Klachtenformulier vs05 (pdf, 48 kB)

1 van 1
KLACHTENFORMULIER AQUALYSIS
Blok 1
Klachtendossier nummer:
Ontvangen door (naam/functie):
Datum klacht
:
Klacht afkomstig van (naam/functie)
:
Werkzaam bij
:
Klacht/Opmerking: Zie bijlage
*
* doorhalen als dit niet van toepassing is, dan zelf de klacht beschrijven
Blok 2 Directeur
Blok 3 Kwaliteitsmanager
Af te handelen door
:
Decos-nummer
:
Af te handelen voor
:
Actiepunt
:
Kopie gemaakt
:
Datum + Paraaf
:
Datum + Paraaf
:

Instructies afhandelaar:
1) Handel de klacht af volgens het 4O-principe
2) Bouw het dossier op en benoem de Oorzaak, Omvang, Oplossing en Operationaliteit als aparte
hoofdstukken.
3) Bewaar alle relevante documenten/correspondentie (zoals bijv. brieven, mails, gespreksnotities,
etc.) en verzamel deze in dit klachtendossier.
4) Koppel de oplossing met de indiener van de klacht terug.
5) Lever de afgeronde klacht in bij de directeur.
Blok 4 Afhandelaar
Klacht afgehandeld op:
Paraaf:
Blok 5 Directeur
Blok 6 Kwaliteitsmanager
AFHANDELING AKKOORD
Paraaf:
:
Verificatie door
:
Kopie vervangen
:

Uitvoeren voor
:
Dossier in Decos
:

Datum+Paraaf
:
Datum+Paraaf
:
In te vullen na verificatie
Blok 7 Uitvoerder
Blok 8 Directeur
Verificatie uitgevoerd op:
Actiepunt verificatie
Blok 9 Kwaliteitsmanager
VERIFICATIE AKKOORD
Datum+Paraaf
:
F:\WLK\Formulieren\Algemeen\ fm-khb-Klachtenformulier-vs01.doc
Versie : 01
VERIFICATIE TOEGEVOEGD
AAN DOSSIER
Datum+Paraaf
:
Datum uitgifte
:
15-01-2014