kerkplein. Ze herinnert
zich als kind het spelen bij het Sluisje met
vriendinnen (waarvan er ook nu nog een
aantal in het dorp wonen), de wandelingen naar school die toen nog in de
Ruiterstraat stond en het onderweg naar
school even stoppen voor 5 cent drop bij
het snoepwinkeltje, waar nu de wijnwinkel is gevestigd. Haar huis was destijds tevens de winkel van haar vader, Catharinus
Hellingwerf, waar speelgoed, keukengerei, paraplu’s en meer werd verkocht.
Reina heeft er zelf ook jaren gewerkt. Eerst
met haar vader en later met Klaas, haar
man. 22 jaar geleden moesten ze kiezen,
de ouders van Reina konden de winkel
niet voortzetten, en lucratief was de winkel jammer genoeg niet. Ze kozen ervoor
om te stoppen. In het deel dat de winkel
was, is toen de Haarwinkel gevestigd die er
nog steeds is. De Haarwinkel is daar dus
ook al weer een hele tijd!
Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK
RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
in het dorp zijn ze altijd van de partij.
Samen dansen ze op het dorpsfeest, vieren
ze Koninginnedag en maken van Sinterklaas een heel spektakel. Ze genieten met
volle teugen van alles wat Vreeland hen
biedt. Ze zijn nu net terug van een vakantie in Italië, en hebben daar bijna niets gedaan. Heel fijn!
Ze hebben vier kinderen. Twee jaar na hun
huwelijk wordt Tamara, de oudste dochter, geboren. Bij de geboorte blijkt dat
Tamara het Syndroom van Down heeft. De
kraamtijd, waarin dit een plek moet krijgen, wordt na een dag wreed verstoord als
het meisje waar Reina dan al drie jaar een
paar dagen in de week op past, op straat
verongelukt. Sabine is dan pas 5. Dat was
een hele moeilijke tijd. Drie jaar na de geboorte van Tamara wordt Jeroen geboren,
daarna komt Raymond en ten slotte
Naomi. Ze wonen nog allemaal thuis, al
zijn ze inmiddels veel weg. Tamara gaat
deels naar een opvanghuis in Houten, gelukkig wordt dat binnenkort Hilversum.
Jeroen werkt en Raymond en Naomi studeren in Utrecht. Naomi heeft net haar
brommercertificaat gehaald, de brommer
staat al in de schuur op haar te wachten.
Bij deze Naomi, gefeliciteerd!
Naast de vier kinderen heeft ze altijd op
andere kinderen gepast. Een aantal van
hen wandelt nu volwassen door het dorp,
waaronder Teus en Jet. En Panda en
Marieke. Een jaar geleden pas heeft ze de
kinderschaar waar ze op past geminderd.
De combinatie van oppaskinderen,
Pippeloentje en de peuterspeelzaal waar
ze ook werkt werd teveel. Ze is met haar eigen kinderen nu in de fase gekomen dat
die voor zichzelf kunnen zorgen, en dus
gaat ze nu weer wat tijd voor zichzelf vinden. In overleg met de ouders heeft ze het
oppassen afgebouwd. Nu werkt ze nog
twee dagen in de week bij Pippeloentje, en
twee ochtenden bij de peuterspeelzaal.
Met kinderen zul je haar altijd blijven
zien, kinderen zijn gewoon zo leuk.
En ondanks dat mensen iets meer op zichzelf zijn dan vroeger blijft ze iedereen
groeten, want Vreeland staat voor haar
nog steeds voor die gezelligheid met mensen die je kent en voor de schoonheid van
de omgeving met nog steeds zijn mooie
laantjes en het Sluisje.
De import-Vreelander
Reina heeft Klaas leren kennen in het
zwembad van camping Mijnden. Zij was
14 en hij 15. Ze dacht dat hij uit Den Haag
kwam, en volgens haar vader was alles dat
van ver komt lekker, dus dat moest goed
zitten. Later bleek hij de zoon van een
groentenboer in Loenen te zijn, en daarmee het broertje van ‘de aardappel’. Zijn
bijnaam werd daarmee al snel ‘Krieltje’.
Maar het maakte allemaal niet uit.
Inmiddels zijn ze 35 jaar samen waarvan
28 jaar getrouwd en ze hebben het nog
steeds erg leuk samen. Ze doen veel samen
en genieten daarvan. Als er iets te vieren is
Fransje ken ik van wandelingen Rondje
Zuwe die ik met mijn eigen jongens maak.
