2014-08 - De Rank Aadorp

Met deze Nieuwsbrief willen we u elke maand informeren Volg
ons ook via Twitter: @CBSDeRank1 en http://derank.sco-t.nl
Augustus 2014
Acacialaan 1
7611 AP Aadorp
Telefoon 0546-492808/ 06-19454938
E-mail: [email protected]
We zijn weer begonnen!
We zijn al weer twee weken onderweg in dit nieuwe schooljaar! Een nieuwe groep, nieuwe klasgenootjes,
een nieuwe juf of meester….het is allemaal eerst wel spannend. Gelukkig is de start heel voorspoedig
verlopen en zijn de kinderen, juffen en ouders al helemaal gewend aan de gang van zaken op school. Fijn!
Informatievoorziening
We willen ouders en betrokkenen zoveel mogelijk informeren over alles wat er in en rond de school gebeurt.
Daarom zetten we veel nieuws op Twitter of op onze website. De groepsleerkracht zal u voornamelijk via de
mail informeren over allerlei zaken, zoals uitnodigingen, excursies, oudergesprekken en huiswerk.
Maandelijks ontvangt u van juf Julian de nieuwsbrief over de mail. Tenslotte zorgen we voor een
informatieve bijdrage van de school in elke Dorpskrant.
Wijziging kampdata
In tegenstelling tot de aangegeven kampdata op de kalender gaan we met de kinderen van groep 6 t/m 8 op
maandag 8 t/m woensdag 10 juni op kamp. U kunt elke maandag een bedrag sparen op school. De leerkracht
houdt hiervoor een administratie bij.
Nieuws uit de Ouderraad
Wilco Westerhoff heeft aangegeven om naast het penningmeesterschap ook het voorzitterschap op zich te
nemen. We hopen dat veel ouders ons dit jaar willen helpen bij allerlei activiteiten voor de kinderen. De brief
voor de ouderbijdrage wordt volgende week verstuurd.
Informatieavonden en openbare lessen
Op maandag 8 en dinsdag 9 september heten we u van harte welkom op de informatieavond. De
groepsleerkrachten vertellen over het onderwijs en de lesdoelen in de groep van uw kind en informeren u
over huiswerk, groepsregels en gedragscodes. Wij vinden het erg belangrijk dat u hierbij aanwezig bent.
Indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, dan graag afmelden bij de groepsleerkracht of bij juf Julian.
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8
Maandag 8 september Maandag 8 september
Dinsdag 9 september
Dinsdag 9 september
19.00uur
20.00uur
19.00uur
20.00uur
Op woensdag 17 september kunt u van 9.00 tot 12.00uur een kijkje in de klas nemen tijdens de openbare
lessen. U kunt dan zelf zien hoe onze lesdagen er uit zien en hoe wij onderwijs geven. Vanzelfsprekend
kunnen jongere broertjes en zusjes deze kijkochtend niet mee naar school.
Fusienieuws
Dit schooljaar staat in het teken van de scholenfusie. De teams van beide scholen gaan op 9 en 10 oktober
een start maken met elkaar, met als doel de ‘fundering’ voor de nieuwe school te leggen. Op dinsdag 28
oktober om 20.00uur zullen we een gezamenlijke informatieavond houden, waarin we alle ouders willen
informeren over de scholenfusie. Hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging. Met vragen kunt u terecht bij juf
Julian.
Handige data:
8 en 9 september
17 september
20 september
24 september
01 oktober
02 oktober
6 t/m 8 oktober
08 oktober
09 t/m 17 oktober
Informatieavonden
Openbare lessen
Kinderkoor De Rank/De Kei doet mee aan stadsmusical ‘Van Katoen en Nu’
Kinderpostzegelactie groep 7/8
Start Kinderboekenweek ‘Feest!’
Groep 5/6: Kinderen portretteren ouderen
Schoolkorfbaltoernooi bij Amicitia Vriezenveen
Finale voorleeswedstrijd op De Rank
Herfstvakantie
MET HET OOG OP JOUW TOEKOMST!!!
De Rank is onderdeel van SCOT e.o. , Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken