Bekendmakingen - Gemeente Almere

gemeenteblad.almere.nl
Officiële Bekendmakingen
Agenda Evenementen
Bekendmakingen
Voornemen tot uitschrijving uit basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen,
volgens art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen
op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Almere staan ingeschreven. Dat wil
zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in
Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen
officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:
Dhr/Mevr
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Naam
F. El Makrini-Oulali + 4 kinderen
J. van der Vliet
J.W.M. Scholtheis
S.A. Urgert
L. Bogatu
K.F.M. Gomez
M.B. Jalloh
N.F. de Hoop
A. Wijkstra
J. Rouwenhorst
Geboren
-1969
30-3-1981
28-4-1953
28-4-1992
26-7-1970
27-12-1983
22-8-1978
24-3-1965
30-3-1959
9-12-1990
Geboorteplaats
Ijarmauas Marokko
Amsterdam
Amsterdam
Paramaribo Suriname
Boekarest Roemenië
Almelo
Kambia Sierra Leone
Heemskerk
Amsterdam
Amersfoort
15 en 16 november Overdag
• Regio Finales Badminton
Kijk voor meer evenementen op almere.nl/evenementen
Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP, over tot
ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Almere. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven.
Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Artikel 3:41 lid 2 van
de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’
te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.
Geboren
7-2-1961
20-9-1994
14-9-1973
29-5-1981
3-1-1958
6-1-1992
4-2-1968
12-9-1974
6-7-1994
22-7-1981
24-1-1969
5-8-1973
27-9-1942
14-1-1992
2-10-1979
20-12-1988
23-8-1970
13-3-1994
16-8-1981
23-1-1980
4-3-1991
Geboorteplaats
Bandung, Indonesië
Apeldoorn
Banjul, Gambia
Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Kumawu, Ghana
Boekarest, Roemenië
Paramaribo, Suriname
Amsterdam
Antwerpen, België
Paramaribo, Suriname
distrikt Marowijne, Suriname
Amsterdam
Amsterdam
Curaçao, Nederlandse Antillen
Paramaribo Suriname
district Para Suriname
Imzurin, Marokko
Rotterdam
Bingerville, Ivoorkust
Uitgeschreven per
12-9-2014
12-9-2014
15-9-2014
15-9-2014
15-9-2014
15-9-2014
15-9-2014
17-9-2014
17-9-2014
17-9-2014
18-9-2014
18-9-2014
18-9-2014
18-9-2014
19-9-2014
19-9-2014
19-9-2014
19-9-2014
19-9-2014
19-9-2014
19-9-2014
Naar
Onbekend
Onbekend
Spanje
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Duitsland
Onbekend
Onbekend
Suriname
Frankrijk
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met
de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per mail: [email protected] De volledige tekst
van de bekendmakingen kunt u vinden op gemeenteblad.almere.nl.
Vaststelling richtlijn koopkrachttegemoetkoming 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Almere hebben op 16 oktober 2014 besloten om de Richtlijn
koopkrachttegemoetkoming 2014 Almere vast te stellen. Het betreft de richtlijn ter uitvoering van de koopkrachttegemoetkoming 2014. Deze richtlijn is een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en
heeft betrekking op de gemeentelijke bevoegdheden die onder meer voortvloeien uit de Wet werk en bijstand.
Als u informatie wilt verkrijgen over de gewijzigde richtlijnen, dan kunt u contact opnemen met de heer J.B.
Rijk, Sociale Zaken, te bereiken onder telefoonnummer 14 036.
BEKENDMAKINGEN - Zaterdag 25 oktober 2014
20 november
• Sinterklaasintocht, Centrum Buiten
2 november 14.00 – 15.30 uur
• Handbal interland NED-NOR (heren)
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen
Naam
G.B. Remmers
R.F. Remmers
A. Ndong
R. van der Flier
C.T. de Bruijn-de Vries
W.K.Kröger
K. Boakye
C.A. Comanescu
R.S. Bahadoersing
S. Amarki
A. Ahkim
L.L. Pawirodikromo
A.S. Denswil
R. Korporaal
P. Wielders
M.L.E. Semerel
S. Baidjoe + kind
O. Lantveld
F. Ghoudou
G.R. Esajas
L.D.S. Casimir
15 november
• Sinterklaasintocht, Havenkom, Haven
Topsportcentrum Almere, Pierre de Coubertinlaan 7, Poort
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de Gemeente
Almere via tel. 14 036 of mail [email protected] Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen,
schrijven wij de bovenstaande personen uit.
Dhr/Mevr
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
26 oktober 13.00-16.00 uur
• Optreden van Wolter Kroes “en vele anderen” op het Forum, in Stad
centrum
Werkzaamheden
• werkzaamheden verbreding A6
Sloop viaduct Almere Havendreef
In het weekend van vrijdag 7 november 21.00 uur tot en met zondag 9 november 9.00 uur sloopt Rijkswaterstaat het oude viaduct bij Almere Havendreef.
Dit viaduct maakt plaats voor een nieuw viaduct met een op- en afrit. De
omleidingen staan met de bekende gele borden aangegeven.
Aanleg bypass
Voor de bouw van een nieuw viaduct ter hoogte van de Elementendreef/
Audioweg/Hogering is in het weekend van vrijdag 21 november 23.00 uur tot
maandag 24 november 6.00 uur de Hogering ter hoogte van de Elementendreef/ Audioweg afgesloten voor verkeer van en naar de A6. De omleiding
wordt aangegeven met gele borden langs de weg.
Houdt u in beide gevallen rekening met extra reistijd.
Verhalen, foto’s en filmpjes: http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl.
Vragen of klachten: 0800-8002
• Werkzaamheden Waddendreef
De gemeente Almere gaat een deel van de Waddendreef opnieuw asfalteren. Van maandag 3 november 07.00 uur tot en met zaterdag 15 november
06.00 uur sluiten we de Waddendreef af voor verkeer komend vanuit het
centrum, vanaf de Spoordreef. Ook de Wisselweg en de Regentesseweg gaan
dan dicht. Verkeer vanuit de Staatsliedenwijk rijdt via de Koninginneweg de
wijk in en uit. Met de bekende gele borden geven we de omleidingsroutes aan.
Het doorgaande verkeer de stad in kan tijdens de werkzaamheden altijd
over de Waddendreef: via de gebruikelijke route, of via de “Engelse” rijstrook.
De Dokkumlaan blijft altijd bereikbaar.
Maandag 27 oktober beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden.
Die duren tot vrijdag 31 oktober. Het verkeer kan dan over één rijstrook over
de Waddendreef de stad in en uit rijden. Hierbij zijn geen afsluitingen.
Kijk voor meer informatie op www.almere.nl/werkaandedreven of volg ons
via twitter @werkaandedreven
B en W-berichten
Kijk voor de volledige B en W-berichten op almere.nl/benw.
Pagina 2 van 4