Zij loopt daar ook vaak met haar jongens,
bij de geitenboerderij. Ik fiets deze keer op
de gok bij haar langs, misschien is ze thuis
en wil ze geïnterviewd worden. Ik heb geluk. Al zijn de drie kleintjes thuis en heb ik
Emiel van een jaar mee, maar de jongens
vermaken zich prima tijdens ons gesprek.
Fransje de Mandt woont samen met haar
zoontjes Peter (4), Thomas (2) en Adriaan (8
maanden, die ik van Peter ook wel Aadje
mag noemen) en haar man Johan in “het
Hemeltje”, het laatste huis voor de gelijknamige sluis. Feitelijk is ook dit deel van
het Rondje Zuwe, zoals eerder een deel van
De Vreelandbode
augustus 2008 15
Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag
Rondleiding over de boerderij combineren met een overnachting
Of voor lekkere boerenkaas en boerderij-ijs
Familie, Kennissen of Vrienden op bezoek maar geen slaapplaats
de Kleizuwe bij Kortenhoef blijkt te horen,
geen Vreeland. Het huis is het enige huis
op het Rondje dat bij Nederhorst den Berg
hoort. Ach, Peter “zit bij juf Conny” en
Fransje is doorlopend in Vreeland te vinden. Daar hebben ze veel meer mee. “Het
Hemeltje” is een prachtige woonboerderij
uit 1830 die zij in mei vorig jaar hebben gekocht van de familie Klauvers die er 40 jaar
lang een snijbedrijf voor textiel hielden.
Ze heeft een behoorlijke weg afgelegd voor
ze hier kwam wonen. Een overgroot deel
van haar leven, vanaf haar achtste, heeft ze
in Engeland gewoond. Het gezin ging voor
het werk van vader, werkzaam bij Shell,
verhuizen. Toen Fransje 16 was, en het gezin naar het Midden Oosten zou vertrekken, heeft ze besloten om net als haar zus
in Engeland te blijven. Daar heeft ze op een
kostschool gezeten. Vervolgens was ze
werkzaam in de makelaardij, waar ze internationale portefeuilles beheerde voor
ondernemingen die in verschillende landen op zoek zijn naar vestigingen of deze
willen laten beheren.
Tijdens een werkbezoek aan Nederland in
2002 leert ze Johan kennen, die toen en
nog steeds bij ING direct werkt. Pas dan
komt ze, na een omzwerving van ruim
twee decennia, terug in Nederland. Door
haar naam, Nederlandser kan natuurlijk
niet, dacht iedereen dat ze altijd al in
Nederland had gewoond en alle woorden
en gebruiken kende. Een warme ontvangst met uitleg van hoe de dingen in
Nederland gaan was er dus niet. Nog steeds
zijn veel woorden, zeker bij emoties, in
haar hoofd nog in het Engels.
Ze wonen samen in Amsterdam en gaan
zoals zo vaak het geval is - vanwege de kinderen die komen - op zoek naar “het huis
met de tuin”. Als deze in Amsterdam lastig te vinden is, en de omgeving rond
Haarlem ook na even zoeken afvalt, lopen
ze al struinend op Funda tegen “het
Hemeltje” aan. Een vriendin van haar,
Kate, ook Engelse, woont dan al in
Vreeland dus ze gaan even kijken. Na een
bezoek is de verliefdheid toegeslagen en
wordt de nodige verbouwing voor lief genomen. Inmiddels is het vergunningentraject goeddeels afgerond en kan volgend
jaar de grote verbouwing met behulp van
een architect beginnen. Om het gras in de
boomgaard achter het huis kort te houden
en hopelijk ook de brandnetels weg te laten vreten, mochten ze van buurman
Schoordijk een paar rammen lenen. Nadat
de jongens met mama narcissen gingen
plukken, en mams ineens languit met
haar neus in het gras lag, hebben ze de
rammen ingeruild tegen vier lieve schaapjes.
Het mooiste aan Vreeland vindt ze de vele
recreatiemogelijkheden, zoals voetbal,
paardrijden en met al het water natuurlijk
zeilen en zwemmen. Ze zou graag gaan
wielrennen en vraagt of er interesse is om
een wielerclubje te starten. Daar komt nog
wel een Vechtzooitje over.
