Ziektekostenverzekeringen

Ziektekostenverzekeringen
Compleet verzekerd tegen ziektekosten
2
De verplichte basisverzekering
Medische hulp zoals u wenst
Met de Ziektekostenverzekering van Fortis ASR verzekert u
zich voor de meest voorkomende medische kosten. U kunt
hierbij denken aan kosten voor de huisarts, het ziekenhuis,
medicijnen en kraamzorg. De dekking van de basisverzekering
is wettelijk bepaald. Bij Fortis ASR kunt u kiezen uit twee
varianten: de Ziektekostenverzekering Flexibel en de
Ziektekostenverzekering Mix. De dekking van beide varianten
is gelijk. Het verschil zit in de keuze voor de zorgverlener.
Fortis ASR biedt u boven op de basisverzekering ook een
aantrekkelijk pakket aan aanvullende verzekeringen.
Ziektekostenverzekering Flexibel
-de vrijheid om te kiezen
U wilt de vrijheid om te kiezen bij welke zorgverlener u onder
behandeling gaat? Dan is de Fortis ASR Ziektekostenverzekering
Flexibel interessant voor u. U kunt dan namelijk voor iedere
vorm van zorg gebruik maken van de dienstverlening van de
bij u vertrouwde zorgverleners.
Ziektekostenverzekering Mix
-minder premie betalen
Dankzij contractafspraken met zorgverleners is de premie van
de Ziektekostenverzekering Mix lager. Voor bepaalde vormen
van zorg gaat u dan naar zorgverleners waarmee Fortis ASR
een contract heeft gesloten. Voor overige vormen van zorg
bepaalt u zelf naar welke zorgverlener u gaat. Maakt u geen
gebruik van de door Fortis ASR gecontracteerde zorgverleners,
dan wordt de vergoeding gemaximeerd tot het gecontracteerde
tarief. Dat sprake is van contracteerde zorgverleners betekent
niet dat u sterk beperkt wordt in uw keuze. Ook met de
Ziektekosten­verzekering Mix kunt u altijd in de buurt terecht
voor kwalitatief goede zorg.
Want bij Fortis ASR staat de kwaliteit van zorg en dienstverlening
voorop. Ook bij de zorginkoop. Dus ook met de Ziektekostenverzekering Mix hebt u optimale keuzevrijheid. Op
www.fortisasr.nl vindt u de volledige lijst van zorgverleners
met wie Fortis ASR contracten heeft gesloten.
De Zorgtoeslag
De premie voor de basisverzekering moet volgens de overheid voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom heeft de overheid de Zorgtoeslag ontwikkeld. U kunt op deze compensatie aanspraak maken als de premie die u moet betalen
voor de verplichte basisverzekering verhoudingsgewijs te
hoog is voor uw netto-inkomen. Wilt u meer weten over de
Zorg­toeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst
of kijk op www.toeslagen.nl.
Geld terug als u nooit ziek bent
Doet u jaarlijks voor minder dan * 255 (in 2006) een beroep
op uw basisverzekering? Dan krijgt u na afloop van het
verzekeringsjaar het overgebleven bedrag terug. De kosten
voor de huisarts, verloskundigenhulp en kraamzorg tellen niet
mee voor deze zogenaamde no-claimregeling. De regeling
geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Zij betalen immers geen
premie.
3
Voordelen van de Fortis ASR ziektekostenverzekering
• U wordt altijd geaccepteerd. Ongeacht uw
leeftijd of gezondheidssituatie. Alleen voor de
Tandartskostenverzekering optimaal stellen wij
enkele eenvoudige vragen.
