dorpsommetje Ooosterzand

Uffelte is een dorp met circa
1500 inwoners in de provincie
Drenthe. Het esdorp ligt ten
noordoosten van Havelte en
hoort bij gemeente Westerveld (tot 1998 bij gemeente
Havelte).
De es, één van de grootste in
Drenthe, en het dorp liggen
vlakbij een groot aantal
natuurgebieden: Holtingerzand, Oosterzand-Westerzand,
Uffelterzand, Het Uffelter
Binnenveld en Landgoed
Rheebruggen. Ten zuiden van
Uffelte ligt het uitgestrekte
weidecomplex Uffeltermade,
dat van het dorp gescheiden
is door de Oude Vaart, de
Drentsche Hoofdvaart en de
autoweg N371 (AssenMeppel).
Door de aanleg van de
Drentsche Hoofdvaart in de
periode 1770-1780 ontstond
meer gevarieerde werkgelegenheid (scheepvaart en
dorpsommetje oosterzand.indd 1
onderhoud kanaal). Hierdoor
groeide de bevolking van
Uffelte. Tussen het kanaal en
de Dorpsstraat werden een
kerk, een school, arbeiderswoningen en bedrijfjes
gebouwd. In 1925 telde het
dorp 1000 inwoners. Uffelte
bezat lange tijd geen eigen
kerk. Deze stond vroeger
halverwege Hesselte (Darp)
en Uffelte, en later, toen
Havelte opkwam, juist buiten
dit nieuwe dorp.
In 1911 nam ds. Niermeijer
het initiatief voor een eigen
kerk, die gerealiseerd werd
dankzij een inzamelingsactie.
Om het in verval geraakte
kerkje te renoveren, was een
tweede inzamelingsactie
nodig. Deze renovatie lag in
handen van ruim tachtig
vrijwilligers. In mei 1987 was
de renovatie gereed en het
kerkje klaar voor de kerkdiensten. Momenteel vindt iedere
eerste zondag van de maand
een dienst plaats.
vankelijk als tweede woning
gebruikt, wat de leefbaarheid
van het dorp niet ten goede
kwam. De gemeente Havelte
legde dit gebruik aan banden
en kocht en verbouwde een
drietal boerderijen, goed voor
veertien wooneenheden. De
nieuwbouw bij de hoeven werd
qua stijl aangepast.
De oude kern ligt langs de
Dorpsstraat, Schoolstraat en
het Westeinde. Hier vindt u nog
oude Saksische boerderijen,
niet meer als boerenbedrijf,
maar met een woonfunctie.
Colofon
Dorpsgemeenschap Uffelte
Uitgave 2014
De wandeling
start vanaf de
Uffelter Brink
of vanaf parkeerplaats Postweg/
Weg achter de Es,
en is herkenbaar
aan de paaltjes
met de Uffelter
vlag.
Honden zijn
welkom, mits
aangelijnd.
Beleef omgeving Uffelte op haar mooist
Uffelte
Het Oosterzand
leent zich
uitstekend om te
wandelen.
Het gebied
kenmerkt zich
door een zeer
uitgebreide flora
en fauna.
Oosterzand
Dorpsommetje (rode
route 5 of 8 km)
Met dank aan:
Mw. R.A.F. Pigeaud
Vormgeving/teksten:
Willy Groen en MR Communicatie
Fotografie: Marry Timmer
Veel boerderijen werden aan-
12-6-2014 11:48:46
OOSTERZAND
In elk jaargetijde een prachtige natuur
5
4
3
6
2
1
Oosterzand
Route
De wandeling is 5 of 8 km. De
route van 8 km start vanaf de
brink in Uffelte (1) en de route
van 5 km start vanaf parkeerplaats Postweg/Weg achter de Es
(2). Beide routes leiden u langs
de mooiste plekjes in het Oosterzand en zijn herkenbaar aan de
paaltjes met de Uffelter Vlag.
‘Volg het turfvaartje’
Ten noorden van Uffelte loopt,
vanuit het Uffelterveen, van west
naar oost het Uffelter Boervaartje. Deze vaart werd in 1787
gegraven tussen het Uffelterveen
en de Drentse Hoofdvaart om
turf uit het veen te vervoeren.
Er werden ook verschillende
zijtakken gegraven, waaronder
de zijtak naar het Brandeveen.
Het Oosterzand werd na 1900 bijna
geheel bebost.
In 2010 is met eigenaresse mevrouw
Pigeaud het wandelbeleefpad ‘Volg
het turfvaartje’ tot stand gekomen.
Dit oude vaartje werd als zijtak van
het Uffelter Boervaartje gegraven.
Het vaartje vertelt het verhaal van de
ondernemingsgeest van de Markegenoten van de Uffelter Boermarke en van
de zware arbeid van de turfstekers en
de landarbeiders, die het vaartje met
schep en kruiwagen hebben gegraven.
Bovenaan het trapje (3) ziet u de
zichtlijn tot Brandeveen (4). U wandelt
verder langs een gedeelte van dit wandelbeleefpad.
Bankje van ‘Fred van Vemden’
Ter nagedachtenis aan Fred van
Vemden -als schoolmeester en voge-
4
laar onverbrekelijk verbonden met
Uffelte- is in 2013 bij het Brandeveen
een bankje (5) onthuld. Op dit bankje
kunt u genieten van de pracht van het
Brandeveen.
Kei Ooster- en Westerzand
U eindigt uw route door het verlaten
van het pad bij de kei. Deze steen ging
drie keer op reis. Vanuit Scandinavië
met het ijs mee naar het Oosterzand,
met de militairen mee naar de kazerne
van Steenwijk en (opgeëist door de
boswachter) van Steenwijk weer terug
naar het Oosterzand. De enorme veldkei staat nu als een monument rechtop
geplaatst in de buurt van het boswachtershuis.
U vervolgt de route tot aan de parkeerplaats of u vervolgt de route verder
naar de Brink in Uffelte.
5
Het Oosterzand (145 ha) ligt samen met het Westerzand ten noorden van Uffelte. Het is een voormalig
stuifzand, dat in het begin van de vorige eeuw met
grove den is ingeplant. In het Oosterzand bevinden
zich twee vennen. Het Brandeveen, waar vroeger
het veen werd afgegraven, is vrij toegankelijk.
Het Hoornsven ligt in een stiltegebied.
Op de routebordjes ziet u
de dorpsvlag van Uffelte.
Deze is in 2008 ontworpen
door Jan en Alja Mulderij
uit Uffelte.
dorpsommetje oosterzand.indd 2
De witte vlag heeft twee golvende banen; de
bovenste baan is rood en de onderste baan is
groen. In het midden is een korenschoof afgebeeld. De kleuren wit en rood zijn traditionele
Saksische kleuren. De naam Uffelte betekent in
het Saksisch ‘op de heuvel’. De bos(groene) balk
symboliseert een heuvel. De Garve, korenschoof,
is het symbool voor de oogst, vruchtbaarheid en welzijn.
Ook is het een symbool voor gezamenlijkheid; door samenwerking krijg je een goede oogst. De gouden kleur
is de weerspiegeling van de zon; een goddelijke zegen.
De rode en groene baan verdelen het vlak in vieren:
dit zijn de vier natuurgebieden rond Uffelte. In het midden
ligt het dorp Uffelte.
12-6-2014 11:48:53