Groep 6 Alles telt week 1 Ik herhaal de tafels van 3 tot

Groep 6
week
1
2
3
4
5
6
Alles telt
Ik herhaal de tafels van 3 tot en met 8.
Ik tel vlot met sprongen van 4, 6, 8 en 10
Ik leer de breuken 1/2, 1/4 en 1/8 door een hele te verdelen in 2, 4 of 8 stukken.
Ik leer het DHTE-schema en kan grote getallen plaatsen op de getallenlijn.
Ik oefen met optellen en aftrekken tot 1000.
Ik reken handig met mooie ronde getallen.
Ik verdeel een hele in gelijke stukken en ken de naam van elk stuk.
Ik oefen met optellen van geldbedragen en uitrekenen van wisselgeld.
Ik oefen handig en vlot optellen en aftrekken tot 500.
Ik ontdek het rekenen met 'keer 10' bij maten en gewichten.
Ik leer het gebruik van een rekentabel.
ik oefen de lengtematen, gewichtsmaten en inhoudsmaten tot kilo en liter.
Ik leer onder elkaar optellen en aftrekken met het HTE-schema.
Ik kan deelsommen oplossen door getallen te splitsen.
Ik oefen met oppervlakte en omtrek van tegelvloertjes.
toets1