• Wachtlijstbemiddeling: gegarandeerd medische
behandeling binnen twee weken
• Fortis ASR betaalt nota’s in vrijwel alle gevallen
rechtstreeks
•
•
•
U kunt het hele gezin eenvoudig verzekeren,
kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de
meest uitgebreide aanvullende verzekering van (een van)
de ouders
�����������������������������������������
U stelt zelf uw persoonlijke pakket samen
Voor
��������
de Ziektekostenverzekeringen
�������������������������� Mix
���� en
�����������������
Flexibel kunt
u kiezen voor een eigen risico; voor aanvullende
verzekeringen geldt geen eigen risico
4
Aanvullende verzekeringen
Uw ziektekosten aanvullend verzekerd
Boven op de Ziektekostenverzekeringen Mix en Flexibel kunt u
bij Fortis ASR kiezen uit een ruime hoeveelheid extra dekkingen. Variërend van extra tandheelkundige hulp tot alternatieve
geneeswijzen of een eenpersoonskamer in het ziekenhuis.
Voor de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico. U
kunt de Ziektekostenverzekering Flexibel en Mix uitbreiden
met (een van) de volgende aanvullende verzekeringen:
• Aanvullende ziektekostenverzekering
• Tandartskostenverzekering
�������������������������
•������������������������������
Ziekenhuisverzekering comfort
•�������������������������������������������������������
Servicemodule ondernemer, speciaal voor de zelfstandig
ondernemer
Aanvullende ziektekostenverzekering
Afhankelijk van uw wensen en persoonlijke situatie kiest u
voor een van de Aanvullende ziektekostenverzekeringen:
• Aanvulling instap: U verzekert zich tegen een lage premie
voor de belangrijkste vormen van zorg.
• Aanvulling basis: U kiest voor een uitgebreide dekking
tegen een aantrekkelijke premie.
• Aanvulling uitgebreid: U kiest voor een royale aanvulling
op uw basisverzekering.
• Aanvulling optimaal: U neemt liever geen risico’s en wilt
perfect verzekerd zijn tegen ziektekosten. Deze topdekking
biedt u een optimale dekking.
Tandartskostenverzekering
De kosten van de tandarts kunnen flink oplopen. Een
tandartsverzekering is dan ook geen overbodige luxe. Bij
Fortis ASR kunt u kiezen uit de Tandartskostenverzekering basis, uitgebreid en optimaal. U bepaalt zelf welke behandelingen u
laat vergoeden. Uw verzekering stelt namelijk een budget beschikbaar dat u naar eigen inzicht kunt besteden. Voor kinderen
tot 18 jaar geldt al een uitgebreide tandartsdekking op de verplichte basisverzekering. Voor hen is het daarom niet nodig een
extra Tandartskostenverzekering af te sluiten. Voor de Tandartskostenverzekering basis en uitgebreid wordt u zonder meer
geaccepteerd. Kiest u voor de Tandartskostenverzekering optimaal, dan stellen wij u slechts enkele eenvoudige vragen over uw
gebit. In het overzicht onderaan deze pagina staan de dekkingen van onze Tandartskostenverzekeringen overzichtelijk weergegeven.
Uw kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de meest
uitgebreide aanvullende ziektekostenverzekering die door u of
uw eventuele partner gesloten wordt.
Dekkingsoverzicht Tandartskostenverzekeringen
Tandartskostenverzekering basis
dekking tot * 250 per jaar
Tandartskostenverzekering uitgebreid
dekking tot * 750 per jaar
Tandartskostenverzekering optimaal
dekking tot * 1.500 per jaar
Voor alle varianten geldt een volledige vergoeding voor reguliere behandelingen en 75% vergoeding voor specialistische behandelingen zoals het zetten
van kronen, bruggen, prothetische voorzieningen en parodontologie.
5
6
Ziekenhuisverzekering comfort
Mocht u onverhoopt worden opgenomen in het ziekenhuis,
dan is het wel zo prettig om op een rustige kamer terecht te
komen. Dat is mogelijk met de Ziekenhuisverzekering comfort.
