In dit nummer: Belangrijke data Actacom op de IPON WiFi

In dit nummer:
Belangrijke data
Actacom op de IPON
WiFi-bijeenkomst 15 april
Nieuw in support.actacom.nl
Certificering AIT
Mededeling Schatkist (Zwijsen)
Welkom bij Actacom
Verschijnen Acta-Info 4.3
Belangrijke data,
noteer ze in uw agenda!
19 en 20 maart 2014
Bezoek de Actacom-stand op de IPON-beurs in de
Jaarbeurs te Utrecht.
Standnummer C102
8 april
Basistraining Actanet.
13.30 - 16.00 uur
(Kosten € 124,- p.p. excl. BTW)
Locatie: Cursusruimte Actacom Utrecht.
Opgave via [email protected]
10 april 2014
Verdiepingstraining ActaNet
9.30 - 11.30 uur
(Kosten € 124,- p.p.excl. BTW)
Locatie: Cursusruimte Actacom Utrecht.
Opgave via [email protected]
15 april 2014
Inspiratiebijeenkomst "WiFi/tablets/BYOD".
9.30 - 11.00 uur
Aan het bijwonen van deze presentatie zijn geen kosten
verbonden.
Locatie: Cursusruimte Actacom Utrecht.
Opgave via [email protected]
17 april 2014
Presentatie QR-codes in de klas.
9.30 - 11.00 uur
Aan het bijwonen van deze presentatie zijn geen kosten
verbonden. Locatie: Cursusruimte Actacom Utrecht.
Wilt u graag een andere presentatie of training bijwonen,
maar vindt u deze bij bovenstaande opties niet terug of
kunt u niet op bovenstaande data? Neem dan gerust
contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Actacom op de IPON
Op 19 en 20 maart as. zal de jaarlijkse IPON-beurs
plaatsvinden in de Jaarbeurs te Utrecht. U kunt ons vinden
op standnummer C102.
We willen u daar graag vertellen over de ins en outs van
WiFi middels de Aerohives-producten die wij aanbieden.
Vanzelfsprekend kunt u er ook terecht voor andere zaken,
een ontmoeting met uw accountmanager of advies over uw
schoolsituatie. We ontmoeten u daar graag!
WiFi-bijeenkomst 15 april
Met de nieuwe mogelijkheden voor ICT in het onderwijs
binnen bereik is het betrekkelijk eenvoudig nieuwe devices
op verschillende manieren op school in te zetten. Wat
echter vaak over het hoofd gezien wordt, is dat al deze
"nieuwe technieken" draaien op een draadloos
netwerkomgeving, de zogeheten WiFi.
WiFi's kunt u in soorten, maten én prijzen aanschaffen. Met
een goede basis kunt u nu en in de toekomst uw ICTwensen verwezenlijken.
Wij willen u graag informeren over een goede WiFiomgeving op een bijeenkomst op 15 april as. U bent van
harte welkom deze bijeenkomst bij te komen wonen.
Vanzelfsprekend is het ook mogelijk een andere afspraak
met uw accountmanager te maken. Neem hiervoor contact
op met uw accountmanager of via [email protected]
Nieuw in support.actacom.nl
Voor het aanmaken en bijhouden van calls maakt u gebruik
van support.actacom.nl
Hier zijn onlangs de volgende vernieuwingen in
doorgevoerd:
1. Het is nu ook mogelijk aan een bestaande call een
bestand tot maximaal 5mb te koppelen. Dit was voorheen
alleen mogelijk bij het aanmaken van een nieuwe call;
2. Na het inloggen zag u voorheen altijd de details van de
laatst geopende call. Dit kan verwarrend werken. In de
nieuwe situatie zult u details zichtbaar krijgen zodra u op
een call klikt.
Certificering AIT
In de afgelopen periode hebben we de volgende ICT-ers
een certificaat kunnen uitreiken:
Stefan Woerdeman, Mandy Weidema en
Stephanie Reijse van de Piet Heinschool te
Amstelveen;
Mels Vleugel van Op 't Hof te Tricht;
Lammechien Hummel van De Springplank te
Leek;
Johan Vellema van de Fonteinschool te
Buitenpost;
Annette Buisman van de Johannes
Calvijnschool te Groningen.
Van harte gefeliciteerd met het certificaat ActaNet Basis.
Op naar het certificaat ActaNet Verdieping!
In de afgelopen periode hebben we de volgende ICT-ers
een certificaat AIT-verdieping kunnen overhandigen:
Michel Zirkzee van Stichting BasisBuren te
Buren en
Anda Kars van De Daverhof te KerkAvezaath.
Ook jullie van harte gefeliciteerd met dit certificaat!
Mocht u de training AIT Basis en/of verdieping ook gevolgd
hebben en het certificaat willen bemachtigen, vraag dan de
toets aan via [email protected]
We hopen de komende tijd veel ICT-ers te mogen
certificeren!
Mededeling Schatkist (Zwijsen)
Met ingang van heden zullen wij het pakket Schatkist van
Zwijsen niet meer kunnen installeren.
Zwijsen zal geen sleutelcodes meer leveren voor o.a. de
pakketten Schatkist met de Muis en Leesladder.
Hierdoor kunnen wij de pakketten die met sleutelcodes
werken niet meer installeren bij nieuwe aanvragen.
Welkom bij Actacom
In de afgelopen periode mochten we weer nieuwe
ActaNet 2 klanten welkom heten:
De Hendrik Mol te Schagen;
Bestuurskantoor VGPONN te Noordhorn;
De Martin Luther Kingschool te Amstelveen;
Het Baken te Oss.
We wensen jullie veel plezier met jullie ActaNet!
Verschijning Acta-Info 4.3
Acta-Info 4.3 verschijnt in de week van 17 april
2014.
Actacom Nederland B.V.
Maarssenbroeksedijk
51A
3542 DM Utrecht
T: 030-248 97 77
F: 030-248 97 78
[email protected]
Colofon
Dit is een uitgave van
Actacom Nederland BV.
Vormgeving en tekst:
Afdeling Educatie,
Ilse van Loon en Astrid van
Buren.