Voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid op KDV-locaties

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid op
KDV-locaties
Binnen - bouwkundige voorzieningen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
Fingersafe (deuren)
Deurbuffer
Deurklem of wig aanwezig
Veiligheidsglas (ramen en deuren)
Ramen markeren met stickers
Ramen beveiligd tegen open doen
Draaiknop op deuren (hoog)
Koordjes bij de ramen (gordijnen/lamellen) zo kort mogelijk en voorzien van haakje
Verlaagde trapleuning (op kind hoogte)
Trappen zijn verzien van een balustrade boven aan de trap en aan de zijkanten.
Balustrade trap minimaal 1 meter hoogte
Balustrade spijlen trap niet breder dan 9 cm
Antislipstrippen op de traptrede
Opstapjes voorzien van antislip
Thermostatische kranen (waar nodig)
Boilers op juiste temperatuur afgesteld
Radiatoren voorzien van thermostaatknoppen
Radiotoren voorzien van omkasting
Veiligheidshekjes (deuren en trappen)
Fornuis hekjes
Haakjes op keukenkastjes en –lades (waar nodig)
Maatregelen om uitglijden te voorkomen: vloeren voorzien van stroeve bedekking,
inloopmatten bij entree
Kapstokhaken (volgens norm GGD, afgeschermd, zonder stoot-gevaar voor kinderen)
Muur voorzien van lambrisering of glad afgewerkt
Lampen voorzien van veilig rooster
Kindveilige contactdozen of afdekplaatjes
Beschermhoekjes op scherpe punten of afgeronde hoeken (tafels e.d.)
Ruimtes zijn zodanig ingericht dat kinderen genoeg ruimte hebben om te spelen.
Ruimtes zijn ingericht met stabiele kasten, zo nodig worden de kasten bevestigd aan de muur.
Veilige bedjes (sluiting, spijlen en dakjes) conform de wettelijke normen (Warenwetregeling
nadere eisen kinderbedden en boxen)
Veilige boxen (spijlen en sluiting) conform de wettelijke normen (Warenwetregeling nadere
eisen kinderbedden en boxen)
Veilige commodes (kranen, staat vast en inklap/schuifbare trapjes en traploos en elektrisch
verstelbaar in hoogte)
Binnen - werkafspraken
1)
2)
3)
4)
5)
Instructie om alleen fornuispit die buiten bereik is van kinderen te gebruiken
Maatregelen om uitglijden te voorkomen: geknoeid water wordt direct opgedweild
Snoeren van elektrische apparaten zijn zodanig bevestigd dat struikelen, omvertrekken van het
apparaat ed. wordt voorkomen
Elektrische apparaten staan hoog of ver naar achter op het aanrecht opgesteld.
Schoonmaakmiddelen zijn opgeborgen in afgesloten kast; Gevaarlijke artikelen, zoals plastic
zakken, liggen buiten bereik van kinderen.
SKPC/Voorzorgsmaatregelen veiligheid KDV
maart 2014
Blz. 1
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Voedsel en gevaarlijke producten (zoals schoonmaakmiddelen) worden afzonderlijk van elkaar
opgeborgen.
Hete dranken (thee) worden niet op tafel gezet, alleen buiten bereik van kinderen op een hoog
aanrecht e/of achter een plankje. Thee bestemd voor kinderen wordt aangelegd met koud
water.
Tassen van medewerkers staan in kluisjes, liggen in een afgesloten kast of op een hoge
kast/plank.
Aanstekers/lucifers zitten in de tas in een afgesloten kast en worden meteen na gebruik
opgeborgen.
Messen en andere scherpe voorwerpen liggen buiten bereik van kinderen (afgesloten laden) en
worden alleen onder toezicht van een medewerker door de kinderen zelf gebruikt (bijv.
zelfstandig eten door peuters).
Veilig gebruik en aanbod spelmaterialen wordt afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de
kinderen. Sommige materialen worden alleen onder toezicht van een pedagogisch medewerker
gebruikt (zie locatieafspraken).
Geen tuigjes in bed (wel in de kinderstoel)
Zorg voor goed afgesloten bedden en boxen: bed/box wordt zorgvuldig gesloten, na sluiting van
een bed/box waarin een kind te slapen is gelegd wordt een dubbelcheck uitgevoerd: een collega
of de medewerker zelf controleert nogmaals de sluiting van het bed/de box. De werking van het
mechanisme van de sluiting van de bedden/boxen wordt jaarlijks gecontroleerd door de
leverancier.