Fortis ASR heeft met een aantal ziekenhuizen, verspreid over
Nederland, hierover afspraken gemaakt. Als sprake is van een
geplande, meerdaagse ziekenhuisopname, dan verblijft u in
een van deze ziekenhuizen gegarandeerd op een
eenpersoonskamer.
In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een spoedopname of
een opname in een niet geselecteerd ziekenhuis, is verpleging
op een eenpersoonskamer niet altijd mogelijk. In dat geval
ontvangt u een vergoeding voor de dagen dat u niet verpleegd bent op een eenpersoonskamer.
Maar de Ziekenhuisverzekering comfort biedt meer.
Zo profiteert u onder andere van:
• gratis TV-aansluiting, gratis telefoongebruik in Nederland,
een koelkast gevuld met frisdrank en een gratis krant of
tijdschrift
• doorlopende bezoekregeling en gratis thee en koffie voor
uw bezoek
• De unieke Fortis ASR Comfort-koffer. Deze koffer wordt
enige dagen voor uw ziekenhuisopname bij u thuis bezorgd
en bevat allerlei zaken die uw verblijf in het ziekenhuis
kunnen veraangenamen.
De Ziekenhuisverzekering comfort kan worden afgesloten
voor verzekerden vanaf 18 jaar.
Speciaal voor de zelfstandig ondernemer:
Servicemodule ondernemer
Ziek worden is extra vervelend als u zelfstandig
ondernemer bent. Uw bedrijf moet dan zonder u blijven
functioneren. De Servicemodule ondernemer biedt uitkomst
met schadelastbeheersende diensten op het gebied van
preventie, interventie en reïntegratie. Hiermee verzekert u niet
alleen de continuïteit van uw onderneming. U krijgt ook de
kosten vergoed die u maakt om weer aan het werk te kunnen.
U profiteert onder andere van de volgende dienstverlening:
• Bemiddeling naar een zaakwaarnemer bij ziekte
•�������������������������������
Versnelde diagnose bij klachten
• Preventieve
������������������������������������������������������
trainingen aan het houdings- of bewegings apparaat worden vergoed
• Gezinshulp
������������������������������������
bij uitval van de partner
•�������������������������������������
Ergonomische advies over werkplek en
werkomstandigheden
•�������������������������������������������������������
Vergoeding van taxiservice van en naar de werkplek als
u niet zelfstandig kunt reizen
Sluit u uw ziektekostenverzekering in combinatie met een
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers? Dan
profiteert u van een aantrekkelijke kortingsregeling voor beide
verzekeringen.
Kies de dekking die bij u past
In het dekkingsoverzicht achter in deze brochure staan
de verschillende dekkingen van de ziektekostenverzekeringen van Fortis ASR overzichtelijk op een rij.
U kunt zo eenvoudig bepalen welke dekking het beste
bij u past.
7
8
Aantrekkelijke extra’s
Extra redenen om voor Fortis ASR te kiezen
Naast kwalitatief goede en betaalbare verzekeringen, biedt
Fortis ASR u een aantal aantrekkelijke extra’s. Zoals bemiddeling
in zorg en een snelle, in praktisch alle gevallen rechtstreekse
betaling van declaraties.
Geen rekeningen voorschieten
Fortis ASR betaalt de meest voorkomende, hoogoplopende
rekeningen rechtstreeks. Sommige rekeningen worden niet
rechtstreeks door Fortis ASR betaald. Dit zijn vaak rekeningen
waarbij het gaat om kleinere bedragen. Fortis ASR keert deze
bedragen snel uit nadat u ze hebt gedeclareerd. Bij elke betaling
en declaratie geeft Fortis ASR bovendien het restant van uw
no-claim aan, zodat u precies weet waar u aan toe bent.
