Workshop Loonwaarde

workshop
loonwaardebepaling
Op eenvoudige wijze de loonwaarden
van uw deelnemers bepalen
Met deze korte in-company training worden uw professionals snel en doelgericht op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken omtrent loonwaarde. Actuele kennis, de ins en outs van de landelijke formule voor de berekening
en een snelle bepaling van de loonwaarde in Werkstap®: in drie fasen naar de definitieve loonwaarde.
Uitgangssituatie
Loonwaardebepaling in Werkstap®
Werknemers met arbeidsbeperkingen moeten in
toenemende mate aan de slag in het reguliere circuit.
Werkgevers kunnen gecompenseerd worden voor het
deel dat deze werknemers verminderd productief zijn.
Het deel dat deze werknemers voldoende productief
zijn, is de arbeidsprestatie. De hoogte van de arbeidsprestatie wordt weergegeven in de loonwaarde.
PTC Werkstap B.V. biedt naast ontwikkelprogramma’s
voor de doelgroep ook workshops en trainingen voor
de ontwikkeling van coaches. Deze werken volgens de
unieke Werkstap®-ontwikkelmethode en maken gebruik
van werkplekopdrachten, leskaarten, video-instructies,
enz. De ontwikkelmaterialen sluiten vanzelfsprekend aan
bij elke specifieke beroepssituatie.
Het is van belang deze loonwaarde zo correct en
objectief mogelijk te bepalen. Door de wildgroei aan
methoden die hiervoor zijn ontwikkeld, is de vraag naar
de validiteit gerezen. Het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid heeft daarom een formule vastgesteld voor het bepalen van de loonwaarde.
De workshop Loonwaardebepaling is ook zo opgebouwd.
In twee dagdelen (verdeeld over twee dagen) maakt u
kennis met ons digitale leersysteem en krijgt u niet alleen
de laatste informatie over de loonwaardebepaling, maar
leert u ook hoe deze in de oefenondersteuning van
Werkstap®-Diagnose in drie fasen wordt berekend.
Werkstap®-Diagnose
is een onderdeel van:
werkstap
grip op parcipae
Aan de slag met een eigen casus
Programma
De workshop bestaat uit twee dagdelen. De volgende
onderwerpen komen daarin aan de orde:
• Wat is loonwaarde?
• Hoe luidt de landelijke formule voor het bepalen
van de loonwaarde en hoe pas je deze toe?
• Hoe verloopt een loonwaarde-traject voor een
deelnemer in Werkstap®? (Eigen casus)
Loonwaardebepaling op drie manieren
De loonwaarde wordt in drie fasen berekend: om te
beginnen wordt de initiële loonwaarde bepaald. Dit is
een voorlopige waarde, berekend aan de hand van een
groot aantal algemene criteria.
Daarna komt de functiegerelateerde loonwaarde aan
bod. Hierbij kijken we specifiek naar de competenties
die voor de funtie van belang zijn.
De definitieve loonwaarde wordt vervolgens bepaald
op basis van een loonwaarde-analyse op de werkplek.
Deelname
U kunt zich voor deze training aanmelden via
[email protected], zie onderaan deze pagina. Deelname aan de workshop kost € 395,- per deelnemer.
Tijdens de workshop kunt u ter kennismaking diverse
functies in Werkstap®-Diagnose gebruiken. We geven
u graag uitleg over de functies met betrekking
tot analyses, rapportages en advisering.
Gebruikersvriendelijk systeem
Lean procesinrichting
Effectief en efficiënt in doelrealisatie
Administratieve borging
Nieuwsgierig naar andere Werkstap®-modules?
In Werkstap®-Diagnose worden
vakmanschap en arbeidsmogelijkheden in kaart gebracht. Er wordt
een kansrijk advies opgebouwd,
loonwaarde berekend en een digitaal
deelnemersportfolio aangelegd.
®
In WerkstapOntwikkeling
-Ontwikkelen groeien
deelnemers aan de hand van
inspirerende werkopdrachten naar de
volgende stap in hun arbeidsproces.
Zelfstandig ontwikkelen wordt hierbij
gecombineerd met coaching.
Aanmelden of meer informatie?
Neem contact op met uw partner of:
[email protected]
www.werkstap.nl
038-376 27 19
Alle partners van Werkstap® zijn Werkstap®gecertificeerd.
In Werkstap®-Jobcoaching & Werkgevers slaan deelnemers via slimme
matching de brug naar werkplekken
en vacatures. De module biedt
functionaliteit voor jobcoaches, acountmanagers en werkgeverseisen.
Werkstap®-gebruikers
wisselen informatie uit
over loonwaardebepaling.
Doet u ook mee?