havo/vwo - Vechtdal College

19 juni 2014, nr. 35
havo/vwo
Weekthema week 26
Wie wint?
De spanning over het wereldkampioenschap voetballen is groot.
Wat hebben we vrijdagavond een spannende wedstrijd gezien.
Nederland ging de strijd aan met de kampioen van 4 jaar geleden.
En tot ieders verrassing won Nederland met groot verschil. Vol
goede moed kijken we nu verder naar de komende wedstrijden en
we hopen toch uiteindelijk eens wereldkampioen te worden. Dat
wedstrijdelement komt niet alleen bij sport voor. We zien dat ook
terug onder onze leerlingen op school wanneer ze spelletjes doen,
of kijken wie de meeste internetvrienden heeft en ook onder broers
en zussen is er vaak sprake van competitie: Wie kan het beste
sporten, wie is de sterkste, wie kan het mooiste muziek maken, of
wie heeft de beste cijfers op zijn rapport. Soms zijn er van die
momenten dat alles anders loopt dan je had verwacht. Dat de
jongste van de oudste wint, of de kleinste van de grootste. Zo’n
verhaal zien we ook in de bijbel, wanneer de kleine David de strijd
aangaat met de zwaarbewapende reus Goliat. Met Gods hulp velde
hij de grote strijder door middel van de steentjes uit zijn slinger.
Wanneer wij in ons leven een strijd moeten aangaan die niet te
winnen lijkt, mogen we ons vertrouwen op God stellen en dan zullen
we ervaren dat Hij in onze nood bij ons is.
J.M. van Dijk-Zwart, schoolpastor
Joke van Dijk, bedankt!
Iedereen is het zo gewend: de nieuwsbrief start met een persoonlijk bezinningsstukje van Joke van Dijk. Het stukje
gaat over het thema dat die week centraal staat in de bezinningen op school. Vandaag verschijnt het laatste stukje
van Joke van Dijk in de nieuwsbrief – na de zomervakantie draagt zij het stokje over aan Pieter Bloemberg en Klaas
Wilts. Zij zullen dan om de beurt het bezinningsstukje schrijven. De schoolleiding is Joke dankbaar voor alle jaren
waarin zij wekelijks haar stukje schreef – betrokken, persoonlijk, zorgvuldig geformuleerd. We weten dat haar
bijdrage door velen gelezen en gewaardeerd werd. De stukjes van Joke hebben iets laten zien van de christelijke
identiteit van de school en dat is een groot goed. Joke, bedankt!
Agenda
Zie voor de uitgebreide agenda de laatste bladzijden van deze nieuwsbrief. (Eventuele wijzigingen in rood)
Praktische Opdracht biologie vwo-5
Op vrijdag 20 juni staat er voor het vak biologie een praktische opdracht (PO) gepland. Het PO zal twee lesuren in
beslag nemen en is bedoeld voor leerlingen uit vwo-5 met het vak biologie.
De betreffende leerlingen krijgen bericht via Magister over de plaats en het tijdstip .
Sectie biologie
Podium avond onderbouw
"Je bent een topper!" Met deze tekst op
een ansichtkaart werden alle deelnemers
bedankt voor hun optredens en hun inzet.
Op 12 en 13 juni 2014 lieten zij hun talent
spreken in theater de Voorveghter tijdens
de podiumavond onderbouw.
Ontroerende zang, goede instrument- en
lichaamsbeheersing zorgde bij het
publiek voor anderhalf uur genieten
tijdens één van de drie voorstellingen.
Toen het doek op vrijdagavond voor de
laatste keer sloot was iedereen die had
meegewerkt dan ook meer dan tevreden.
Tot volgend jaar!
Aan alle leerlingen van het Vechtdal College en hun ouders/verzorgers
Afscheid nemen doet een beetje pijn. Graag had ik nog een jaartje doorgewerkt, maar door de ziekte van mijn man
hebben wij samen dit goede besluit genomen.
Ik dank hem voor zijn jarenlange steun, hij heeft nu steeds meer mijn steun nodig.