Managed Care: uw zorggids in medisch Nederland
Bij Fortis ASR kunt u gebruik maken van de professionele
kennis en ervaring van Managed Care. Managed Care bestaat
uit ervaren verpleegkundigen en adviseert, bemiddelt en
begeleidt u snel en adequaat. Zo krijgt u de kwaltiteitszorg
die u verlangt. Managed Care biedt onder andere de volgende
diensten:
• Wachtlijstbemiddeling: medische zorg binnen twee weken
• Advies over gezondheid, ziekte, preventie, reïntegratie en
medische regelgeving
• Regelen van vele vormen van zorg in natura, zoals
kraamzorg
• Snelle service bij het verkrijgen van medische
hulpmiddelen: van thuisbezorging tot deskundige installatie
en uitleg
• Bemiddeling als u een second opinion wenst
• Deskundige hulp in het buitenland. Eén telefoontje naar
SOS International en alles wordt voor u geregeld
Uw premie
Fortis ASR is graag duidelijk. Dat geldt voor de voorwaarden,
maar ook voor de premie. Daarom vindt u hieronder de
opbouw van uw premie. Zo weet u precies waarvoor u kiest.
De premie voor de Fortis ASR Ziektekostenverzekering
bestaat uit drie delen:
• Een nominale premie voor de verplichte basisverzekering:
de Ziektekostenverzekering Flexibel of Mix. Deze betaalt u
aan Fortis ASR. Elke verzekerde binnen het gezin betaalt
de nominale premie, met uitzondering van kinderen tot
18 jaar
• Een nominale premie voor de eventuele aanvullende
verzekeringen. Deze betaalt u aan Fortis ASR. Kinderen
tot 18 jaar betalen geen premie
• Een inkomensafhankelijke bijdrage. Uw werkgever of
uitkeringsinstantie houdt de inkomensafhankelijke
bijdrage automatisch in op uw salaris of uitkering, en is
verplicht om de bijdrage volledigaan u te compenseren.
Bent u zelfstandig ondernemer, dan betaalt u de
inkomensgerelateerde bijdrage zelf aan de Belastingdienst.
Wat kan uw adviseur voor u doen?
Wilt u meer weten over de Ziektekostenverzekeringen van
Fortis ASR? Uw verzekeringsadviseur helpt u hierbij en
berekent voor u de juiste premie.
9
Getting you there. Fortis ASR
Als onderdeel van Fortis vinden particulieren en
bedrijven bij Fortis ASR een compleet assortiment
aan verzekeringen en financiële producten. Hierdoor
kunnen zij altijd rekenen op een partner die als geen
ander weet wat er moet gebeuren om hun toekomst
zeker te stellen. Fortis ASR werkt intensief samen met
onafhankelijke intermediairs en ondersteunt hen met
specialistische informatie, handige software en
passende oplossingen. Die samenwerking levert
tevreden klanten op. De klant krijgt de keuze uit de
beste producten passend bij zijn persoonlijke situatie
en een uitstekende service.