Ze voelen zich thuis in Vreeland. Vlak na
de verhuizing hebben ze met de hulp van
een buurvrouw een buurtfeest gehouden,
waardoor ze snel contact hadden met de
buren van de Bergseweg.
Het enige dat ze af en toe mist, is de tijd dat
ze in Londen haar eigen leventje met werk
en haar vriendinnen leidde. Een kwestie
van loslaten vindt ze zelf. Nu heeft ze haar
handen nog vol aan de verbouwing, periodiek nog Engels-Nederlands vertaalwerk
voor haar oude werkgever maar natuurlijk
vooral met de kinderen. Je vindt haar dagelijks met haar drie jongens op pad. Nu nog
met de grote rode auto, waarmee ze nog
steeds geen paaltje op de brug omver heeft
gereden. En straks op de fietskar, die hebben ze net besteld, en de jongens kunnen
niet wachten tot mams hun daarmee
rondrijdt.
Boerenkaas – Boerderij-ijs – B&B - Groepsaccommodatie
Wilt U meer weten, neem dan met ons contact op
Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX VREELAND
0294-251668/06-51798045, www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl
T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail [email protected]
Openingtijden
di - do vrij 9.00 -17.00
zaterdag 8.00-13.00
ma - wo gesloten
Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotieen bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage
Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail [email protected]
www.borduurstudiohetgooi.nl
Gezondheidscollectief Vreeland - Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48
* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87
* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22
Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel”
centrum voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl
ONTDEK WAAR EEN KLEINE
DEALER GROOT IN KAN ZIJN!
TEL. 035 - 656 04 29
• Nieuwe auto’s •
• Occasions met 12 mnd. garantie •
• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •
En bovenal een persoonlijke service die niet snel te ver gaat!
Stichtse Kade 51 • Industrieterrein ”De Slenk” • ’s-Graveland
16 augustus 2008
De Vreelandbode
Vreelander in Beijing Het is A.Zijn een raadsel..
Lees de laatste editie op
www.vreelandbode.nl
Fysiotherapeut Vincent Heesemans is de
verzorger van de Nederlandse baanwielrenners bij de Olympische Spelen en
haalde op 11 augustus de voorpagina
van de Telegraaf toen hij plots in actie
moest komen nadat de baancoach geraakt was door een uit balans geraakte
fietser. Na de Spelen werkt hij weer gewoon in Vreeland!
(foto Telegraaf)
Je komt ze tegen.
Juist als je er niet op let.
Soms zijn ze klein. Soms enorm.
En als het regent ook nog zacht.
Je kruist ze in de laantjes.
Om precies te zijn: óp de laantjes.
In het midden van het pad.
En het worden er steeds meer.
Dus het is oppassen geblazen.
Want je ziet ze niet zo goed.
Zeker niet in het donker.
Nee, dan voel je ze alleen.
Uit je evenwicht glijd je voort.
Je weet direct al dat het mis is.
En je bent er niet zomaar van af.
Vooral niet als je ferm de pas d’r in had.
Langs je zool komt het omhoog.
Het blijft ook nog kleven.
En stinken....rrrrrr, jekkie bah...
Krijg het er maar weer van af.
Geef mijn portie maar aan -de baas vanFikkie. (Trek dèze schoen als ie past liever niet aan).
En neem letterlijk deze goede raad:
N’escalier pas dans cette espérance parce qu’elle est semaine!*
A.Zijn
*) Trap niet in deze hoop want zij is
week.
Geboren
Terug van vakantie..?
...alleen de tuin is een chaos!
26 juli 2008
Floris Maarten Christophe. broertje van
Matthijs en Thomas.
Lieuwe en Inés Visscher, H. van Viandenstraat 4, Vreeland.
Taart van de Maand
Ga voor het juiste tuingereedschap naar Verwoerd!
Met een schep, bats, spade, snoeischaar, of kniptang
van Verwoerd schept u weer orde in uw tuin.
Tevens verkopen wij tuinhout in allerlei maten en diktes en
diverse soorten tuin-, en potgrond en mestkorrels in zakken.
De eerste DAGwinkeltaart van de maand is
uitgereikt aan Ietje van de Born.
Zij werd door diverse mensen genomineerd
vanwege haar betrokkenheid bij de St.
Nicolaaskerk naast haar constante zorg voor
haar man Henk.
Kent u ook iemand die u in het zonnetje wilt
zetten, laat het ons dan weten via het aanmeldingsformulier dat u in de winkel kunt
ophalen.