Aanvraag Vergunning toegelaten geadresseerde

Douane
Belastingdienst
Aanvraag
Vergunning toegelaten geadresseerde
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u aan: een Vergunning toegelaten geadresseerde
met gebruikmaking van het systeem Transit). Met deze vergunning
mag u in uw bedrijfsruimte of op andere aangewezen plaatsen
goederen in ontvangst nemen die zijn geplaatst onder de douane­
regeling communau­tair of gemeenschappelijk douanevervoer,
zonder dat u de goederen en de begeleidingsdocumenten of
aangiften voor douanevervoer aanbiedt aan het kantoor van
bestemming.
Beantwoord de vragen volledig. Gebruik dit formulier ook als u een
wijziging wilt doorgeven. Beantwoord dan alleen vraag 1a, 1b en 1c
en de vraag of vragen waarvan de gegevens zijn veranderd.
Locaties
De Douane wil weten vanaf welke locaties u de goederen ontvangt.
U moet deze gegevens digitaal aanleveren. Is uw aanvraag bij ons
binnen? Dan laten wij u weten hoe u de locaties aan ons kunt
doorgeven.
U kunt alleen een vergunning aanvragen voor locaties die voldoen
aan de volgende eisen:
1
Gegevens aanvrager
1a
Naam of bedrijfsnaam
– Er zijn voldoende voorzieningen aanwezig om een adequate
douanecontrole te kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld aanwezigheid
van laad- en lospersoneel, weeginstallatie en een heftruck).
Parkeerterreinen komen veelal niet in aanmerking.
– De ambtenaren en de personen die hen begeleiden moeten er veilig
en onder aanvaardbare omstandigheden, conform de regels van
de Arbeidsomstandighedenwet, hun werkzaamheden verrichten.
– De vergunninghouder is beschikkingsbevoegd over de locatie.
Beschikkingsbevoegd houdt in dat de vergunninghouder een
vervoermiddel met lading kan aanbrengen en over de goederen
kan beschikken, en voor controle aan de Douane kan aanbieden.
Bij vervoer over water en over het spoor kunnen wij voor de goed­keu­
ring als TG-locatie in beperkte mate van bovenstaande eisen afwijken.
Bijlagen
Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder op
een bijlage. Zet op elke bijlage duidelijk uw naam en handtekening.
Terugsturen
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar uw
douanekantoor. Het adres is altijd: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen
Adres
Postcode en plaats
1bInschrijvingsnummer
Kamer van Koophandel 1c
EORI-nummer of
RSIN/fiscaal nummer
1d
Naam contactpersoon binnen
uw onderneming voor de Douane
Telefoonnummer
1e
Hebt u een AEO-certificaat
Douanevereenvoudigingen of
Douanevereenvoudigingen/
Veiligheid zoals bedoeld in
TVoCDW, artikel 14 bis, lid 1, onder c?
Nee
Ja, nummer(s)
*182030701*
1 8 2 0 3 0 7 0 1
18 203 07 01
DO 203 - 2Z*7FOL 
Functie
02 van 02
2Vervoerswijze
2
Hoe worden de goederen
vervoerd die u verzendt?
over de weg
per spoor
door de lucht
anders, namelijk
3
Vereiste vergunningen
Let op! U kunt alleen een Vergunning toegelaten geadresseerde aanvragen als u een Vergunning elektronisch aangeven
douanevervoer hebt of deze tegelijkertijd met de Vergunning toegelaten geadresseerde aanvraagt.
Deze vergunning hebt u niet nodig als u alleen goederen ontvangt die zijn vervoerd met de vereenvoudigde procedures voor
de vervoerswijzen lucht, zee of spoor.
3
Hebt u een Vergunning
elektronisch aangeven
douanevervoer?
4
4
Nee, ik stuur een aanvraag mee voor de Vergunning elektronisch aangeven douanevervoer
Nee, ik gebruik de Vergunning toegelaten afzender alleen voor de vereenvoudigde procedures voor
de vervoerswijzen lucht, zee of spoor.
Ja, nummer(s)
Aantal berichten/aangiften
Hoeveel aangiften voor douane­
vervoer verwacht u gemiddeld
per maand te ontvangen?
5Ondertekening
Naam
Functie
Plaats
Datum
–
–
Uw handtekening
Schrijf binnen het vak
18 203 07 02
Bijlagen (aantal)
*182030702*
1 8 2 0 3 0 7 0 2