Zorg voor voldoende toezicht tijdens het slapen van de kinderen:
- door aanwezig te zijn in de slaapkamer van de peuters, totdat alle kinderen slapen.
- tijdens het slapen van de kinderen blijft een pedagogisch medewerker in de aangrenzende
groepsruimte.
- de medewerkers van de babygroepen gaan regelmatig bij ieder slapend kind kijken
(minimaal 1 x per kwartier de ronde doen), waarbij de medewerker de slaapkamer
binnengaat en niet alleen door het raampje kijkt.
- door te zorgen voor voldoende licht in de slaapkamer
- door aanwezigheid van een babyfoon (standaard in de slaapkamers van de babygroepen en
tevens als de slaapkamer niet grenst aan de leefruimte)
Zorg voor zorgvuldig gebruik van de lullababy op de babygroepen:
- De lullababy is bedoeld voor de jongste baby’s. Zodra de baby zelfstandig kan draaien wordt
de baby er niet meer in gelegd.
- Medewerkers leggen de baby zorgvuldig vast in de gordel
- Medewerkers zijn alert op de duur waarin een baby in lullababy ligt; de lullababy is niet
bedoeld als slaapplek.
Zorg voor veilig gebruik van de box: de hoge box wordt alleen gebruikt voor kinderen tot 1,5
jaar. Als een kind zich kan optrekken en staan, dan is er geen groot speelmateriaal in de box
aanwezig.
Zorg voor veilig gebruik van de commode: de medewerker blijft te allen tijde in de directe
nabijheid van het kind op de verschoontafel. Het aankleedkussen heeft een hoge rand, zodat
kinderen er niet af kunnen rollen. De uitschuifbare trap is ingeklapt, zodat kinderen niet zonder
toezicht op de aankleedtafel kunnen klimmen. Verzorgingsproducten staan buiten bereik van
kinderen.
Buiten
1)
2)
3)
Kunstgras, houtsnippers, rubberen tegels of gras (schokdempend)
Buitenspeelruimtes zijn zodanig ingericht dat kinderen genoeg ruimte hebben om te spelen.
Speeltoestellen en valruimte voldoen aan de wettelijke eisen, keuring speeltoestellen jaarlijks
door erkende kennisinstelling (op veiligheid)
SKPC/Voorzorgsmaatregelen veiligheid KDV
maart 2014
Blz. 2
4)
5)
6)
7)
8)
Maandelijkse controle speeltoestellen op defecten door medewerker SKPC (bijgehouden in
logboek).
Veilige omheining, hekjes met kindonvriendelijke sluiting, evt. defecten in de omheining of
hekjes worden doorgegeven aan de locatiemanager.
Schommels: waar nodig kettingen voorzien op grijphoogte van hoesje
Bij sneeuw/ijs wordt de speelplaats geveegd of wordt er zout gestrooid, zodanig dat kinderen
zich veilig kunnen verplaatsen
Bij gebruik van andere speelplekken in de directe omgeving van de KDV-locaties zijn
medewerkers alert op de veiligheid van de speelplek (bijv. omheining, ondergrond, beplanting,
bereikbaarheid, etc.).
Voorzorgsmaatregelen m.b.t. signalering veiligheidsrisico’s
De deugdelijkheid van materiaal en meubilair en (speel-)omgeving wordt regelmatig gecheckt,
geanalyseerd en zo nodig worden passende maatregelen getroffen.
 Materialen en inrichting worden structureel gecontroleerd op veiligheid , zowel staat van
onderhoud als plek van opbergen. Dit wordt geregistreerd op de formulieren Schoonmaak en
veiligheidscontrole (aanpassing huidige formulieren gereed juni 2013)
 Defecten of noodzakelijke reparaties worden gemeld aan de locatiemanager (mondeling of via
een verbeterformulier). Minimaal één keer per maand worden door het klussenbedrijf de
reparaties uitgevoerd; bij dringende zaken worden de werkzaamheden direct uitgevoerd.
 Bij constatering van een (bijna)ongeval of gevaarlijke situatie wordt het desbetreffende formulier
ingevuld. In overleg met de locatiemanager worden passende corrigerende of preventieve
maatregelen getroffen.
 Jaarlijks wordt op iedere locatie en in iedere ruimte een risico-inventarisatie Veiligheid
uitgevoerd door een medewerker die werkzaam is op die locatie.
Als er van bovenstaande punten wordt afgeweken op locaties staat dit beschreven in de
locatieafspraken .
SKPC/Voorzorgsmaatregelen veiligheid KDV
maart 2014
Blz. 3