10
Dekkingsoverzicht Ziektekostenverzekeringen (2007)
Ziektekostenverzekering Mix en Flexibel
Aanvulling instap
Preventie:
Preventieve onderzoeken
100% hart-/ bloedvaten, baarmoederhalskanker,
borstkanker, cholesterol en prostaatkanker onderzoek
Preventieve vaccinaties
100% griep, hondsdolheid, rodehond, tetanus,
hepatitus-B, meningokokken
Buitenland
Overige preventieve onderzoeken
Sport medisch Adviescentrum
Huisarts:
100%
Medisch specialistische zorg:
Verpleging en verblijf in ziekenhuis
100%
Erfelijkheidsonderzoek en –advisering
100%
Audiologische zorg
100%
Nierdialyse
100%
Chronisch intermitterende beademing
100%
Leukemie bij kinderen
100%
Hulp door trombosedienst
100%
Plastisch chirurgische zorg
Beperkt tot in polisvoorwaarden
(medische noodzaak):
genoemde behandelingen
Zorg in relatie tot zwangerschap en bevalling:
Anticonceptie
Anticonceptiva tot 21 jaar
Abortus (in erkende kliniek)
100%
Sterilisatie
Refertilisatie
Fertiliteitbevorderende behandelingen (IVF)
100% voor de eerste drie pogingen
Kraamcadeau
Verloskundige zorg en kraamzorg:
Bevalling en kraambed in een ziekenhuis
100%
(medische noodzaak)
Bevalling en kraambed in een ziekenhuis
100% met eigen bijdrage en maximum vergoeding
(zonder medische noodzaak)
Kraamzorg in kraamcentrum/ thuis,
100% met eigen bijdrage voor kraamzorg
na bevalling in ziekenhuis
Bevalling en kraambed thuis
50%
100% met eigen bijdrage voor kraamzorg
Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg
Vergoeding eigen bijdrage bevalling
Revalidatie:
100%
Orgaantransplantaties:
100%
11
Aanvulling basis
Aanvulling uitgebreid
Aanvulling optimaal
100% hart-/ bloedvaten,baarmoederhalskanker,
100% hart-/ bloedvaten, baarmoederhalskanker,
100% hart-/ bloedvaten, baarmoederhalskanker,
borstkanker, cholesterol en prostaatkanker onderzoek
borstkanker, cholesterol en prostaatkanker onderzoek
borstkanker, cholesterol en prostaatkanker onderzoek
100% griep, hondsdolheid, rodehond, tetanus,
100% griep, hondsdolheid, rodehond, tetanus,
100% griep, hondsdolheid, rodehond, tetanus,
hepatitus-B, meningokokken
hepatitus-B, meningokokken
hepatitus-B, meningokokken
100% voor vaccinaties en medicatie buitenland
100% voor vaccinaties en medicatie buitenland
€ 250,-
€ 500,-
100% voor blessureconsult en
100% voor keuring en blessureconsult
1x per 2 jaar voor keuring
Overige medisch noodzakelijke plastische chirurgie
Overige medisch noodzakelijke plastische chirurgie
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ja
Ja
Ja
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
Dekkingsoverzicht Ziektekostenverzekeringen (2007)
Ziektekostenverzekering Mix en Flexibel
Aanvulling instap
Fysiotherapie (incl. manueel therapie,
18 behandelingen per aandoening per jaar
9 behandelingen per jaar.
oedeemtherapie, oefentherapie Mensendieck/ Cesar)
100% bij chronische aandoening
Incl. therapeutisch zwemmen
Fysiotherapie (incl. manueel therapie,
Vanaf de 10e behandeling
9 behandelingen per jaar.
oedeemtherapie, oefentherapie Mensendieck/ Cesar)
100% bij chronische aandoening
Incl. therapeutisch zwemmen
Paramedische zorg:
tot 18 jaar
vanaf 18 jaar
Ergotherapie
Maximaal 10 uur per jaar
Logopedie
100%
Dieetadvies
Maximaal 4 uur per jaar
Mondzorg:
Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
100% voor in polisvoorwaarden
100%
genoemde behandelingen
Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar
100% bij bijzondere, medische indicatie
Kaakchirurgische hulp
100%
Implantaten
100% bij bijzondere, medische indicatie
Gebitsprothese
75% of 100% met eigen bijdrage
Orthodontie
100% bij bijzondere, medische indicatie
Diverse therapieën:
Lymfedrainage
Camouflagetherapie
100%, maximaal € 250,- per jaar
Epilatie gelaat
100%, maximaal € 250,- per jaar
Acnebehandeling
100%
Pedicure
100%
Psoriasisdagbehandeling
Podotherapie
100%
Stottertherapie
Dyslexie
Astmakamp voor kinderen
100%, maximaal € 250,- per jaar
Kuurreizen
Alternatieve geneeswijzen
100%, maximaal € 150,- per jaar
(excl. geneesmiddelen)
Brillen/ lenzen
Orthoptie
Medische hulpmiddelen:
Vergoeding eigen bijdrage volgens
100%
Volgens Reglement Hulpmiddelen
50%
Reglement Hulpmiddelen
Vergoeding boven maximum volgens
Reglement Hulpmiddelen
Borstprothese (plakstrips)
50%
Steunzolen
100%; één paar per jaar
Plaswekker
100%
Halskraag
GeboorteTENS
Bewakingsapparatuur (wiegendood)
100%
13
Aanvulling basis
Aanvulling uitgebreid
Aanvulling optimaal
18 behandelingen per jaar.
