Help jij mee op 4 oktober?

Help jij mee op 4 oktober?
Voor de G1000 zijn véél vrijwilligers nodig
Op zaterdag 4 oktober gaan (hopelijk!) 1.000 inwoners van onze gemeente met elkaar in
gesprek. Om ideeën te verzamelen. Om met elkaar te bespreken wat zij (inwoners van Uden,
Volkel en Odiliapeel) het belangrijkste vinden wat er de komende jaren moet gebeuren. Om
deze gesprekken goed te laten verlopen, zijn er tafelvoorzitters en verslagleggers.
De
tafelvoorzitters zorgen ervoor dat de deelnemers door het programma worden geleid
en dat zij allemaal op een gelijkwaardige manier aan het gesprek kunnen meedoen. De
tafelvoorzitter is er voor het proces en neemt zelf niet actief deel aan het gesprek.
Als
tafelvoorzitter is het belangrijk dat je:
•
individuele deelnemers betrekt, die bijvoorbeeld dominant of passief zijn of inhoudelijke
vragen aan je stellen
•
de groep faciliteert als het tempo te laag of te hoog ligt of er sprake is van een
conflicterende situatie
•
deelnemers aanspreekt op de basisregels die we met elkaar afspreken
•
samenvat wat de groep heeft ingebracht, zodat de verslaglegger dit kan verwerken
•
deelresultaten weet aan te leveren binnen aangegeven tijdspad
Gratis workshop
Via een gratis workshop “Faciliteren van gesprekken” en instructie word je geschikt gemaakt
voor de voorzittersrol. Zet jij je op 4 oktober vrijwillig in net als de Udenaren? En kun je
onder werktijd in week 39 een workshop met instructie volgen?
Meld je dan nu aan, via [email protected]!
Vermeld dat je ingezet wilt worden als tafelvoorzitter en geef aan naar welke datum jouw
voorkeur uitgaat voor de workshop. Hoe meer aanmeldingen hoe beter, relaties (zowel
zakelijk als privé) zijn van harte welkom. De voorbereidende workshop is ook voor hen van
belang.
Workshop data en tijden
Maandag 22 september van 14.00 uur – 17.00 uur of
Dinsdag 23 september van 9.00 uur – 12.00 uur of
Woensdag 24 september van 9.00 uur – 12.00 uur of
Donderdag 25 september van 18.30 uur– 21.30 uur
Bouw mee aan een andere democratie
Wil je best meehelpen maar niet als tafelvoorzitter of als verslaglegger.
Kijk op https://g1000uden.nl/over-g1000/vacatures/