Na 44 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste 8 jaar op het Vechtdal College in Hardenberg, ga ik nu dus per
1 augustus 2014 stoppen. Ik heb altijd met veel plezier de leerlingen geholpen in hun zoektocht naar het logische
denken in de wiskunde, genoten van de glinstering in de ogen als ze na veel oefening eindelijk de structuur
begrepen, geïnspireerd samengewerkt met collega's en verhelderende gesprekken gehad op de ouderavonden.
Daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken en ik wens jullie een prachtige toekomst met Gods zegen. Volgend jaar
kun je me best nog eens tegenkomen als ik een kop koffie kom drinken op mijn Vechtdal, dan hebben we elkaar
vast weer veel te vertellen.
Iedereen (leerlingen en ouders) sterkte met de laatste proefwerken en succes voor de toekomst.
Mevr. C. van den Ende-Verboon
Minitriatlon
Op donderdag 5 juni werd door ruim 30 leerlingen land en water bedwongen in
een strijd om de beste tijd. Een week later dan gepland, omdat regen roet in het
water gooide. Door achtereenvolgens 400 meter te zwemmen, 18 kilometer te
fietsen en 4 kilometer hard te lopen konden individuele deelnemers of groepjes
van 3 zich onderling meten. Kirsten Bies werd winnares bij de individuele
deelnemers met een tijd van 1 uur 11 minuten en 41 seconden. Esmee Bakker,
Niels Lennips en Emiel Kleinheerenbrink waren met 53 minuten en 23 seconden
veruit de snelste groep.
Examens
Vorige week kregen onze examenleerlingen de uitslag van hun examens. Een heel aantal was blij, een kleiner deel
moest zich opmaken voor de herexamens. 78% van onze leerlingen is in één keer geslaagd; we feliciteren hen van
harte!
We hopen dat na de herexamens ongeveer 90% van onze leerlingen geslaagd is!
Nynke Gerritsma
Lijst van data laatste schoolweken havo/vwo (voor ouders/leerlingen) schooljaar 2013-2014
wk datum
tijd
omschrijving
26 ma 23 juni
Recreatieve dag havo-2
20.00 uur
Diploma-uitreiking h5a, h5b en h5c
di 24 juni t/m
Olmun (Oldenburg Duitsland)
vr 27 juni
di 24 juni
wo 25 juni
08.00 – 09.00 uur
10.00 uur
08.00 uur
08.00-09.40 uur
10.00 uur
13.00 uur
20.00 uur
do 26 juni
vr 27 juni
’s ochtends
(tijden volgen)
13.00 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.15 uur
19.30 uur
19.30 uur
08.00 uur
09.00 uur
09.10 uur
09.25 uur
09.45 uur
10.45 – 12.25 uur
10.30 uur
11.00 uur
11.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
27 ma 30 juni
vanaf 08.00 uur
08.00 - 10.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
11.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
di 1 juli
08.00 uur
08.00 uur
09.30 uur
12.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
Publicatie en invoer cijfers havo-4, vwo-4, vwo-5
Recreatieve dag vwo-2
Aanmelden voor herkansingen havo-4, vwo-4, vwo-5
e
Bekend maken normen 2 tijdvak havo/vwo
Inhaalmoment toetsen onderbouw
Sportdag leerjaar 3 havo/vwo
Ontvangst nieuwe leerlingen, leerjaar 1 2014-2015
Ontvangst ouders nieuwe leerlingen, leerjaar 1 20142015
Sportdag leerjaar 1 breed
Mogelijkheid voor leerlingen havo/vwo-3 om toetsen in
te zien
Herkansingen havo-4, vwo-4, vwo-5
Boeken en kluissleutel inleveren, klas h3a t/m h3d
Boeken en kluissleutel inleveren, klas a3a, a3b
Boeken en kluissleutel inleveren, klas g3a
MR
Diploma-uitreiking h5d, h5e en herkansers havo
Boeken en kluissleutel inleveren, vwo-4
Boeken en kluissleutel inleveren, vwo-5 NT
Boeken en kluissleutel inleveren, vwo-5 NG
Boeken en kluissleutel inleveren, vwo-5 EM
Boeken en kluissleutel inleveren, vwo-5 CM
Voorlichting profielwerkstukken havo-4 en vwo-5
lokaal
aula
131
131
131
234
237
237
237
237
Einde 3e periode leerjaar 1, 2 en 3
Einde 3e periode havo-4, vwo-4 en vwo-5
Boeken en kluissleutel inleveren, havo-4 NT
Boeken en kluissleutel inleveren, havo-4 NG
Boeken en kluissleutel inleveren, havo-4 EM
Boeken en kluissleutel inleveren, havo-4 CM
Boeken en kluissleutel inleveren, klas h2a t/m h2c
Boeken en kluissleutel inleveren, klas a2a, a2b, g2a,
g2b
Diplomauitreiking vwo-6
Leerlingen vrij
Voorbereiding rapportvergadering h/v 1 t/m 3
(rooster volgt t.z.t.)