100%
100%
Incl. therapeutisch zwemmen
Incl. therapeutisch zwemmen
Incl. therapeutisch zwemmen
18 behandelingen per jaar.
100%
100%
Incl. therapeutisch zwemmen
Incl. therapeutisch zwemmen
Incl. therapeutisch zwemmen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
€ 1.000,- tot 18 jaar gedurende looptijd verzekering
€ 2.000,- tot 18 jaar en € 1.000,- vanaf 18 jaar
100%
gedurende looptijd verzekering
100%
100%
100%, maximaal € 500,- per jaar
100%, maximaal € 500,- per jaar
100%
100%, maximaal € 500,- per jaar
100%, maximaal € 500,- per jaar
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% dagbehandeling of
100% dagbehandeling of
€ 500,- per jaar voor lichtcabine thuis
€ 1.000,- per jaar voor lichtcabine thuis
100%
100%
€ 500,- per jaar
€ 1000,- per jaar
€ 500,- gedurende looptijd verzekering
€ 1.000,- gedurende looptijd verzekering
100%
100%
€ 500,- per jaar
€ 1.000,- per jaar
100%, maximaal € 400,- per jaar
100%, maximaal € 750,- per jaar
100%, maximaal € 1.500,- per jaar
Glazen en jaarlenzen 100%; dag- en maandlenzen
Glazen en jaarlenzen 100%; dag- en maandlenzen
Glazen en jaarlenzen 100%; dag- en maandlenzen
maximaal van € 100,-. Eénmaal per 2 jaar, dioptrie
maximaal van € 100,-. Eénmaal per jaar, dioptrie
maximaal € 200,-. Eénmaal per jaar, dioptrie van
van 1.5 of meer, excl. montuur
van 1.5 of meer, excl. montuur
1.5 of meer, montuur tot een maximum van € 200,-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% tot 18 jaar; € 250,- per jaar vanaf 18 jaar
100% tot 18 jaar; € 500,- per jaar vanaf 18 jaar
100%
100%
100%
100%; één paar per jaar
100%; één paar per jaar
100%; één paar per jaar
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14
Dekkingsoverzicht Ziektekostenverzekeringen (2007)
Ziektekostenverzekering Mix en Flexibel
Aanvulling instap
Farmaceutische zorg:
Geneesmiddelen
Volgens Reglement Farmaceutische Zorg
en Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS)
Overige geneesmiddelen (buiten GVS)
50% maximaal € 100,- per jaar1
Alternatieve geneesmiddelen
50% maximaal € 100,- per jaar1
Vergoeding eigen bijdrage
50% maximaal € 100,- per jaar1
Verbandmiddelen
100% bij in polisvoorwaarden genoemde indicatie
Dieetpreparaten
100% bij in polisvoorwaarden genoemde indicatie
Ziekenvervoer:
Ambulancevervoer
100%
Zittend ziekenvervoer
100% bij in polisvoorwaarden genoemde indicatie
Vergoeding eigen bijdrage ziekenvervoer
Extra vergoedingen:
Eerstelijns psychologische hulp
Maximaal 3 behandelingen door
een gecontracteerde psycholoog
100% maximaal € 250,- per jaar
niet-gecontracteerde psycholoog
Second opinion
100% Nederland
Herstellingsoord
Logeerhuis bij ziekenhuisopname
100%, maximaal € 250,- per jaar
Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouders
Reiskosten ziekenbezoek
€ 0,28 per km, gezinslid minimaal
2 aaneengesloten weken in ziekenhuis in NL,
