Retributiereglement uitleenmateriaal

GEMEENTERAAD 1 APRIL 2014
RETRIBUTIE VOOR UITLEENMATERIAAL
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stemde op 18/12/2007 een retributie voor het uitlenen van veiligheidsmateriaal,
gebruik recreatie- en sportkoffer, gebruik en vervoer materiaal voor een periode welke eindigt op
31/12/2013. Door het opmaken van een uitleenreglement worden deze reglementen samengevoegd
in één reglement: uitleenmateriaal.
Openbaar onderzoek
Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en
187 van het Gemeentedecreet.
Juridische grond
Het Gemeentedecreet.
Financiële gevolgen
Argumentatie
De gemeente krijgt regelmatig aanvragen van derden voor het uitlenen en vervoeren van materialen
en voorwerpen. Het vervoer, onderhoud en vervanging van deze materialen brengt voor de stad
kosten met zich mee. Door de financiële toestand van de stad is het noodzakelijk deze kosten te
verhalen op de aanvrager.
BESLUIT
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie op materialen die
eigendom zijn van de stad Herentals en die worden uitgeleend.
2. Gebruiker
De retributie valt ten laste van de aanvrager.
3. Grondslag en tarief
De stad vestigt een retributie voor:
Uitleenmaterialen van de stad
Deze materialen worden enkel uitgeleend aan : eigen diensten, organisaties die een activiteit
organiseren in samenwerking met de stad, verenigingen aangesloten bij een erkende Herentalse
adviesraad voor activiteiten georganiseerd op het grondgebied van de stad, erkende adviesraden,
Toerisme Herentals vzw, Herentalse rusthuizen, Herentalse scholen, organisatoren van straat- en
buurtfeesten, omliggende gemeenten en het 29e Bataljon Logistiek. Voor andere aanvragen kan het
college een beslissing nemen.
___________________________________________________________________________________________
029 – retributie uitleenmateriaal 2014-2019
1/4
Voor het uitleenmateriaal betaalt de aanvrager een waarborgsom en 10 euro per dag bij het
overschrijden van de ontleentermijn. De waarborg wordt vastgesteld als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dansvloer (70m²): 3,00 euro/m²
Dranghekken per container (50 stuks), afmeting 2,50m: 75,00 euro
Dranghekken losse (100 stuks): 1,50 euro/stuk
Geluidsbegrenzer: 50,00 euro
Kapstok: 10,00 euro per stuk
Kiosk: 250,00 euro
Megafoon: 12,00 euro per stuk
Mobiele geluidsinstallatie voor auto: 40,00 euro per stuk
Panelen wit (12 stuks): 12,00 euro per paneel
Panelen zwarte infopanelen: 12,00 euro per paneel
Receptietafels (6stuks per kar): 7,00 euro per kar
Spreekgestoelte: 12,00 euro per stuk
Stoelen per kar (50 stuks per kar): 50,00 euro per kar
Stoelen per stuk: 1,00 euro per stuk
Tafels per kar (15 stuks): 50,00 euro per kar
Tenten: 250,00 euro per tent
Trapjes met 4 of 3 treden: 10,00 euro per trap
Verdeelkast: 250,00 euro
Verstelbaar podium (66 stuks x 2m²): 6,00euro per stuk
Vitrinekasten: 15,00 euro per stuk
Vlaggen: 50,00 euro per vlag
Vlaggenmasten (55 stuks): 5,00 euro per stuk
Vuurkorf: 10,00 euro per korf
Transport van de uitleenmaterialen van de stad
• 60,00 euro vervoerskosten heen en terug
• 25,00 euro vervoerskosten heen en terug voor het vervoeren van een container dranghekken
• 40,00 euro vervoerskosten heen en terug van dranghekken voor opendeurdagen van
bedrijven
• 180,00 euro vervoerskosten heen en terug van de kiosk (= leveren + plaatsen). Voor vervoer
buiten de gemeentegrenzen wordt er 1,50 euro per km aangerekend, te rekenen vanaf het
stadsmagazijn, Hemeldonk 8 tot aan de plaats van levering.
Materialen verkeerssignalisatie
Materialen verkeerssignalisatie worden enkel uitgeleend per ondeelbare periode van één week (max.
