Colruyt

Colruyt
Risicoprofiel: Zeer dynamisch
Productscore:
Aanbeveling: houden
Hoofdsector:
Koers:
Koersdoel:
Datum koers:
Regio:
Beurs:
ISIN code:
Bron:
Recentste wijziging van de
aanbeveling:
Niet-cyclische consumentensectoren
41,99 EUR
40,00 EUR
28-01-2015
EMU
Brussel
BE0974256852
KBC Securities
26-09-2014
Analist: Weber Pascale, CFA
KBC Securities
Opinie
26-11-2014
Colruyt heeft er een lastig eerste halfjaar (1 april - 30
september 2014) op zitten. De groepsomzet steeg met 3,9% tot
4 417 miljoen EUR. De bedrijfsmarge daalde evenwel met 50
basispunten tot 5,5% omwille van verkoopprijsdeflatie, de
moeilijkheid om hogere aankoopprijsstijgingen door te
rekenen aan de consument en de permanente investeringen in
Colruyt’s laagste prijzenstrategie. De nettowinst steeg met
2,6% tot 181 miljoen EUR dankzij het resultaat uit
deelnemingen (Parkwind).
De omzet van de Colruyt-winkels in België en Luxemburg
groeide met ongeveer 2% door de uitbreiding van het
winkelpark en de volumegroei. Colruyt profiteerde ook van de
stakingsacties bij concurrent Delhaize. Het marktaandeel van
Colruyt steeg met 20 basispunten tot 26,36%. De omzet
van Dreamland en Dreambaby steeg met meer dan 10%
dankzij speelgoedhypes, assortimentsvernieuwingen en mooi
weer in het voorjaar.
Investeringsvehikel Parkwind verkocht aandelen in Belwind en
Northwind aan Sumitomo. Dat leverde een eenmalige
meerwaarde op. De bijdrage van Colruyt’s deelnemingen
waaronder Parkwind bedroeg 5,8 miljoen EUR in het eerste
halfjaar van 2014/15 tegenover een verlies van 2,9 miljoen EUR
in dezelfde periode van vorig boekjaar.
Sinds de start van het huidige boekjaar heeft Colruyt voor 309
miljoen EUR eigen aandelen ingekocht. Colruyt zal eigen
aandelen blijven inkopen wanneer de koers interessant geacht
wordt.
Ondanks de operationele inspanningen om het marktaandeel
op te krikken, blijft Colruyt voor het volledige boekjaar mikken
op een vlakke tot licht hogere nettowinst. De groep bevestigt
daarmee de prognose die in september werd gegeven tijdens
de algemene vergadering. Het management verwacht op korte
termijn geen herstel van het economische klimaat en van het
consumentenvertrouwen. De druk op de verkoopprijzen zet
zich voort in de tweede jaarhelft. Onze aanbeveling blijft
onveranderd (Houden).
Overzicht van de wijzigingen van aanbeveling
gedurende de voorbije 12 maanden:
26-09-2014: van afbouwen naar houden
03-02-2014: van houden naar afbouwen
Sterktes
•
De totale verkoopoppervlakte van de Colruyt winkels kan
op termijn nog met ongeveer 30% toenemen dankzij de
1/3
opening van 35 nieuwe winkels en de expansie van
bestaande winkels.
• De groep blijft investeren in duurzame projecten
• De balans blijft sterk. De cash positie bedroeg 317 miljoen
per eind september 2014.
• Immobiliën
portefeuille
(winkels,
distributiecentra,
kantoren)
Zwaktes
•
•
•
•
•
Colruyt is niet actief in groeimarkten.
De Coluryt's winkels in Frankrijk zijn nog steeds
verlieslatend (op bedrijfswinst niveau).
Lage bedrijfsmarge (1.4%) in Groothandel en Foodservice.
De concurrentie zal heviger worden door de uitbreiding
van Albert Heijn in Vlaanderen. De Nederlandse retailer
pakt uit met lage prijzen waardoor de concurrenten
noodgedwongen moeten volgen. Daarenboven blijft Lidl
aan marktaandeel winnen.
Inefficiënte balansstructuur en lage rente op de cash
positie.
Dit document is een samenvatting van een analyserapport van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Asset Management (KBC AM) en KBC Bank. De bevoegde controleautoriteit is de
Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze samenvatting valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van
nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de
onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen
vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de
aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden
en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta
dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC Sec noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele
onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC
Asset Management NV. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.Voor een aantal essentiële elementen van de
beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voorKBC Sec de "Disclosures" raadplegen op
www.kbcsecurities.com/disclosures en voor KBC AM de "Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management" op www.kbcam.be/aandelen.
2/3
Colruyt
Bedrijfsportret
Activiteiten
Colruyt is voornamelijk actief in detail- en groothandel. De
Colruyt supermarktketen is veruit de belangrijkste activiteit,
goed voor 62% van de omzet in boekjaar 2013/14. Naast de
234 Colruyt winkels heeft de groep 100 Okay buurtwinkels, 11
BioPlanet
bio-supermarkten,
de
non-foodketens
DreamLand/Baby en 67 supermarkten in Frankrijk. Als
belangrijkste Belgische licentiehouder levert Colruyt aan
zelfstandige Spar winkels. De dochter Pro à Pro Distribution
verzorgt foodservice in heel Frankrijk. Colruyt heeft tevens
een
participatie
van
30%
in
Parkwind,
het
windenergievehikel.
Verklaring van de aanbeveling
kopen:
De analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden met minstens 10% zal stijgen
opbouwen:
De analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden tot 15% zal stijgen
houden:
De analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden maximum 5% zal dalen of stijgen
afbouwen:
De analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden tot 15% zal dalen
verkopen:
De analist verwacht dat het aandeel gedurende de volgende zes maanden met minstens 10% zal dalen
Dit document is een samenvatting van een analyserapport van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Asset Management (KBC AM) en KBC Bank. De bevoegde controleautoriteit is de
Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze samenvatting valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van
nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de
onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen
vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de
aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden
en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta
dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC Sec noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele
onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC
Asset Management NV. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.Voor een aantal essentiële elementen van de
beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voorKBC Sec de "Disclosures" raadplegen op
www.kbcsecurities.com/disclosures en voor KBC AM de "Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management" op www.kbcam.be/aandelen.
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)