Laatste publicatie en invoeren cijfers havo-4, vwo-4 en
vwo-5
Boeken en kluissleutel inleveren, th1a, th1b
Boeken en kluissleutel inleveren, klas hv1a t/m hv1d
Overgangsvergadering leerjaar 1
Boeken en kluissleutel inleveren g1a, g1b
Rapportvergadering havo-2
Leerlingen vrij
Rapportvergadering havo-4
Overgangsvergadering tl/havo 1
Overgangsvergadering vwo-2
Rapportvergadering vwo-4
Rapportvergadering havo-3
Rapportvergadering vwo-3
236
236
236
236
135
135
130
130
275
130
278
310
278
275
310
278
275
wo 2 juli
08.00 uur
09.00-17.00 uur
08.50- 14.00 uur
do 3 juli
vr 4 juli
Sportdag vwo-4
Rapportvergadering vwo-5
Activiteiten voor alle leerjaren
Werken aan profielwerkstuk havo-4 en vwo-5
08.50 – 12.25 uur
08.50 – 12.25 uur
vanaf 08.00 uur
Werken aan profielwerkstukken havo-4 en vwo-5
Activiteiten voor alle leerjaren
Uitreiken rapporten door mentoren (zie onderstaand
schema)
08.00 uur
Uitreiken rapporten en schoolwijzers leerjaar 1:
Th1a – Vrg – L277
Th1b – Vlt – L278
Hv1a – Hrj – L279
Hv1b – Sng – L280
08.30 uur
Uitreiken rapporten en schoolwijzers havo-4, de leerling
meldt zich bij zijn eigen mentor:
H4 – Hrm – L362
H4 – Kpr – L363
H4 – Skm – L364
H4 – Wrd/Jgm- L365
08.30 uur
A2a – Lte/Lfs- L281
A2b/g2b – Oln/Kkc – L377
G2a – Brh/Bzk – L311
Uitreiken rapporten en schoolwijzers leerjaar 3:
H3a – Wng – L362
H3b – Tpr – L363
H3c – Rvr – L364
H3d – Hbs – L365
28 ma 7 juli
V5 – Bkr – L375
V5 – Dtn – L376
V5 – Hgb – L377
V5 – Snp – L311
Uitreiken rapporten en schoolwijzers leerjaar 2:
H2a – Kgg – L277
H2b – Khj – L278
H2c – Asm – L279
09.30 uur
H4 – Nld - L366
H4 – Wgd – L367
(reserve L368)
Uitreiken rapporten en schoolwijzers vwo-4 en vwo-5,
de leerling meldt zich bij zijn eigen mentor:
V4 – Dkz – L371
V4 – Hus – L372
V4 – Vmn – L373
V4 – Wdn – L374
9.00 uur
Hv1c – Wmp - L281
Hv1d – Dks – L371
G1a – Brh - L372
G1b – Hgm - L373
Start zomervakantie
A3a – Bdn – L366
A3b – Btl – L367
G3a – Bzk – L368