vergoeding vanaf de 3e week
Cursussen (door patiëntenvereniging of thuiszorg)
100%, maximaal € 250,- per jaar
Laserbehandeling van de ogen
Rechtsbijstand bij schade door medische
Volgens afspraken met DAS Rechtsbijstand
onregelmatigheden
Spoedeisende zorg Buitenland:
EU, EER en verdragsland
Maximaal éénmaal Nederlandse tarief
100%
Rest van de wereld
Maximaal éénmaal Nederlandse tarief
Maximaal tweemaal het Nederlandse tarief
Repatriëring
100%
Vervoer Stoffelijk overschot
Maximaal € 10.000,-
Medisch advies en hulpverlening door
Ja
SOS International
Niet-spoedeisende zorg Buitenland:
EU, EER en verdragsland mits woonachtig
1
Maximaal éénmaal Nederlandse tarief
Maximum geldt voor alle behandelingen tezamen per jaar
100%
15
Aanvulling basis
Aanvulling uitgebreid
Aanvulling optimaal
100% maximaal € 150,- per jaar1
100% maximaal € 250,- per jaar1
100% maximaal € 750,- per jaar1
100% maximaal € 150,- per jaar1
100% maximaal € 250,- per jaar1
100% maximaal € 750,- per jaar1
100% maximaal € 150,- per jaar1
100%
100%
€ 50,- per jaar
€ 100,- per jaar
100% gecontracteerde taxi of
100% gecontracteerde taxi of
€ 0,28 per km eigen vervoer
€ 0,28 per km eigen vervoer
100%
100%
100% door gecontracteerde psycholoog
100% door gecontracteerde psycholoog
100% maximaal € 500,- per jaar
100% maximaal € 1.000,- per jaar
100% maximaal € 1.000,- per jaar
niet-gecontracteerde psycholoog
niet-gecontracteerde psycholoog
niet-gecontracteerde psycholoog
100% Nederland
100% Nederland
100% Nederland
75% tot € 1.000,- per jaar
75% tot € 1.500,- per jaar
100%
100%
€ 15,- per dag en maximaal 30 dagen
€ 25,- per dag en maximaal 60 dagen
€ 0,28 per km, gezinslid minimaal
€ 0,28 per km, gezinslid minimaal
€ 0,28 per km, gezinslid afstand minimaal 25 km
2 aaneengesloten weken in ziekenhuis in NL,
2 aaneengesloten weken in ziekenhuis in NL,
vergoeding vanaf de 3e week
vergoeding vanaf de 3e week
100%, maximaal € 500,- per jaar
100%
Maximaal 6 behandelingen door
een gecontracteerde psycholoog
100%, maximaal € 500,- per jaar
100%
€ 1.250,- voor beide ogen, bij dioptrie van 4 of meer;
éénmaal per 5 jaar
Volgens afspraken met DAS Rechtsbijstand
Volgens afspraken met DAS Rechtsbijstand
Volgens afspraken met DAS Rechtsbijstand
100%
100%
100%
Maximaal tweemaal het Nederlandse tarief
Maximaal tweemaal het Nederlandse tarief
Maximaal tweemaal het Nederlandse tarief
100%
100%
100%
Maximaal € 10.000,-
Maximaal € 10.000,-
Maximaal € 10.000,-
Ja
Ja
Ja
100%
100%
100%
De Ziektekostenverzekeringen Mix en Flexibel kennen een verschil in keuze van zorgverleners en zijn onderhevig aan wettelijke wijzigingen.
Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Vraag voor een volledig overzicht naar onze polisvoorwaarden.
Fortis ASR. Archimedeslaan 10 2384 BA Utrecht www.fortisasr.nl
54227 (10-06)
Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
www.fortisasr.nl