Publireportage thema geboorteplechtigheid in de Krant van West

“Het huisvandeMens werkte voor ons
een unieke geboorteplechtigheid uit.
Samen met alle aanwezigen gaven we
een goede start mee aan ons kind.”
Hoe ervaren mensen zo’n plechtigheid en de samenwerking met het huisvandeMens?:
Vanessa en Wouter over het welkomstfeest voor Hannes en Arne: “Wij hebben, in lijn met onze
filosofie, geen doopfeest maar een ‘welkomstfeest’ verzorgd op hun 1ste verjaardag, samen met het
huisvandeMens, tot onze tevredenheid. Vooraf hadden we een gezellige babbel om onze ideeën,
wensen en dromen te delen. We wilden stilstaan bij de waarden die we onze kleine spruit wilden
meegeven. Teksten werden gesprokkeld, persoonlijke teksten opgemaakt, de viering werd gehouden
rond een centrale symboliek en onze consulente praatte alles netjes aan elkaar. Er was een uniek
tintje aan. De meter en peter konden hun steentje bijdragen via een officieel moment. Samen hebben
we de kindjes een goede start meegeven. Een nieuw leven is echt de moeite om bij stil te staan!”
Dicky en Stefanie over de geboorteplechtigheid van hun dochtertje Juliet: “Juliet is geboren in
een midden waar geen sprake is van doopsel, besnijdenis of God die ons de rituelen voorschrijft in
dikke boeken. Vrijzinnig humanisten moeten de antwoorden zelf zoeken. Die zoektocht is moeilijker, uitdagender. Enkel de wetenschap, de filosofie en een bibliotheek aan goede boeken kunnen
Juliet op weg helpen. We hopen dat ze in de sfeer van vrijheid kan opgroeien. We kozen bewust
voor een georganiseerd stiltemoment dat ons hielp om de grote verandering door de komst van een
kind te vatten. Het was een intieme samenkomst met de familie thuis, in een vertrouwde omgeving.”
Oma Patje over de geboorteplechtigheid van haar kleindochtertje Juliet: “Enkele aanwezigen die
uit een vertrouwde katholieke omgeving kwamen waren positief verrast over de sereniteit die het geheel uitstraalde. Ze hadden het niet verwacht, konden zich geen ander ritueel voorstellen dan het kerkelijke. Door de inhoud kregen ze duidelijk een andere kijk op de vrijzinnig humanistische plechtigheid.”
Annelies en Joke over de geboorteplechtigheid van hun zoontje Jona: “We wilden graag de geboorte van Jona en zijn komst in de familie vieren, vanuit een geloof in
de kracht van mensen en de waarden en liefde die we aan elkaar kunnen meegeven.
We wilden ook graag de peter en meter officiëler maken en dit kon via de akte. De plechtigheid was een
gezellig en leuk samenzijn. Onze familie en vrienden waren allen heel positief over de mooie viering.”
(meegedeeld)
Vanuit deMens.nu, in de huizenvandeMens, zijn overal in Vlaanderen
vrijzinnig humanistische consulenten actief. Iedereen die behoefte heeft
aan ondersteuning kan kosteloos een beroep doen op deze begeleiders,
onder meer voor de uitwerking van een plechtigheid. Verdraagzaamheid,
vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid zijn
de kernwaarden. Open elke werkdag tussen 9u en 16u30, je maakt best
vooraf telefonisch een afspraak. Meer info: www.geboorteplechtigheid.be
Brugge
Roeselare
Kortrijk
Ieper
Diksmuide
een initiatief van
huisvandeMens Roeselare - Godhuislaan 94 - T 051 26 28 20 - [email protected]
Onder auspiciën van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Steeds meer jonge ouders gaan op zoek naar een alternatief voor
het traditionele doopsel in de kerk. Persoonlijke overtuiging, op
zoek naar iets origineels zijn redenen om de traditie niet te volgen.
Zij kunnen aankloppen bij het huisvandeMens. Daar begeleidt een
consulent hen in het vormgeven van een geboorteplechtigheid op
maat. Binnen een kader van vrijzinnig humanistische waarden ligt
de klemtoon op de eigenheid van de personen die centraal staan.