7 kalenderdagen) met uitzondering van de parkeerverbodsborden E3. Deze materialen kunnen enkel
afgehaald worden. De tarieven worden vastgesteld als volgt:
•
•
•
Verkeersbord, knipperlicht, dranghekken (rood-wit): - 5,00 euro per week/stuk
- 50,00 euro waarborg per stuk
Bord ‘minder snel’ : - Gratis
- 10,00 euro waarborg per stuk
Parkeerverbodsbord E3 met rubber voet : - 1,00 euro per dag/stuk
- 10,00 euro waarborg per stuk
Verkeerskoffer
___________________________________________________________________________________________
029 – retributie uitleenmateriaal 2014-2019
2/4
•
•
75,00 euro waarborg per verkeerskoffer
10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn
Veiligheidskoffer
• 50,00 euro waarborg per veiligheidskoffer
• 10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn
Speelkoffer
• 50,00 euro waarborg per speelkoffer
• 10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn
Geluidskoffer
• 50,00 euro waarborg per geluidskoffer
• 10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn
Theaterkoffer
De theaterkoffer kan enkel ontleend worden door scholen van het lager onderwijs.
• 125,00 euro waarborg per theaterkoffer
• 25,00 euro per dag
Recreatiesportmateriaal
Voor het uitlenen van recreatiesportmateriaal betaalt de aanvrager een waarborg van 50,00 euro en
10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn ongeacht het aantal stuks. Het tarief
voor de huur wordt vastgesteld per stuk.
• Atletiekmateriaal, ballen, badmintonraketten, chrono, hulpmateriaal, klimmateriaal,
stappentellers, vrijetijdsspel en wereldbalnetten: 2,00 euro
• Badmintonstel, funslang, parachute, springtouwset en volleybalstel: 9,00 euro
• New games en sofbalspel: 18,00 euro
Volkssportmateriaal
Voor het uitlenen van volkssportmateriaal betaalt de aanvrager een waarborg van 50,00 euro en
10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn ongeacht het aantal stuks. Het tarief
voor de huur wordt vastgesteld per stuk.
• Gaaibollen, kegelen, hamertjesspel, schuiftafel, rieten mand, beugelen, riboulette,
stangenbiljart, tafelkegelspel, tonspel, trou madame, sjoelbak, toptafel: 9,00 euro.
• Doelschieten, liggende wip: 18,00 euro
• Overige volksspelen: 4,00 euro.
Preventiemateriaal
Het preventiemateriaal wordt enkel uitgeleend aan inwoners van de stad.
De waarborg wordt vastgesteld als volgt:
• Educatief pakket Wild van water: 5 ,00 euro
• Stappenteller: 2,00 euro
• Calcimatics: 0,50 euro
• Cd-rom Roken, een teer onderwerp: 0,50 euro
• Cd-rom Alcohol nuchter bekeken: 0,50 euro
• Cd-rom Kinderen en brandwonden: 0,50 euro.
Bij beschadiging of vernietiging, diefstal en/of ontbreken van uitgeleend materiaal wordt de
herstellingskost of de nieuwwaarde aangerekend aan de gebruiker.
___________________________________________________________________________________________
029 – retributie uitleenmateriaal 2014-2019
3/4
4. Vrijstellingen
Organisatoren van wijk- en buurtfeesten binnen de stad kunnen maximaal 1 maal per jaar het
uitleenmateriaal opgenomen in de inventaris gratis laten leveren.
Herentalse verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende adviesraad, kunnen 1 maal per jaar
beroep doen op de stadsdiensten voor het gratis leveren van materiaal binnen de grenzen van de
stad.
Activiteiten die georganiseerd worden door Herentalse adviesraden en stadsdiensten zijn vrijgesteld
van het betalen van waarborg en vervoerkosten.
Activiteiten die georganiseerd worden door Herentalse adviesraden en stadsdiensten voor jumelageen regionale activiteiten georganiseerd door het stadsbestuur, zijn de huurtarieven niet van
toepassing.
5. Betaling
De retributie is verschuldigd op het moment van de aanvraag.
De waarborg wordt minstens twee weken voor de activiteit betaald. Deze waarborg wordt
terugbetaald als de materialen in goede staat terugbezorgd of opgehaald zijn.
Bij niet-betaling van de waarborg en het transporttarief krijgt de aanvrager geen beschikking over de
materialen.
Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de
retributie in te vorderen.
6. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet.
___________________________________________________________________________________________
029 – retributie uitleenmateriaal 2014-2019
4/4