Wereldpaviljoen Steyl zoekt vrijwilligers voor wereldse job

Wereldpaviljoen Steyl zoekt vrijwilligers voor
wereldse job
STEYL-MEERLO – De culturele attractie het Wereldpaviljoen in Steyl zoekt vrijwilligers die met ingang
van de opening eind augustus mee gaan werken. Op dit moment is een veertigtal vrijwilligers aan het
werk in diverse werkgroepen om het Wereldpaviljoen op poten te zetten. Zo zijn er werkgroepen
educatie (begeleiding scholen door de week), werkgroep recreatie (in de weekenden en tijdens de
vakanties), werkgroep Administratie en Facilitering (entree, kantine, administratie, winkeltje,
poetsploeg), werkgroep Business (begeleiding ontvangst groepen) en communicatie (marketing,
reclame, pers). Bovendien is er een technische Dienst die momenteel met een man of tien vrijwel
dagelijks aan het werk is om alles gereed te krijgen. Binnen alle werkgroepen is ruimte voor mensen
die willen aanpakken om van het Wereldpaviljoen een succes te maken. De stichting is op zoek naar
meer vrijwilligers voor een wereldse job in Steyl.
Op donderdag 15 mei vindt er vanaf 19.30 uur een speciale bijeenkomst plaats in de aula van het
Missiehuis St. Michaël voor de vrijwilligers die nu al actief zijn en voor mensen die interesse hebben
om als vrijwilliger in het Wereldpaviljoen aan de slag te gaan. Leeftijd is niet van belang, wel
creativiteit en flexibiliteit. De vergadering eindigt om 21.00 uur waarna een bezoek wordt gebracht
aan het Wereldpaviljoen. In verband met de catering is het van belang dat de stichting weet hoeveel
mensen verwacht worden en is opgave bij onze secretaris Margriet Weinberg
([email protected]) wenselijk.
Nader informatie over het vrijwilligerschap bij het Wereldpaviljoen is verkrijgbaar bij René Poels
(mobiel 06-29479110 of privé 0478-698241)
FOTO: De Fokker 50 is een van de attracties van het Wereldpaviljoen (foto Ton Dols)