HONOSCA - Kenniscentrum Kinder

HONOSCA
Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents
ALGEMENE GEGEVENS VRAGENLIJST
Oorspronkelijke
versie
Gowers et al. (1999)
Huidige versie
Staring, Hofman & Mulder (2003)
Doel
Meten van het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren
Gebruik
ROM
Doelgroep
Kinderen en jongeren van 3 t/m 18 jaar
Afname
Hoe:
Tijdsduur:
Vragenlijst, in te vullen door een getrainde behandelaar.
Ongeveer 10 a 15 minuten
NB. Training in afname van de HoNOSCA is vereist voor juist gebruik van het
instrument. In Nederland wordt deze training verzorgd door het
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
Beschrijving
Materiaal:
Vragenlijst en scoreformulier
Schalen:
De vragenlijst bestaat uit 13 items (sectie A) en twee
aanvullende items (sectie B). Problemen worden gescoord
op basis van voorkomen in de afgelopen twee weken. Items
worden gescoord op een vijfpuntsschaal van 0 (geen
problemen) tot 4 (zeer ernstig probleem). De vragenlijst
bestaat uit de volgende schalen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Storend, antisociaal of agressief gedrag
Hyperactiviteit, aandacht en concentratie
Opzettelijke zelfverwonding
Alcohol, misbruik van (oplos)middelen
Leer- en taalvaardigheid
Lichamelijke aandoening of handicap
Hallucinaties, wanen of abnormale percepties
Niet-organische somatische symptomen
Emotionele problemen en daarmee verband houdende symptomen
Relaties met leeftijdsgenoten
Zelfverzorging en onafhankelijkheid
Gezinsleven en relaties
Afwezigheid van school
Kennis over of begrip van aard van de problemen
Gebrek aan informatie over hulpverlening of omgaan met de problemen
Interpretatie:
Voor deze vragenlijst zijn nog geen Nederlandse
normen aanwezig.
Diagnostische instrumenten. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Betrouwbaarheid en
validiteit (COTAN)
Wetenschappelijke
onderbouwing
Uitgever
Betrouwbaarheid:
Begripsvaliditeit:
Criteriumvaliditeit:
niet beoordeeld
niet beoordeeld
niet beoordeeld
Gowers, S.G., Harrington, R.C., Whitton, A., Lelliott, P., Wing, J., Beevor,
A., & Jezzard, R. (1999). A Brief Scale for measuring the outcomes of
emotional and behavioural disorders in children: HoNOSCA. British
Journal of Psychiatry, 174, 413-416.
Staring, T., Hofman, E., & Mulder, N. (2003). Health of the Nation
Outcome Scales Jeugd (HoNOS Jeugd): Instructies bij het invullen van de
HoNOS Jeugd.
The University of Liverpool
Download hier de HoNOSCA
Download hier het scoreformulier
Diagnostische instrumenten. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie